de lessWatts Post

De energietransitie krant® Objectieve en onafhankelijke berichtgeving over de energietransitie als ultieme verspilling en milieu-vervuiling


pagina 12  <vorige pagina > volgende pagina > Inhoudsopgave

  • Top in Glasgow
  • A-BP en omdenken
  • intermezzo
  • boktorren, houtwormen en parasieten

Top in Glasgow ‘The end of history and man’ In 1992 verscheen het boek van Francis Fukuyama  ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens”. (The End of History and the Last Man , 1992 ) 

Begin november 2021 staat die gebeurtenis daadwerkelijk op de agenda van de klimaatconferentie in Glasgow.  Niet toevallig in Glasgow, want daar begón ! ook de geschiedenis van de mens.  Althans die aan welke zij haar rijkdom en welzijn  te danken heeft.   

Namelijk, James Watt, de bouwer van de eerste werkende stoommachine, de machine die de succesvolste periode in de geschiedenis van de mens veroorzaakte, werd geboren in Greenock, een plaatsje ten westen van Glasgow en gelegen aan de rivier de Clyde. Bij mooi weer kon hij vast aan de overkant Belfast zien liggen waar, dankzij zijn stoommachine, de Titanic gebouwd zou worden.   

Tijdens de summit gaan de regeringsleiders bespreken hoe de mensheid weer kan terugkeren naar de periode van vóor de stoommachine, toen enkel hout en turf dienden als brandstof.   Dat was de tijd van de Malthusiaanse economie, die werd gekenmerkt door het feit dat het bevolkingsaantal werd gereguleerd door de beschikbaarheid van natuurlijke bronnen, waardoor het maar heel langzaam groeide.  Door de komst van de stoommachine viel dat terugkoppelmechanisme weg en begon de bevolking steeds sneller te groeien. Van 978 miljoen in 1800 tot de huidige ca 7 miljard.       

In 1765, toen James Watt de eerste werkende stoommachine bouwde, brak de industriele revolutie uit die zich verspreidde als een olievlek over de aarde. In Glasgow werden scheepswerven opgericht, mede door de aanwezigheid van steenkool en ijzererts in de nabije omgeving, dat nu met behulp van stoommachines gewonnen kon worden. De voortuitgang ging met reuzenstappen tegelijk , temeer in de periode daarvoor de wetenschap de voorwaarden daarvoor had geschapen. 

Glasgow is ook bekend van Charles Rennie Mackintosh, een lid van de Art nouveau beweging, waarvan ook Henry van de Velde (be)  Victor Horta (be) en de Spaanse Antonio  Gaudi en Hector Guimard ( metro Parijs ) , lid waren.  Met lede ogen moesten zij toezien hoe door de komst van de stoommachine hun ambachten in verdrukking kwamen toen de industrialisering van de productie op gang kwam eind 19de eeuw.  De Arts en crafts- movement van Morris en Ruskin probeerden nog de ontwikklingen te stoppen, maar er was geen houden meer aan. 

De industriële revolutie was ook het begin van het kapitalisme volgens het principe dat investeringen van kapitaal rendement opleveren. Het autonome mechanisme van arbeid en kapitaal dat ontstond, leidde ertoe dat het kapitaal steeds meer de overhand kreeg in het productieproces en dat de financiële sector steeds sneller en harder groeide.    

Dat principe werkt tot op de dag van vandaag en daarover nu gaan onze leiders spreken tijdens de klimaattop. Het zal gaan over hoe met investeringen in ‘hernieuwbare energie’ winst kan worden gemaakt door Corporate bedrijven en hoe investeerders rendementen kunnen behalen met investeringen in windparken, elektrisch vervoer en de waterstofeconomie. Investeringen die in de ‘oude economie’ niet mogelijk waren.  Verder is het nodig dat de leiders in hun landen wetgeving maken die het mogelijk moet maken dat burgers verplicht worden tot afname van bepaalde producten en diensten. Kenmerk van die nieuwe economie is dat het primaat van de ingenieur – dat z’n start had met de stoommachine van James Watt, 250 jaar geleden in Glasgow, wordt ingeruild voor het primaat van de bankier en onversneden kapitalisme.     

