de LessWatts Post

nieuws uit energietransitieland. ©


pagina 1 volgende pagina

 • Energy Charter Treaty
 • zonepanelen industrie in Nederland
 • EU adviseert investeerders
 • Leaders summit on Climate
 • bespreking seaspiracy
 • De media en de waarheid
 • Amsterdam gaat synthetische brandstoffen maken ( Shell )
 • Bananen Republiek Amsterdam
 • Soja & Bolsenaro
 • Groen Links kleptocratie ?
 • De wonderbaarlijk boomverbranding
 • Denier ?
 • City deal (tje ) -Haarlem
 • Circulair slopen
 • Wir haben von niechts gewust

29-04-2021 :  In een artikel schrijven Tom van der lee van Groen Links en zijn Duitse collega Katharina Dröge dat ze het Energy Charter Treaty (ECT ) , waarin onder andere  leveringszekerheid en energie-efficiëncy zijn geregeld, eenzijdig willen opzeggen.  ”Wij worden als politici gekozen om dit soort beslissingen te nemen” , schrijft Tom van der Lee in het stuk .  

Dat was opgesteld omdat het voorzien in een betrouwbare energievoorziening de eerste en meest basale verantwoordelijkheid is van elke overheid om een economie, die is gefundeerd op het verbranden van fossiele brandstoffen, te laten floreren. Belangrijker nog dan het waarborgen van veiligheid want zonder een betrouwbare energievoorziening  kan veiligheid niet worden gewaarborgd.  Zelfs voor de  economie van Tom van der lee en Katharina dus; die van het bouwen van een wezenlijk inefficiënte energievoorziening met windmolens en zonneparken en het sluiten van spikspinternieuwe centrales. Gek genoeg met als gevolg dat de CO2 uitstoot exponentieel stijgt, terwijl ze zeggen die juist te willen reduceren.  Kennelijk ontwikkelden ze een blinde vlek voor het feit dat de CO2 concentratie juist oploopt in hun pathologische hang naar het uitbannen van CO2;  het levensgas dat ze daarom een gifgas gingen noemen.    Bij monde van deze twee lucide groen linkse bestuurders wordt het fundament onder de economie vandaan gehaald, waardoor die op enig moment zal instorten. Als ze de ogen zouden openen, konden ze zien dat de tekenen daarvan zich kristalhelder openbaren. Dankzij hen wordt nu de economie in de kiem gesmoord door de prijs van energie steeds verder op te voeren en kapitaal vernietiging en verspilling van energie en grondstoffen, op niet eerder vertoonde schaal in de geschiedenis van de mensheid, te propageren. In Duitsland steeg het tarief voor een kWu el inmiddels naar 31 cent; het hoogste ter wereld, terwijl hun kerncentrales werden gesloten en kolencentrales -weer- geopend om de levering te garanderen. Goed beschouwd volkomen krankzinnig , maar nog maar het begin van wat ze uiteindelijk nastreven, gezien ook wat van der Lee verder schrijft in het stuk. Dat gaat komen als katharina Bondskanselier wordt , hetgeen bepaald niet ondenkbaar is .


27-04-2021:  Europa moet weer zelf zonnepanelen gaan produceren staat in de krant. Dat zal nooit gebeuren. Afgezien van het feit dat zonnepanelen alleen bestaansrecht hebben vanweg de subsidie – salderingsregeling- sowieso, zou productie volgens de europese milieu normen onmogelijk zijn. Precies daarom worden ze in China geproduceerd. Broodje -aap en ‘meehuilen met de wolven’ – verhaal en een vlucht naar voren met betrekking tot de vragen die onverbiddelijk -weer- komen gaan. Zonnepanelen hebben vanaf het begin ook nooit iets te maken gehad met energie-besparen ( dat kan volgens de wet van behoud van energie natuurkundig niet eens )  maar met geld verdienen middels de salderingsregeling, bedacht door Kees Vendrik van Groen Links  ( nu directeur Triodos bank ) en Diederick Samsom, u welbekend.  In het begin was er nog een PV-industrie in Nederland ( Holland solar ) en Duitsland, maar die werd al heel snel om zeep geholpen doordat handelaren zonnepanelen in China gingen laten produceren. Daar namelijk laten ze de giftige hulpstoffen gewoon in de Gele rivier lopen (die daarna gifgroen kleurde) en dat scheelde een slok op een borrel al . Tel daarbij op dat er zat Chinezen zijn die je bijna gratis kan laten werken en kassa ! ( Nederlanders handelaren )  ”Zonne-energie steeds goedkoper”, was en IS de ronkende reclame-slogan.  ( ook gebruikt door overheden ) Zelfs een stevige Europese importheffing veranderde niets aan de situatie.  Zonnepanelen tenslotte- voor zover u dat nog niet wist- zijn volkomen waardeloos zonder subsidie. Bij een jaarverbruik van 3600 kWu van een huishouden is de ‘besparing’ in geld bij de huidige tarieven ca 80 euro. De verzekering kost al meer. Van besparing in energie is geen sprake. Wél van een epische berg afval, maar daar hebben ze dan ook wel weer een ‘duurzame ‘ oplossing voor . Let maar op . Storten in China of Afrika bijvoorbeeld.   

