groen beleggen in biobrandstoffen

Groen beleggen. Onder druk van de leden van Pensioenfondsen en klimaatactivisten gaan pensioenfondsen (ABP ) ertoe over te beleggen in ‘groene’ bedrijven. Een van die bedrijven is het Finse Neste Oil, dat ‘bio’ brandstoffen maakt uit oa afgewerkte oliën ( uco ) en koolzaad. Het bedrijf is genoteerd aan de Nasdaq . Tot 2017 lag de koers rond de 12 euro, toen Neste een groen bedrijf werd. Van dat moment af steeg de koers van 12,26 euro naar 50,40 euro nu. Uitstekende belegging inderdaad. Neste Oil is echter allesbehalve een ‘groen’ bedrijf, maar het mocht zich zo noemen.  Op haar site schrijft het bedrijf zelf: dat bio’ diesel chemisch exact hetzelfde is als ‘gewone dieselolie’, maar, ingevolge de Brusselse wetgeving ( Taxonomie ), mag het ‘bio’ brandstoffen verkopen als CO2 neutrale brandstof, terwijl die ,in de keten van productie tot verbranding, minstens twee keer zoveel CO2 uitstoten dan in de keten van aardolie tot dieselolie het geval is. Daarnaast wordt land (bos gekapt ) gebruikt voor de productie van gewassen ( koolzaad ) en voedselproductie verdrongen. Bovendien verleent Finland ontheffing op het Europese verbod van 2013 op de – in milieukringen vooral – zwaar bekritiseerde neonicotinoïden bij de teelt van koolzaad. Hoewel Neste Oil bij nadere beschouwing dus helemaal niet groen is, is dát kennelijk een bedrijf waarvan actievoerders willen dat het ABP hun pensioengelden in belegt . Daarmee beleggen ze dan in een bedrijf dat medeverantwoordelijk is voor “ECOCIDE “ – moord op het ecosysteem inclusief soorten ( Oerang Oetang ) Hoe een en ander in zijn werk gaat is duidelijk te zien in de film Planet of the Humans ( ‘videos ) 1:14:58 met Bill Mackgibben over groen investeren.

pensioenfonds PME

PME. Onlangs maakte PME, het pensioenfonds van de metaal en elektro-sector bekend te stoppen met beleggen in fossiele bedrijven.  

Op z’n zachts gezegd nogal een vreemde stap voor een sector die, meer dan welke sector dan ook energie-gedreven is, vooral dat deel wat zich bezighoudt met de bouw van windmolenparken. Voor de bereiding van staal voor de windmolens zijn fossiele kolen nodig; voor de wieken van een Vestas 4.3, 210 ton olie-derivaten. Voor de bouw en onderhoud van windmolenparken met bijbehorende hubs op zee worden zware ‘supplyers – schepen met wel 20.000 pk’s- ingezet en vele speciale schepen, zoals kabelleggers.  Als er éen energie-intensieve industrie bestaat, dan is het wel de windmolenindustrie waarin de leden van het PME ( FME) actief zijn. Niet meer beleggen in Vestas en Orsted zou zelfmoord voor de industrie betekenen en de koersen doen instorten. Niet alleen deze groengewassen bedrijven, maar ook uit de hardcore fossiele bedrijven stappen, zou erg onverstandig zijn voor pensioenfondsen gezien de resultaten op de beurzen, die juist worden gehaald vanwege de grote vraag naar fossiele brandstoffen in de hernieuwbare energie sector. Een vaartochtje naar het Gemini park, 68 kilometer uit de kust op een oppervlak van 8 bij 8 kilometer vergt enorme hoeveelheden brandstof. 

De bekendmaking is een nieuwe stap in de uitrol van De Nieuwste Economie die wordt gedreven door het grootkapitaal van Black Rock waarvan pensioenfondsen ‘klant’ zijn.

Larry Fink – CEO van Black Rock :

”We richten ons op duurzaamheid, niet omdat we milieuactivisten zijn, maar omdat we kapitalisten zijn “.  

