de LessWatts Post

Nieuws over de energietransitie© Een orgie van verspilling, uitputting en milieu-vervuiling

pagina 2 < vorige pagina > volgende pagina

  • groen beleggen
  • ECOCIDE !
  • Green Deal ofwel Kamikaze economie.
  • je moet het ijzer smeden als het heet is
  • De AGW hoeft niet bewezen te worden
  • Hoogovens op het CO2 hakblok
  • Recycling PV Panelen
  • CO2 opslag Shell
  • wereld consumptie van energie
  • extinctie rebellen of niet

groen beleggen. Onder druk van de leden van Pensioenfondsen en klimaatactivisten gaan pensioenfondsen (ABP ) ertoe over te beleggen in ‘groene’ bedrijven. Een van die bedrijven is het Finse Neste Oil, dat ‘bio’ brandstoffen maakt uit oa afgewerkte oliën ( uco ) en koolzaad. Het bedrijf is genoteerd aan de Nasdaq . Tot 2017 lag de koers rond de 12 euro, toen Neste een groen bedrijf werd. Van dat moment af steeg de koers van 12,26 euro naar 50,40 euro nu. Uitstekende belegging inderdaad. Neste Oil is allesbehalve een ‘groen’ bedrijf, maar het mocht zich zo noemen.  Hoewel Neste op haar site schrijft dat bio’ diesel chemisch exact hetzelfde is als ‘gewone dieselolie’, mag het bedrijf , ingevolge de Brusselse wetgeving, ‘bio’ brandstoffen verkopen als CO2 neutrale brandstof, terwijl die ,in de keten van productie tot verbranding, minstens twee keer zoveel CO2 uitstoten dan in de keten van aardolie tot dieselolie het geval is. Daarnaast wordt land (bos gekapt ) gebruikt voor de productie van gewassen ( koolzaad ) en voedselproductie verdrongen. Bovendien verleent Finland ontheffing op het Europese verbod van 2013 op de – in milieukringen vooral – zwaar bekritiseerde neonicotinoïden bij de teelt van koolzaad. Hoewel Neste Oil bij nadere beschouwing dus helemaal niet groen is, is dát kennelijk een bedrijf waarvan actievoerders willen dat het ABP hun pensioengelden in belegt . Daarmee beleggen ze dan in een bedrijf dat medeverantwoordelijk is voor “ECOCIDE “ – moord op het ecosysteem inclusief soorten ( Oerang Oetang ) Hoe een en ander in zijn werk gaat is duidelijk te zien in de film Planet of the Humans ( pagina 4 ) 1:14:58 met Bill Mackgibben over groen investeren.

ECOCIDE. In het kader van de ‘energietransitie’ worden fossiele brandstoffen op grote schaal vervangen door brandstoffen uit natuurlijke bronnen (houtsnippers tbv ‘bio’massacentrales en biofuels/kerosine ) hetgeen de draagkracht van de planeet te boven (zal ) gaat(n) .

‘Bio’ brandstoffen werden CO2 neutraal verklaard maar leveren juist veel meer CO2 op in de keten van oogsten tot verbranden . ( de definitie van ‘verbranden’ , zoals vastgesteld door Antoine Lavoisier- de grondlegger van de chemie- werd daartoe gewoonweg uit de boeken gescheurd )  Het is moeilijk te achterhalen wanneer het allemaal precies begon, maar het is zeker dat Greenpeace voor het eerst lobbyde voor de invoering van de verplichte bijmenging van ‘bio’-brandstoffen.  ‘Bio’ brandstoffen worden geproduceerd uit natuurlijke bronnen; allerlei plantaardige en dierlijke oliën, maar ook suikerriet en hout.  Toen de EU verplichte bijmenging van ‘bio’ brandstoffen eenmaal wettelijk mogelijk had gemaakt, was dat de aftrap voor multinationals om biobrandstoffen grootschalig te gaan produceren en begonnen ze met tropische bossen te kappen en om te vormen tot plantages. Ook derivaten voor de productie van ‘ bio’ plastics droeg bij aan het kappen van regenwouden.  Groen denkende mensen zijn vaak erg goed in het formuleren van wensen ,maar minder goed in zich een voorstelling maken van de immense hoeveelheden waarover het gaat en derhalve de benodigde oppervlakten aan grond om de gewassen te telen. Coca cola met in haar kielzog andere drankfabrikanten die natuurlijk niet achter konden blijven, gingen hun dranken in afbreekbare plastic flessen verpakken.  Miljarden, misschien wel triljarden flessen !  De ‘Niet- groenen’ wisten dat de komst van synthetische stoffen in de 50er jaren ervoor had gezorgd dat bossen weer konden herstellen van de aanslag van daarvoor.

