de LessWatts Post

Het broodje aap verhaal van Tata steel  Onlangs werd in alle kranten en het journaal het nieuws gebracht dat Tata steel binnen afzienbare tijd zou stoppen met het gebruik van cokes bij de bereiding van staal in Hoogovens .Een broodje aap verhaal of zelfs :twee broodjes-aap verhaal ineen. 

Een broodjeaapverhaal, stadssage of stadslegende is een verzonnen verhaal dat als waargebeurd wordt doorverteld en daardoor aan overtuigingskracht wint. Bronnen ontbreken meestal; wie het verhaal vertelt, heeft het van iemand anders gehoord die op zijn beurt de oorspronkelijke verteller evenmin kent (bron wikipedia )  

Het eerste broodje aap-verhaal betreft de bewering dat de uitstoot van CO2 zou worden verminderd door de toepassing van waterstof. Dan om zouden méer kolen nodig zijn die meer CO2 uitstoten. In het geval er sprake is van groene waterstof nog veel meer.  Voor de bouw van enorme hoeveelheden windturbines en infrastructuur namelijk zouden enorme hoeveelheden koper en staal nodig zijn. De consumptie van kolen zou zich in een zichzelf versterkend mechanisme razendsnel vermenigvuldigen en daarmee de CO2 nog sneller doen stijgen. Leveranciers van  kolen zul je niet horen natuurlijk over zoveel onbenul. ( zie het artikel ónafhankelijke journalistiek ? ) 

Het tweede broodje aap betreft de toepassing van waterstofgas bij de bereiding van staal. Daarvoor moeten we weten hoe staal wordt bereid in drie stappen

  • 1) Smelten van ijzererts in een hoogoven en aftappen als ‘ruwijzer’ 
  • 2) reduceren van het koolstofgehalte in het oxystaalproces waarna het ‘staal’ wordt genoemd
  • 3) walsen 

Het gaat het over punt 1

In een hoogoven wordt ijzererts gesmoten bij en temperatuur van ca. 2000 graden Celcius door kolen -cokes- te verbranden , maar naast de functie van brandstof hebben de cokes een veel belangrijker functie , namelijk van van het ijzeroxide , zoals het gedolven wordt, ijzer te maken door de koolstof waaruit de cikes bestaan te binden aan de zuurstof van het ijzeroxide.  Fe2O3+C > Fe + CO2 en CO.

Hiernaast een afbeelding van een hoogoven .  te zien is hoe die is gevuld met lagen ijzerertst en cokes die met een karretje via de lopende band worden aangevoerd .samen met toeslagstoffen die de aarde, waarin het ijzerts was opgesloten, binden tot slakken waaruit hoogovencement wordt geproduceerd.  aan de bovenkant worden de gassen opgevangen, waaronder waterstofgas waarmee elektriciteit wordt opgewekt ( de velsen centrale )  

De werkelijke redenen voor het verspreiden van deze broodjes aap-verhalen door alle media zijn te vinden in het feit dat media alleen schrijven wat adverteerders willen uiteraard. Tata Steel maakt deel uit van de waterstof coalitie waarin ook  Shell/ Mitsubishi, de havens van Amsterdam en Rotterdam en de Gasunie! verenigd zijn. Waterstof, CCS of combinaties daarvan zijn door de Europese commissie aangemerkt als duurzame technologien en komen daarom in aanmerking voor miljarden subsidies. dan schrijf je dat braaf op natuurlijk. later, in dit geval al een paardagen later komt de aap al uit de mouw: 

”Met nieuwe installaties wil de fabriek eerst overstappen op gas, later op waterstof

Minister Blok beloofde eerder al dat hij met de Europese Commissie gaat bespreken welke vergroeningssubsidies binnen de kaders van de staatssteunregels vallen. ” . 

Onlangs was in het programma van RubenTerlou: ‘de wereld van de chinezen’  te zien hoe die in Slovenie een gesloten hoogoven weer openden en 5000 mensen weer werk hadden. Die waren heel blij .