de LessWatts Post

Nieuws uit energietransitieland©

pagina 2 vorige pagina

  • Hoogovens op het CO2 hakblok
  • Recycling PV Panelen
  • CO2 opslag Shell
  • Ecocide
  • wereld consumptie van energie
  • groen beleggen
  • extinctie rebellen of niet

15-05-2021 Hoogovens op het CO2 hakblok.Peter de Waard is economie redacteur van de krant van het Volk: de Volkskrant. Wel van het hoogopgeleide volk inmiddels en daarom had hij van de hoofdredacteur de opdracht gekregen een artikel te schrijven over de ‘ toekomst van de Hoogogovens in IJmuiden, bekend als Tata steel. In het artikel wordt verwezen naar de FNV bestuurder, die kennelijk door de directie was gemachtigd als woordvoerder. De woorden Waterstof en CCS carbon Capture Storage, alswel beloften voor een groene toekomst passeren de revue en zullen door de lezer met instemming worden gelezen. Want waterstof en CCS zijn de toekomst zo hebben ze inmiddels geleerd in de voorafgaande periode; waarin deze technologiën uitgebreid werden bewierookt in de brede media.  Met waterstof zou het huidige ‘ verouderde’ proces van de bereiding van staal – hoogovens icm het oxy-staal procedé -zoals dat was doorontwikkeld vanaf  Henry Bessemer (1813)  via het Siemens Martin procedé van Pierre Emile Martin (1865) een CO2 neutraal tijdperk ingaan en elektrische vlamboogovens zouden ‘werken op basis van windenergie’ , zo staat te lezen. Duidelijk dat Peter de Waard maar wat opschrijft.  Het maakt ook niet zoveel uit want de gemiddelde lezer zal uberhaupt niets weten van de uitermate complexe bereiding van staal en alles wat daaromheen gebeurt op dat enorme terrein.(hoogovencement )   Het artikel moet dan ook worden gezien als PR voor de energietransitie waarin de media de opdracht hebben die tussen de oren van de lezer te krijgen. Vooral hoogopgeleiden zijn ontvankelijk, want de energietransitie biedt vele ‘kansen’ voor die groep.

Wij leven nog steeds in het geologische ijzer-tijdperk en onze beschaving is dan ook gebaseerd op de kunst van het staalbereiden. Minstens zo belangrijk als de uitvinding van stoommachine was voor de ‘vooruitgang’, waren dat metallurgie: de wetenschap aangaande eigenschappen van staal en metalen, alsook Henry Bessemer, die voor het eerst een procedé ontwikkelde om staal te bereiden.  Niettemin schrijft Peter de Waard in dit artikel speciaal, maar de MSM media in het algemeen, over de Hoogovens, als onderdeel van de Corus Group van Tata Steel, alsof het een (spreekwoordelijke) koekjesfabriek betreft. 

De boodschap in het Pr-artikel spitst zich dan ook toe op de notie van de FNV- bestuurder om de nodige maatregelen door te voeren, die nodig zouden zijn om de Hoogovens aan de eisen van de klimaatwet te laten voldoen.  De weg die dan gevolgd moet worden is die van waterstof en CCS, zo laat de FNV bestuurder weten, Quote : “omdat het bedrijf dan nationale en internationale subsidies krijgt “.  Net als Shell onlangs kreeg. ( waarmee ze in de waterstof-coalitie zitten )   Tata steel zelf zal waarschijnlijk niet bereid zijn te voldoen aan die eisen.  Voor de Tata steel Corporation – een van de grootste bedrijven ter wereld- zijn de restanten van de Corus group waarschijnlijk toch al niet meer dan een blok aan het been, vooral nu de fusie met het Duitse Krupp afketste. Het lot van de Hoogovens was sowieso op termijn bezegeld, maar de groene beweging -Groen Links – helpt graag een handje mee om Tata steel IJmuiden te offeren op het CO2 blok door het proces van de sluiting te helpen bevorderen door het ene na het andere alarmerende rapport in de publiciteit te brengen. Dan weer over roetdeeltjes dan weer over fijnstof . Bij de hoogovens werken nu nog 9000 mensen die per jaar 7 miljoen ton hoogwaardig staal produceren . In 1989 was dat nog 5,4 miljoen ton door 27.872 ( bron wikipedia ) werknemers. 

