de lessWatts post

De energietransitie krant® Objectieve en onafhankelijke berichtgeving over de energietransitie als ultieme verspilling en milieu-vervuiling


pagina <vorige pagina >volgende pagina Inhoudsopgave

  • De vrije pers In verval
  • energiebesparen op hoog niveau

De vrije pers in verval. De berichtgeving over ‘klimaatopwarming ‘en de energietransitie over het hele gebied wat de MSM bestrijken is unaniem en uitwisselbaar, waarmee kan worden gesteld dat er van persvrijheid , zoals door Alexis de Tocqueville (1805 – 1859 ) beschreven in zijn boek ‘De la démocratie en Amérique’ ; als wezenlijk element voor het functioneren van een democratie, geen sprake meer is.  HaroKraak, de nieuwe columnist van de Volkskrant, maakt een kleine 150 jaar later deel uit van een democratie waarin persvrijheid niet meer bestaat.  Althans niet voor wat betreft het klimaatverhaal.  Het kan maar zo zijn dat Haro, als kind van de generatie X, nog nooit heeft gehoord van Alexis de Tocqueville.  De generatie X was de eerste generatie die werd opgevoed door de kinderen die zich in de 60 er jaren hadden losgemaakt van de verstikkende cultuur van hun ouders- de babyboomers- met de sexuele revolutie en het feminisme als uitvloeisel daarvan.  

Haro heeft sociologie en journalistiek gestudeerd. Een mooie combinatie tegenwoordig want sociologen weten hoe menselijke verhoudingen werken en dientengevolge hoe ze te beïnvloeden.  Welhaast een vereiste om aangenomen te worden bij een krant of andere mainstream media: media als onderdeel van de  marketing industrie. ( lees in het boek ‘De Nieuwste Economie’ over Rupert Murdoch ) 

Haro werd al eerder genoemd in een artikel op de lessWatts Post naar aanleiding van zijn artikel in de Volkskrant waarbij hij vol in het kruis trapte van ‘klimaatontkenners’ die volgens hem weigeren het klimaatalarmisme aan te hangen. Dat deed hij vanuit volle overtuiging als socioloog . Sinds de 60 er jaren waren de kinderen van de arbeiders gaan studeren en zo waren er steeds meer ‘logen’ gekomen die weinig binding meer hadden met techniek en technologie waarmee hun opa’s het land nog hadden opgebouwd en dan met name de energievoorziening. Voor sociologen is energievoorziening niet een kwestie van techniek en natuurkunde, maar een sociaal maatschappelijke kwestie; van ‘verbinden’ dus en ‘samen doen’ zeg maar. Van daaruit is voor sociologen en heel veel mensen die ‘niets hebben met techniek en natuurkunde’ het geloof in de energietransitie dan ook even vanzelfsprekend als ademhalen en het verhaal -narratief- van de opwarming van de atmosfeer- bewezen, en zien zij het derhalve als hun taak de maatschappij daarin op te voeden. Vandaar dat Haro het ‘ drammen’ van alarmisten als een deugdzame daad beschouwt, zo stelde hij in het artikel. Hoe meer drammen hoe beter, want daardoor waren ook eerdere grote veranderingen in de geschiedenis tot stand gekomen. (en daar had ie dan wel weer gelijk in) 

Maar waar was de kritische Haro: die onafhankelijk en objectief denkende journalist die hoor- en wederhoor toepast; die de andere kant van het klimaatverhaal belicht en zich daarbij afvraagt hoe de remedie van de energietransitie ( de orgie van verspilling, uitputting en milieu-vervuiling ) zich zou verhouden tot de ‘kwaal ”.  Niet alleen Haro, maar alle journalisten en columnisten, werkzaam voor de kranten die vallen onder dpg-Media en het Media huis en alle journalisten die werken voor de NOS en de lokale media.      

De vraag dringt zich op waaróm ze dat doen en wat het doel zou kunnen zijn. We weten het niet want ze zwijgen erover als het graf


Energiebesparen op hoog niveau.  medio februari 2021 werd de Shell- Eneco/Mitsubishi-Amazon -deal afgesloten, waarbij Amazon ‘groene’ en virtuele stroom afneemt van het CrossWind consortium. Het hebben van de juiste vrienden is altijd handig voor succesvol energiebesparen op hoog niveau. 

