De lesswatts Post

De energietransitie krant® Objectieve en onafhankelijke berichtgeving over de energietransitie als ultieme verspilling en milieu-vervuiling


pagina 3 <vorige pagina > volgende pagina inhoudsopgave

 • van Trouw tot donut
 • het antwoord van Ben van Beurden
 • De mens in suïcide -modus
 • keuzes maken
 • Een Fins bos als Pensioen
 • Vattenfall: de perversiteit voorbij
 • The day after
 • Milieu Defensie voert kamikaze aanval uit.
 • KIVI in bed met klimaatactivisten
 • bèta’s, alfa’s en gamma’s 

15-06-2021 VanTrouw tot donut  Het denken van mensen over de energietransitie wordt bepaald door hetgeen ze in de media lezen en horen. Voor een groot deel door lokale omroepen en huis aan huisbladen die het ‘nieuws’ tot in de haarvaten van de samenleving verspreiden.  Bij de Trouw wordt het nieuws over de energietransitie verzorgd door Vincent wil zon. U begrijpt het al: Vincent wil zonnepanelen verkopen.  Vincent heeft niet alleen – geen – verstand van zonnepanelen, maar al helemaal geen verstand van energie en dat is een pré.  Dat een dergelijke rubriek kan blijven bestaan zegt iets over zowel de krant als haar publiek.  De kop ”benzine is al over de top, net als de verkoop van benzine motoren” in de editie van 12 juni, was de laatste oprisping van Vincent in de krant die zichzelf afficheert als ‘de beste krant van Nederland.’.   Een krant die al enkele jaren een lijst samenstelt van de ‘duurzame top 100’ die ongeveer samenvalt met de Postcode loterij-coryfeeën die ze elke dag al op tv zien en verder ruim baan geeft aan groeperingen als de Jonge klimaatbeweging van Werner Schouten en de ”Minister van de nieuwe economie Michel Scholte. 

Bij de Volkskrant hebben ze wetenschapsjournalist Maarten Keulemans; wel iemand met verstand van zaken, maar die schrijft keurig , volgens de richtlijnen van hogerhand, over de opwarming van de aardse atmosfeer. Net als alle andere columnisten trouwens die daartoe opdracht kregen van DPG media of het Media huis, de twee uitgevers die vrijwel alle media in handen hebben tot en met de huis aan huisblaadjes  aan toe. Bijna vermakelijk hoe Peter de Waard, ooit gewaardeerd economie redacteur, zijn stukjes over economie met een groen sausje overgiet. 

Van de krant belanden we in het Goeroe en influencers- circuit. De bekendste Goeroe is Jeremy Rifkin die de EU adviseerde ‘ huizen te bouwen als energiecentrales ” (2008) en de aanzet gaf voor de uitrol van de waterstof- economie met zijn boek The hydrogen economy. Hij was de uitvinder van het  ‘smart grid’  dat zou werken naar analogie van het World Wide Web ( WWW): The Hydrogen Energy Web ( HEW ) Waarschijnlijk is Jeremy Rifkin de grootste aanjager van de suïcide modus waarin de mensheid verzeild raakte.  

In Pakhuis de Zwijger verzamelen de gelovigen zich nu rond goeroes als kate Raworth die de donut economie uitvond: haar vertaling van het ‘rentmeesterschap’; dus dat de mens eigenlijk niet meer kan oogsten dan de jaarlijkse aanwas groot is, maar wat de gelovigen nu juist praktiseren met de bio-hype.  (lees het openingsartikel op pag1, het artikel ‘ ECOCIDE’ en kijk de film Planet of the Humans om te begrijpen dat de aarde de aanslag op haar natuurlijke bronnen, als gevolg van de bio hype die de Raworthelingen begonnen, niet aan zal kunnen. 

Wat Kate Raworth verkondigt, is een variatie op een van de bekende uitspraken van Mahatma Gandi die leefde van 1869 tot 1948: 

”Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.”

