Opslag van energie

Warmte: Energie kan eenvoudig worden opgeslagen als warmte. Bijvoorbeeld in de boiler van een zonneboilersysteem.

Opslag van elektrische energie

waterkracht : De enige goede methode om stroom op te slaan is het benutten van het hoogteverschil van water tov een generator. Belangrijk daarbij is dat het hoogteverschil aanzienlijk is . (Energie=m x g x h ). Noorwegen heeft ca. 600 ! waterkrachtcentrales die aan de eisen voldoen .  Het nabij gelegen Denemarken balanceert haar stroomnet door stroom heen en weer te sturen

Het Plan lievense voldeed niet aan die eis. In 1981 presenteerde ing Lievense een plan voor de opslag van stroom. Rondom het Markermeer  ( 700km2 )  zou een dijk worden gelegd met een hoogte van wel 40 ! meter.   Met door wind aangedreven pompen zou het bekken worden volgepompt in tijden van weinig vraag naar elektriciteit.  Bij veel vraag zou het water via de generators weglopen en zo stroom produceren .

Voor één dag stroom zou het meer van 700 km2  tot zo’n 17 meter boven NAP moeten worden opgepompt.  ( bron wikipedia )

Uitwisseling : Via de NORDNET kabel, tussen Noorwegen en NL ( Eemshaven )

Andere (on) mogelijkheden : Voor het opslaan van de hoeveelheid elektrische energie voor één dag,  10 kWh voor een huishouden, zijn er de volgende mogelijkheden voorhanden : ( bron : davdata.nl)

147 ! blokken beton van 2500 kg op een hoogte van 10 meter,  bezitten de potentiële energie om te voorzien in de stroom – behoefte van één dag

of
3 vliegwielen met een straal van 1 meter en 25 cm dik die met een snelheid van 25 omwentelingen per seconde draaien

of
Een cilinder van 50 cm doorsnede en twee 2 meter lang, waarin lucht met en druk van 200 bar is samengeperst.

Qua energie komen deze wat bizarre  mogelijkheden om energie op te slaan voor één dag, overeen met de energie inhoud van 1 één liter benzine ( 9,1 KWh /ltr )

Waterstofgas: Waterstof gas kan per gewichtseenheid veel energie opslaan:   33,6 kWh per kg, maar het volume daarvan is 14 keer groter dan lucht.
Het wordt in veel processen gebruikt bv bij de productie van kunstmest.  ( Zie vleesproductie)
Waterstof produceren zonder de uitstoot van CO2 te genereren zou dus moeten gebeuren door elektrolyse,  waarbij de benodigde energie wordt opgewekt door windturbines en zonnecellen.  Voor de productie van 1 één eenheid waterstof is 1,5 éénheid energie nodig.
Bij de omzetting in een brandstofcel die vervolgens elektromotoren aandrijft, blijft uiteindelijk erg weinig over.
Comprimeren van waterstof is mogelijk maar kost eveneens veel energie.

Batterijen: Energie kan worden opgeslagen in batterijen. Hier een overzicht van soorten batterijen met bijbehorende opslag- capaciteit. Op dit moment presteert de Lithium Ion batterij het beste met 160 tot 200 Wattuur per kg.
Bij een Zink – lucht batterij ( electric fuel ) worden de Zink anodes vervangen als deze leeg is.
Bij een laadstation kan het hele pakket in een keer worden gewisseld.

Loodaccu : 30-40 Wattuur per kg

nikkel cadmium : 40-60

Super charge ION batterij : 50

Nikkel Metaalhybride 30-80

Lithium ION 160 Wattuur per kg

Lithium ION polymeer : 130-200

Zink – lucht batterij : 210.

De Vanadium Redox Accu : De vanadium redox accu is een vloeistofaccu met een zeer grote energie-inhoud ( bron : energiefeiten .nl )

Nucleaire batterij: Er wordt  gewerkt aan een nucleaire batterij waarin radioactieve isotopen het werk doen. polonium 210 !