14-05-2021:  Recycling PV Panelen In Australië werd deze week een fabriek geopend waar PV- panelen worden gerecycled. PV -panelen recyclen is niet zo moeilijk want ze bestaan slechts uit een beperkt aantal onderdelen  maar wel heel erg veel. Nu de levensduur van de eerste generatie ten einde komt enkele miljarden.  De recycling industrie is een nieuwe industrie in de keten van de productie en verwerking van PV- panelen die begon bij het bouwen van machines om grondstoffen te delven. In alle schakels van de keten was energie nodig Geweest en de hoeveelheid daarvan overtreft aantoonbaar de hoeveelheid die de panelen hadden geproduceerd.  Inclusief de doorgedraaide stroom die werd geproduceerd op momenten dat er geen vraag naar stroom was – typisch in de zomer – was het saldo ‘opbrengsten ‘ vs ‘verliezen’  zwaar negatief. Van energie besparen was allerminst sprake geweest. Wat rest is een fenomenale berg zonnecellen van irreversibel silicium die tot het einde der dagen op de aarde zal blijven.

10-05-2021:  CO2 opslag Shell Gisteren werd in het Journaal bekend gemaakt dat Shell en Exxon 2 miljard euro hadden binnengeharkt voor het opslaan van CO2 in een leeg aardgasveld. Dat was mogelijk geworden omdat op miraculeuze wijze de prijs van een ton CO2 de laatste week was gestegen naar 50 euro en er nog ‘maar’ 2 miljard nodig was om het spreekwoordelijke ‘gat ‘ te dichten; in dit geval te vullen met CO2 zodat het niet meer in de atmosfeer zou komen en daarmee de catastrofale opwarming van de aarde afgewend, zo gaat het verhaal in groene kringen.    Men zou denken dat die stonden te juichen en de Champagneflessen zouden knallen op 1,5 m afstand.   

Vanochtend echter stonden de media bol van verontwaardigingen.  Onder andere van Maurits Groen, de Godfather van de groene beweging en lid van de Raad van Bestuur van Pakhuis de Zwijger: de Groene Tempel van Amsterdam waar de hoge priesters van de groene beweging hun eredienst houden.   

Hoge – priesteres Minnesma had daar nog haar Carbon Bubble doctrine uitgevaardigd , waarin zelfs Derde wereld landen de toegang tot fossiele brandstoffen werd onthouden,  omdat die in de grond moesten blijven zodat het gifgas – levensgas in werkelijkheid – CO2 niet vrij zou komen. Quote: ‘ omdat wij niet willen dat de CO2 uitstoot stijgt “.   Als aanhangers van de linkse politiek , hadden ze natuurlijk de klimaatwet van Klaver, Jetten en Tom van der Lee gesteund om verdere verspreiding van dat gifgas te stoppen.  Zelfs werd de regering op last van de Rechter gedwongen daartoe. En nu was het eindelijk zover dat  Shell en Exxon de CO2 daadwerkelijk ter hand gingen nemen op basis van HUN klimaatwet nog wel en reageerden ze als door een wesp gestoken.  Kennelijk konden ze er niet tegen dat dat vermaledijde fossiele bedrijf er nu met de buit vandoor ging. Daarin was niet voorzien in de scenario’s, hoewel ze hadden kunnen weten dat die zo zouden gaan verlopen. Steeds vaker zal de groene beweging zo in haar eigen netten verstrikt raakt, want Shell en het grootkapitaal hebben nog veel meer verassingen voor ze in petto. Het is maar te hopen dat uiteindelijk niet hun eigen aanhang zich tegen hen zal keren als steeds meer blijkt dat de praktijk precies het omgekeerde is van hetgeen ze hen altijd hadden verteld.  

08-05-2021:  Ecocide. In een volledig gepolariseerde maatschappij, slaan de groenen de niet-groenen om de oren met het woord ‘ecocide ‘: moord op ecologische systemen.  

