De EU moet van huizen energiecentrales maken

Dat zei Jeremy Rifkin in 2008.  Inmiddels kennen we het bestaan van ‘0(nul) op de meter huizen’.

Jeremy Rifkin is een veel gevraagde spreker in de hogere echelons van het bestuur, uiteraard met bijbehorende tarieven. In November 2014 gaf hij een lezing in Rotterdam en gebruikte daar vrijwel dezelfde woorden als  in onderstaand artikel,  6,5 jaar eerder. 

Mijn aanvankelijke enthousiasme voor zijn ideeën is inmiddels geheel verdwenen : een understatement


‘DE EU MOET VAN HUIZEN ENERGIECENTRALES MAKEN’
artikel van Jeremy Rifkin in de Volkskrant van 16 mei 2008

Nu energie duurder wordt, zijn er steeds meer bouwers en banken die duurzaam bouwen. De EU moet die ontwikkeling steunen, stelt Jeremy Rifkin.
Er voltrekt zich een revolutionaire verandering in de manier waarop gebouwen worden ontworpen – een verandering die ons voor het eerst toestaat iets te doen tegen zowel de stijgende energieprijzen als tegen de opwarming van de aarde.
Gebouwen vormen de grootste menselijke bijdrage aan het broeikaseffect.
Van alle energie die er wereldwijd wordt geproduceerd, is 30 tot 40 procent bestemd voor gebouwen.

Nieuwe technologische doorbraken maken het voor het eerst mogelijk gebouwen te ontwikkelen die
voor hun eigen energiebehoefte gebruikmaken van lokaal beschikbare hernieuwbare energiebronnen. Zo kunnen huizen in de toekomst zelfs energiebronnen worden. De commerciële en economische implicaties zijn groot en verstrekkend voor de vastgoedsector en dus voor Europa, waar 10 procent van het bruto nationaal product nog altijd door bouwbedrijven wordt verdiend.
Tegelijk is energiebesparing voor huiseigenaren en bedrijven van een lifestyle issue bittere noodzaak geworden, vanwege de almaar stijgende energiekosten. Voor huizenbezitters bedragen energiekosten bijvoorbeeld al 15 procent de totale woonkosten. Dat percentage zal de komende jaren alleen maar stijgen. Een handvol banken aan weerszijde van de Atlantische Oceaan is daarom
inmiddels begonnen ‘groene hypotheken’ te ontwikkelen.
Slimme technologieën die het internet mede hebben vormgegeven, worden nu ook gebruikt om energienetwerken om te vormen, zodanig dat miljoenen mensen hun eigen hernieuwbare energie produceren en met elkaar delen.

Als ik 25 jaar geleden zou hebben gezegd dat je over een paar jaar met een kleine, goedkope computer in je hand video, tekst en audio zou kunnen versturen naar miljoenen anderen, had menigeen mij voor gek verklaard.
Toch is het uitgekomen.
Over 25 jaar zullen miljoenen huizen, kantoren en fabrieken energie produceren uit zon, wind, afval, golven, getijdestroming, waterkracht en geothermische energie. Genoeg om in eigen behoefte te voorzien.

Sterker, die ontwikkeling is al in volle gang. In de Verenigde Staten heeft chipsfabrikant Lay’s zijn fabriek bijvoorbeeld zo omgevormd dat hij primair gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen en gerecycled water. In Parijs bouwt het grote bouwbedrijf Bouygues een technisch hoogstaand kantoorgebouw dat zelfs meer zonne-energie verzamelt dan het verbruikt. En in Huesca, aan de voet van de Spaanse Pyreneeën ligt het Parque Tecnológico Walqa, dat ter plekke zijn eigen groene energie produceert. Op het park zijn toonaangevende bedrijven als Microsoft gehuisvest.
IBM en andere IT-bedrijven werken in de VS met nutsbedrijven samen om stroomnetwerken te veranderen in zogeheten intergrids, waaraan huiseigenaren niet alleen elektriciteit kunnen onttrekken maar waaraan ze ook energie kunnen leveren. Centerpoint Utility in Texas, Xcel Utility in Colorado en Sempra en Southern ConEdison in Californië leggen dit jaar bijvoorbeeld allemaal delen van een
netwerk aan dat duizenden huizen en kantoorpanden gaat verbinden.
Terwijl maar weinig banken duurzame bouwen stimuleren, spelen Amerikaanse hypotheekverstrekkers wel in op deze groene golf in de bouw. De groene hypotheken die zij aanbieden kunnen erg voordelig zijn, omdat de leners dankzij de energiebesparing meer geld
overhouden om hun lening mee af te betalen. De hypotheekafdeling van Citigroup biedt bijvoorbeeld 1.000 dollar korting op de afsluitkosten als er een energie-efficiënte hypotheek wordt afgesloten. Bank of America doet iets vergelijkbaars. Deze bankiers verwachten dat duurzame gebouwen door de stijgende energieprijzen de komende jaren relatief meer waard worden.
Nu klimaatverandering de toekomst van de mensheid bedreigt en olie steeds schaarser wordt, is het noodzakelijk dat EU-lidstaten samen met bouwbedrijven, projectontwikkelaars en banken (fiscale) maatregelen bedenken die een grootschalige versnelling van duurzaam bouwen tot gevolg hebben.
Het aanpakken van klimaatverandering en stijgende olieprijzen en het stimuleren van de bouwnijverheid zijn de belangrijkste speerpunten van de Europese Unie. Haar beleid moet op een slimme manier worden verwezenlijkt, te beginnen met een nieuwe generatie van gebouwen als energiecentrales.
Copyright: Rifkin, Jeremy
Jeremy Rifkin is voorzitter van de Foundation on Economic Trends in Washington DC en auteur van o.a. The Hydrogen Economy:
The Creation of the World Wide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth.