Het antwoord van ben van beurden

11-06-2021 Het antwoord van Ben van Beurden.  Op 09 juni gaf de CEO van Shell -Ben van Beurden- een reactie op de uitspraak van de rechter nav de rechtszaak die Milieu Defensie had aangespannen. Dat deed hij niet middels een persbericht , maar op Linked -in, waar zijn collega CEO van BP – Bernard Looney  – hem complimenteerde met de woorden: ” Ben – great message. It is clear to us at bp just how committed you and the Shell team are – and have been – to the energy transition. It’s an enormous challenge – so all the more reason for us to continue to work together where we can to help the world get to net zero.”  

Ben van Beurden spreekt zijn verbazing uit over de rechtszaak, want Shell loopt voorop in de energietransitie, en kondigt aan in beroep te gaan tegen de uitspraak en voorts: dat de uitspraak een aansporing is om de plannen nog sneller uit te gaan rollen:   

 • Shell profileert zich als de grootste groene stroomverkoper en investeert in de bouw van een windparken op zee, waarvan ze de stroom – middels zgn VPPA’s – verkoopt aan Amazon ( de Shell – Eneco- Mitsubishi-Amazon -deal )
 • Onlangs werd de CCS deal bekend gemaakt waarbij CO2 van haar fabrieken, via een pijplijn wordt opgeslagen in lege aardgasvelden   ( art. ‘de grote zwendel’)
 • Shell is koploper in de wereldwijde waterstof-coalitie ( ook weer met Mitsubishi ) 
 • Shell zit met de KLM in de productie van bio kerosine ( art.  ‘ECOCIDE’ en ‘groen beleggen” ) en met de gemeente Amsterdam in de productie van synthetische kerosine.  ( Planet of the Humans . ‘videos’ )    

Men vraagt zich af waarom Milieu defensie de rechtszaak tegen Shell zou hebben aangespannen. Zou Donald Pols onder een hoedje spelen met de Shell ?

the day after

31-05-2021  The day after Uit de stroom van reacties die loskwam na de ‘veroordeling’ van Shell kan worden vastgesteld dat ‘operatie kamikaze’ van Donals Pols en zijn  Milieu Defensie een geslaagde actie leek. Dat komt omdat de media onderdeel uitmaken van het verhaal en mensen dus niet anders kunnen weten. Nog bijkomend van het feest van de vorige avond las Donald pols de ochtendkrant met op de voorpagina het bericht:

Shell sluit mega deal van 2 miljard af in Australië voor de bouw van een Batterij.

Beetje grote batterij, maar nog steeds een batterij, gemaakt door heel erg veel fossiele brandstoffen te verbranden en over een paar jaar nog eens als ze zullen eindigend in een formidabele berg afval.  

Soms valt de aankoop, waar je al zolang om heen had lopen draaien uit op een teleurstelling en heb je er de volgende dag- the day after-  al spijt van. Dat gevoel zal zich ook van Donald hebben meester gemaakt.  Zou het wel zo verstandig zijn geweest dacht hij, om, als uiteindelijk miserabel actie clubje, het op te nemen tegen een bedrijf als Shell dat was voortgekomen uit het eerste olieconcern ooit – Standardoil – dat werd opgericht door de gebroeders Rockefeller ?  

Was het eigenlijk niet zo dat zijn aanval alleen maar voor de buhne was en wellicht zelfs bedoeld om Shell te helpen bij de implementatie van haar nieuwste bedrijfsmodel ? Shell had allang aan de eis voldaan om de CO2 uitstoot te verminderen door van koers te veranderen richting de economie van de energietransitie , zoals de Eneco Mitsubishi- deal, deelname aan de waterstof economie en de CCS deal nog aantoonden. Ook in ronkende media campagnes aangekondigd en als zodanig allang bekend bij studenten die een gouden toekomst zien in werken bij Shell ‘aan de nieuwe toekomst “. Die hoor je niet .  