  

de top van Glasgow

Top in Glasgow ‘The end of history and man’. In 1992 verscheen het boek van Francis Fukuyama  ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens”. (The End of History and the Last Man , 1992 ) 

Begin november 2021 staat die gebeurtenis daadwerkelijk op de agenda van de klimaatconferentie in Glasgow.  Niet toevallig in Glasgow, want daar begón ! ook de geschiedenis van de mens.  Althans die aan welke zij haar rijkdom en welzijn  te danken heeft.   

Namelijk, James Watt, de bouwer van de eerste werkende stoommachine; de machine die de succesvolste periode in de geschiedenis van de mens veroorzaakte, werd geboren in Greenock, een plaatsje ten westen van Glasgow en gelegen aan de rivier de Clyde. Bij mooi weer kon hij vast aan de overkant Belfast zien liggen waar, dankzij zijn stoommachine, de Titanic gebouwd zou worden.   

Tijdens de summit gaan de regeringsleiders bespreken hoe de mensheid weer kan terugkeren naar de periode van vóor de stoommachine, toen enkel hout en turf dienden als brandstof.   Dat was de tijd van de Malthusiaanse economie, die werd gekenmerkt door het feit dat het bevolkingsaantal werd gereguleerd door de beschikbaarheid van natuurlijke bronnen, waardoor het maar heel langzaam groeide.  Door de komst van de stoommachine viel dat terugkoppelmechanisme weg en begon de bevolking steeds sneller te groeien. Van 978 miljoen in 1800 tot de huidige ca 7 miljard.       

In 1765, toen James Watt de eerste werkende stoommachine bouwde, brak de industriele revolutie uit die zich verspreidde als een olievlek over de aarde. In Glasgow werden scheepswerven opgericht, mede door de aanwezigheid van steenkool en ijzererts in de nabije omgeving, dat nu met behulp van stoommachines gewonnen kon worden. De voortuitgang ging met reuzenstappen tegelijk , temeer in de periode daarvoor de wetenschap de voorwaarden daarvoor had geschapen. 

Glasgow is ook bekend van Charles Rennie Mackintosh, een lid van de Art nouveau beweging, waarvan ook Henry van de Velde (be)  Victor Horta (be) en de Spaanse Antonio  Gaudi en Hector Guimard ( metro Parijs ) , lid waren.  Met lede ogen moesten zij toezien hoe door de komst van de stoommachine hun ambachten in verdrukking kwamen toen de industrialisering van de productie op gang kwam eind 19de eeuw.  De Arts en crafts- movement van Morris en Ruskin probeerden nog de ontwikklingen te stoppen, maar er was geen houden meer aan. 

De industriële revolutie was ook het begin van het kapitalisme volgens het principe dat investeringen van kapitaal rendement opleveren. Het autonome mechanisme van arbeid en kapitaal dat ontstond, leidde ertoe dat het kapitaal steeds meer de overhand kreeg in het productieproces en dat de financiële sector steeds sneller en harder groeide.    

Dat principe werkt tot op de dag van vandaag en daarover nu gaan onze leiders spreken tijdens de klimaattop. Het zal gaan over hoe met investeringen in ‘hernieuwbare energie’ winst kan worden gemaakt door Corporate bedrijven en hoe investeerders rendementen kunnen behalen met investeringen in windparken, elektrisch vervoer en de waterstofeconomie. Investeringen die in de ‘oude economie’ niet mogelijk waren.  Verder is het nodig dat de leiders in hun landen wetgeving maken die het mogelijk moet maken dat burgers verplicht worden tot afname van bepaalde producten en diensten. Kenmerk van die nieuwe economie is dat het primaat van de ingenieur – dat z’n start had met de stoommachine van James Watt, 250 jaar geleden in Glasgow- wordt ingeruild voor het primaat van de bankier en onversneden kapitalisme.     

Daarmee komt een einde aan de ‘vooruitgang’ die altijd was gebaseerd geweest op het verhogen van brandstofefficiëntie en markeert het begin van de achteruitgang, gekenmerkt door het verlagen van brandstofefficiëntie middels het schakelen van een heel circus aan toeters en bellen in, het voorheen, optimaal werkende stroomcircuit en de uitbreiding daarvan.  