Maar laat het daar nu juist over gaan! Over greed , hebzucht en verspilling !   In 1948 , het jaar van zijn dood, telde de wereldbevolking 2,3 miljard inwoners . Nu bijna 4 keer zoveel. Toen waren er nog amper auto’s en was de footprint van mensen heel erg laag. Bijna was er nog sprake van ecologie zelfs.  Het zou nog zo’n 70 jaar duren voordat Kate Raworthsen over de aarde zouden gaan (uit) vliegen om hún boodschap uit te dragen in Tempels van groene gelovigen als Pakhuis de zwijger van Hoge-priesteres  Minnesma.   


11-06-2021 Het antwoord van Ben van Beurden.  Op 09 juni gaf de CEO van Shell -Ben van Beurden- een reactie op de uitspraak van de rechter nav de rechtszaak die Milieu Defensie had aangespannen. Dat deed hij niet middels een persbericht , maar op Linked -in, waar zijn collega CEO van BP – Bernard Looney  – hem complimenteerde met de woorden: ” Ben – great message. It is clear to us at bp just how committed you and the Shell team are – and have been – to the energy transition. It’s an enormous challenge – so all the more reason for us to continue to work together where we can to help the world get to net zero.”  

Ben van Beurden spreekt zijn verbazing uit over de rechtszaak, want Shell loopt voorop in de energietransitie, en kondigt aan in beroep te gaan tegen de uitspraak en voorts: dat de uitspraak een aansporing is om de plannen nog sneller uit te gaan rollen:   

 • Shell profileert zich als de grootste groene stroomverkoper en investeert in de bouw van een windpark op zee.  ( zie artikel ‘Eneco uit de bocht ‘ )
 • Onlangs werd de CCS deal bekend gemaakt waarbij CO2 van haar fabrieken, via een pijplijn wordt opgeslagen in lege aardgasvelden   
 • Shell is koploper in de wereldwijde waterstof-coalitie ( ook weer met Mitsibushi ) 
 • Shell zit met de KLM in de productie van bio kerosine ( lees het artikel ‘ECOCIDE’ en ‘groen beleggen” , pag 2 ) en met de gemeente Amsterdam in de productie van synthetische kerosine.  (kijk in het kader van bio kerosine de film Planet of the Humans . Pagina 4 )    

Men vraagt zich af waarom Milieu defensie de rechtszaak tegen Shell zou hebben aangespannen. Zou Donald Pols onder een hoedje spelen met de Shell ?


10-06-2021 De mens in suïcide -modus  De influencer van Nyenrode Business University op Linked-in deed deze week nog eens een duit in het zakje van de anti fossiele industrie -manie die waart over de globe : ” daarmee is nog maar eens aangetoond dat de wereld van big oil toch echt uit haar comfort zone is gehaald” , schreef hij .  

Wat is het toch dat een bonte stoet van hoogleraren, politici, activisten, extinction rebellen, NGO’ ’s en maatschappelijk organisaties gebroederlijk er behagen in lijken te scheppen de leveranciers van de meest basale voorwaarde voor het bestaan -energie – op die manier te bejegenen.  Alsof ze hun eigen moeder afwijzen.  Zonder de brandstoffen die zij leveren zou de mensheid binnen de kortste keren terugkeren naar het bevolkingsaantal van vóór de industriële revolutie en dat was 2 miljoen.  

Kijk nu om je heen en probeer te bedenken welk voorwerp niet is gemaakt met fossiele energie en straks, als je naar buiten gaat hoe je een dag zou overleven zonder fossiele energie. ( ga op de Erasmusbrug staan en kijk om je heen )    

Zou de mens wellicht in een suïcide-modus zijn geraakt ?  In het boek de Tovenaar en de profeet stelt de biologe in het eerste hoofdstuk de retorische vraag waarom de s- curve niet voor de soort mens zou gelden en waarom de westerse beschaving niet ten einde zou kunnen komen. Net zoals eerder gebeurde met oa de Maya-beschaving na 3500 jaar .

Zit er wellicht een element van onwetendheid in: dat mensen echt niet (meer ) begrijpen hoezeer hun beschaving en economie rust op het fundament van de overvloedige beschikbaarheid van goedkope energie ? Voor veel mensen geldt dat zeker, maar niet voor de academici ,bestuurders, leiders en de influencer van Nyenrode University. Die weten natuurlijk hoe het werkelijk zit , maar zij krijgen directieven van hogere echelons (UN ) om de nieuwste economie vorm te geven in een orgie van verspilling, uitputting en milieu vervuiling.