De volgende stap was dat wereldwijd werd vastgelegd dat verbranden van hout CO2 neutraal zou zijn en omdat daarmee de ‘opwarming’ tot staan zou komen, werden daaraan miljarden subsidies gekoppeld voor bedrijven die nu hout gingen verbranden. Dat was de sector die ‘ bio’ warmte – centrales ging bouwen om warmtenetten te voeden. Gemeenten namen die als warme broodjes af omdat ze daarmee snel voldeden aan het doel van Parijs en waarmee de financiële miljarden-truc rond was. Burgers was verteld dat het hout kwam van resthout en sprokkelhout-en die geloofden dat- maar het kwam /komt uit bossen.  Uit Estland, een van de Oosteuropese landen,  verdween sinds 2001 285.000 ha bos tbv deze nieuwe warmtenet-industrie. Estland spande, samen met een aantal landen, een rechtszaak aan bij het Europese Hof tegen de wetten, maar kreeg geen gelijk.  Toegeven aan hun eis zou leiden tot immense schadeclaims van bedrijven die eerder waren gefaciliteerd de bossen te kappen én natuurlijk de warmtenet- bouwers.   ‘bio’ kerosine Als één liter CO2-neutraal is, zijn miljarden liters dat ook, dachten Richard Branson, Al Gore en in hun kielzog de investeerders. En gelijk hadden ze, want dat hadden ze zelf zo voorzien. De groenen weigeren de film Planet of the Humans (pagina 4 ) te kijken, want dan zouden ze wellicht pijnlijk worden geconfronteerd met een aantal zaken waarmee ze liever niet worden geconfronteerd.  In het tweede deel, dat handelt over de rampzalige gevolgen van de invoering van ‘ bio’ massa als brandstof zien we Al Gore, de man die de aanzet gaf voor de ‘energietransitie’ met zijn film an inconvenient truth, die zijn handen wast in onschuld als hij bevraagd wordt over het verdwijnen van grote stukken oerwoud. De plannen die in het tweede deel van de film aan de orde komen: om bio kerosine in hoeveelheden van miljarden liters te gaan produceren zou men pas echt met afgrijzen moeten vervullen. Dat is Pure ecocide.!  Te zien is hoe banken en investeerders zich verdringen rond de handel in bio’ brandstoffen nu die zo profijtelijk werd dankzij de wetgeving waarin ‘ bio’ brandstoffen CO2-neutraal werden verklaard. Met zijn bekende lach vertelt Richard Branson over de plannen om bio kerosine te gaan produceren voor zijn Virgin Airways, zodat zijn klanten CO2-neutraal kunnen vliegen. Plannen waar ook de KLM en Shell bij betrokken zijn. ( Planet of the Humans ca. 1:12 uur ) Met een klein beetje voorstellings vermogen kan je de ECOCIDE voor je zien, als je bedenkt: dat voor een enkele vlucht Sydney met een 747 straalvliegtuig , 125 hectare landbouwgrond nodig is om de koolzaad te telen die het equivalent levert van de 200.000 liter kerosine, benodigd voor de vlucht.  