Pijnlijk voor Pols, om the day after te moeten vaststellen dat de afzet van fossiele brandstoffen door Shell juist exponentieel toeneemt, dankzijde de waterstof-economie die als CO2 neutraal werd geclassificeerd door Brussel. The day after zullen de aanhangers van Pols begrijpen dat ze speelbal waren in het spel dat Milieu Defensie met hen speelde. The day after zullen ze toegeven dat toch beter naar de Professor hadden kunnen luisteren met zijn gebazel over entropie en de wetten van de Thermodynamica.  ( als ze tenminste het idee van duurzaam ondersteunen )  

Ze hadden nooit nagedacht over energie, want ze waanden zich al in het Arcadië.  Ze waren verblind geraakt door het woord CO2, maar ze hadden niet in de gaten gehad dat voor de energietransitie juist veel meer fossiele brandstoffen worden verbrand. En dat de grondstoffen uitgeput raken en omgezet in irreversibele stoffen die op de afvalberg belanden. En dat bossen verdwijnen in de tanks van auto’s en vliegtuigen. Dat moet een kater zijn the day after.   Nog nooit hadden ze het zich afgevraagd waar het welvarende leventje dat ze leiden aan te danken zou zijn: het verbranden van fossiele brandstoffen dus én de komst van synthetische stoffen -kunststoffen/ plastics – waardoor bossen zich weer konden herstellen na een periode waarin ze zwaar te lijden hadden gehad agv de sterk stijgende vraag naar cellulose. Zonder de komst van synthetische stoffen was het bevolkingsaantal op z’n minst blijven steken in de jaren 40. Dan was nooit deze decadente periode ontstaan, waarin een gesubsidieerde overheids-organisatie een Kamikaze aanval zou uitvoeren op de vooruitgang.  

OP ‘The day after’  zou op het eind van de dag de conclusie getrokken moeten worden dat deze organisaties en hun leiders eveneens voor de Rechter gedaagd dienen te worden en aangeklaagd. Voor het aanzetten tot mateloze verspilling van voorraden, uitputting van grondstoffen en natuurlijke bronnen (voor de productie van ‘bio’ fuels/kerosine ) en de achteruitgang van het milieu en biodiversiteit.     

De ultieme hoogmoed

26 mei 2021: Milieu Defensie voert kamikaze aanval uit.  Woensdag 26 mei zal in de geschiedenisboeken worden vermeld als de dag van een geslaagde Kamikaze aanval van Milieu Defensie op de belangrijkste Pijler van de economie: Het bedrijf Shell.   Normaal gesproken zou het een zwarte dag zijn geweest, maar in dit geval aanleiding voor euforie in de media. ’s avonds zagen we Donald Pols, de directeur van Milieu Defensie, ressorterend onder het Ministerie van Buitenlandse zaken, die de aanval had uitgevoerd, als een kind zo blij bij Mariëlle van Nieuwsuur, die zelf ook heel blij was, vertellen over de vergezichten van elektrische palen door het gehele land en dat ie binnenkort ook Tata Steel zou gaan aanpakken. Mariëlle glunderde bij het horen daarvan, want gisteravond nog had ze de Directeur van Tata Steel aan de tand gevoeld over dat smeerbedrijf van hem en vermanend toegesproken.