05-06-2021 keuzes maken In de nieuwe economische orde die de energietransitie beoogt te zijn, moet de burger keuzes maken waaraan het geld te spenderen.  Voor zonnepanelen niet moeilijk want die betaalt de buurman, maar dan wordt het kiezen tussen een accu-auto, een waterstofauto of een warmtepomp.  Zowel op energetische als financiële gronden ook niet moeilijk.

De stroom van een accu blijkt gewoon van een brandstofmotor te komen, alleen staat die in de centrale nu : brandstof >turbine of motor van de centrale > met opgewekte stroom accu opladen> elektrische motor.  Je snapt wellicht al, dat in de keten het nodige aan energie verloren zal gaan. Vooral het sneltanken is zoiets als het vullen van een medicijnflesje met een emmer.  Ow ja, maar de stroom komt van windmolens en en zonnepanelen op het dak van het huis. Toch ?  Ja,dat wel, maar de wind waait maar 2000 uur per jaar en ’s nachts doen de zonnepanelen het niet. En bovendien, hoe gaat dat als je onderweg bent dan?  

Ook een waterstof auto heeft ook een brandstofmotor aan het begin van de keten die wat langer is: brandstof > turbine of motor (ice) van de centrale > elektrolysefabriek> waterstof onder hoge druk ( anders heb je een vrachtwagen nodig als tank ) > brandstofcel > elektrische motor. IN deze keten blijft vrijwel niets meer over voor de elektromotor.  Dus, tenzij men liefhebber is, masochistisch ingesteld of beide, dan kan men kiezen voor een accu-auto of waterstofauto, respectievelijk een klein beetje verspilling en een complete orgie van verspilling. Exclusief de verspilling in de keten dan.  Uiteraard geldt voor de waterstof auto hetzelfde regiem voor wat betreft de levering de wind- en zonnestroom: in de praktijk zou het overgrote gedeelte van de elektrische energie worden opgewekt in klassieke centrales , waarvan er dan wel 10 tallen zouden moeten worden bijgebouwd in NL alleen al.    

Dan komen we aan bij de warmtepomp als vorm van ‘duurzame verwarming en warmwatervoorziening’. 

Ook de warmtepomp begint weer bij de centrale en is afhankelijk van hetzelfde regiem bij de levering van zonnestroom en windstroom, waarbij het vervelende feit zich voordoet; dat ’s winters, als er warmte wordt gevraagd, de zonnepanelen het niet doen. Dat probleem wordt boekhoudkundig opgelost, waarbij de buurman dan de rekening betaalt.  In die zin een goede keus, want dat schijnen de meeste ‘buurmannen ‘ de gewoonste zaak van de wereld te vinden tegenwoordig . (salderingsregeling , uitgevonden door Kees Vendrik van de Triodos bank nu, en Diederick Samsom, welkebend als adjudant van EU commissaris Timmermans die gaat over de uitrol van de Green deal )   Een warmtepomp installatie kent vele onderdelen, waaronder ongeveer een kilometer plastic buis per 100 m2 vloeroppervlak; een warmte terugwin-installatie met bijbehorend buizenstelsel en een buiten-unit die veel lawaai maakt indien het een zogenaamde lucht lucht of lucht water warmtepomp betreft. (Om dat op te lossen is het meestal een kwestie van ‘inregelen’  zoals dat eufemistisch heet in installatie kringen.)  Belangrijke voorwaarde is ook dat de warmtevraag beperkt is want anders loopt de stroomrekening gierend uit de hand, een en ander zoals bewoners van de wijk Teuge in Zutphen mochten ervaren.  Kortom, keuze voor de warmtepomp betekent een zeer forse investering met kans op problemen ( met de buurman vanwege geluidsoverlast ) en hoge kosten. 

Mocht je toch willen kiezen voor de laagste CO2 uitstoot per kilometer en 700 kilometer op éen tank rijden, dan is een moderne brandstofauto met ice( internal combustion engine ) de juiste keuze. Mocht je willen kiezen voor de laagste CO2 uitstoot bij de verwarming en warmwatervoorziening van je woning; zonder een heel arsenaal aan bijbehorende toeters en bellen dat uiteindelijk op de afvalberg zal belanden dan is de CV ketel de juiste keus. Bovendien ongeveer een factor 10 goedkoper en een feilloze werking .