22-05-2021:  Green Deal ofwel Kamikaze economie. Deze week werd de wereld opgeschrikt door een nieuw rapport  van het IEA in aanloop naar de uitgestelde VN klimaattop van Glasgow, waar 30.000 genodigden uit de wereld zullen worden ingevlogen om de planeet te redden.  Het IEA is een Niet- gouvernementele organisatie, opgericht in 1973 om het hoofd te bieden aan een oliecrisis, zoals die zich voordeed in 1973. Toen die zich niet meer bleken voor te doen bedachten ze een ander verdienmodel. In veel kringen wordt het IEA als gezaghebbend beschouwd, maar is in feite niet meer dan een machtig media vehikel.  Een van de aanbevelingen was om kolencentrales te voorzien van CCS: het opslaan van CO2.  ( in lege aardgasvelden )    

CO2 van Kolencentrales opslaan echter, kost zoveel extra fossiele energie, dat op elke 3 centrales éen extra centrale nodig zal zijn om de energie op te wekken; op 6 centrales , 2 extra centrales en op 9 centrales 3 extra centrales enzovoort. Kortom verspilling en uitputting van voorraden en grondstoffen en een CO2 uitstoot die harder stijgt dan ooit tot in de Hemel toe.  ( het IEA had moeten adviseren om kolencentrales – nog – efficiënter te maken volgens de weg die de voorgaande 250 jaar werd gevolgd , waardoor de CO2 uitstoot juist zou zijn gedaald in zowel relatieve als absolute getallen . )  

Het antwoord op de vraag waarom de mensheid wordt gebombardeerd met deze propaganda is de Kamikaze economie.   De ‘Energietransitie’ namelijk, die werd gebouwd bovenop het verhaal van de opwarming van de atmosfeer, hierna te noemen ‘ klimaatopwarming’, is bedoeld als de schepping van een nieuwe economische orde, waarin geheel nieuwe industriële sectoren ontstaan met bijbehorende werkgelegenheid voor miljoenen mensen.  Het is waar: dat zonder de energietransitie miljoenen, zo niet miljarden mensen geen werk (meer) zouden hebben, te beginnen bij de ‘wetenschappers ‘.  In mijn boek De Nieuwste Economie beschrijf ik hoe, dankzij de digitale revolutie, deze nieuwe economische orde kon ontstaan.  

Onze leiders kunnen hun onderdanen natuurlijk niet vertellen dat ze de Kamikaze economie nastreven, gebaseerd op juist destructie en vernietiging in 2050. Daarom verpakken ze de boodschap in woorden zoals deze.  Quote:  

“Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Commissaris Timmermans (Green Deal) noemen hun plan een groene clusterbom van 50 vergaande voorstellen en strategieën : het nieuwe economische groeimodel voor Europa.  ‘Het zal onze manier van leven, werken, produceren en consumeren veranderen. ’ Alle sectoren en geledingen in de samenleving worden geraakt als de EU daadwerkelijk in 2050 klimaatneutraal (netto geen CO2-uitstoot) wil zijn”. Met het rapport van de IEA werd de laatste zin nog ’s benadrukt.   


19-05-2021 : je moet het ijzer smeden als het heet is denken de activisten.  Na het artikel van 15-05-2021, waarin economie redacteur Peter de Waard zijn licht liet schijnen over de zaak ‘ Tata steel, vandaag het vervolg in de strijd daartegen. Tataaaaaa! 

Meester advocaat Bénédicte de Ficq gaat namens de organisatie ‘ Frisse wind ‘ een aanklacht indienen bij het OM vanwege – vermeende – overtredingen van (milieu) vergunningen door het bedrijf.  Daaronder het lozen van kwik ! op het riool zo wordt gemeld in dit artikel.   In een bericht van Trouw over deze zaak van 5 februari van dit jaar werd vermeld dat het ging om enkele 100den aanklagers, maar volgens dit bericht ging het  inmiddels over ‘enkele 1000-den aanklagers’. Daaronder veel natuurorganisaties, zoals Duinbeheer dat de ‘ biodiversiteit ‘ in de duinen zag achteruithollen, temeer ook de uitstoot van Stikstof vorig jaar was gaan meetellen.  

