hoogovens op het CO2 hakblok

15-05-2021 Hoogovens op het CO2 hakblok.Peter de Waard is economie redacteur bij de volkskrant en schreef daarom een artikel over de energietransitie bij de Hoogogovens in IJmuiden, bekend als Tata steel. Want de energietransitie IS economie . In het artikel wordt verwezen naar de FNV bestuurder, die kennelijk door de directie was gemachtigd als woordvoerder. De woorden Waterstof en CCS carbon Capture Storage, alswel beloften voor een groene toekomst passeren de revue en zullen door de lezer met instemming worden gelezen. Want waterstof en CCS zijn de toekomst zo hebben ze inmiddels geleerd in de voorafgaande periode; waarin deze technologiën uitgebreid werden bewierookt in de brede media.  Met waterstof zou het huidige ‘ verouderde’ proces van de bereiding van staal, zoals dat was doorontwikkeld vanaf  Henry Bessemer (1813)  via het Siemens Martin procedé van Pierre Emile Martin (1865) worden vervangen door een proces met door windenergie aangedreven vlamboogovens, zo schrijft Peter. Net als Peter zelf ,zal de gemiddelde lezer weinig weten van het uitermate complexe proces van de bereiding van staal en waterstofgas. Het artikel moet dan ook worden gezien als een promotie voor de energietransitie, waarvoor Peter de Waard werd ingehuurd.

Wij leven nog steeds in het geologische ijzer-tijdperk en onze beschaving is dan ook gebaseerd op de kunst van het staalbereiden. Minstens zo belangrijk als de uitvinding van stoommachine was voor de ‘vooruitgang’ was dat de metallurgie: de wetenschap aangaande eigenschappen van staal en metalen. Met het proces van Henry Bessemer kon voor het eerst gecontroleerd staal worden bereid van goede kwaliteit , waardoor de bouw van machines -ketels – mogelijk werd. Niettemin schrijft Peter de Waard over de Hoogovens, alsof het een (spreekwoordelijke) koekjesfabriek betreft. 

De FNV- bestuurder benadrukt de maatregelen, die nodig zouden zijn om de Hoogovens aan de eisen van de klimaatwet te laten voldoen.   Quote : “omdat het bedrijf dan nationale en internationale subsidies krijgt “.  Daarmee wordt druk uitgeoefend om het zogenoemde DRI proces in te voeren. Mocht dat niet lukken dan staan de groene beweging en politiek klaar om ook Tata Steel IJmuiden te offeren op het CO2 hakblok. In de afgelopen jaren werd daar al hard aan gewerkt met het uitbrengen van het ene na het ander alarmerende rapport. Dan weer over roetdeeltjes dan weer over fijnstof. Bij de hoogovens werken nu nog 9000 mensen die per jaar 7 miljoen ton hoogwaardig staal produceren . In 1989 was dat nog 5,4 miljoen ton door 27.872 ( bron wikipedia ) werknemers.  NB. staal maken middels het DRI-proces zou in de keten méér CO2 uitstoot veroorzaken dan het huidige proces. ( lees ook : ‘broodjes-aap verhalen over tata steel’ )

je moet het ijzer smeden als het heet is

19-05-2021 : je moet het ijzer smeden als het heet is  Meester advocaat Bénédicte de Ficq gaat namens de organisatie ‘ Frisse wind ‘ een aanklacht indienen bij het OM vanwege – vermeende – overtredingen van (milieu) vergunningen door het bedrijf.  Daaronder het lozen van kwik ! op het riool zo wordt gemeld in dit artikel.   In een bericht van Trouw over deze zaak van 5 februari van dit jaar werd vermeld dat het ging om enkele 100den aanklagers, maar volgens dit bericht ging het  inmiddels over ‘enkele 1000-den aanklagers’. Daaronder veel natuurorganisaties, zoals Duinbeheer dat de ‘ biodiversiteit ‘ in de duinen zag achteruithollen, temeer ook de uitstoot van Stikstof vorig jaar was gaan meetellen.  