03-06-2021 Een Fins bos als Pensioen Ondertussen malen de ambtelijke molens van Brussel langzaam verder om de energietransitie onomkeerbaar te maken. Op 26 mei bracht het WNF een persbericht naar buiten met de aanhef :

” EU-klimaattaxonomie brengt natuur en klimaat in gevaar – WNF verzet zich tegen definitieve wet ”.

Deze wet is bedoeld om het geld van investeerders in de gewenste richting te sturen. Onder politieke druk van Finland en Zweden , landen waarvan de exploitatie van hun uitgestrekte bossen een belangrijke inkomstenbron vormen, was ‘biomassa ‘ aangewezen als een goede investering. Dit tot grote schrik van het WNF, dat nog wel zo braaf had meegewerkt aan de totstandkoming van de wet, zo schreef ze. De eerste alinea van het persbericht luidt :

”De vandaag gepubliceerde EU-regels classificeren industriële houtkap en het verbranden van bomen en gewassen voor energie als ‘duurzame’ investeringen. Dit is catastrofaal nieuws voor het klimaat en de biodiversiteit, en veroorzaakt het tegenovergestelde van wat was beoogd met de wet. Namelijk het tegengaan van greenwashing door de financiële sector ”.

Sinds Neste Oil door Brussel als Groen bedrijf werd aangemerkt steeg de koers van 10 euro in 2016 tot 55 euro vandaag op de Nasdaq beurs van Helsinki. Onder druk van werknemersorganisaties gingen pensioenfondsen beleggen in groene ondernemingen zoals Neste Oil.


01-06-2021  Vattenfall: de perversiteit voorbij.  Gisteren berichtte de krant: ”Vattenfall bouwt megaboiler in plaats van ‘bio’ massacentrale”.   

Een bio massa centrale om warmte te produceren voor een warmtenetwerk is energetisch gezien – tot nu toe- de meest perverse manier om woningen te verwarmen, maar financieel gezien zeer profijtelijk, omdat hout verbranden CO2 neutraal werd verklaard op last van Greenpeace, Milieu organisaties en NGO’s om als ‘ hernieuwbare energie te kunnen dienen ( wanneer zou het publiek dat eens doorkrijgen ) 

Het Zweedse Vattenfall grossiert in perversiteiten.  

Nu het volk er eindelijk achter was gekomen dat zo’n centrale niet gevoed kan worden met sprokkelhout en resthout, zoals ze dat wijs was gemaakt door de afdeling voorlichting, maar met complete bossen uit Estland, hadden ze afgezien van de plannen voor de bouw. 

Dat nu ruilen ze in voor een nóg perverser plan. Weer gebaseerd op miljarden aan subsidies: een elektrische mega boiler.  

Het proces gaat als volgt: in een centrale wordt elektriciteit opgewekt, waarbij ongeveer 55 % van de energie-inhoud van de toegevoerde brandstof – gas of kolen want biomassa viel af – als warmte wordt geloosd op het oppervlakte water,  het Gooimeer. De 45 % aan elektrische energie die resteert wordt dan, middels de mega boiler, omgezet in warmte om het netwerk te voeden, waarbij de verliezen ruimschoot de opbrengst overtreft.

Een horror verhaal van verspilling voor ingenieurs en liefhebbers van de natuur-het bos – maar financieel een feestmaal voor Vattenfall. Een en ander aan de burger verkocht als ‘ duurzaam ‘; hoe pervers wil je het hebben.  Ondanks dat weten we nu al dat het kneiter linkse stadsbestuur van Amsterdam wederom op de knieën zal gaan voor het machtige Vattenfall.

   


31-05-2021  The day after Uit de stroom van reacties die loskwam na de ‘veroordeling’ van Shell kan worden vastgesteld dat ‘operatie kamikaze’ van Donals Pols en zijn  Milieu Defensie een geslaagde actie leek. Dat komt omdat de media onderdeel uitmaken van het verhaal en mensen dus niet anders kunnen weten. Nog bijkomend van het feest van de vorige avond las Donald pols de ochtendkrant met op de voorpagina het bericht:

Shell sluit mega deal van 2 miljard af in Australië voor de bouw van een Batterij.