26-04-2021: EU adviseert investeerders om in ‘bio’ massa te gaan investeren omdat: ‘gas en kernenergie niet duurzaam zijn ‘. Zo staat te lezen in deze publicatie van het WNF, dat zelf aan de wieg stond van ‘bio’ massa, maar nu hevig schrikt van de gevolgen, net als alle groene partijen die nu de handen in onschuld wassen . ”EU- klimaat-taxonomie brengt natuur in gevaar- WNF verzet zich tegen slotakte ”: https://www.wwf.eu/?uNewsID=3106966


24-04-2021  Iedereen is het erover eens dat het Amazonegebied de levensader is van de planeet waarop wij wonen. Niettemin wordt haar voortbestaan bedreigd door de immens toegenomen vraag naar ‘bio’ brandstoffen die fossiele brandstoffen moeten vervangen volgens de plannen van Joe Biden, Frans Timmermans en de aanhangers van de energietransitie. Joe Biden, de nieuwe President van de VS, organiseerde de ‘Leaders summit on Climate’ om spreekwoordelijk nog wat olie op het vuur te gooien, in dit geval wat ‘bio’brandstoffen. De invoering van zijn nieuwe economische orde wordt zo verpakt als ‘redding van de planeet’. En passant was het de aanloop naar de eliminatie van de nog enige overgebleven ‘ontkenner’ ; Bolsenaro, die vervangen moet worden door Lulo da Silva, wiens straf inmiddels door de Rechter ongedaan werd gemaakt. In zijn verslag vatte journalist en columnist van de Volkskrant, Bart Wagendorp de Summit samen als:  ‘Nederlandse boeren die hun koeien en varkens vetmesten met Braziliaanse soja’, waarmee de toon weer was gezet . Brazilië is een gigantisch groot land, waarvan-slechts- het noorden deel uitmaakt van het Amazone bekken. Daarnaast beslaat dat  Venezuela, Peru ( waar de Amazone rivier ontspringt ), Colombia, Bolivia, Suriname en Guyana. Olie ( Venezuela),  goud, uranium, ijzererts en diamant zitten er in de bodem en de bomen leveren kostbaar en gewild hout.  Maar vooral leveren de plantages derivaten voor de productie van ‘bio’ brandstoffen en kunststoffen om de klimaatplannen van Biden en de EU te realiseren.   Logisch natuurlijk dat Biden en de de Europese Unie  Bolsenaro de schuld in de schoenen schuiven als afleiding van het feit dat ZIJ de oorzaak zijn van de achteruitgang van het tropisch regenwoud als gevolg van de niet aflatende honger naar grondstoffen die grote concerns, waaronder Neste ( anders dan Nestlé) DSM en coca Cola daar winnen in het kader van ‘De Niewste Economie’ (zie boek ). Voorzover het gaat over Soja dus voor de productie van spijsolie en vegaburgers voor vegetariërs. Niet als voer voor koeien. Die eten gras en worden hoogstens bijgevoerd met sojaschroot: de restanten na persing. FSC watch over de illegale houtkap ( https://fsc-watch.com/2018/10/25/arte-documentary-bozovich-and-the-scandal-of-controlled-wood-in-peru-fsc-is-no-guarantee-of-legality/ )