In ieder geval was de aanslag een succes in die zin dat de mindset van de Nederlandse bevolking was bijgewerkt tot de notie dat op termijn bedrijven als Shell zouden verdwijnen en dat was precies de opzet geweest van de operatie kamikaze piloot. In werkelijkheid namelijk was het doel geweest om de economie van de energietransitie verder uit te rollen en de burgers op voorhand kritiek uit de handen slaan: ‘u heeft toen stilzwijgend toestemming gegeven met het protest tegen Shell ‘ zal men de kritiek pareren.  In werkelijkheid werkt Shell, als Corporate bedrijf- volgens de richtlijnen van de VN-  allang aan de omvorming tot groen bedrijf. Sterker, het bevindt zich in de frontlinie daarvan.  Onlangs nog werd bekend dat Shell betrokken was bij een CCS project ( de grote zwendel )  Shell maakt deel uit van de  Shell, Eneco, Mitsibushi, Amazon-deal, waarbij ze, middels VPPA’s – virtual Power Purchase Agreements- stroom verkoopt van haar windmolenpark in zee, dat door Eneco wordt geëxploiteerd en door Mitsibushi werd gebouwd, aan Amazon- virtueel dan- dat daar vervolgens de CO2 uitstoot mee afkoopt en zo als ‘winst’ in de boeken kan noteren tbv de aandeelhouders. Wisten ze niets van.  Mitsibushi, u weet wel, het bedrijf dat nog niet zolang geleden Eneco kocht van de gemeenten, die het eerst hadden vetgemest door mensen wijs te maken dat Eneco een ‘groen’ bedrijf was. Was ze nooit opgevallen. Shell zit ook in de kopgroep van de wereldwijde waterstof coalitie met daarin oa de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, de Gasunie en! Tata steel. In de afgelopen tijd was hard gewerkt aan het creëren van draagvlak bij de bevolking en inmiddels door Brussel verklaard tot spitzentechnologie en derhalve subsidiabel. In Groningen hebben ze al 100 miljoen binnen voor een pilot project om het bedje verder te spreiden. Last, but not least, zit Shell in de ontwikkeling van synthetische brandstoffen en ‘bio’ brandstoffen. Samen weer met KLM en oa Richard Branson en Al Gore om mogelijk te maken dat reizigers CO2 neutraal kunnen vliegen ( ‘ecocide ‘ en de film Planet of the Humans ) Als 1 liter CO2 neutraal is dan ook een paar miljard liter. Ongetwijfeld wordt CO2 neutraal vliegen de toekomst. De meeste mensen weten natuurlijk niet dat daarvoor bossen worden gekapt en zullen kiezen voor CO2 neutraal vliegen op ‘bio’ kerosine.  

Dat is een heel andere Shell: een groene Shell. Mogelijk gemaakt met de ‘operatie Kamikaze’.  Mensen zullen nog vaak aan Donald pols terugdenken als ze in de toekomst lezen over bossen die verdwijnen in de tanks van vliegtuigen en de CO2 uitstoot die daardoor juist bleek te stijgen als een gek.  Om over het uitroeien van de Oerang Oetang maar niet te spreken.  En over de energetische ramp die de waterstof -economie bleek. 

Ze dansten weer ’s rond hun gouden kalf, de klimaatgekkies. Ze wilden niet luisteren naar mensen die hen probeerden te vertellen dat ‘hernieuwbare ‘ energie juist  destructie betekent. 

Ursula von der Leyen en Frans Timmermans ( en Biden ) zullen in ieder geval tevreden zijn nu er weer een onomkeerbaar stapje is gezet in de verwezenlijking van hun Green Deal . Ongetwijfeld zullen we binnen niet afzienbare tijd lezen over megadeals van Shell en uiteraard dat de prijzen van brandstoffen stijgen want al die subsidies moeten ergens vandaan komen. Toevallig dat Brussel precies op deze dag daarover een persbericht deed uitgaan. Voor de juristen tenslotte werd door operatie Kamikaze het pad geplaveid voor nog veel meer rechtszaken in de internationale arena.  En ook dát maakte deel uit van het vooropgezette plan. ( zie het artikel over alfa’s bèta’s en gamma’s.)  Helaas zal de planeet wederom aan het kortste eind trekken.    

