biomassa

Biomassa ontstaat uit het proces van fotosynthese, waarvan het rendement op de ingestraalde zonne- energie rond de 1% ligt. (zie energie van de zon) , maar in de handel worden ook stoffen met een biologische oorsprong ertoe gerekend: afgewerkte oliën, frituurvet, slachtafval, kippemest, gft afval, rioolslib etc .

Algen & wier : behoren tot de zgn 3e generatie biomassa.

Toepassingen voor biomassa:

  • Bouwmaterialen:  timmerhout, plaatmaterialen, isolatiematerialen
  • Bioplastics ( Coca Cola flessen )
  • Papier
  • Als brandstof voor lokaal opererende WKK installaties ( decentrale energieopwekking )
  • Als bijstook in elektriciteitscentrales ( zie hieronder )
  • Productie van gas door middel van (co) vergisting
  • Productie van ethanol, alternatieve brandstof voor benzine motoren
  • productie van biodiesel en PPO ( pure plantaardige olie bv afkomstig van koolzaad )
  • Als brandstof in verwarmingsinstallaties.

bijstook in elektriciteitscentrales : Energieleveranciers gaan er steeds meer toe over biomassa bij te stoken in hun centrales, daartoe  aangespoord door Europese regelgeving en bijbehorende subsidies.  Daarmee kunnen ze  groene stroom verkopen.
Essent is een van de energieproducenten die in hun Amercentrale(s),  met een gezamenlijk vermogen van 1,245 miljoen KW ( 1245 MW ), biomassa verstoken.

In het Nederlandse bos staat een houtvoorraad van ruim 59 miljoen m3 op 300.000 ha. Gemiddeld per ha staat er nu 198 m3 hout. 
 De totale bijgroei bedraagt 2,2 miljoen m3 per jaar en neemt nauwelijks meer toe ( bron probos )

Omdat de houtopstand in Nl veel te klein is worden houtsnippers uit amerikaanse bossen aangevoerd.  Het rendement op de verbranding is erg laag; ten opzichte van de ingestraalde zonne – energie enerzijds, maar ook omdat er nog veel vocht in zit tijdens de verbranding. Immers, drogen zou te veel tijd ( opslag ) kosten of heel veel energie.  Als dat wél wordt gedaan slaat de energiebalans nog verder door naar negatief.

Torrefractie is een proces waarbij biomassa - bijvoorbeeld houtsnippers - wordt omgezet in een bruikbaar product voor verbranding in een energiecentrale door verhitting/ roosteren, zonder toevoeging van zuurstof.

CO2 uitstoot.  Het verbranden van houtsnippers in een warmtecentrale of elektriciteitscentrale is niet  CO2 – neutraal , zoals vaak wordt beweerd.