Daarmee komt een einde aan de ‘vooruitgang’ die altijd was gebaseerd geweest op het verhogen van brandstofefficiëntie en markeert het begin van de achteruitgang, gekenmerkt door het verlagen van brandstofefficiëntie middels het schakelen van een heel circus aan toeters en bellen in, het voorheen, optimaal werkende stroomcircuit en de uitbreiding daarvan.  Daarom markeert deze bijeenkomst van wereldleiders het einde van de geschiedenis van de industriële revolutie. 

De Amerikaanse President Biden en Boris Johnson van de VK, geven voor de laatste keer door aan de machinekamer van de virtuele Titanic, kolen op het vuur te gooien en de ketels op te stoken. Ijsberg ahead !!!        


A-BP en omdenken. ( hoe groenwassen werkt )  Medio oktober 2021 ontvingen de 3 miljoen leden van het ABP, het pensioenfonds van ambtenaren en leraren, een brief met de mededeling dat hun pensioenfonds zou stoppen met beleggen in ‘ wat men ‘ fossiele bedrijven was gaan noemen, ter onderscheiding van bedrijven die niet fossiel zouden zijn. Daarover verder in dit artikel meer.  Vrijwel zeker is het dat alle pensioenfondsen zullen volgen. 

Het zat al een tijd in de lucht, maar belangrijk was geweest dat eerst druk van onderaf zou worden opgebouwd, want nu kon het pensioenfonds bij haar besluit verwijzen naar de wens van de leden. De afgelopen periode hadden met name leden van de extinction rebellion – waaronder veel leraren aan (hoge)scholen- de druk opgevoerd. Draagvlak creëren, heet het in jargon of : ‘vraag creëren, zo u wilt.

De stap was echter geheel in lijn met de Green deal/ energietransitie directieven. Het doel vormt dezelfde kant van de medaille waardoor ook het pensioenfonds zelf ooit was opgericht: alle wereldburgers vastklinken aan het financiële stelsel; het globale piramide spel.   

Pensioenfondsen waren opgericht in een tijd dat de vooruitzichten nog heel anders waren en het demografisch model nog niet het waterhoofd vertoonde zoals nu. Werknemers in loondienst werden via CAO’s verplicht deel te nemen aan een pensioenfonds waarmee ze konden sparen voor de oude dag. Maar Pensioenfondsen waren er niet alleen voor om mensen een mooi pensioen te bezorgen, maar vooral voor zichzelf.  Tegelijkertijd met de opkomst, groeiden de wolkenkrabbers in de steden en de winsten van de financiële bedrijven die daarin gevestigd waren bijna letterlijk ’tot in de Hemel’.  Beleggen in Groengewassen bedrijven – zoals Shell en Neste – vormt het voorlopig hoogtepunt in dit ultieme kapitalisme, met dank aan  extinction rebellen. (lees ook het artikel over Roxane van Iperen over hoe mensen meewerken aan hun eigen onderdrukking)       

Het idee, dat Pensioenfondsen niet meer zouden beleggen in fossiele bedrijven is te krankzinnig voor woorden om het verder nog over te hebben, want direct of indirect zijn alle economische activiteiten gedreven door het verbranden van fossiele brandstoffen en dan met name de sector van hernieuwbare energie waarover de vrouwelijke CEO van het ABP een tekst uit het boekje oplepelde.  Kijk nog eens om je heen nu, en probeer een voorwerp aan te wijzen dat zonder fossiele brandstoffen en/of zonder fossiele grondstoffen voortkwam. Als gevolg van de waterstofeconomie zouden voorraden fossiele brandstoffen met minimaal een factor twee (2), maar mogelijk met een veelvoud daarvan slinken; warmte, geleverd via een warmtenetwerk vergt vele malen meer fossiele brandstoffen (input) dan wanneer huizen van een separate CV ketel worden voorzien, waarin gas wordt verbrand met een rendement van 100 % op de schoonst mogelijke wijze.   