seaspiracy en ngo’s

22-04-2021Seaspiracy. Gisteren keek ik de indringende documentaire ‘seaspiracy met in de eerste scene een slachting van dolfijnen. Het is de evenknie van Planet of the Humans ( videos ), de documentaire over de systematische verwoesting van tropische oerwouden en gematigde bossen door Al Gore en zijn vriendenclub ( waaronder KLM en Shell ) in het kader van de energietransitie. Duidelijk wordt wederom, waarom met name Greenpeace, dat ooit bekend werd dankzij de strijd tegen de walvisjacht, de grote afwezige is in dit verhaal.  Als Corporate NGO die Greenpeace- dankzij die heroïsche strijd – werd , maakt Greenpeace nu zelf deel uit van de kongsi van machtige bedrijven, overheden en het grootkapitaal. In de film zegt Paul Watson dat ook. Met zijn organisatie ‘Sea Shepherd Conservation Society’ zette hij de strijd tegen illegale visvangst voort.  Aan de orde komt MSC, het keurmerk voor ‘ duurzaam ‘ gevangen vis. Het zusje van het FSC keurmerk voor duurzaam geoogst hout. Beide blijken ze niet een waarborg te zijn voor ‘duurzaamheid ‘, maar voor het in stand houden van hun respectievelijke verdien-modellen. Toen de ware bedoelingen van het FSC zich in 2018 begonnen af te tekenen trok Greenpeace zich terug uit het FSC om verder gezichtsverlies te voorkomen. ( De bekende ‘handen wassen in onschuld’ tactiek ) Binnen het FSC bezette Greenpeace ook de ‘Kamer’ voor bescherming van inheemse volkeren’ maar ook bij de uitvoering van die taak werkten ze juist samen met het bedrijfsleven ( machtige bedrijven zoals IKEA ) De documentaire ‘Die ausbeutung der urwälder’ ( videos ) gaat over het corrupte  FSC en de manier waarop in werkelijkheid met inheemse volkeren wordt omgegaan. Ook in Seaspiracy is te zien hoe rond de Afrikaanse kust de inheemse bevolking van haar voedsel en broodwinning wordt beroofd. 

Wat deze film echter vooral aan het licht brengt is: dat plastic-soep bestaat uit visnetten en visgerei, niet uit hetgeen mensen weggooien zoals in campagnes wordt gesuggereerd. Vandaar dat vertegenwoordigers van betrokken organisaties geïrriteerd en ontwijkend antwoorden als ze daarover worden bevraagd én de reden waarom deze film in de media keihard onderuit werd gehaald , zodat het grote publiek onwetend zou blijven van de machinaties en werkelijke aansporingen van machtige NGO’s als Greenpeace , FSC en MSC . lees ook over the ocean clean up

videos

 • Planet of the Humans
 • Die ausbeutung der urwälder
 • Earth from space: Schitterende film over hoe het klimaat werkt
 • Greenpeace en palmolie
 • FSC WATCH en Greenpeace
 • Kapitalisme in de 21ste eeuw (Piketty )

” Have we environmentalists fallen for illusions, “green” illusions ” (Michael Moore ) 11.130.982 keer bekeken (24-06-2021 ) na 1 miljoen keer voordat de film in eerste instantie van You tube werd verwijderd .

 • 31: 20 Arnold Schwarzenegger opent grootste solar power plant
 • 1:03:14 ‘ biomassa ‘ – houtchips . ( kijken )
 • 1:09 Kamala Shiva (india ) “our minds have been manipulated to believe in illusions “
 • 1:12 bord met deelnemers in biomassa wo KLM , Shell , United nations & WHO
 • 1:12:37 Richard Branson > start jet fuel verhaal .
 • 1:18:40 An inconvenient truth about Al Gore
 • 1:14 goldman sacks : ”40 to 50 trillion dollars”
 • 1:14:58 Bill Mackgibben en groen investeren ( pensioenfondsen )
 • 1:21:38 ‘bio’ olie uit ‘animal fat’ en alligators voor the Navy.
 • 1:23: 56 Sungevity solar panels & Urgenda

Onderschrift bij de film op Youtube: ”Michael Moore presents Planet of the Humans, a documentary that dares to say what no one else will — that we are losing the battle to stop climate change on planet earth because we are following leaders who have taken us down the wrong road — selling out the green movement to wealthy interests and corporate America. This film is the wake-up call to the reality we are afraid to face: that in the midst of a human-caused extinction event, the environmental movement’s answer is to push for techno-fixes and band-aids. It’s too little, too late. ”

”Removed from the debate is the only thing that MIGHT save us: getting a grip on our out-of-control human presence and consumption. Why is this not THE issue? Because that would be bad for profits, bad for business. Have we environmentalists fallen for illusions, “green” illusions, ”

die ausbeutung der urwalder : over hoe certificering door het FSC in werkelijkheid gaat.

