de Lesswatts Post stellingen

De belofte van de energietransitie was dat fossiele brandstoffen zouden worden uit gefaseerd, maar het is andersom.

Als gevolg van de energietransitie neemt het gebruik van fossiele brandstoffen juist toe, stijgt de CO2 uitstoot, raken grondstoffen uitgeput en rest een epische berg afval.   100 % tegengesteld aan hetgeen werd afgesproken in het akkoord van Parijs.

‘Wat Parijs beloofde, moet Glasgow leveren.’   (Alok Sharma , voorzitter COP 26 -2021 )

WAAR OF NIET WAAR

Stelling 1   

Bio brandstoffen produceren vergt -aantoonbaar- meer fossiele brandstoffen dan in ‘bio’brandstoffen zit opgeslagen.  

Stelling 2   

windmolenparken en zonneparken vergen- aantoonbaar – meer energie in de keten dan ze ooit opleveren .  

Stelling 3    

Elektrische auto’s vergen in de keten -aantoonbaar- meer brandstof dan auto’s met een brandstofmotor.  

Stelling 4   

Elektrisch koken vergt twee keer meer gas  dat direct koken op gas.  

Stelling 5  

Een CV ketel is veruit het zuinigste apparaat om gas om te zetten in warmte ten behoeve van ruimteverwarming en warmwaterbereiding.  Het rendement is 100 %.   

Stelling 6   

Warmte , afkomstig van een biomassacentrale in combinatie met een warmtenetwerk, is de meest inefficiënt denkbare manier van verwarmen : pure verspilling van energie, grondstoffen en kapitaal.

Stelling 7  

De energietransitie veroorzaakt een epische berg afval. Gevuld met wieken van windmolens, miljarden afgedankte zonnepanelen en biljoenen elektronische devices. Verwerking ( recyclen ) kost enorme hoeveelheden energie en levert nog kleinere fracties -giftige- stoffen die uiteindelijk in de bodem en het (grond) water zullen komen.   

Download hieronder DE ZEVEN STELLINGEN om uit te printen