Beetje grote batterij, maar nog steeds een batterij, gemaakt door heel erg veel fossiele brandstoffen te verbranden en over een paar jaar nog eens als ze zullen eindigend in een formidabele berg afval.  

Soms valt de aankoop, waar je al zolang om heen had lopen draaien uit op een teleurstelling en heb je er de volgende dag- the day after-  al spijt van. Dat gevoel zal zich ook van Donald hebben meester gemaakt.  Zou het wel zo verstandig zijn geweest dacht hij, om, als uiteindelijk miserabel actie clubje, het op te nemen tegen een bedrijf als Shell dat was voortgekomen uit het eerste olieconcern ooit – Standardoil – dat werd opgericht door de gebroeders Rockefeller ?  

Was het eigenlijk niet zo dat zijn aanval alleen maar voor de buhne was en wellicht zelfs bedoeld om Shell te helpen bij de implementatie van haar nieuwste bedrijfsmodel ? Shell had allang aan de eis voldaan om de CO2 uitstoot te verminderen door van koers te veranderen richting de Nieuwste economie, zoals de Eneco Mitsibushi deal, deelname aan de waterstof economie en onlangs nog de CCS deal nog aantoonden. Ook in ronkende media campagnes aangekondigd en als zodanig allang bekend bij studenten die een gouden toekomst zien in werken bij Shell ‘aan de nieuwe toekomst “. Die hoor je niet .  

Pijnlijk, om the day after te moeten vaststellen dat Shell, door enerzijds aan de eis van Pols te voldoen en anderzijds de weg van de energietransitie te volgen, de afzet van fossiele brandstoffen juist exponentieel zou verhogen. Vooral voor de uitrol van de waterstof-economie – die als CO2 neutraal werd geoormerkt door Brussel inmiddels- zullen onnoemelijke hoeveelheden extra fossiele brandstoffen worden verspild (Ze roepen voortdurend: door het verbranden van fossiele brandstoffen warmt de aarde gevaarlijk op en vervolgens stoken ze het vuur op ) The day after zullen ze begrijpen dat ze speelbal waren in een veel groter spel. Het spel dat begon bij de Rockefellers.    The day after zullen ze toegeven dat ze naar de Professor hadden moeten luisteren met zijn gebazel over entropie en de wetten van de Thermodynamica.  Nu is het te laat. 

Ze hadden nooit nagedacht over energie, want ze waanden zich al in het Arcadië. Enkel en alleen waren ze verblind geraakt door het woord CO2, maar ze hadden niet in de gaten gehad dat voor de energietransitie juist veel meer fossiele brandstoffen moeten worden verbrand. En dat de grondstoffen uitgeput raken en omgezet in irreversibele stoffen op de afvalberg. En dat bossen verdwijnen in de tanks van auto’s en vliegtuigen. Dat moet een kater zijn the day after.   Nog nooit hadden ze het zich afgevraagd waar het welvarende leventje dat ze leiden aan te danken zou zijn: het verbranden van fossiele brandstoffen dus én de komst van synthetische stoffen -kunststoffen/ plastics – waardoor bossen zich weer konden herstellen na een periode waarin ze zwaar te lijden hadden gehad agv de sterk stijgende vraag naar cellulose agv de exponentieel groeiende bevolking. Zonder de komst van synthetische stoffen was het bevolkingsaantal op z’n minst blijven steken in de jaren 40. Dan was nooit een decadente periode ontstaan als deze, waarin een gesubsidieerde organisatie een Kamikaze aanval zou uitvoeren op de vooruitgang.  

OP ‘The day after’  zou op het eind van de dag de conclusie  getrokken moeten worden dat deze organisaties en hun leiders eveneens voor de Rechter gedaagd dienen te worden en aangeklaagd. Voor het aanzetten tot mateloze verspilling van voorraden, uitputting van grondstoffen, natuurlijke bronnen (voor de productie van ‘bio’ fuels/kerosine ) en de achteruitgang van het milieu en biodiversiteit. En dat zullen ze direct toegeven bij de Rechter.    