 • 25:41 verbijsterde professor en studenten . Even verderop een scene over monoculturen die werden teruggeplant waaruit al het leven is verdwenen. tégen de regels van het FSC in .

Earth from space: Schitterende film over hoe het klimaat werkt

 • 35:00 het wonder van Antarctica dat al het leven op aarde stuurt
 • 38: 01 ‘brine’
 • 1:07 hoe stof uit de sahara het Amazone woud laat groeien

Film over palmolie dat ook als brandstof wordt gebruikt . Greenpeace lobbyde voor de invoering van de verplichte bijmenging van biobrandstoffen . ( zie ‘ecocide ” )

filmpje van FSC WATCH over de corrupte praktijken van het FSC. Certificering van hout tbv verbranding vormde de basis van de ‘ bio’ massa icm warmtenetwerk-sector. Greenpeace is de oprichter van het FSC, maar stapte daar in 2018 uit.

Follow the money over zwendel binnen de windmolen-industrie . Artikel : De grote zwendel

cleantech

Dit is Boy Cleantech, die ervan houdt een klusje te doen als de baas van huis is. Boy is een ondernemend hondje .

Vorig jaar had de VPRO een serie op televisie over ‘ Cleantech’  De naam zegt het al: technologie om de problemen van milieu vervuiling, energie- en grondstoffen schaarste en het  ‘klimaatprobleem’ op te lossen. Vanuit zijn Londense kantoor schetste een investeerder de mogelijkheden voor de toekomst en als voorbeeld was gekozen voor een waterzuiverende water-zak van een Canadese ondernemer. Die had bij een bezoek aan een Afrikaans land ontdekt dat het drinkwater ernstig verontreinigd was geraakt. De oplossing die ze hadden ontwikkeld was een plastic zak waarin het water werd gezuiverd door UV straling, wanneer die aan het zonlicht werd blootgesteld.  Na gebruik werd de zak weggegooid, want die kon maar één keer worden gebruikt.

Bij  de uitleg van de werking van het product, keek de directeur in de camera zoals onze brave Boy ook doet en wie kan zo’n onweerstaanbaar snoetje nu weerstaan. Goed gedaan Boy ! Zal de baas zeggen, ofwel, wie kan er nu tegen zo’n goed plan zijn, zal het publiek in koor roepen.

Maar boy had wel de hele deur gesloopt ! Boy had het symptoom van de dichte deur bestreden door die volledig te slopen. De oorzaak was waarschijnlijk geweest dat de baas de deur had dichtgedaan. Als de deur open was gebleven ,had Boy naar de andere kamer gekund en de deur heel gelaten.

De overeenkomst met de plastic zuiveringszak is duidelijk. Waarom was dat water vervuild, had de eerste vraag moeten zijn.  Nu was het probleem van het vervuilde water ingeruild voor het probleem van afval  en in dit geval wellicht  zelfs giftig afval. wat voor stoffen waren in die plastic zak verwerkt om dat water te zuiveren ? En hoeveel grondstoffen en energie had deze oplossing wel niet gekost ? Was het niet goedkoper geweest het probleem bij de basis aan te pakken in plaats van het symptoom te bestrijden ?

Nee, want dan was er geen business- model geweest en zelfs helemaal geen cleantech ontstaan.

Daarom gaan we nu de de ‘plastic soep’ bestrijden door nóg meer plastic te produceren en/of in te zetten op circulaire productie, terwijl productie juist steeds meer lineair (1) wordt.  Zie ook de andere artikelen over deze onderwerpen op deze site.

En daar helpt Boy graag een pootje bij, sinds kort samen met z,n vriendinnetje ,want de zaken gaan goed.