Het is moeilijk te achterhalen wanneer het allemaal precies begon, maar het is zeker dat Greenpeace voor het eerst lobbyde voor de invoering van de verplichte bijmenging van ‘bio’-brandstoffen. Naar aanleiding van de eerdere hype in ‘ bio’ voedsel, was alles in die beweging met het voorvoegsel ‘bio’ daarna beter dan niet-bio.  ‘Bio’ brandstoffen worden geproduceerd uit natuurlijke bronnen; allerlei plantaardige oliën, waaronder palmolie. Maar ook suikerriet en hout.  Toen de EU verplichte bijmenging van ‘bio’ brandstoffen eenmaal wettelijk mogelijk had gemaakt, was dat de aftrap voor multinationals om biobrandstoffen grootschalig te gaan produceren en begonnen ze met tropische bossen te kappen en om te vormen tot plantages. Ook derivaten voor de productie van ‘ bio’ plastics droeg bij aan het kappen van regenwouden.  Groen denkende mensen zijn vaak erg goed in het formuleren van wensen ,maar minder goed in zich een voorstelling maken van de immense hoeveelheden waarover het gaat en derhalve de benodigde oppervlakten aan grond om de gewassen te telen. Coca cola met in haar kielzog andere drankfabrikanten die natuurlijk niet achter konden blijven, gingen hun dranken in afbreekbare plastic flessen verpakken.  Miljarden, misschien wel triljarden flessen !  De ‘Niet- groenen’ wisten dat de komst van synthetische stoffen in de 50er jaren ervoor had gezorgd dat bossen weer konden herstellen van de aanslag van daarvoor. In mijn boek besteed ik een groot hoofdstuk aan de komst van synthetische stoffen.

De volgende stap was dat wereldwijd werd vastgelegd: dat verbranden van hout CO2 neutraal zou zijn en omdat daarmee de opwarming van de atmosfeer ( vert. ‘groenen’ : klimaatopwarming ) tot staan zou komen, werden daaraan miljarden subsidies gekoppeld voor bedrijven die nu hout gingen verbranden. Dat was de sector die ‘ bio’ warmte – centrales ging bouwen om warmtenetten te voeden; die gemeenten als warme broodjes gingen afnemen omdat ze daarmee voldeden aan het doel wat ze was opgelegd; waarmee de financiële miljarden-truc rond was. De burgers was verteld dat het hout kwam van resthout en sprokkelhout-en die geloofden dat- maar wat in werkelijkheid kwam uit bossen.  Uit Estland, een van de Oosteuropese landen,  verdween sinds 2001 285.000 ha bos tbv deze nieuwe warmtenet-industrie. Estland spande, samen met een aantal landen, een rechtszaak aan bij het Europese Hof tegen de wetten, maar kreeg geen gelijk.  Toegeven aan hun eis zou leiden tot immense schadeclaims van bedrijven die eerder waren gefaciliteerd de bossen te kappen én natuurlijk de warmtenet- bouwers.   

De groenen weigerden de film Planet of the Humans te kijken, want dan zouden ze wellicht pijnlijk worden geconfronteerd met een aantal zaken waarmee ze liever niet werden geconfronteerd.  In het tweede deel, dat handelt over de rampzalige gevolgen van de invoering van ‘ bio’ massa als brandstof zien we Al Gore, de man die de aanzet gaf voor de ‘energietransitie’ met zijn film an inconvenient truth, die zijn handen wast in onschuld als hij bevraagd wordt over het verdwijnen van grote stukken oerwoud. De plannen echter die in het tweede deel aan de orde komen om bio kerosine in hoeveelheden van miljarden liters te gaan produceren zouden eenieder pas echt met afgrijzen moeten vervullen: Pure ecocide.  Te zien is hoe banken en investeerders als vliegen op de stront afkwamen nu de handel in bio’ brandstoffen zo profijtelijk werd dankzij de wetgeving waarin ‘ bio’ brandstoffen CO2 neutraal werd verklaard. Met zijn bekende lach vertelt Richard Branson over de plannen om bio kerosine te gaan produceren voor zijn Virgin Airways, zodat zijn klanten CO2 neutraal kunnen reizen. Plannen waar ook de KLM en Shell bij betrokken zijn. Met een klein beetje voorstellings vermogen kan men nu de ecocide voor zich zien zelfs, als men bedenkt dat voor een enkele vlucht Sydney met een 747, 125 hectare landbouwgrond nodig is om de koolzaad te telen die het equivalent levert van de 200.000 liter kerosine, benodigd voor de vlucht. Alsof dit alles nog niet genoeg was in de aanslag op natuurlijke bronnen tenslotte , besloten linkse bestuurders, die zich hadden laten wijsmaken dat ‘biohout beter was dan steen, dat huizen voortaan van hout gebouwd moesten worden. ( zie daarover een van de eerder stukjes)  Die bestuurders laten dan de ‘niet groenen’ fijntjes weten dat zij toevallig strijden voor het behoud van de planeet.   