Het ‘beeld’ dat wordt geschetst in de hoofden van de lezers is dat van grijze en grauwe gebouwen, donkere luchten met bruine slierten gif, waarmee vieze industrie wordt geassocieerd en zoals het vroeger ook echt was.  In werkelijkheid is de lucht in Wijk aan Zee gewoon zoals overal. Althans de keren dat ik er kwam. In het dorp kan je de weg inslaan naar de noordpier en het surfstrand.  Dan passeer je wel een paar van die mileu- en horizon-vervuilende windturbines, waarin het metaal Neodymium is verwerkt dat wordt gewonnen in Baotou- Mongolïe. Daarbij passen heel goed de beelden van ‘vieze industrie’ maar horen we milieu -organisaties nooit over . Ook niet over de wieken die pas echt smerig spul zijn. Wat betreft milieuzaken zal er voor Bénédicte Ficq en Partners nog veel te doen zijn in de toekomst.  Maar dan tégen milieu organisaties en logen: eco-logen.  Duidelijk werd gisteren ook weer’s de innige band tussen NGO’s en de krant. Sheila Sitalsingh was ingeseind door de mensen van Pakhuis de Zwijger. ( urgenda / De postcode Loterij )  Daar hadden ze onlangs weer een nieuw verdienmodelletje gelanceerd:  ‘Rechten geven aan de natuur’ en daar moest even voor gelobbyt worden voor draagvlak en de benodige subsidies.   Of Sheila daar niet ff een stukkie over kon schrijven en dat wilde ze wel natuurlijk.


18-05-2021:  De AGW hoeft niet bewezen te worden.Onlangs had ik een pittige discussie met Helga van Leur op Linked In. Helga van Leur is weervrouw en ambassadeur van ‘weer en klimaat, duurzaamheid & gedrag’ en verbonden aan de Wageningen Universiteit.  Voor weermensen werd de energietransitie een nieuwe markt. Op basis van hun expertise en autoriteit kunnen bedrijven zich onderscheiden met hun producten of diensten of bepalen verzekeraars de hoogte van de premie. ( en die moet altijd omhoog natuurlijk in verband met de voorspelde overstromingen en andere rampen agv de ‘ opwarming’)  

Mijn gepeperde reactie op haar statement ontlokte de bekende  retoriek, zoals die gebruikelijk is bij bestuurders en verkopers van de energietransitie, voorzien van de term ‘we’ .  Daarmee bedoelen ze nooit de eigen belangen club, maar ons allemaal; alsof we een grote familie zijn die het allemaal eens is met hetgeen zij vertellen. 

Een voorbeeld van hoe zoiets er in praktijk eruitziet is het antwoord dat de Gemeente Nieuwegein schreef aan Dr. C. le Pair, natuurkundige en inwoner; in het bezit van de KNAW medaille voor zijn verdiensten voor de wetenschap en voormalig lid van de Algemene Energie Raad, nota bene ; nav zijn brief, waarin hij de gemeente had laten weten dat hun voornemen om in 2050 ‘energieneutraal’ te zijn, was gestoeld op wensdenken en natuurkundig ten ene male onmogelijk.  Uit die brief een fragment : ” Investeren in een energieneutrale stad is een zaak van iedereen. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennisorganisaties en gemeente moeten voor deze stevige ambitie de handen ineenslaan en doen dat gelukkig ook. En de kennis van en ervaring in gebruik van nieuwe technieken neemt gelukkig in hoog tempo toe “.

Daarmee moest Dr. C. le Pair, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw ook nog; voor zijn verdiensten bij de opbouw van het land, het doen. Over het algemeen wordt de kennis en ervaring van gepensioneerde  professoren en ingenieurs door de huidige generatie ‘wetenschappers’ als ‘achterhaald’ beschouwd en niet meer van deze tijd. In de media worden ze ronduit beledigd, belachelijk gemaakt en neergezet als saboteurs.  In de NRC noemde columniste Rosanne Herzberger (36 )  ze ‘ grafzerken’.  Op deze pagina kunt u de brief en het antwoord lezen . Op de site met verder veel belangrijk informatie. http://www.clepair.net/parijs-nieuwegein.html .

