Welkom bij bureau lesswatts


boek: DE NIEUWSTE ECONOMIE

Een verhaal over hoe engineering, na 250 jaar werd/wordt vervangen door ‘Financial Engineering’ en daarmee de ‘vooruitgang’ in ”reverse” gaat. Over het vervangen van fossiele brandstoffen door brandstoffen uit natuurlijke bronnen. Over hoe de ‘energietransitie’ tot stand kwam en over ‘hernieuwbare’ energie die niet bestaat.

Nu als Pdf-bestand voor 7.50 euro

2. boek : ”ALLE ENERGIE KOMT VAN DE ZON” met daarin De Energiebibliotheek : een beknopte weergave van onderwerpen waarop het begrip energie betrekking heeft. Verder artikelen waaronder ”Sisyphus en CO2” met daarin een aantal grafieken die laten zien dat de consumptie van fossiele brandstoffen blijft stijgen en dus ook de CO2 uitstoot. Pdf-bestand : 7.50 euro

Bestellen : maak 7,50 euro over op reknr. NL86RABO 0 1162 42 434 ten name van bureaulesswatts, ovv van je eigen kenmerk. Dan ontvang je asap het bestand op het opgegeven email adres. stuur naar dit adres :

nieuwste-economie@bureaulesswatts.nl