De Amerikaanse President Biden en Boris Johnson van de VK, geven voor de laatste keer door aan de machinekamer van de virtuele Titanic, kolen op het vuur te gooien en de ketels op te stoken. Iceberg ahead !!!     

de waterstofgekte

De waterstofgekte  In het Haber Bosch-procede wordt kunstmest gemaakt door stikstof uit de lucht aan waterstof te binden. (NH3) Zonder kunstmest waren we nooit geboren geworden en was de mensheid nooit in de waanzin van de huidige tijd beland.  De krankzinnigste plannen komen langs in steeds groteskere vorm. Frits Haber was de uitvinder van het Haber Bosch-procede in 1918 en eerder van het mosterdgas. Frits Haber heeft daarmee de ‘eer’ om zowel de redder van de mensheid te zijn, als uitvinder van een weerzinwekkend moordwapen.  (Zijn vrouw vond het zo erg dat ze zelfmoord pleegde in de hal van de Academie waar wetenschapper bijeen waren, waaronder Einstein.) De productie van kunstmest vergt ca. 3 % van de wereldwijde gasconsumptie, zo wordt geschat. Het is een zeer energie- intensief proces. Waterstof produceren derhalve zou beperkt moeten zijn en blijven tot wat noodzakelijk is.  Hoe kon het dan toch gebeuren, dat juist het omzetten van fossiele brandstoffen in waterstof werd gepresenteerd als een oplossing voor het ‘probleem’ van fossiele brandstoffen. Het antwoord is zoals altijd: geld en macht.

Het verhaal daarachter vindt zijn oorsprong in de aanbod gestuurde productie van stroom door windmolens. Om de continuïteit van de windmolenindustrie te waarborgen was-is- het noodzakelijk dat er een vorm van opslag van overtollige stroom zou komen/komt. Lang werd nog vastgehouden aan opslag in batterijen, maar toen die zeepbel al snel uiteenspatte greep men weer terug naar waterstof als opslagmedium.  Hoewel energetisch en financieel wellicht nóg dramatischer dan batterijen, sloeg het idee aan bij de mensen.  Inmiddels is het verhaal zo ingebed in het denken ,dankzij de welwillende medewerking van de MSM en de inzet van de aimabele Ad van Wijk van de TU Delft en Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen, dat het tot de Communis opinio ging behoren.   Samen bouwen ze aan het plan om van Groningen de energie Provincie van Nederland te maken op basis van hernieuwbare energie nadat eerder was besloten dat de winning van gas zou worden afgebouwd.  Windmolenparken , gekoppeld aan een waterstof-industrie maakt onderdeel uit van die plannen.  Er kwam een waterstofcoalitie met daarin -nota ben-de Gasunie, Shell, de havens van Rotterdam en Amsterdam en Tata Steel, die, in een stroom van PR, de zegeningen van waterstofgas begonnen uit te dragen.  In Brussel werd waterstof geclassificeerd (Taxonomie ) als ‘duurzaam’ waardoor groene miljarden subsidies konden gaan stromen. Bovenop de keten van de windmolenindustrie , werd nu de keten van de waterstofindustrie gestapeld : een energetisch horror-scenario met vele malen meer input van fossiele brandstoffen ( en CO2 uitstoot derhalve ) dan de zogenoemde ‘hernieuwbare’ output, maar een festijn voor investeerders en beleggers ( pensioenfondsen )

een fins bos als pensioen

03-06-2021 Een Fins bos als Pensioen Ondertussen malen de ambtelijke molens van Brussel langzaam verder om de energietransitie onomkeerbaar te maken. Op 26 mei bracht het WNF een persbericht naar buiten met de aanhef :

” EU-klimaattaxonomie brengt natuur en klimaat in gevaar – WNF verzet zich tegen definitieve wet ”.

