A-BP

A-BP en omdenken. ( hoe groenwassen werkt )  Medio oktober 2021 ontvingen de 3 miljoen leden van het ABP, het pensioenfonds van ambtenaren en leraren, een brief met de mededeling dat hun pensioenfonds zou stoppen met beleggen in ‘ wat men ‘ fossiele bedrijven was gaan noemen, ter onderscheiding van bedrijven die niet fossiel zouden zijn. Daarover verder in dit artikel meer.  Vrijwel zeker is het dat alle pensioenfondsen zullen volgen. 

Het zat al een tijd in de lucht, maar belangrijk was geweest dat eerst druk van onderaf zou worden opgebouwd, want nu kon het pensioenfonds bij haar besluit verwijzen naar de wens van de leden. De afgelopen periode hadden met name leden van de extinction rebellion – waaronder veel leraren aan (hoge)scholen- de druk opgevoerd. Draagvlak creëren, heet het in jargon of : ‘vraag creëren, zo u wilt.

De stap was echter geheel in lijn met de Green deal/ energietransitie directieven. Het doel vormt dezelfde kant van de medaille waardoor ook het pensioenfonds zelf ooit was opgericht: alle wereldburgers vastklinken aan het financiële stelsel; het globale piramide spel.  

Pensioenfondsen waren opgericht in een tijd dat de vooruitzichten nog heel anders waren en het demografisch model nog niet het waterhoofd vertoonde zoals nu. Werknemers in loondienst werden via CAO’s verplicht deel te nemen aan een pensioenfonds waarmee ze konden sparen voor de oude dag. Maar Pensioenfondsen waren er niet alleen voor om mensen een mooi pensioen te bezorgen, maar vooral voor zichzelf.  Tegelijkertijd met de opkomst, groeiden de wolkenkrabbers in de steden en de winsten van de financiële bedrijven die daarin gevestigd waren bijna letterlijk ’tot in de Hemel’.  Beleggen in Groengewassen bedrijven – zoals Shell en Neste – vormt het voorlopig hoogtepunt in dit ultieme kapitalisme, met dank aan  extinction rebellen. (lees ook het artikel over Roxane van Iperen over hoe mensen meewerken aan hun eigen onderdrukking)       

Het idee, dat Pensioenfondsen niet meer zouden beleggen in fossiele bedrijven is te krankzinnig voor woorden om het verder nog over te hebben, want direct of indirect zijn alle economische activiteiten gedreven door het verbranden van fossiele brandstoffen en dan met name de sector van hernieuwbare energie waarover de vrouwelijke CEO van het ABP een tekst uit het boekje oplepelde.  Kijk nog eens om je heen nu, en probeer een voorwerp aan te wijzen dat zonder fossiele brandstoffen en/of zonder fossiele grondstoffen voortkwam.

Deze stap van pensioenfondsen moet dus worden gezien in het kader van de green deal, waarin het eco industrieel complex en de financiële sector op een lijn komen. In de TV-reportage werd nog gesuggereerd dat het gebruik van kolen afneemt, ook in China, maar dat is allerminst het geval. (zie het artikel ónafhankelijke journalistiek ‘)  In de berichtgeving over brandstoffen en CO2 uitstoot gebruikt men de cijfers daarover selectief. Wereldwijd stijgt de consumptie van brandstoffen en dan met name in de sector van de productie van hernieuwbare energie: de bouw van windparken , zonneparken en waterstoffabrieken , maar vooral ook in de winning van biofuels uit natuurlijke bronnen, waarvan bovendien de CO2 uitstoot in de keten vele malen, die welke ontstaat bij het verbranden van fossiele brandstoffen, overtreft. (zie ook het artikel  ‘éen Fins bos als Pensioen’. ABP belegt niet meer in het ‘oude’Shell, maar in het fris groengewassen Shell en Neste Oil, waarvan de koersen stijgen. De rechtszaak van Milieu Defensie werkte daarbij als katalysator.