Het ‘beeld’ dat wordt geschetst in de hoofden van de lezers is dat van grijze en grauwe gebouwen, donkere luchten met bruine slierten gif, waarmee vieze industrie wordt geassocieerd en zoals het vroeger ook echt was.  In werkelijkheid is de lucht in Wijk aan Zee gewoon zoals overal. Althans de keren dat ik er kwam. In het dorp kan je de weg inslaan naar de noordpier en het surfstrand.  Dan passeer je wel een paar van die mileu- en horizon-vervuilende windturbines, waarin het metaal Neodymium is verwerkt dat wordt gewonnen in Baotou- Mongolïe. Daarbij passen heel goed de beelden van ‘vieze industrie’ maar horen we milieu -organisaties nooit over . Ook niet over de wieken die pas echt smerig spul zijn. Wat betreft milieuzaken zal er voor Bénédicte Ficq en Partners nog veel te doen zijn in de toekomst als ze de juiste kant kiest.

de broodjes-aap verhalen over tata steel

De broodjes aap verhalen over Tata Steel.  Onlangs werd in kranten en journaal het nieuws gebracht dat Tata steel binnen afzienbare tijd zou stoppen met het gebruik van cokes. Een broodje aap verhaal of zelfs twee broodjes-aap verhaal.  

Een broodjeaapverhaal, stadssage of stadslegende is een verzonnen verhaal dat als waargebeurd wordt doorverteld en daardoor aan overtuigingskracht wint. Bronnen ontbreken meestal; wie het verhaal vertelt, heeft het van iemand anders gehoord die op zijn beurt de oorspronkelijke verteller evenmin kent  (bron wikipedia )   

Het eerste broodje aap-verhaal betreft de bewering dat de uitstoot van CO2 zou worden verminderd door de toepassing van waterstof, maar dan zouden er juist méer kolen nodig zijn voor de bereiding van waterstofgas en in het geval er sprake zou zijn van ‘groene’ waterstof nog veel meer.  Namelijk voor de bouw van enorme hoeveelheden windturbines en infrastructuur zouden enorme hoeveelheden koper en staal nodig zijn. De consumptie van kolen zou zich, in een zichzelf versterkend mechanisme, razendsnel vermenigvuldigen en daarmee de CO2 nog sneller doen stijgen. Leveranciers van kolen zul je niet horen natuurlijk. ( zie het artikel ónafhankelijke journalistiek ? )  

Het tweede broodje aap betreft de toepassing van waterstofgas bij de bereiding van staal. Daarvoor moeten we weten hoe staal wordt bereid. Dat gaat in drie stappen. In het kader van de toepassing van cokes is enkel de eerste stap van belang.  

1) Smelten van ijzererts in een hoogoven en aftappen als ‘ruwijzer’  

2) reduceren van het koolstofgehalte in het oxystaalproces waarna het ‘staal’ wordt genoemd 

3) walsen  

In een hoogoven wordt ijzererts gesmolten en vrijgemaakt uit de aarde bij een temperatuur van ca. 2000 graden Celcius door kolen -cokes- te verbranden. Daarnaast – en daarom onmisbaar- maken cokes de reactie mogelijk waarbij ijzer wordt gevormd uit het ijzeroxide.  Koolstof wordt gebonden met de zuurstof van het ijzeroxide.  Fe2O3+C > Fe + CO2 en CO.   

In de kop een afbeelding van een hoogoven.  Te zien is hoe die is gevuld met lagen ijzererts en cokes.  Met een karretje worden die aangevoerd omhoog, samen met toeslagstoffen die de aarde binden tot slakken waaruit weer hoogovencement wordt geproduceerd.  Aan de bovenkant worden de gassen opgevangen, waaronder waterstofgas waarmee elektriciteit wordt opgewekt ( de Velsen centrale )   

Deze broodjes aap-verhalen hebben tot doel de weg voor de waterstof -economie te plaveien.  Tata Steel maakt deel uit van de waterstof coalitie waarin ook  Shell/ Mitsubishi, de havens van Amsterdam, Rotterdam en de Gasunie! verenigd zijn.  Waterstof, CCS of combinaties daarvan zijn door de Europese commissie geclassificeerd (Taxonomie ) als duurzame technologieën en komen daarom in aanmerking voor miljarden subsidies. 

Onlangs was in het programma van Ruben Terlou: ‘de wereld van de chinezen’ te zien hoe die in Slovenië een gesloten hoogoven weer openden en 5000 mensen weer werk hadden.  Daar waren ze erg blij met de nieuwe werkgelegenheid .