26 mei 2021: Milieu Defensie voert kamikaze aanval uit.  Woensdag 26 mei zal in geschiedenisboeken worden vermeld als de dag van een geslaagde Kamikaze aanval van Milieu defensie op de belangrijkste Pijler van de economie : Het bedrijf Shell, dat als  als een van de grootst bedrijven ter wereld de basisgrondstof voor het functioneren van de economie levert. ( sinds de uitvinding van de stoommachine is de economie voor 100 % gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen,  zie homepage )  Normaal gesproken zou het een zwarte dag zijn geweest, maar in dit geval aanleiding voor euforie in de media. ’s avonds zagen we Donald Pols, de directeur van Milieu Defensie, ressorterend onder het Ministerie van Buitenlandse zaken, die de aanval had uitgevoerd, als een kind zo blij bij Mariëlle van Nieuwsuur, die zelf ook heel blij was, vertellen over de vergezichten van elektrische palen door het gehele land en dat ie binnenkort ook Tata Steel zou gaan aanpakken. Mariëlle glunderde bij het horen daarvan, want gisteravond nog had ze de Directeur van Tata Steel aan de tand gevoeld over dat smeerbedrijf van hem en vermanend toegesproken.

In ieder geval was de aanslag een succes in die zin dat de mindset van de Nederlandse bevolking was bijgewerkt tot de notie dat op termijn bedrijven als Shell zouden verdwijnen en dat was precies de opzet geweest van de operatie kamikaze piloot. In werkelijkheid namelijk was het doel geweest de nieuwe economische orde verder uit te rollen en de burgers op voorhand kritiek uit de handen slaan: ‘u heeft toen stilzwijgend toestemming gegeven met het protest tegen Shell ‘ zal men de kritiek pareren.  In werkelijkheid werkt Shell, als Corporate bedrijf- volgens de richtlijnen van de VN-  allang aan de omvorming tot groen bedrijf. Sterker, het bevindt zich in de frontlinie daarvan.  Onlangs nog werd bekend dat Shell betrokken was bij een CCS project ( zie art op pag 2 : ‘CO2-opslag en Shell’ )  Shell maakt deel uit van de  Shell, Eneco, Mitsibushi, Amazon-deal, waarbij ze, middels VPPA’s – virtual Power Purchase Agreements- stroom verkoopt van haar windmolenpark in zee, dat door Eneco wordt geëxploiteerd en door Mitsibushi werd gebouwd, aan Amazon- virtueel dan- dat daar vervolgens de CO2 uitstoot mee afkoopt en zo als ‘winst’ in de boeken kan noteren tbv de aandeelhouders. Wisten ze niets van.  Mitsibushi, u weet wel, het bedrijf dat nog niet zolang geleden Eneco kocht van de gemeenten, die het eerst hadden vetgemest door mensen wijs te maken dat Eneco een ‘groen’ bedrijf was. Was ze nooit opgevallen. Shell zit ook in de kopgroep van de wereldwijde waterstof coalitie met daarin oa de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, de Gasunie en! Tata steel. In de afgelopen tijd was hard gewerkt aan het creëren van draagvlak bij de bevolking en inmiddels door Brussel verklaard tot spitzentechnologie en derhalve subsidiabel. In Groningen hebben ze al 100 miljoen binnen voor een pilot project om het bedje verder te spreiden. Last, but not least, zit Shell in de ontwikkeling van synthetische brandstoffen en ‘bio’ brandstoffen. Samen weer met KLM en oa Richard Branson en Al Gore om mogelijk te maken dat reizigers CO2 neutraal kunnen vliegen (zie het artikel over ecocide ‘ ) Als 1 liter CO2 neutraal is dan ook een paar miljard liter. Ongetwijfeld wordt CO2 neutraal vliegen de toekomst. De meeste mensen weten natuurlijk niet dat daarvoor bossen worden gekapt en zullen kiezen voor CO2 neutraal vliegen op ‘bio’ kerosine.  