1) Lineaire productie is het omzetten van grondstoffen tot een materiaal dat daarna niet meer kan worden teruggebracht naar de oorspronkelijke grondstoffen. Beton bijvoorbeeld is zo’n materiaal. Cement, zand en grind harden uit tot beton door toevoeging van een klein beetje water en zal daarna nooit meer zand grind en cement worden. Ook kunststoffen uit de groep ‘thermoharders’: die in grote hoeveelheden worden toegepast voor de fabricage van wieken van windmolens en superlichte fietsen zullen uiteindelijk als afval eindigen en tot de eeuwigheid in de natuur blijven rondzwerven.

Afval = Energie

In een ecologisch systeem is de kringloop van grondstoffen gesloten.  Sinds  we echter, ergens in de twintiger jaren,  steeds meer kunststoffen of synthetische stoffen  gingen gebruiken ( oa omdat grondstoffen vaak schaars waren of duur ) kwamen er steeds minder grondstoffen terug in de cyclus.  Sindsdien bestaat de term ‘ afval ‘.

De grondstof van kunststoffen is aardolie.  Aardolie wordt schaarser,  maar het gebruik van, met name plastic verpakkingen,  is de afgelopen decennia explosief gestegen en daarmee ook de het gebruik van aardolie en de vervuiling van het milieu en de zee ( plastic soup )
Elke dag weer worden wereldwijd miljarden verpakkingen weggegooid.   Tankers vol met aardolie worden linea recta omgezet in afval, dat vervolgens in het beste geval -door verbranding -voor een gedeelte wordt omgezet in elektriciteit, maar voor een groot gedeelte terecht zal komen op de steeds groter wordende afvalberg.  (landfills)‘

“Disposabels”,  is een mooi woord voor producten die één keer worden gebruikt en daarna  weggegooid.  Denk aan de luchtvaart en de medische sector.

recycling.  Soms kunnen de producten worden gerecycled .  Gedemonteerd en dan weer worden gebruikt als grondstof,  net als in de ecologische kringloop.   Dat  geldt echter alleen voor de plastics die tot de groep van de zogenaamde thermoplasten worden gerekend, zoals  bekertjes, flesjes en allerlei folies.   Niet de groep van thermoharders, die juist populairder wordt.  “Composieten’ tenslotte,  vezelversterkte  thermoharders  zijn zo mogelijk nóg populairder aan het worden, dankzij de eigenschap dat die extreem licht en sterk tegelijk zijn.  Daarom worden bijvoorbeeld  de wieken van  windturbines er van vervaardigd en BMW gaat binnenkort complete auto’s produceren in een speciaal gebouwde fabriek in Amerika, omdat lichte auto’s minder energie gebruiken.

Via allerlei (om)wegen belanden plastics  in de rivieren en de zee  en komen zo weer terecht in de voedselketen.

Energie:  Om een plastic verpakking te maken is maar heel weinig grondstof – bv. polyethyleen – nodig en maar heel weinig energie,  maar voordat de verpakking uiteindelijk via vele omwegen in de verbrandingsoven belandt of op de afvalberg,  zijn een groot aantal stappen doorlopen waar energie ( olie ) voor nodig was.

Voorkomen  zou dus moeten worden  dat afval ontstaat.
Minder plastic afval betekent minder vervoersstromen bij de winning van grondstoffen, minder energie en vervuiling bij de productie en minder vervoersstromen bij de distributie – en  inzameling  met als gevolg : minder uitstoot van giftige gassen,  minder CO2 uitstoot en minder landfills en minder ( maatschappelijke ) kosten.

Afval reductie = minder energie = minder uitstoot en = last but not least een besparing op de kosten  in uw organisatie.

Is het ‘ circulaire economie’ of ‘ dé circulaire economie ‘?

Een ‘circulaire’ is een brief of reclamefolder.

Elke week ploft een pakket met circulaires op de mat van het huis waar ik woon en die gaat linea recta de vuilnisbak in en dan linea recta naar de vuilverbranding . ( waar dan weer een warmtenet aan wordt gehangen ) 

Onlangs heb ik een inzending gestuurd in het kader van de Herman Wijffels Innovatieprijs in de categorie ‘Circulaire economie’. Ik was in 5 minuten klaar, want ik wist natuurlijk heel goed hoe een circulaire economie eruit zou kunnen zien.