Deze wet is bedoeld om het geld van investeerders in de gewenste richting te sturen. Onder politieke druk van Finland en Zweden , landen waarvan de exploitatie van hun uitgestrekte bossen een belangrijke inkomstenbron vormen, was ‘biomassa ‘ aangewezen als een goede investering. Dit tot grote schrik van het WNF, dat nog wel zo braaf had meegewerkt aan de totstandkoming van de wet, zo schreef ze. De eerste alinea van het persbericht luidt :

”De vandaag gepubliceerde EU-regels classificeren industriële houtkap en het verbranden van bomen en gewassen voor energie als ‘duurzame’ investeringen. Dit is catastrofaal nieuws voor het klimaat en de biodiversiteit, en veroorzaakt het tegenovergestelde van wat was beoogd met de wet. Namelijk het tegengaan van greenwashing door de financiële sector ”.

Sinds Neste Oil door Brussel als Groen bedrijf werd aangemerkt steeg de koers van 10 euro in 2016 tot 55 euro vandaag op de Nasdaq beurs van Helsinki. Onder druk van werknemersorganisaties gingen pensioenfondsen beleggen in groene ondernemingen zoals Neste Oil. lees over het ABP en PME

pensioenfonds ABP

A-BP en omdenken. ( hoe groenwassen werkt )  Medio oktober 2021 ontvingen de 3 miljoen leden van het ABP, het pensioenfonds van ambtenaren en leraren, een brief met de mededeling dat hun pensioenfonds zou stoppen met beleggen in ‘ wat men ‘ fossiele bedrijven was gaan noemen, ter onderscheiding van bedrijven die niet fossiel zouden zijn. Daarover verder in dit artikel meer.  Vrijwel zeker is het dat alle pensioenfondsen zullen volgen. 

Het zat al een tijd in de lucht, maar belangrijk was geweest dat eerst druk van onderaf zou worden opgebouwd, want nu kon het pensioenfonds bij haar besluit verwijzen naar de wens van de leden. De afgelopen periode hadden met name leden van de extinction rebellion – waaronder veel leraren aan (hoge)scholen- de druk opgevoerd om in te stemmen met de ‘groene’ koers.

De stap was echter geheel in overeenstemming met de richtlijnen vanuit Agenda 2030 . Het doel vormt dezelfde kant van de medaille waardoor ook het pensioenfonds zelf ooit was opgericht: alle wereldburgers vastklinken aan het financiële stelsel: het globale piramide spel.  in het web gesponnen

Pensioenfondsen waren opgericht in een tijd dat de vooruitzichten nog heel anders waren en het demografisch model nog niet het waterhoofd vertoonde zoals nu. Werknemers in loondienst werden via CAO’s verplicht deel te nemen aan een pensioenfonds waarmee ze konden sparen voor de oude dag. Maar Pensioenfondsen waren er niet alleen voor om mensen een mooi pensioen te bezorgen, maar vooral voor zichzelf.  Tegelijkertijd met de opkomst, groeiden de wolkenkrabbers in de steden en de winsten van de financiële bedrijven die daarin gevestigd waren bijna letterlijk ’tot in de Hemel’.  Beleggen in Groengewassen bedrijven – zoals Shell en Neste – vormt het voorlopig hoogtepunt in dit ultieme kapitalisme, met dank aan  extinction rebellen. (lees ook het artikel over Roxane van Iperen over hoe mensen meewerken aan hun eigen onderdrukking)       

Het idee, dat Pensioenfondsen niet meer zouden beleggen in fossiele bedrijven is te krankzinnig voor woorden, want direct of indirect zijn alle economische activiteiten gedreven door het verbranden van fossiele brandstoffen. Juist ! in de industriele ketens van ‘hernieuwbare’ energie. ( duurzaam=verspilling )

