de LessWatts Post

De ‘Energietransitie’ is menselijke hoogmoed verpakt in business- modellen

Over de lessWatts Post

De aanleiding voor het ontstaan van het idee van een Krant /magazine over de energietransitie, is ontstaan uit onvrede met de informatie uit de reguliere media met name- maar ook zogenaamde alternatieve kanalen- alsook de wens om een consistent en eenduidig beeld te schetsen van de energietransitie, uitgaande van het gegeven dat de energietransitie als remedie erger is dan de’ kwaal’. We kennen allemaal het verhaal dat de ‘opwarming van de atmosfeer’- de klimaatopwarming- zou worden veroorzaakt, doordat de mens fossiele brandstoffen ging verbranden. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij en omdat CO2 een zogenoemd ‘broeikasgas is, waarvan de hoeveelheid in de atmosfeer dan toeneemt, stijgt de temperatuur.  logischerwijs zou de oplossing dan zijn gelegen in het verminderen van de consumptie van fossiele brandstoffen, maar in werkelijkheid is het andersom, zoals de statistieken laten zien. Niet alleen neemt de CO2 uitstoot toe en nemen voorraden af, maar raken – zeldzame- grondstoffen uitgeput en worden natuurlijke bronnen (bossen) en milieu ernstig aangetast, waarbij soorten verdwijnen. (Oerang Oetang )  Aldus zijn de maatregelen inzake de energietransitie volledig tegengesteld aan de doelstellingen van Parijs en daarom een directe aanslag op het -duurzaam- instandhouden van onze eigen habitat.  

Het vreemde is dat dit nergens in de media wordt onderkend. Veelal zelfs niet in de zogenaamde sceptische media vanwege -financiële – belangen en/of de werking van groepen en groepsdwang.

De LessWatts Post wil een spreekbuis zijn voor hen die eveneens het standpunt huldigen dat er niet zoiets als een energietransitie -kan – bestaan vanwege de wet van behoud van energie: dat het dus een construct is om – op basis van gedwongen winkelnering via wetgeving – een nieuwe economische orde te installeren.  ‘De nieuwste economie’ .   

quotes :

– Energietransitie is niets meer dan menselijke hoogmoed verpakt in business- modellen.

‘Een elektriciteits-centrale kan wél zonder wind- of zonnepark/plas, maar een wind-zonnepark of plas nóóit zonder een centrale’.

– ‘Een ‘ nulopdemeter’ – woning met Tesla voor de deur is energetisch het tegenovergestelde van duurzaam

– mensenwetten kunnen nooit de natuurwetten overrulen’.  

– ‘ Removed from the debate is the only thing that MIGHT save us: getting a grip on our out-of-control human presence and consumption. Why is this not THE issue? Because that would be bad for profits, bad for business.’   Michael Moore, de maker van de Film Planet of the Humans.


Volgens de AGW hypothese – Anthropogenic Global Warming – warmt de aardse atmosfeer op omdat de mens fossiele brandstoffen ging verbranden. Zo luidt de officiële verklaring van regeringsleiders en bestuurders. Hoewel het nog steeds een hypothese betreft, werd ze wereldwijd als bewezen beschouwd ( 97 % consensus ) en tot fundament gemaakt voor de ‘energietransitie’.

Bij nadere beschouwing blijkt de energietransitie een orgie van verspilling van grondstoffen en voorraden te zijn en juist oorzaak van de stijging van de CO2 uitstoot. In het kader van de ‘energietransitie’ worden daarnaast fossiele brandstoffen op grote schaal vervangen door brandstoffen uit natuurlijke bronnen (houtsnippers tbv ‘bio’massacentrales en biofuels/kerosine ) hetgeen de draagkracht van de planeet te boven (zal ) gaat(n) . De energietransitie is dan ook niet bedoeld om de CO2 uitstoot terug te dringen, zoals je voortdurend te horen krijgt, maar om wereldwijd een Nieuwe economische orde te installeren. Een en ander door Ursula Von der Leyen – en Frans Timmermans van de Europse Commissie zo uitgesproken in 2019 nav de COP van Madrid :

Een groene clusterbom van 50 vergaande voorstellen en strategieën : het nieuwe economische groeimodel voor Europa.  ‘Het zal onze manier van leven, werken, produceren en consumeren veranderen. ’ Alle sectoren en geledingen in de samenleving worden geraakt ”.  


VERZAMELDE BERICHTEN

29-04-2021 :  In een artikel schrijven Tom van der lee van Groen Links en zijn Duitse collega Katharina Dröge dat ze het Energy Charter Treaty (ECT ) , waarin onder andere leveringszekerheid en energie-efficiëntie zijn geregeld, eenzijdig willen opzeggen.  ”Wij worden als politici gekozen om dit soort beslissingen te nemen” , schrijft Tom van der Lee in het stuk.  Het ECT was opgesteld om te voorzien in een betrouwbare energievoorziening: de eerste en meest basale verantwoordelijkheid van elke overheid om de economie te laten floreren. Belangrijker nog zelfs dan het waarborgen van veiligheid. Want zonder een betrouwbare energievoorziening kan veiligheid niet worden gewaarborgd.  Tom van der lee en Katharina dus willen die basisvoorwaarde schrappen. De economie wordt in de kiem gesmoord door de prijs van energie kunstmatig te verhogen. In Duitsland steeg het tarief voor een kWu el inmiddels naar 31 cent; het hoogste ter wereld, terwijl hun kerncentrales werden gesloten en kolencentrales -weer- geopend om de levering te garanderen.