Deze stap van pensioenfondsen moet dus worden gezien in het kader van de green deal, waarin het eco industrieel complex en de financiële sector op een lijn komen. In de TV-reportage werd nog gesuggereerd dat het gebruik van kolen afneemt, ook in China, maar dat is allerminst het geval. (zie het artikel ónafhankelijke journalistiek ‘)  In de berichtgeving over brandstoffen en CO2 uitstoot gebruikt men de cijfers daarover selectief. Wereldwijd stijgt de consumptie van brandstoffen en dan met name in de sector van de productie van hernieuwbare energie: de bouw van windparken , zonneparken en waterstoffabrieken , maar vooral ook in de winning van biofuels uit natuurlijke bronnen, waarvan bovendien de CO2 uitstoot in de keten vele malen, die welke ontstaat bij het verbranden van fossiele brandstoffen, overtreft. (zie ook het artikel  ‘éen Fins bos als Pensioen’. ABP belegt niet meer in het ‘oude’Shell, maar in het fris groengewassen Shell en Neste Oil, waarvan de koersen stijgen. De rechtszaak van Milieu Defensie werkte daarbij als katalysator. ( de activisten alweer op het verkeerde been gezet)  

Dankzij pensioenfondsen vormen gepensioneerden een zeer welvarende en koopkrachtige groep. Velen kopen een mooie camper waarmee ze reizen door Europa maken en velen vliegen over de planeet naar exotische bestemmingen, waar ze verblijven in luxe resorts.  Voor dat alles zijn -ook- fossiele brandstoffen nodig.   Echt ‘groen’ en duurzaam levend zijn mensen die het moeten doen met een AOW of bijstands-uitkering.          INTERMEZZO  

Als je je bezighoudt met de energietransitie heb je de keus tussen meedoen en meebuigen of solliciteren voor een plek in het gekkenhuis als gevolg van jarenlange blootstelling aan misinformatie via de mainstream media en officiële kanalen, alsook het journaal, wat inzake de berichtgeving daarover niet zelden meer onderdoet voor het Noord-Koreaanse.  Daar bovenop de niet aflatende stroom PR en marketing-uitingen van bedrijven, waaronder die van Shell, en veel Automerken.  Het blad Autoweek heeft zelfs de ‘fossiele’ redactie vervangen voor een moderne ‘elektrische’ redactie, hetgeen iets zegt over de krachten die daarachter zitten.    Onze Koning sprak de woorden ‘Laat niet normaal worden wat niet normaal is”, maar dat is wat in het kader van de energietransitie juist gebeurde.  We gingen normaal vinden wat voorheen als volledig krankzinnig werd beschouwd; windmolens en zonnepanelen inzetten als stroomvoorziening, culminerend in een ‘orgie van verspilling van brandstoffen en grondstoffen’ in de waterstofeconomie; het was alsof men een reis door de Sahara zou gaan maken, maar voor vertrek alle brandstof vast had opgebrand.   Burgers  echter, waren inmiddels gaan geloven dat hun leiders het goede deden.  Dankzij de jarenlange inwerking van berichten in de media was de ‘Communis opinio ‘ ontstaan en waren mensen geconditioneerd geraakt om na te zeggen wat in de media geschreven stond.  Voor de buitenstaanders was het gekmakend om voortdurend tegen de ‘muur van de media ‘aan te lopen en dan verstrikt te raken in discussies.   ‘Niet gelezen in de krant dat waterstof de toekomst is ? ‘ zal het antwoord zijn van de meeste mensen zijn in onderhavig onderwerp met verwijzing naar ‘wetenschappers ‘ die in de media worden opgevoerd.  Als mensen in de bias van een groep zitten is het vrijwel zinloos nog te proberen om ze te overtuigen met argumenten, hoe valide ook; wie of wat je ook bent of wat je achtergrond is.  Ook zullen ze niet geloven dat de media niet de waarheid zou spreken of dat die wellicht belanghebbend zou kunnen zijn.  Ze geloven gewoon dat de maatregelen inzake de energietransitie, ook al zijn die nog zo krankzinnig, onlogisch en volkomen in tegenspraak met het akkoord van Parijs, waar zijn.  Het is nog een kwestie van tijd voor degenen die een tegengeluid laten horen om eveneens overstag te gaan, want de wereld van de Greendeal is werkelijkheid geworden en zinloos is het om nog te proberen die te stoppen of tegenhouden; maar zonder twijfel met gevolgen, waarop werd gewezen.  Op een van ‘De Zeven Stellingen’ alhier: dat elektrische auto’s in de keten meer energie en grondstoffen vergen, bleken de reageerders, geheel geconditioneerd, weten te antwoorden dat die – natuurlijk- onwaar is. De inzet van windmolens en zonnepanelen is bij hen al jaren ingedaald alszijnde ‘normaal’ .   