De basis van deze retoriek aldus is dat de AGW hypothese onomstreden is. iedereen die de consensus weerspreekt, wordt voorzien van de scheldnaam scepticus of denier en zo buiten de groep gezet, waarbij die groep de totale wereldbevolking omvat inmiddels.   Maar de AGW-hypothese werd nooit bewezen.  Zoals de hypothese van Einstein, dat licht afbuigt, werd bewezen door het experiment van Eddington in 1919, zou ook de AGW -hypothese bewezen moeten worden met een experiment of in dit geval de uitkomsten van het computermodel moeten worden bevestigd door metingen .  Stelt u zich eens voor als de Hypothese niet wordt bewezen of , veel dramatischer nog : wél zou worden bewezen ! 

Probeert u zich een voorstelling te maken van de totale paniek en chaos die over de aarde zou golven, gelijk een tsunami, als mensen, groepen en landen elkaar zullen bevechten om de laatste resten, nadat Antonio Guterres, Secretaris Generaal van de VN,  In een officiële verklaring zou hebben bekendgemaakt dat de AGW hypothese bewezen werd en over enkele jaren de opwarming zal eindigen in een apocalyps.  Tenzij de mens werkelijk! de consumptie van brandstoffen met 50 % zou reduceren.  


15-05-2021 Hoogovens op het CO2 hakblok.Peter de Waard is economie redacteur bij de volkskrant en schreef daarom een artikel over de energietransitie bij de Hoogogovens in IJmuiden, bekend als Tata steel. Want de energietransitie IS economie . In het artikel wordt verwezen naar de FNV bestuurder, die kennelijk door de directie was gemachtigd als woordvoerder. De woorden Waterstof en CCS carbon Capture Storage, alswel beloften voor een groene toekomst passeren de revue en zullen door de lezer met instemming worden gelezen. Want waterstof en CCS zijn de toekomst zo hebben ze inmiddels geleerd in de voorafgaande periode; waarin deze technologiën uitgebreid werden bewierookt in de brede media.  Met waterstof zou het huidige ‘ verouderde’ proces van de bereiding van staal – hoogovens icm het oxy-staal procedé -zoals dat was doorontwikkeld vanaf  Henry Bessemer (1813)  via het Siemens Martin procedé van Pierre Emile Martin (1865) een CO2 neutraal tijdperk ingaan en elektrische vlamboogovens zouden ‘werken op basis van windenergie’ , zo staat te lezen. Duidelijk dat Peter de Waard maar wat opschrijft.  Het maakt ook niet zoveel uit want de gemiddelde lezer zal uberhaupt niets weten van de uitermate complexe bereiding van staal en alles wat daaromheen gebeurt op dat enorme terrein.(hoogovencement )   Het artikel moet dan ook worden gezien als PR voor de energietransitie waarin de media de opdracht hebben die tussen de oren van de lezer te krijgen. Vooral hoogopgeleiden zijn ontvankelijk, want de energietransitie biedt vele ‘kansen’ voor die groep.

Wij leven nog steeds in het geologische ijzer-tijdperk en onze beschaving is dan ook gebaseerd op de kunst van het staalbereiden. Minstens zo belangrijk als de uitvinding van stoommachine was voor de ‘vooruitgang’, waren dat metallurgie: de wetenschap aangaande eigenschappen van staal en metalen, alsook Henry Bessemer, die voor het eerst een procedé ontwikkelde om staal te bereiden.  Niettemin schrijft Peter de Waard in dit artikel speciaal, maar de MSM media in het algemeen, over de Hoogovens, als onderdeel van de Corus Group van Tata Steel, alsof het een (spreekwoordelijke) koekjesfabriek betreft. 