Dat is een heel andere Shell: een groene Shell. Mogelijk gemaakt met de ‘operatie Kamikaze’.  Mensen zullen nog vaak aan Donald pols terugdenken als ze in de toekomst lezen over bossen die verdwijnen in de tanks van vliegtuigen en de CO2 uitstoot die daardoor juist bleek te stijgen als een gek.  Om over het uitroeien van de Oerang Oetang maar niet te spreken.  En over de energetische ramp die de waterstof -economie bleek. 

Ze dansten weer ’s rond hun gouden kalf, de klimaatgekkies. Ze wilden niet luisteren naar mensen die hen probeerden te vertellen dat ‘hernieuwbare ‘ energie juist  destructie betekent. 

Ursula von der Leyen en Frans Timmermans ( en Biden ) zullen in ieder geval tevreden zijn nu er weer een onomkeerbaar stapje is gezet in de verwezenlijking van hun Green Deal . Ongetwijfeld zullen we binnen niet afzienbare tijd lezen over megadeals van Shell en uiteraard dat de prijzen van brandstoffen stijgen want al die subsidies moeten ergens vandaan komen. Toevallig dat Brussel precies op deze dag daarover een persbericht deed uitgaan. Voor de juristen tenslotte werd door operatie Kamikaze het pad geplaveid voor nog veel meer rechtszaken in de internationale arena.  En ook dát maakte deel uit van het vooropgezette plan. ( zie het artikel over alfa’s bèta’s en gamma’s.)  Helaas zal de planeet wederom aan het kortste eind trekken.    

26-05-2021:  KIVI in bed met klimaatactivisten.  Vandaag was er een aankondiging van KIVI. Over haar deelname aan een bijeenkomst met Urgenda, de bekende club van klimaatactivisten.  KIVI staat voor het ‘Koninklijk Instituut van Ingenieurs’ en Mighel Delcour is directeur en general manager ( Rotterdan school of management ) KIVI vertegenwoordigd vele vakafdelingen. In het kader van de energietransitie zou het gaan om de ingenieurs die werken in de afdeling  ‘Energie en warmtetechnologie ‘, waarin de wetten van de ‘warmteleer’ , de thermodynamica leidend zijn. 

Van daaruit zou deelname van ingenieurs aan een seminar over ‘ van het gas af ‘ met Urgenda mind blowing zijn. Namelijk omdat Urgenda het omgekeerde wil bewerkstelligen van hetgeen juist door ingenieurs in de voorgaande 250 jaar was gerealiseerd : verhoging van de brandstofefficiëncy vanaf de eerste werkende stoommachine van James Watt ( 1769 ) van 19 % tot ongeveer 60 % voor een moderne (STEG )  centrale en daarmee het verlagen van de uitstoot van CO2.  Urgenda is nu al jaren bezig met haar idiote ideeën en plannen, die gespeend zijn van elke natuurkundige kennis en werking van warmtemachines, om die efficiëncy – wat ongekend hoog was – weer af te breken door zonneparken en windmolens in het elektrische circuit te schakelen. Naast de wetten van de warmteleer kregen ze daarbij ook te maken met de wet van Kirchoff.  

Nu ging het over ‘het van gas los’- idee, dat Wiebes zo magistraal in het pakket van de energietransitie had gebreid en waarom ie zo snel was vertrokken ( lees daarover het boek ). Geen enkele ingenieur van de afdeling ‘Energie en Warmtetechnologie’ namelijk zal aanbevelen een woning te verwarmen, anders dan middels een CV keteltje, waarin de brandstof – gas -vrijwel volledig wordt omgezet in warmte.  Laat staan elektrisch koken want voor elektrisch koken zou twee keer zoveel gas nodig zijn (bij een rendement van de centrale: 50% verloren warmte, 50% stroom, exclusief transport- en omzettingsverliezen ) Volgens Urgenda, dat hier te lande kennelijk de dienst uitmaakt, dienen deze ingenieurs zich nu te houden aan de Urgenda-doctrine, waarmee ze hun vak en de wetten van de Thermodynamica dienen te verloochen en daarmee nu juist mee zouden werken aan de verhoging van de uitstoot van CO2 en niet zo weinig ook als alle extra benodigde energie in de van gas los -operatie zou worden meegerekend. En dat moet natuurlijk. Het probleem sluit aan bij het voorgaande artikel. Ingenieurs beschikken niet over de gaven om de oprukkende macht van deze organisaties te keren en worden daarom verplicht het bed met hen te delen.  