22-04-2021: Gisteren keek ik de indringende documentaire ‘seaspiracy’ ( https://www.youtube.com/watch?v=1Q5CXN7soQg ) met in de eerste scene een slachting van dolfijnen. Het is de evenknie van Planet of the Humans ( https://www.youtube.com/watch?v=Mh4hHLM3h-E ), de documentaire over de systematische verwoesting van tropische oerwouden en gematigde bossen door Al Gore en zijn vriendenclub ( waaronder de KLM ) in het kader van de energietransitie. Duidelijk wordt wederom, waarom met name Greenpeace, dat ooit bekend werd dankzij de strijd tegen de walvisjacht, de grote afwezige is in dit verhaal.  Als Corporate NGO die Greenpeace- dankzij die heroïsche strijd – werd , maakt Greenpeace nu zelf deel uit van de kongsi van machtige bedrijven, overheden en het grootkapitaal. In de film zegt Paul Watson dat ook. Met zijn organisatie ‘Sea Shepherd Conservation Society’ zette hij de strijd tegen illegale visvangst voort, waarna Greenpeace hem van de lijst schrapte, net als ze eerder deden met oprichter Patrick Moore. ( lees op deze site zijn verhaal ) Aan de orde komt het MSC, het keurmerk voor ‘ duurzaam ‘ gevangen vis. Het zusje van het FSC keurmerk voor duurzaam geoogst hout. Beide blijken ze in geen enkel opzicht een waarborg voor ‘ duurzaamheid ‘ te zijn, maar wel voor een machtig verdien-model en bestaansrecht van vele NGO’s. in 2018 trok Greenpaece zich terug uit het FSC om verder gezichtsverlies te voorkomen en om daarna heel hard in de media te roepen dat zij -nu ook- tegen ‘bio’ massa waren. Binnen het FSC bezette Greenpeace ook de kamer voor ‘bescherming van inheemse volkeren ‘ wat ze vervolgens juist NIET deden. De documentaire van  arte/ARD uit 2018 ‘Die ausbeutung der urwälder’ ( https://www.youtube.com/watch?v=b3vvomF3KEY ) (vanaf ca 44:45 ) gaat over het corrupte  FSC en de manier waarop in werkelijkheid met die inheemse volkeren wordt omgegaan. Ook in Seaspiracy is te zien hoe rond de Afrikaanse kust de inheemse bevolking van haar voedsel en broodwinning wordt beroofd.  Een van de belangrijkste zaken die we echter kunnen leren van deze film is dat plastic – soep vooral bestaat uit visnetten en visgerei, maar dat betrokken NGO’s dat nooit vertellen om niet het eigen succesvolle verhaal te verstoren. Het is niet voor niets dat ook deze film vanuit die kringen keihard aangevallen wordt, net als bij Planet of the Humans gebeurde. De financiële belangen zijn enorm .


21-04-2021:  De media en de waarheid Een wonderlijk verschijnsel is het dat veel mensen denken dat hetgeen de media schrijven en zeggen inzake de energietransitie, de waarheid is, maar dat is niet zo. Daarom ben ik de Lesswatts post begonnen. Hernieuwbare energie, waarover we dagelijks horen, bestaat helemaal niet.  De eerste wet van de Thermodynamica zegt : ”Energie kan niet worden gemaakt, noch vernietigd”.  Als het al niet ‘gemaakt’ kan worden, hoe zou het dan ‘hernieuwbaar kunnen zijn.  Het is dan ook een VERZONNEN  woord om de energietransitie mogelijk te maken. Immers, zonder dat woord zou niemand in het verhaal zijn gaan geloven over windmolens en zonnepanelen.  In werkelijkheid wordt de energie door de zon steeds weer aangevuld. ( windenergie =directe zonne-energie )  Alle energie komt van de zon en zolang die zal bestaan- nog zo’n 4,5 miljard jaar zeggen de geleerden- zal ze haar energie naar de aarde stralen. 


20-04-2021: Synthetische brandstoffen In het kader van de energietransitie gaan ze in Amsterdam synthetische brandstoffen-kerosine – maken en dan vervoeren per pijplijn naar Schiphol, zo konden we onlangs lezen.  Synthetische kerosine- wordt gemaakt van en met : fossiele brandstoffen. Hûh zie ik u denken; dan kun je de ‘fossiele’ kerosine toch beter gelijk in de tank gooien ?  Ja, maar niet in het kader van de energietransitie.   