Deze stap van pensioenfondsen moet dus worden gezien in het kader uitrol van De nieuwste Economie, die gedreven wordt door geld. Wereldwijd stijgt de consumptie van brandstoffen als gevolg van de bouw van windparken, zonneparken en waterstoffabrieken en vooral ook bij de winning van biofuels uit natuurlijke bronnen. Kenmerk is dat in de respectievelijke ketens de CO2 uitstoot vele malen hoger is ten opzichte van het energetisch optimum dat bestond vóór de energietransitie werd bedacht. Ook het PME , het pensioenfonds waarbij alle bedrijven uit de metaal-elektro zijn aangesloten, liet weten , zogenaamd niet meer in fossiele bedrijven te beleggen. artikel over PME

verzamelde berichten

10-05-2021:  CO2 opslag Shell Gisteren werd in het Journaal bekend gemaakt dat Shell en Exxon 2 miljard euro subsidie hadden binnengehaald voor het opslaan van CO2 in een leeg aardgasveld. In plaats van luid gejuich klonk er verontwaardiging door in de reacties.  Onder andere van Maurits Groen, de Godfather van de groene beweging en lid van de Raad van Bestuur van Pakhuis de Zwijger: de groene Tempel.  Kennelijk konden ze er niet tegen dat nu dat vermaledijde fossiele bedrijf aan kop ging bij het CO2 besparen.  


Groen beton. Met groen beton wordt niet beton met aangroei van zeewier oid , bedoeld, maar ‘duurzaam’ beton volgens de moderne definitie. 

Volgens de oude definitie was beton nog een waarachtig duurzame bouwstof, welke de mens zo maar in de schoot geworpen had gekregen van moeder natuur: een onuitputtelijke hoeveelheid kalksteen voor de productie van cement, het belangrijkste ingrediënt van beton. Volledig onschadelijk in de gehele keten.    

Voor de bereiding van cement en beton zijn fossiele brandstoffen nodig en bij het verbranden daarvan komt de CO2 weer vrij, zo luidt het bezwaar, maar dat is ook voor de bereiding van staal nodig . En soep in blik ! Mede doordat ook de productie van staal op gang kwam, ging beton een steeds belangrijker rol spelen bij de bouw van wegen bruggen woningen en kantoren. Het huidige jaarverbruik in NL bedraagt 14 miljoen m3 ( bron: het betonhuis)         

In de wereld van CO2-fetisjisten is een boom een ‘apparaat’ dat CO2 opneemt tijdens de groei dat je moet kappen voordat het ”doodgaat”’, opdat de CO2 gevangen blijft. Bestuurders van verschillende steden ( Arnhem, Amsterdam en Haarlem) geloofden dat en beslisten, in het kader van de ”City deal”, op basis van deze aanbevelingen van CO2-fetisjisten uit Almere, dat in 2025 beton vervangen moest zijn door hout. (de CO2-fetisjisten waren in werkelijkheid degenen die de huizing gingen bouwen )   

In de lezing, waarvan op deze site de transcriptie, vertelt Patrick Moore, oprichter van Greenpeace, over het wonder van kalk waarin 99,9 % van de CO2 zit opgeslagen.  Over hoe zeedieren(schaaldieren) de eigenschap hadden (en hebben natuurlijk) om CO2 te binden met Calcium tot CACO3: kalk, de grondstof van cement/beton.  Gedurende 100den miljoenen jaren werden zo de voorraden kalksteen gevormd die de belangrijkste bouwstof zou worden in de 20 ste eeuw. Eveneens in die periode werd CO2 vastgelegd in kolen, olie en gas: opgeslagen zonne-energie waarop ‘warmtemachines ‘ (stoommachine / motoren / turbines ) werken, dankzij welke de wereldbevolking zo had kunnen groeien en waardoor de beschikbaarheid van beton welhaast een voorwaarde werd voor het voortbestaan van de mens.  

Dit is het betreffende fragment uit de lezing van Patrick Moore, die, via de link in zijn geheel is terug te lezen: 

 ”But the truly stunning number is the amount of carbon that has been sequestered from the atmosphere and turned into carbonaceous rocks. 100,000,000 billion tons, that’s one quadrillion tons of carbon, have been turned into stone by marine species that learned to make armour-plating for themselves by combining calcium and carbon into calcium carbonate. Limestone, chalk, and marble are all of life origin and amount to 99.9% of all the carbon ever present in the global atmosphere. The white cliffs of Dover are made of the calcium carbonate skeletons of coccolithophores, tiny marine phytoplankton.”  

