Geothermie

Bij het naderen van de kern van de aarde op 6378  km diepte,neemt ook de temperatuur toe tot zo,n 5000 graden Celcius.  De warmte wordt gevormd door het verval van radioactieve stoffen na de vorming van de aarde zo,n 4,5 miljard jaar geleden.

Aardwarmte (of geothermie) maakt gebruik van het temperatuur verschil tussen het aardoppervlak en diepere aardlagen om energie te winnen.

Gradient : De mate waarin het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de diepere lagen optreedt is op de aarde verschillend verdeeld. Ijsland is een goed voorbeeld. Daar komt heet water uit de aarde opborrelen.
Men spreekt van een hoge gradient.
In Nl is de gradient laag . Dat betekend dat men hier moet men boren tot ca. 3 km diepte om water van 100 ºC aan te treffen.

Potentieel : TNO heeft in 2011 het technisch/economische winbare potentieel van geothermie in de Nederlandse ondergrond tot 4 kilometer ingeschat op circa 85.000 Petajoule , 23611 miljard KWh, ofwel 25 keer  de totale hoeveelheid primaire energie die NL per jaar verbruikt.  ( zie het fossiel tijdperk )  ( bron platform geothermie )

Mogelijkheden voor het gebruik van aardwarmte

Diepte

50 meter : warmtepompen tbv particuliere huishoudens

50-300 m : WKO warmte – koude opslag – kantoorgebouwen

> 1,5 km : diepe geothermie ( direct use ) woonwijken / kassen

> 3 km : zeer diepe geothermie ; opwekken van elektriciteit, proceswater industrie, cascade systemen.