De groene stroom die wordt opgewekt met het windpark waarin Shell investeert (en daarvoor de subsidie ontvangt)  wordt middels VPPA’s -Virtual Power Purchase Agreement’s -verkocht aan Amazon dat daarmee haar Data centers over de gehele wereld van groene stroom voorziet, zodat het bedrijf daarmee al in 2030 de ‘net zero’ Status zal behalen.  Er zijn nog steeds veel mensen die denken dat energiebesparen iets met CO2 of opwarming te maken heeft, maar dat is niet zo in de wereld van Multinationals. ( en de politiek ) Daar betekent energiebesparen meer winst en meer aandeelhouderswaarde. (De Nieuwste Economie)   Zowel het groene imago als de papieren CO2-reductie vertalen zich in winst en divident.  Voor Shell als leverancier van fossiele brandstoffen betekent het eveneens een enorme nieuwe afzetmarkt vanwege de bouw van windmolens, zonneparken en verder alles wat is gemoeid met ‘hernieuwbare energie’.  Alleen de olie al waaruit derivaten -harsen – worden gewonnen om wieken van windmolens te maken. ( 210 ton voor een Vestas V150- 4.2 MW -molen) vormt een enorme nieuwe afzetmarkt. (afnemers: AKZO NOBEL en DSM )       

Lang geleden begon het verhaal met Eneco dat was uitverkoren om producent en leverancier van ‘groene’ stroom  te worden. Daartoe had het bedrijf door de toenmalige minister Kamp uitstel gekregen om te voldoen aan de splitsingswet waaraan andere stroomproducenten, zoals Nuon, wel hadden moeten voldoen. Dat gaf Eneco een voorsprong en gemeenten, die aandeelhouders waren, de gelegenheid Eneco te promoten waardoor het een groot marktaandeel kon verwerven, zodat het uiteindelijk weer aan de hoogste bieder kon worden verkocht en dat was -geheel toevallig- Mitsubishi, een van de grootste industriële conglomeraten met een energiedivisie . Bovendien ook achter de ‘net zero’-status aan. En zo kwam deze deal tot stand.  De afgelopen jaren was onder de bevolking wel de nodige weerstand ontstaan tegen windparken omdat die gesubsidieerd waren. Geen probleem. Dan schrijft men in de persverklaring en de brochure gewoon dat het windpark NIET gesubsidieerd wordt en dan gelooft ook iedereen dat.   Kennelijk niemand die weet dat een windpark zonder subsidie niet kan bestaan. Kwamen er tóch vragen, dan kon het zijn dat de vraagsteller werd aangevallen vanwege zijn of haar negativiteit en afgeserveerd volgens de beproefde techniek in de communicatie waarbij partijen tegen elkaar worden opgezet. Doorgaans zeer effectief.      

Persverklaring  (gedeelte )  Feb 8, 2021  

London – Shell Energy Europe BV (Shell) has signed an agreement with Amazon to provide renewable power from a subsidy-free offshore wind farm being constructed off the coast of The Netherlands.  (renewable power bestaat dus niet.)   

The Amazon-Shell HKN Offshore Wind Project will enable Amazon to power more of its business with clean energy. It will move the company closer to its pledge to become net-zero carbon across its business by 2040 and continue its path to power its operations with 100% renewable energy by 2025 – five years ahead of its 2030 target. Shell’s ambition is to be a net-zero emissions energy business by 2050 or sooner, in step with society. 

The wind farm will be operated by The CrossWind consortium, a joint venture between Shell and Eneco. Starting in 2024, Amazon will offtake 250 megawatts (MW) from Shell and 130 MW from Eneco, for a total of 380 MW. 

“Supplying Amazon with electricity from this offshore wind farm contributes to their net-zero pledge while progressing our own ambition to be a net-zero emissions business by 2050 or sooner,” said Elisabeth Brinton, Executive Vice President of New Energies at Shell. “We are delighted to continue strengthening our strategic relationship with Amazon Web Services (AWS) across Shell New Energies. Our collaboration is enabling us to continue pushing the boundaries of innovation.” 

Shell and Amazon have already achieved milestones together. In July 2020, Amazon’s air cargo network secured up to six million gallons of sustainable aviation fuel supplied by Shell Aviation. ( kijk via pagina 4 de film Planet of the Humans en lees op pagina 1 over de deal met Amsterdam inzake de productie van synthetische kerosine )