De on-duurzaamheid van beton komt tot uiting in menselijk handelen als gevolg van beslissingen die bestuurders nemen. ( zie ”city dealtje haarlem” op pag 1 )   Door jonge gebouwen te slopen en dat te doen door het beton te vergruizen.  

Het voormalig GAK-gebouw, tegenover station Hilversum, was zo’n jong gebouw toen het werd gesloopt met machines die het betonnen skelet verpulverden.    

Dat was en is dubbel onduurzaam :  

  • 1) duurzaam zijn gebouwen die lang meegaan 
  • 2) verpulveren van beton vergt immense hoeveelheden brandstof waarbij enorme hoeveelheden CO2 vrijkomt.    

 

Feb 08 2021 Energiebesparen op hoog niveau.  medio februari 2021 werd de Shell- Eneco/Mitsubishi-Amazon -deal afgesloten, waarbij Amazon ‘groene’ en virtuele stroom afneemt van het CrossWind consortium. Het hebben van de juiste vrienden is altijd handig voor succesvol energiebesparen op hoog niveau. 

De groene stroom die wordt opgewekt met het windpark waarin Shell investeert (en daarvoor de subsidie ontvangt)  wordt middels VPPA’s -Virtual Power Purchase Agreement’s -verkocht aan Amazon dat daarmee haar Data centers over de gehele wereld van groene stroom voorziet, zodat het bedrijf daarmee al in 2030 de ‘net zero’ Status zal behalen.  Er zijn nog steeds veel mensen die denken dat energiebesparen iets met CO2 of opwarming te maken heeft, maar dat is niet zo in de wereld van Multinationals. ( en de politiek ) Daar betekent energiebesparen meer winst en meer aandeelhouderswaarde. (De Nieuwste Economie)   Zowel het groene imago als de papieren CO2-reductie vertalen zich in winst en divident.  Voor Shell als leverancier van fossiele brandstoffen betekent het eveneens een enorme nieuwe afzetmarkt vanwege de bouw van windmolens, zonneparken en verder alles wat is gemoeid met ‘hernieuwbare energie’.  Alleen de olie al waaruit derivaten -harsen – worden gewonnen om wieken van windmolens te maken. ( 210 ton voor een Vestas V150- 4.2 MW -molen) vormt een enorme nieuwe afzetmarkt. (afnemers: AKZO NOBEL en DSM )       

Lang geleden begon het verhaal met Eneco dat was uitverkoren om producent en leverancier van ‘groene’ stroom  te worden. Daartoe had het bedrijf door de toenmalige minister Kamp uitstel gekregen om te voldoen aan de splitsingswet waaraan andere stroomproducenten, zoals Nuon, wel hadden moeten voldoen. Dat gaf Eneco een voorsprong en gemeenten, die aandeelhouders waren, de gelegenheid Eneco te promoten waardoor het een groot marktaandeel kon verwerven, zodat het uiteindelijk weer aan de hoogste bieder kon worden verkocht en dat was -geheel toevallig- Mitsubishi, een van de grootste industriële conglomeraten met een energiedivisie . Bovendien ook achter de ‘net zero’-status aan. En zo kwam deze deal tot stand.  De afgelopen jaren was onder de bevolking wel de nodige weerstand ontstaan tegen windparken omdat die gesubsidieerd waren. Geen probleem. Dan schrijft men in de persverklaring en de brochure gewoon dat het windpark NIET gesubsidieerd wordt en dan gelooft ook iedereen dat.   Kennelijk niemand die weet dat een windpark zonder subsidie niet kan bestaan. Kwamen er tóch vragen, dan kon het zijn dat de vraagsteller werd aangevallen vanwege zijn of haar negativiteit en afgeserveerd volgens de beproefde techniek in de communicatie waarbij partijen tegen elkaar worden opgezet. Doorgaans zeer effectief.      

Persverklaring  (gedeelte )  Feb 8, 2021  

London – Shell Energy Europe BV (Shell) has signed an agreement with Amazon to provide renewable power from a subsidy-free offshore wind farm being constructed off the coast of The Netherlands.  (renewable power bestaat dus niet.)   

