Energie machine

E=P x t   Energie = Vermogen x tijd.

Iedereen weet wel hoeveel  een ‘ kilo’ is en hoe lang een ‘meter’.   Maar hoeveel is nu eigenlijk een kiloWattuur ?  Hoe lang kan je fietsen op de hoeveelheid energie van 1 kiloWattuur ?  De Energie Machine verschaft  inzicht  op een vermakelijke en leerzame manier en vormt tegelijkertijd een opvallend object in de publieke ruimte.

 Bij fietsen word Energie  omgezet in beweging.  Op de rollenbank van de Energie Machine wordt de fietsenergie omgezet in een draaiende beweging van het zware vliegwiel. Hoe sterker de fietser en hoe langer die trapt, des te  harder het wiel zal gaan draaien.  Als de fietser stopt,  blijft het wiel draaien.  Zijn of haar  fietsenergie is nu opgeslagen in het draaiende wiel

‘ter lering ende vermaek’.  Voor het publiek is het een mogelijkheid om op een vermakelijke en leerzame manier tegelijktijd een inzicht te krijgen in de grootte van een kiloWattuur en nog andere zaken , zoals bijvoorbeeld de kracht die een fietser kan ontwikkelen . De prestaties van deelnemers kunnen worden vastgelegd in de computer en worden vergeleken met die van profwielrenners. Zo kan een langlopende competitie worden gehouden tussen allerlei soorten en maten mensen.   Net zoals bij het populaire programma Top Gear, waar bekende mensen een rondje op het circuit moeten afleggen en hun score op het bord wordt bijgeschreven.

Educatie  Met de Energie Machine kan de  theorie in de praktijk worden getoetst.  De ontwikkeling en bouw ervan kunnen een interessant leerproject vormen, waarbij de disciplines  werktuigbouw, bouwkunde, elektrotechniek, elektronica en  ICT  betrokken zouden kunnen zijn.

Realiseren van een energiemachine in de publieke ruime. De bedoeling is het om werkelijk een energie- machine te realiseren . zie http://wanderburschedesign.nl/spelend-leren/fietsmachine/

Zou een Olympische wielrenner genoeg  stroom kunnen opwekken om een broodrooster van 700 Watt te laten werken ?