parasieten

boktorren, houtwormen en parasieten, hebben als overeenkomst ondermijnend te zijn    

Houtwormen leven van vers hout van bomen ( het spinthout ) en zijn daarom minder ondermijnend. Boktorren eten ook het kernhout en zijn daardoor wat meer ondermijnend als de houtworm, die ook makkelijker te detecteren is. Boktorren leggen hun eitjes in het spint achter de boomschors en de larven eten zich door het hout heen in de loop der jaren.  Bijvoorbeeld in een dakconstructie.  Dan kan het zomaar gebeuren dat die, op zeker moment, geheel onverwacht instort. Parasieten zijn in de context van dit verhaaltje ook van belang. Parasieten zijn organismen die leven ten koste van een ander organisme. Als we over parasieten spreken , bedoelen we in het dagelijks spraakgebruik ook mensen die op kosten van iemand anders leven; we associëren het woord met ‘lelijk’ en asociaal.    

In de economie van de energietransitie spelen de boktor, houtworm en parasiet een rol. Net als in de kapconstructie wordt het weefsel van de economie van binnenuit opgevreten met ineenstorting tot gevolg. Vroeg of of laat, want een economie gedreven door parasitisme kan niet blijven bestaan. ‘parasiteren ‘ vinden mensen verwerpelijk en immoreel.  Echter in de economie van de energietransitie niet, zo lijkt het.  Terecht kan worden gesteld dat bezitters van zonnepanelen parasiteren op de niet-bezitters. De niet-bezitters betalen de rekening die de bezitters indienen. Sinds een aantal jaren wordt de salderingsregeling als een ‘recht’ beschouwd van hen die zonnepanelen bezitten, want wettelijk vastgelegd. ( een wet waarin feitelijk ongelijkheid is vastgelegd ) Niet zelden ontsteken de bezitters van zonnepanelen en inmiddels ook een gesubsidieerde elektrische auto in woede als je voorzichtig wijst op het feit dat jij zijn zonnepanelen en auto betaalt. Het werd zo ‘normaal’ dat mensen zonder gene dit soort teksten gingen plaatsen:    

”Toen ik elf jaar geleden een eerste installatie zonnepanelen op mijn dak liet leggen verklaarde men mij voor gek. De EDF ging mij nooit 58 cent per KWH betalen en mijn contract was niks waard want dat gingen ze vast en zeker niet betalen en dat zouden ze open breken etc. etc. Maar zie – ze betalen het wel degelijk en er is niks niet na gekomen en/of open gebroken. En nu beginnen de besparingen van de 2 e installatie hun rendement af te werpen en komen de opbrengsten van de leveringen aan EDF en de subsidies binnen. Nu laat ik er nog effe een hybride warmtepomp bij zetten. Al met al verdien ik dik aan dat hele klimaat gedoe.”   ( oscar in Frankrijk )  

Of deze :  

‘Bij mij liggen genoeg panelen om die halve accu bak te laden en nooit aan een betaalt paaltje hoeven te hangen… Heb dat Boodschappen hok niet voor het milieu maar wel voor de portemonnee. Reeds half jaar in bezit slechts één keer getankt 40 liter ofzo. Voor de lange afstand gewoon V6 diesel ”.  

of deze :

 ” Gelukkig net vorig jaar van het gas af gegaan, door naar een EPC0 woning te verhuizen. Geen energielasten, sterker nog we krijgen geld toe”.   

Je moet weten dat deze regelingen, die alleen gelden voor de welgestelden dus, werden bedacht door Kees Vendrik van Groen Links – nu directeur van de Triodos bank – en Diederick Samsom van de PvdA die nu  partijgenoot Frans Timmermans adviseert bij de uitrol van de Greendeal /energietransitie.  Beide lid van politieke partijen die het gelijkheidsbeginsel als een van de belangrijkste punten hebben staan in hun programma’s     

Het mag duidelijk zijn dat een economie, gefundeerd op parasitisme en verplichte winkelnering, van binnen uit zal worden uitgehold door boktorren en houtwormen.  Tot die tijd zullen de kartel-politici het systeem blijven verdedigen.