The Amazon-Shell HKN Offshore Wind Project will enable Amazon to power more of its business with clean energy. It will move the company closer to its pledge to become net-zero carbon across its business by 2040 and continue its path to power its operations with 100% renewable energy by 2025 – five years ahead of its 2030 target. Shell’s ambition is to be a net-zero emissions energy business by 2050 or sooner, in step with society. 

The wind farm will be operated by The CrossWind consortium, a joint venture between Shell and Eneco. Starting in 2024, Amazon will offtake 250 megawatts (MW) from Shell and 130 MW from Eneco, for a total of 380 MW. 

“Supplying Amazon with electricity from this offshore wind farm contributes to their net-zero pledge while progressing our own ambition to be a net-zero emissions business by 2050 or sooner,” said Elisabeth Brinton, Executive Vice President of New Energies at Shell. “We are delighted to continue strengthening our strategic relationship with Amazon Web Services (AWS) across Shell New Energies. Our collaboration is enabling us to continue pushing the boundaries of innovation.” 

Shell and Amazon have already achieved milestones together. In July 2020, Amazon’s air cargo network secured up to six million gallons of sustainable aviation fuel supplied by Shell Aviation. (  Planet of the Humans en lees op pagina 1 over de deal met Amsterdam inzake de productie van synthetische kerosine )  


TNO  In 1932 werd bij wet de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek opgericht: TNO. Het doel was om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelijke organisatie heeft ze een onafhankelijke positie, staat geschreven, maar is dat ook zo. Met name met betrekking tot een van de negen domeinen waarin TNO actief is: de energietransitie, werpt zich de vraag op wat die met natuurwetenschap te maken zou hebben. Had het onderzoek met betrekking tot de energievoorziening vroeger te maken met het verhogen van de brandstofefficiëntie, dan is dat nu het omgekeerde. Anders gezegd; ging het vroeger om het verhogen van het rendement van warmtemachines – motoren/ turbines- besparen op brandstof dus, dan gaat het er bij de bouw van apparaten en installaties om zogenaamde hernieuwbare energie op te wekken, vooral om het financiële-rendement te verhogen ten koste van het brandstof-rendement: de omgekeerde vooruitgang.  Gelukkig dat er nog genoeg ingenieurs van de oude leer werken aan het verder opvoeren van de brandstofefficiëntie. In lijn met de ontwikkelingen van de voorgaande 250 jaar kon Bosch onlangs een nieuw brandstof-inspuit-systeem wereldkundig maken waarmee het brandstof-rendement van dieselmotoren maar liefst met 5 % wordt verhoogd tot wel 50%, waarmee enorme en waarachtige besparingen op het verbruik van brandstoffen en CO2-uitstoot in het verschiet liggen. Ondertussen echter lanceerde TNO met veel tromgeroffel en vergezeld van gelikte filmpjes in de media haar plannen in het kader van de nieuwe leer. Niet meer gedreven door brandstofefficiëntie, maar gedreven door financiële efficiëntie (ROI ) , waarbij de besparingen van Bosch grotendeels weer teniet zullen worden gedaan. Een en ander volgens de regels van De Nieuwste Economie.       

Hier drie plannen uit hun energietransitie winkel :  

  • 1)het volleggen van dijken met zonnepanelen 
  • 2) Groene, blauwe en grijze waterstof produceren  
  • 3)wijken bouwen met smart grids  