De boodschap in het Pr-artikel spitst zich dan ook toe op de notie van de FNV- bestuurder om de nodige maatregelen door te voeren, die nodig zouden zijn om de Hoogovens aan de eisen van de klimaatwet te laten voldoen.  De weg die dan gevolgd moet worden is die van waterstof en CCS, zo laat de FNV bestuurder weten, Quote : “omdat het bedrijf dan nationale en internationale subsidies krijgt “.  Net als Shell onlangs kreeg. ( waarmee ze in de waterstof-coalitie zitten )   Tata steel zelf zal waarschijnlijk niet bereid zijn te voldoen aan die eisen.  Voor de Tata steel Corporation – een van de grootste bedrijven ter wereld- zijn de restanten van de Corus group waarschijnlijk toch al niet meer dan een blok aan het been, vooral nu de fusie met het Duitse Krupp afketste. Het lot van de Hoogovens was sowieso op termijn bezegeld, maar de groene beweging -Groen Links – helpt graag een handje mee om Tata steel IJmuiden te offeren op het CO2 blok door het proces van de sluiting te helpen bevorderen door het ene na het andere alarmerende rapport in de publiciteit te brengen. Dan weer over roetdeeltjes dan weer over fijnstof . Bij de hoogovens werken nu nog 9000 mensen die per jaar 7 miljoen ton hoogwaardig staal produceren . In 1989 was dat nog 5,4 miljoen ton door 27.872 ( bron wikipedia ) werknemers. 


14-05-2021:  Recycling PV Panelen In Australië werd deze week een fabriek geopend waar PV- panelen worden gerecycled. PV -panelen recyclen is niet zo moeilijk want ze bestaan slechts uit een beperkt aantal onderdelen  maar wel heel erg veel. Nu de levensduur van de eerste generatie ten einde komt enkele miljarden.  De recycling industrie is een nieuwe industrie in de keten van de productie en verwerking van PV- panelen die begon bij het bouwen van machines om grondstoffen te delven. In alle schakels van de keten was energie nodig Geweest en de hoeveelheid daarvan overtreft aantoonbaar de hoeveelheid die de panelen hadden geproduceerd.  Inclusief de doorgedraaide stroom die werd geproduceerd op momenten dat er geen vraag naar stroom was – typisch in de zomer – was het saldo ‘opbrengsten ‘ vs ‘verliezen’  zwaar negatief. Van energie besparen was allerminst sprake geweest. Wat rest is een fenomenale berg zonnecellen van irreversibel silicium die tot het einde der dagen op de aarde zal blijven.


10-05-2021:  CO2 opslag Shell Gisteren werd in het Journaal bekend gemaakt dat Shell en Exxon 2 miljard euro hadden binnengeharkt voor het opslaan van CO2 in een leeg aardgasveld. Dat was mogelijk geworden omdat op miraculeuze wijze de prijs van een ton CO2 de laatste week was gestegen naar 50 euro en er nog ‘maar’ 2 miljard nodig was om het spreekwoordelijke ‘gat ‘ te dichten; in dit geval te vullen met CO2 zodat het niet meer in de atmosfeer zou komen en daarmee de catastrofale opwarming van de aarde afgewend, zo gaat het verhaal in groene kringen.    Men zou denken dat die stonden te juichen en de Champagneflessen zouden knallen op 1,5 m afstand.   

Vanochtend echter stonden de media bol van verontwaardigingen.  Onder andere van Maurits Groen, de Godfather van de groene beweging en lid van de Raad van Bestuur van Pakhuis de Zwijger: de Groene Tempel van Amsterdam waar de hoge priesters van de groene beweging hun eredienst houden.   

