de digitale sleutel

In energie machines zitten kleppen, kranen of schakelaars om ze aan- of uit te zetten.

Die kunnen met de hand worden bediend, maar het kan ook zijn dat ze pas open of dicht gaan met een sleutel.  Als dat een elektronische sleutel is dan spreken we van een digitale sleutel.

Om de sleutel te kunnen gebruiken moet eerste de ‘code’  bekend zijn .

binaire code

De digitale sleutel is een binair getal dat overeenkomt met een letter of cijfer uit de ASCI code.  Als bijvoorbeeld het getal 16 als sleutel wordt opgegeven, gaat de lucht pas stromen als de kinderen spelenderwijs hebben ontdekt ( opgezocht in de tabel of zelf samengesteld ) dat dat overeenkomt met het biniare getal 0010000

 terug