Stel dat alle dijken worden voorgelegd met innovatieve zonnepanelen. Levert dat dan besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen op in de gehele keten of juist niet.?  De ingenieurs van de oude school weten het antwoord wel :  ‘nee dat is onmogelijk ‘ Het produceren van een eenheid zogenoemde hernieuwbare energie namelijk kost altijd meer fossiele brandstoffen in de keten dan het oplevert. Ingenieurs van de nieuwe school bestrijden dat met hun financiële hocus pocus, waarbij ze, net als de verzekeringsman/vrouw en de bankman/vrouw, altijd de kleine lettertjes weglaten.  Ga maar na: van de 8760 uur per jaar leveren de dijken vol met zonnepanelen 1000 uur maximaal elektrische stroom in de zomermaanden bij minimale vraag. ( aannemelijk is dat ze een groot deel van de tijd afgeschakeld zouden worden)   De overige 7760 uur wordt de stroom dus geleverd door een centrale die draait op fossiele brandstoffen. De centrale(s) én de 1000den zonnepanelen op de dijken, inclusief de aan te leggen extra infrastructuur en netwerk moeten nu als een(1) productiemiddel worden beschouwd en vergeleken met de performance van de enkele centrale in het pre-energietransitie-tijdperk. Je hoeft geen Einstein te zijn om te begrijpen dat opwekken met enkel de centrale die de vraag volgt, de meest efficiënte methode is. Nochtans verkoopt TNO dijken vol zonnepanelen, inclusief alle verliezen in de keten als ‘duurzaam’. Dat doet ze natuurlijk niet vanuit haar natuurwetenschappelijke achtergrond, maar omdat ze daar opdracht voor kreeg.  

Mocht het nog ’s zover komen dat het streven naar waarachtig energie en grondstoffen besparen zal terugkeren, dan zullen ze bij TNO niet graag herinnerd worden aan de periode waarin verspilling werd gecelebreerd en op grote schaal relatief schaarse grondstoffen werden geofferd aan de afvalberg.  


Hallucinant Als je je bezighoudt met de energietransitie heb je de keus tussen meedoen en meebuigen of solliciteren voor een plek in het gekkenhuis als gevolg van jarenlange blootstelling aan misinformatie via de mainstream media en officiële kanalen, alsook het journaal, wat inzake de berichtgeving daarover niet zelden meer onderdoet voor het Noord-Koreaanse.  Daar bovenop de niet aflatende stroom PR en marketing-uitingen van bedrijven, waaronder die van Shell, en veel Automerken.  Het blad Autoweek heeft zelfs de ‘fossiele’ redactie vervangen voor een moderne ‘elektrische’ redactie, hetgeen iets zegt over de krachten die daarachter zitten.    Onze Koning sprak de woorden ‘Laat niet normaal worden wat niet normaal is”, maar dat is wat in het kader van de energietransitie juist gebeurde.  We gingen normaal vinden wat voorheen als volledig krankzinnig werd beschouwd; windmolens en zonnepanelen inzetten als stroomvoorziening, culminerend in een ‘orgie van verspilling van brandstoffen en grondstoffen’ in de waterstofeconomie; het was alsof men een reis door de Sahara zou gaan maken, maar voor vertrek alle brandstof vast had opgebrand.   Burgers  echter, waren inmiddels gaan geloven dat hun leiders het goede deden.  Dankzij de jarenlange inwerking van berichten in de media was de ‘Communis opinio ‘ ontstaan en waren mensen geconditioneerd geraakt om na te zeggen wat in de media geschreven stond.  Voor de buitenstaanders was het gekmakend om voortdurend tegen de ‘muur van de media ‘aan te lopen en dan verstrikt te raken in discussies.   ‘Niet gelezen in de krant dat waterstof de toekomst is ? ‘ zal het antwoord zijn van de meeste mensen zijn in onderhavig onderwerp met verwijzing naar ‘wetenschappers ‘ die in de media worden opgevoerd.  Als mensen in de bias van een groep zitten is het vrijwel zinloos nog te proberen om ze te overtuigen met argumenten, hoe valide ook; wie of wat je ook bent of wat je achtergrond is.  Ook zullen ze niet geloven dat de media niet de waarheid zou spreken of dat die wellicht belanghebbend zou kunnen zijn.  Ze geloven gewoon dat de maatregelen inzake de energietransitie, ook al zijn die nog zo krankzinnig, onlogisch en volkomen in tegenspraak met het akkoord van Parijs, waar zijn.  Het is nog een kwestie van tijd voor degenen die een tegengeluid laten horen opgepakt gaan worden ( schuldig ) .