vleesindustrie

De industriële productie van vlees kost enorm veel energie en landbouw areaal.

Belangrijk voedsel voor het vetmesten van runderen en varkens zijn soja eiwitten. Nederland is na China de grootste importeur van soja eiwitten in de wereld . De import bedroeg in 2010  74.410.668  schepel ( bron CBS )wereldkaartvoedsel

De VS zijn de grootste exporteurs van soja in de wereld. Op enorme arealen ( great plains) wordt door fotosynthese  1 %  van de ingestraalde zonne- energie omgezet  in sojaplanten. ( zie ‘ zonne energie’ )

Om een hoge opbrengst te krijgen wordt veel kunstmest gebruikt. Kunstmest wordt gemaakt door stikstof uit de lucht om te zetten in Ammoniak volgens het Haber-Boschprocedé.  Daarvoor is veel fossiele energie nodig: jaarlijks 3,3 % van de wereldwijde aardgasproductie. Wereldwijd wordt de kunstmestproductie geschat op 100 miljoen ton ( bron wikipedia )

CO2 uitstoot : Het gebruik van kunstmest leidt tot de uitstoot van het broeikasgas lachgas (N2O). Lachgas heeft een 310 keer sterkere broeikaswerking dan CO2.  ( bron wikipedia )

Transport : Voor het transport is veel fossiele brandstof nodig.

Productie : In 2010 werd in NL 1.676.884.000  (1,6 miljard kg) runder en varkensvlees geproduceerd.  Voor de productie van 1 kg vlees is 5 kg soja – eiwit nodig ,  8.384.420.000 kg ( 8,4 miljard) . (bron CBS )

Mest en afval : Bij de productie van vlees ontstaat mest en er blijft slachtafval over. Deze reststromen kunnen middels vergisting  ( covergisting  ) worden omgezet in oa biogas. Ook wel  ‘Groen’ gas genoemd.