journalistiek

Onafhankelijke journalistiek ”Het wordt steeds duidelijker dat er geen toekomst zit in fossiele brandstoffen”, aldus Wouter van Noort, journalist van de NRC. 

Als we de Nederlandse media mogen geloven, dan wordt het gebruik van kolen in de wereld steeds minder, maar niets is minder waar. Daarmee is bewezen dat de media onderdeel uitmaken van het apparaat, want, zeker voor de media is het een koud kunstje om de cijfers boven water te halen waaruit blijkt dat het gebruik van kolen wereldwijd juist toeneemt en zal blijven toenemen. Kolen vormen een overvloedig beschikbare, makkelijk winbare en daardoor goedkope brandstof.   

Het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld is BHP .  BHP is het mijnbouwbedrijf dat in 2001 ontstond door de fusie van het Australische Broken Hill Proprietary en het Britse Billiton.

BhP heeft verschillende locaties in Australie waar kolen in dagbouw worden gewonnen waaronder de Bown basin in central Queensland  

Queensland Coal comprises the BHP  mitsubishi Alliance (BMA) and BHP Mitsui Coal (BMC) assets in the Bowen Basin in Central Queensland, Australia.   (Mitsubishi is weer een van de grootste corporate bedrijven ter wereld met belangen in de energiesector en weer verbonden met Shell  ) 

BHP is genoteerd aan verschillende beurzen :de ASX, de NYSE en de LSE   

De top drie gebruikers van kolen zijn China, VS en India. (bron: Statistical review of World Energy)  

In de media wereldwijd wordt bij de lezers en kijkers voortdurend de indruk gewekt dat er een eind zou komen aan het gebruik van kolen als brandstof, hetgeen bewijst dat de media bewust de juiste informatie achterhouden op last van hogerhand. Ofwel dat de media niet onafhankelijk zijn. Met een paar muisklikken had een ervaren journalist als Wouter van Noort van de NRC en alle ander journalisten op de wereld deze informatie boven water kunnen halen. In werkelijkheid neemt de vraag naar kolen juist toe dus, met name voor de productie van elektrische energie, waarvan de vraag exponentieel groeit als gevolg van de digitale ontwikkelingen, maar ook voor de bereiding van staal om windmolens van te bouwen en voor de energietransitie in het algemeen. Maar alle journalisten en alle media op de aarde, verbonden aan de MSM kregen de opdracht te schrijven over afnemende vraag naar fossiele brandstoffen en over de successen van de energietransitie.  

de wet van kirchoff

Bard de Weijer is schrijver van artikelen in de categorie ‘de wens is de vader van de gedachte’ met een hoog ‘KIJK” gehalte. (KIJK is een populair wetenschappelijk tijdschrift met veel mooie plaatjes van de gebroeders DAS, makers van prachtige futuristische tekeningen.)  Of James bond gehalte, zoals ‘The golden Gun ‘ waar fantasie en werkelijkheid samensmelten in een zonnecel met een rendement van 95 %, waarmee het energieprobleem voor eeuwig zal zijn opgelost. Dat soort artiklen schrijft Bard in de Volkskrant. Zijn laatste artikel gaat over de opening van een laboratorium bij de TU Delft, waar men gaat onderzoeken of de Wet van Kirchhoff buiten werking gesteld kan worden. Die wet zegt: ” dat de som van alle stromen altijd 0 moet zijn.’ (zie het artikel ‘stroomkring ‘met het watervoorbeeld)  en laat nu juist met de bouw van windparken en zonneparken die wet aan de laars worden gelapt en dan met name juist door netwerkbedijven voor wie deze wet de grondslag vormt ? vandaar dit laboratorium , waar de bollebozen van de TUD het onmogelijke mogelijk gaan maken, namelijk dat een overstroming kan worden voorkomen door tegelijk alle sluizen open te zetten; dat het mogelijk is een medicijnflesje te vullen door in een keer een emmer om te keren . Zonder te morsen. Saillant detail wellicht is: dat het onderzoek en het laboratorium zijn gefinacierd door Staatsbedrijf Tennet, zo schrijft Bard.

In een eerder artikel van 8 september 2021 schrijft Bard een artikel met de titel: ”de Duitse auto-industrie is bezig met een transitie.  De overschakeling naar elektrische mobiliteit is sinds het dieselschandaal en recente klimaatbewustwording in een stroomversnelling geraakt.”

Welke stroomversnelling zou daarmee worden bedoeld ? Volgens de cijfers van ‘Nederland elektrisch’ waren er op 31 -07 -2021, 320.214 elektrische auto’s geregistreerd. In 2015 waren dat er 108.990.   Nog een kleine 1.5 miljoen te gaan naar de 1.8 miljoen in 2025, zoals voorspeld. Bard en de media in het algemeen in haar rol als PR vehikel voor de industrie , houden van een beetje ‘aandikken ‘. Al in 2008 verscheen het eerste artikel van Bard in de serie ter promotie van de EV.
 

seaspiracy en ngo’s

22-04-2021Seaspiracy. Gisteren keek ik de indringende documentaire ‘seaspiracy met in de eerste scene een slachting van dolfijnen. Het is de evenknie van Planet of the Humans ( videos ), de documentaire over de systematische verwoesting van tropische oerwouden en gematigde bossen door Al Gore en zijn vriendenclub ( waaronder KLM en Shell ) in het kader van de energietransitie. Duidelijk wordt wederom, waarom met name Greenpeace, dat ooit bekend werd dankzij de strijd tegen de walvisjacht, de grote afwezige is in dit verhaal.  Als Corporate NGO die Greenpeace- dankzij die heroïsche strijd – werd , maakt Greenpeace nu zelf deel uit van de kongsi van machtige bedrijven, overheden en het grootkapitaal. In de film zegt Paul Watson dat ook. Met zijn organisatie ‘Sea Shepherd Conservation Society’ zette hij de strijd tegen illegale visvangst voort.  Aan de orde komt MSC, het keurmerk voor ‘ duurzaam ‘ gevangen vis. Het zusje van het FSC keurmerk voor duurzaam geoogst hout. Beide blijken ze niet een waarborg te zijn voor ‘duurzaamheid ‘, maar voor het in stand houden van hun respectievelijke verdien-modellen. Toen de ware bedoelingen van het FSC zich in 2018 begonnen af te tekenen trok Greenpeace zich terug uit het FSC om verder gezichtsverlies te voorkomen. ( De bekende ‘handen wassen in onschuld’ tactiek ) Binnen het FSC bezette Greenpeace ook de ‘Kamer’ voor bescherming van inheemse volkeren’ maar ook bij de uitvoering van die taak werkten ze juist samen met het bedrijfsleven ( machtige bedrijven zoals IKEA ) De documentaire ‘Die ausbeutung der urwälder’ ( videos ) gaat over het corrupte  FSC en de manier waarop in werkelijkheid met inheemse volkeren wordt omgegaan. Ook in Seaspiracy is te zien hoe rond de Afrikaanse kust de inheemse bevolking van haar voedsel en broodwinning wordt beroofd. 

Wat deze film echter vooral aan het licht brengt is: dat plastic-soep bestaat uit visnetten en visgerei, niet uit hetgeen mensen weggooien zoals in campagnes wordt gesuggereerd. Vandaar dat vertegenwoordigers van betrokken organisaties geïrriteerd en ontwijkend antwoorden als ze daarover worden bevraagd én de reden waarom deze film in de media keihard onderuit werd gehaald , zodat het grote publiek onwetend zou blijven van de machinaties en werkelijke aansporingen van machtige NGO’s als Greenpeace , FSC en MSC .