Hoge – priesteres Minnesma had daar nog haar Carbon Bubble doctrine uitgevaardigd , waarin zelfs Derde wereld landen de toegang tot fossiele brandstoffen werd onthouden,  omdat die in de grond moesten blijven zodat het gifgas – levensgas in werkelijkheid – CO2 niet vrij zou komen. Quote: ‘ omdat wij niet willen dat de CO2 uitstoot stijgt “.   Als aanhangers van de linkse politiek , hadden ze natuurlijk de klimaatwet van Klaver, Jetten en Tom van der Lee gesteund om verdere verspreiding van dat gifgas te stoppen.  Zelfs werd de regering op last van de Rechter gedwongen daartoe. En nu was het eindelijk zover dat  Shell en Exxon de CO2 daadwerkelijk ter hand gingen nemen op basis van HUN klimaatwet nog wel en reageerden ze als door een wesp gestoken.  Kennelijk konden ze er niet tegen dat dat vermaledijde fossiele bedrijf er nu met de buit vandoor ging. Daarin was niet voorzien in de scenario’s, hoewel ze hadden kunnen weten dat die zo zouden gaan verlopen. Steeds vaker zal de groene beweging zo in haar eigen netten verstrikt raakt, want Shell en het grootkapitaal hebben nog veel meer verassingen voor ze in petto. Het is maar te hopen dat uiteindelijk niet hun eigen aanhang zich tegen hen zal keren als steeds meer blijkt dat de praktijk precies het omgekeerde is van hetgeen ze hen altijd hadden verteld.  06-05-2021 vandaag een grafiek van de wereld consumptie van energie inclusief zogenoemde renewables . De grafiek geeft de lijn weer van de wereldwijde consumptie van brandstoffen vanaf 1965, toen bp ( British Petroleum ) begon met de cijfers bij te houden in wat het fenomeen van de Statistical review of World Energy zou worden. Deze grafiek geeft de cijfers tot 2020 weer. In exajoules stijgt de consumptie vanaf 1965 -toen het olie tijdperk pas echt op gang kwam – van 155 naar 583 exajoule in 2019. Exajoule is een getal met 18 nullen dus 583.000.000.000.000.000.000 joule. Dat is 161.000.000.000.000 kiloWattuur (kWu)

Renewables (die dus niet bestaan , lees ‘over energie’ ) maken in 2019 4,9 % uit van de 583 exajoule. het grootste gedeelte daarvan komt voor rekening van ‘bio’ massa . Oa houtsnippers die in zogenoemde ‘bio’ warmtecentrales worden verbrand om te voorzien in verwarming van woningen en gebouwen. Bijvoorbeeld op Lage weide in Utrecht staat zo’n centrale . daarin wordt per dag 650 ton hout verbrand.

Vanaf 1965 is het verloop van de lijn vrijwel lineair omhoog . Alleen het dipje van de financiele crises van 2008 is zichtbaar. De reden dat in het verloop van de lijn geen vervlakking optrad als gevolg van het grotere aandeel ‘hernieuwbare energie’, komt omdat voor de productie van hernieuwbare energie nou eenmaal ook fossiele energie nodig is. Zo zal in de keten van een warmtenetwerk veel meer energie worden geconsumeerd dan wanneer elk huishouden een eigen CV ketel heeft.30-04-2021 : extinctie rebellen ja of nee In Duitsland heeft  een ‘grondwettelijke’ Rechter nu ook klimaatactivisten in het gelijk gesteld en geëist dat de (nieuwe ) regering vaart maakt met wetten. Hieruit mag niet alleen blijken dat ook in Duitsland de Rechter een verlengstuk van de politiek werd, maar ook dat de activisten in hun eigen voet schieten.   Nu ze voor deze weg kiezen rijst de vraag of ze -deze extinctie rebellen- niet deel uitmaken van het eco – industrieel complex.  En dat is niet zo’n gekke vraag, want dat werden ze inderdaad na de jarenlange brainwash en indoctrinatie op school en de universiteit. Het bewijs daarvan vormen de werkelijke cijfers, waaruit blijkt dat de CO2 Uitstoot blijft oplopen en (natuurlijke ) bronnen worden uitgeput. Anders gezegd: dat de atmosfeer juist verder zou opwarmen als de nieuwe ( vrijwel zeker Groene regering ) haar beleid zal baseren op deze eisen.