06-05-2021 vandaag een grafiek van de wereld consumptie van energie inclusief zogenoemde renewables . De grafiek geeft de lijn weer van de wereldwijde consumptie van brandstoffen vanaf 1965, toen bp ( British Petroleum ) begon met de cijfers bij te houden in wat het fenomeen van de Statistical review of World Energy zou worden. Deze grafiek geeft de cijfers tot 2020 weer. In exajoules stijgt de consumptie vanaf 1965 -toen het olie tijdperk pas echt op gang kwam – van 155 naar 583 exajoule in 2019. Exajoule is een getal met 18 nullen dus 583.000.000.000.000.000.000 joule. Dat is 161.000.000.000.000 kiloWattuur (kWu)

Renewables (die dus niet bestaan , lees ‘over energie’ ) maken in 2019 4,9 % uit van de 583 exajoule. het grootste gedeelte daarvan komt voor rekening van ‘bio’ massa . Oa houtsnippers die in zogenoemde ‘bio’ warmtecentrales worden verbrand om te voorzien in verwarming van woningen en gebouwen. Bijvoorbeeld op Lage weide in Utrecht staat zo’n centrale . daarin wordt per dag 650 ton hout verbrand.

Vanaf 1965 is het verloop van de lijn vrijwel lineair omhoog . Alleen het dipje van de financiele crises van 2008 is zichtbaar. De reden dat in het verloop van de lijn geen vervlakking optrad als gevolg van het grotere aandeel ‘hernieuwbare energie’, komt omdat voor de productie van hernieuwbare energie nou eenmaal ook fossiele energie nodig is. Zo zal in de keten van een warmtenetwerk veel meer energie worden geconsumeerd dan wanneer elk huishouden een eigen CV ketel heeft.


03-05-2021: groen beleggen. Onder druk van de leden gingen pensioenfondsen ertoe over te beleggen in ‘groene’ bedrijven. Een van die bedrijven was het Finse Neste dat ‘bio’ brandstoffen maakt uit afgewerkte oliën ( uco ) en natuurlijke bronnen . Het bedrijf is genoteerd aan de Nasdac beurs.  Vanaf 2010 was het koersverloop vrijwel gelijk. Tot 2017, toen Neste een groen bedrijf werd. Van dat moment af steeg de koers van 12,26 euro naar 50,40 euro nu.  Hoewel ze op haar site schrijft dat bio’ diesel , chemisch exact hetzelfde is als ‘gewone dieselolie ‘, mag het bedrijf , ingevolge de Brusselse wetgeving, ‘bio’ brandstoffen verkopen als CO2 neutrale brandstof, terwijl in de gehele keten van productie en verbranding van ‘bio’brandstoffen  minstens twee keer zoveel CO2 zal worden uitgestoten dan in de keten van aardolie tot dieselolie. Daarnaast wordt land gebruikt voor de productie van gewassen ( koolzaad ) die voedselproductie verdringt. Bekend is verder dat Finland ontheffing verleent op het Europese verbod van 2013 op neonicotinoïden bij de teelt van koolzaad. Hoewel Neste bij nadere beschouwing dus helemaal niet groen is, is het een bedrijf waar pensioenfondsen in beleggen.


30-04-2021 : extinctie rebellen ja of nee In Duitsland heeft  een ‘grondwettelijke’ Rechter nu ook klimaatactivisten in het gelijk gesteld en geëist dat de (nieuwe ) regering vaart maakt met wetten. Hieruit mag niet alleen blijken dat ook in Duitsland de Rechter een verlengstuk van de politiek werd, maar ook dat de activisten in hun eigen voet schieten.   Nu ze voor deze weg kiezen rijst de vraag of ze -deze extinctie rebellen- niet deel uitmaken van het eco – industrieel complex.  En dat is niet zo’n gekke vraag, want dat werden ze inderdaad na de jarenlange brainwash en indoctrinatie op school en de universiteit. Het bewijs daarvan vormen de werkelijke cijfers, waaruit blijkt dat de CO2 Uitstoot blijft oplopen en (natuurlijke ) bronnen worden uitgeput. Anders gezegd: dat de atmosfeer juist verder zou opwarmen als de nieuwe ( vrijwel zeker Groene regering ) haar beleid zal baseren op deze eisen.