Mijn voorstellen zijn niet revolutionair en heel simpel uit te voeren en hoewel ze zouden leiden tot een enorme vermindering van de CO2 uitstoot en een schoner milieu, waar de prijsvraag over ging,  weet ik nu al dat mijn inzending het niet zal halen: niet innovatief  en niet hip.

Regelmatig sprak ik met mijn oude moeder over het onderwerp ‘circulaire economie’, want daar kon zij veel over vertellen.

En ik zie het allemaal nog voor me:

Hoe bij ons elke week de schillenboer met paard en wagen door de straat kwam die het gft afval kwam ophalen om aan de varkens te voeren; hoe eens in de zoveel tijd de oud – ijzerboer het oude metaal kwam ophalen en hoe de melkboer elke dag door de straat kwam met zijn knetterende motorkarretje. Bij hem kocht mijn moeder in het begin nog losse melk en later melk in flessen die weer werden opgehaald.  En ja, het oud papier werd opgehaald door de muziekvereniging en kerk die met de opbrengst nieuwe muziekinstrumenten kochten of de kerk lieten restaureren.

Afval bestond niet !

Als we nog verder terug gaan in de tijd;  vóórdat machines hun intrede deden en heel veel zwaar werk van de mensen gingen overnemen , was er nog écht sprake van een ‘circulaire’ economie : ‘afval’  bestond  niet. Niet bepaald een tijd om naar terug te verlangen.  Mensen werkten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op het land om voedsel te verbouwen. Ze leefden vaak in erbarmelijke omstandigheden en ze haalden vaak de 50 ste verjaardag niet.

Maar tóen was er sprake van een ‘ circulaire economie ‘, in tegenstelling tot de economie, zoals gepropageerd door moderne kwakzalvers van het eco-industrieel complex.  Een economie juist gebaseerd op pure lineaire productie: waarbij fossiele reserves, samen met grondstoffen in hoog tempo worden omgezet in een epische berg afval, vol irreversibele stoffen.   

De schillenboer werd in de zeventiger jaren aan de kant gezet. De overheid had bepaald dat de ‘swill’, die hij aan de varkens voerde gevaarlijk was voor de volksgezondheid en dat vanaf dat moment gft afval alleen nog maar door gecertificeerde bedrijven mocht worden ingezameld.  Dit was de eerste sector die onder de marktwerking kwam te vallen.

Sinds die tijd hebben wij een GFT container en elke week komt de vuilnisauto die legen. Onlangs ben ik via een chauffer te weten gekomen dat een vuilnisauto voor elke twee kilometer 1 liter dieselolie verstookt. Al die vuilnisauto’s bij elkaar leggen  honderdduizenden kilometers af ( het locale wegennnet telt 122.000 km ) om het af te leveren bij een van de verwerkingsfabrieken, die er dan “groen” gas en compost van maken.  Gemeenten kopen het groene gas weer terug om de vuilnisauto’s op te laten rijden.   Na een tijdje is ook de compost klaar en kan de burger zijn eigen gft- afval weer terugkopen in een plastic zak.   Dat  gaan ze zaterdag’s met de auto ophalen bij het tuinbedrijf.

De melkboer, kruidenier etc zijn allang uit het straatbeeld verdwenen en producten die niet in een weggooiverpakking worden verkocht zijn zeldzaam. Dagelijks worden miljoenen melkpakken en ( plastic ) flessen, na één keer gebruiken weggegooid.

“Statiegeld is niet meer van deze tijd “,  zei CDA politicus Joop Atsma.

Niet alleen wordt er steeds meer afval geproduceerd, ook komen er steeds meer producten die zijn vervaardigd van materialen die niet hergebruikt kunnen worden of gerecycled en de afvalberg doen groeien. ( wieken van windmolens )

Circulaire economie ?  ” amehoela” zou mijn moeder hebben gezegd.

gerelateerde berichten :

Afval = Energie

afval bestaat niet meer

cleantech