18-04-2021: Bananen Republiek Amsterdam De victorie begint in Amsterdam. Altijd al was Amsterdam de meest verlichte stad van de wereld en trok daarom mensen van over de gehele wereld aan en  uit eigen land de progressieve avantgarde, hetgeen uiteindelijk zijn weerslag kreeg in het kneiter linkse stadsbestuur. Ik zal het even bij u introduceren: De burgemeester Femke Halsema (GL ) kent u natuuurlijk al  en behoeft verder geen introductie. Dan zijn er 8 wethouders waarvan 4 vrouw en 4 man : 1)Marieke van Doorninck (GL , geschiedenis gestudeerd ) 2) Simone kukenheim (D66,politicologie 3) Marjolein Moorman (PvdA, communicatie wetenschappen ) 4) Touria Melianie ( GL, cultureel maatschappelijke Vorming ) 5) Rutger Groot Wassink ( GL, geschiedenis) 6) Laurens Ivens ( SP , economie ) 7) Vicktor Everhardt ( D66, geschiedenis ) 8) Egbert de Vries , MsC biologie ) Wethouder Marieke van Doorninck beheert de portefeuille ‘energietransitie’ volgens het ,in linkse kringen heersende adagium : ‘ energievoorziening is niet een kwestie van techniek, maar een sociaal maatschappelijke kwestie, die ‘we’ samen moeten oplossen. Inmiddels heeft ze enkele tonnen uitgetrokken voor  ‘groene daken’  en zelfs het vergroenen van de wereldberoemde Amsterdamse Rode buurt. En onlangs heeft ze zelfs de eerste elektrische betonmixer in de stad verwelkomt in de strijd tegen stikstof en CO2.  De firma Kijlstra uit Drachten, die daar ook een ambulance centrale beheert,  heeft ook betoncentrales waaronder in Amsterdam. Volgens de spreuk op de site ” c’est le beton qui fait la musique ” een heel ander geluid in betonland en dat sprak mevrouw Doorninck wel aan natuurlijk.   Zo’n elektrische betonmixer vervangt dan een ‘fossiele ‘ betonmixer.  Bijvoorbeeld de IVECO Trakker met 5 assen en 10 wielen en een motor van ca. 335 kW (450 pk)  Gelukkig maar dat ze van de werking van motoren en verdere problematiek geen kaas heeft gegeten, want anders was ze wellicht geschrokken.  Ze gaat nu ook alle gewone fossiele auto’s uit de stad verbannen.


15-04-2021 : Soja & Bolsenaro Koppel de woorden soja, tropisch oerwoud en Bolsenaro aan elkaar en algehele verontwaardiging golft over het land. Zinloos om nog in verweer te gaan. Dát is wat het laatse bericht van het WNF beoogt, ondertussen de aandacht afleidend van de betrokkenheid van Boskalis en Arcadis bij de aanleg van een 1000 km lange weg door het oerwoud van Brazilië en de bouw van een haven. Over soja zelf schrijft ‘Agrarisch verweer ‘ op haar site: “Soja wordt primair verbouwd voor sojaolie. Eenieder kan zelf opzoeken in welke producten het wereldwijd allemaal verwerkt zit. In de Verenigde Staten staat bij elke soja-plantage een fabriek waar eerst sojaolie uit de bonen wordt geperst. Wat overblijft is sojaschroot en dat wordt gebruikt als veevoer. Beter dan het weg te gooien lijkt me. Tegenwoordig wordt ook bierbostel, na het brouwen van bier, gebruikt als veevoer. Ook dat betreft een restproduct. En er is een project gestart, met succes, om olijfschroot te gebruiken als veevoer, na het uitpersen voor olijfolie. Met andere woorden: ook al zouden we geen sojaschroot meer invoeren/doorvoeren, dan nog wordt dezelfde hoeveelheid soja verbouwt voor de olie. ”


13-04-2021 : Groen Links kleptocratie ? Presentatie rapport: ‘ Groene Industriepolitiek, bouwen aan een groene eeuw ‘, door het Wetenschappelijk bureau van Groen Links door Evert Nieuwenhuis (GL , UVA, drs psychologie ) . Aanwezigen : Tom van der Lee ( Oxfam Novib , GL, UVA political science ), Diederik Samsom ( adviseur van EU comissaris Timmermans inzake de green deal /energietransitie ) , Marjolein Demmers ( Natuur en Milieu – De postcode Loterij, Nyenrode ), Heleen de Coninck ( ‘klimaatwetenschapper’ ) , Bas Eickhout ( Eu Parlement GL, msc chemistry ) , Joris Thijssen ( greenpeace, TU Delft ), Noortje Thijssen ( directeur wetenschappelijk bureau GL , UVA , social science ) . Tom van der lee is voorzitter van de parlementaire enquete-commissie ‘aardgaswinning ‘ die hij zelf organiseerde middels een motie op 5 maart 2019 .