24-05-2021: bèta’s, alfa’s en gamma’s . In de wetenschap worden bèta’s, alfa’s  en gamma’s onderscheiden, ook wel harde en zachte wetenschappen genoemd, respectievelijk natuurkunde/wiskunde, geesteswetenschappen en economische wetenschappen . 

Welke groep daarvan bij het besturen van een land-de wereld-de overhand heeft is bepalend.  Dat komt omdat het speelveld van bèta’s, hierna te noemen ‘ingenieurs’ is afgebakend door de onwrikbare natuurwetten en dat van alfa’s en gamma’s door  wetten die ze zelf maken en aanpassen aan de omstandigheden. Was het primaat gebleven bij de ingenieurs, zoals het daar had gelegen vanaf de industriële revolutie, dan was er nooit zoiets als een energietransitie gekomen en dan was het nooit zover gekomen dat de mens opnieuw haar natuurlijke bronnen ging uitputten.  Zonder de natuurwetten kon dat allemaal wel: enerzijds gedreven door ideologie en wensdenken ( alfa’s ) en anderszijds- vervolgens- door financiële hocus pocus (gamma’s ). Met de energietransitie werd 250 jaar vooruitgang door engineering (ingenieurs ) , vervangen door ‘financial engineering ‘ ( banken, investeerders, beleggers )   

Het feest begon bij Kees Vendrik en Diederick Samsom ( die daarmee zijn achtergrond verloochende als engineer) met de susccesvolle invoering van de salderingsregeling. Doordoor werden zonnepanelen, die voor die tijd waardeloos waren, waardevol.

De salderings-regeling, gelegaliseerde en geinstitutionaliseerde diefstal – de buurman die geen zonnepanelen heeft moet ! jouw rekening betalen- was de aftrap voor de energietransitie, waarna het principe werd doorgezet naar de windmolen- en biomassa sector met de invoering van de Opslag duurzame Energie (ODE) waarmee de SDE-pot (subsidie duurzame energie ) werd gevuld en werden belastingmaatregelen doorgevoerd om een en ander mogelijk te maken. Voor de ‘bio’massa-sector moest nog wél het verbranden van hout en andere ‘bio’ brandstoffen CO2 neutraal worden verklaard, hetgeen geschiedde; de natuurwet van ‘verbranden’, zoals die was bewezen door Antoine Lavoisier en beschreven als ‘een proces waarbij een stof ‘reageert met zuurstof, waarbij de opgenomen CO2 weer vrijkomt’, werd vervangen door een wet waarmee de handel uit de voeten kon.  Nu bio brandstoffen geen CO2 meer zouden uitstoten volgens hun wet, was biobrandstof geld waard geworden-heel veel geld- en kon de aanslag op Tropische en Gematigde-boreale- bossen een aanvang nemen.  Bedrijven als Drax company schreven over het succes van Enviva, het grootste bossenkap- bedrijf van de wereld , waar pensioenfondsen als het ABP ,nu in gingen beleggen alszijnde ‘groen’ bedrijf. ( kijk de Film Planet of the Humans )  

Hoe het afliep met zonneparken en windmolenparken weten we inmiddels allemaal, maar het was nooit zover gekomen als het primaat was gebleven bij ingenieurs want die weten uit de wetten van de Thermodynamica, dat de energietransitie geen transitie van energie betreft, maar een van geld van de burgers naar de financiële sector in een orgie van verspilling van brandstoffen en grondstoffen, milieuvervuiling en afname van biodiversiteit. ( verdwijnen van de habitat van de Oerang Oetang oa )  

De laatste decennia werd in de besturen van landen de invloed van ingenieurs steeds verder teruggedrongen. Het kwam zelfs zover dat ingenieurs ingekapseld raakten in de wereld van alfa’s & gamma’s.   Kees Vendrik is nu directeur van de Triodos bank en Diederick Samsom is de adjudant geworden van Frans Timmermans als dank voor zijn uitvinding van het principe van ‘Financial engineering’. 

Helaas is het wel zo dat uiteindelijk de natuurwetten altijd overwinnen.