12-04-2021: De wonderbaarlijk boomverbranding Nog een blokkade. Nu van een bekende Nederlandse Hoogleraar, verbonden aan de WUR en nauw betrokken bij de informatie-voorziening aan de burgers inzake hout verbranden en – in dit geval in het kader van de eerder genoemde city deals – om circulaire huizen van hout te bouwen. Reden: hout houdt CO2 vast. Ik had alleen maar gevraagd hoe het mogelijk was dat een boom van 100 jaar, die in een paar minuten wordt opgebrand in een circulaire en duurzame ‘bio’ massa verbrandingsoven, op hetzelfde moment weer terug was gegroeid. Volgens hem en collega -experts komt dat door ‘ duurzaam bosbeheer ‘. Ow! Nou, dat was natuurlijk ook weer tegen het zere been van zo een geleerd iemand. En als men de informatie – voorziening afsluit hoeft de burger verder ook niet te weten wat men allemaal uitspookt in die wereld. Gewoon eens in de zoveel tijd een persberichtje naar de NOS sturen over de voortgang.

11-04-2012: Vandaag krijg ik een boos mailtje via Linked -in van een klimaatwetenschapper uit mijn netwerk. Ik had bij een post over zijn Nieuw Zeelandse collega met de titel ‘ ik heb op de vloer geslapen om het klimaat te redden’ geschreven: ‘dat ze natuurlijk makkelijk een kamer in het Radisson had kunnen boeken, want als klimaatwetenschapper kan je je dat makkelijk veroorloven’. Nou, dat vond ie een ‘schandelijke’ uitspraak. Toen ik daarop repliceerde dat ‘ik’ ‘veel van wat klimaat wetenschappers doen schandelijk vind’ , werd ik geblokkerd door hem. We hadden sporadisch nog wel ’s een discussie over de validiteit van het ‘klimaat -model ‘ die dan altijd eindigde met het verwijt ‘dat ik daar geen verstand van heb’. Dat gaf ik dan ook direct toe, maar vroeg dan wel waarom met de de maatrgelen juist alle CO2 sluizen werden opgengezet, waardoor de opwarming juist zou versnellen. Nou, dan was ie beledigd en smeet de virtuele deur met een smak dicht. Tot het volgende Rendez -vous. Maar dit keer dus toch definitief. hè!

09-04-2021: City deal (tje ) -Haarlem In haarlem wordt een motie ingediend om vanaf 2025 , 25 % van de woningen van hout te bouwen. Hout, zo staat in de motie die -uiteraard -door Groen Links, D66 en de PvdA werd ingediend, komt van bomen. Die kunnen beter worden gekapt voordat ze omvallen en dan tijdens het rotten de CO2 weer laten lopen. gatver. Dit volgens de laatste inzichten van post moderne houtkenners uit Almere. Zogenoemde CO2 fetisjisten die hout hebben teruggebracht tot een materiaal dat CO2 vast kan houden. De motie werd ingediend in het kader van ‘city deals’ die worden afgesproken tussen de steden in ‘Agenda Stad ‘. In dit geval met betrekking tot het onderdeel ‘de circulaire stad ‘.


09-04-2012: Circulair slopen Het bericht van de Provincie Gelderland die wel bekend staat als de grootste geldsmijter van alle Provincies als het over de energietransitie gaat. Het ging over de ‘ circulaire sloop ‘ van het nog niet zo oude Provincie huis. ( das niet zo duurzaam ) Dat waren de ambtenaren een beetje zat en daarom moest het gesloopt worden ‘omdat het niet meer aan de eisen van de tijd voldeed ‘. Slopen heet tegenwoordig ‘urban mining ‘ waarbij het gebouw ‘circulair wordt hergebruikt. In de praktijk betekent het, dat slopen nu niet meer een kostenpost is, maar een verdienmodel van jewelste . Dat kan, doordat eerst waarde werd toegekend aan oude ramen en vermalen beton dat dan later weer in de wegen verwerkt kan worden alszijnde ‘grondstof’. ( kwestie van opnemen in de eisen ) Kost een paar miljoen liter brandstof met bijbehorende CO2 uitstoot én geld natuurlijk, maar dat heb je wel een ‘ cirreculaire ‘ economie .


09-04-2012 : Wir haben von niechts gewust In het journaal het bericht dat bij de productie van zonnepanelen sprake is van slavenarbeid en ernstige vervuiling in China. Dit waarschijnlijk in de rubriek ‘oud nieuws van het Journaal , want daar werden 10 jaar geleden al rapporten over gepubliceerd , onder andere door de Groene rekenkamer. Wisten ze niks van bij de NOS . Desgevraagd liet ook de importeur weten dat ie van helemaal geen prins kwaad wist en dat zijn panelen zo schoon waren als babies billetjes .