27-04-2021:  Europa moet weer zelf zonnepanelen gaan produceren staat in de krant. Dat zal nooit gebeuren. Afgezien van het feit dat zonnepanelen alleen bestaansrecht hebben vanwege de subsidie -de salderingsregeling- , zou productie volgens de Europese milieu-normen onmogelijk zijn. Daarom worden ze in China geproduceerd. Zonnepanelen hebben vanaf het begin ook nooit iets te maken gehad met energie-besparen ( dat kan volgens de Wet van Behoud van Energie niet )  maar met geld verdienen. De salderingsregeling werd bedacht door Kees Vendrik van Groen Links  ( nu directeur Triodos bank ) en Diederick Samsom.  In het begin bestond er nog een PV-industrie in Nederland ( Holland Solar ) en Duitsland, maar die werd al heel snel om zeep geholpen doordat handelaren zonnepanelen in China gingen laten produceren. De prijs daarvan kon zo laag zijn omdat in China de giftige hulpstoffen gewoon in de Gele rivier werden geloosd (die daarna gifgroen kleurde) en chinezen voor heel weinig geld werken. ”Zonne-energie steeds goedkoper”, was en IS de ronkende reclame-slogan ( ook gebruikt door de overheid en instituties ) Zelfs een stevige importheffing veranderde niets aan de situatie.     

26-04-2021: EU adviseert investeerders om in ‘bio’ massa te gaan investeren omdat: ‘gas en kernenergie niet duurzaam zijn ‘. Zo staat te lezen in een publicatie van het WNF, dat zelf aan de wieg stond van ‘bio’ massa. ”EU- klimaat-taxonomie brengt natuur in gevaar- WNF verzet zich tegen slotakte ”: https://www.wwf.eu/?uNewsID=3106966

20-04-2021: Synthetische brandstoffen In het kader van de energietransitie gaat Shell in samenwerking met Amsterdam synthetische brandstoffen-kerosine – produceren en vervoeren per pijplijn naar Schiphol.  Synthetische kerosine- wordt gemaakt van en met: fossiele brandstoffen.

18-04-2021: Bananen Republiek Amsterdam De victorie begint in Amsterdam. Altijd al was Amsterdam de meest verlichte stad van de wereld en trok daarom mensen van over de gehele wereld aan en  uit eigen land de progressieve avantgarde, hetgeen uiteindelijk zijn weerslag kreeg in het kneiter linkse stadsbestuur. Ik zal het even bij u introduceren: De burgemeester Femke Halsema (GL ) kent u natuuurlijk al  en behoeft verder geen introductie. Dan zijn er 8 wethouders waarvan 4 vrouw en 4 man : 1)Marieke van Doorninck (GL , geschiedenis gestudeerd ) 2) Simone kukenheim (D66,politicologie 3) Marjolein Moorman (PvdA, communicatie wetenschappen ) 4) Touria Melianie ( GL, cultureel maatschappelijke Vorming ) 5) Rutger Groot Wassink ( GL, geschiedenis) 6) Laurens Ivens ( SP , economie ) 7) Vicktor Everhardt ( D66, geschiedenis ) 8) Egbert de Vries , MsC biologie ) Wethouder Marieke van Doorninck beheert de portefeuille ‘energietransitie’ volgens het ,in linkse kringen heersende adagium : ‘ energievoorziening is niet een kwestie van techniek, maar een sociaal maatschappelijke kwestie, die ‘we’ samen moeten oplossen. Inmiddels heeft ze enkele tonnen uitgetrokken voor  ‘groene daken’  en zelfs het vergroenen van de wereldberoemde Amsterdamse Rode buurt. En onlangs heeft ze zelfs de eerste elektrische betonmixer in de stad verwelkomt in de strijd tegen stikstof en CO2.  De firma Kijlstra uit Drachten, die daar ook een ambulance centrale beheert,  heeft ook betoncentrales waaronder in Amsterdam. Volgens de spreuk op de site ” c’est le beton qui fait la musique ” een heel ander geluid in betonland en dat sprak mevrouw Doorninck wel aan natuurlijk.   Zo’n elektrische betonmixer vervangt dan een ‘fossiele ‘ betonmixer.  Bijvoorbeeld de IVECO Trakker met 5 assen en 10 wielen en een motor van ca. 335 kW (450 pk)  Gelukkig maar dat ze van de werking van motoren en verdere problematiek geen kaas heeft gegeten, want anders was ze wellicht geschrokken.  Ze gaat nu ook alle gewone fossiele auto’s uit de stad verbannen.

09-04-2021: City deal (tje ) -Haarlem In haarlem wordt een motie ingediend om vanaf 2025 , 25 % van de woningen van hout te bouwen. Hout, zo staat in de motie die -uiteraard -door Groen Links, D66 en de PvdA werd ingediend, komt van bomen. Die kunnen beter worden gekapt voordat ze omvallen en dan tijdens het rotten de CO2 weer laten lopen. gatver. Dit volgens de laatste inzichten van post moderne houtkenners uit Almere. Zogenoemde CO2 fetisjisten die hout hebben teruggebracht tot een materiaal dat CO2 vast kan houden. De motie werd ingediend in het kader van ‘city deals’ die worden afgesproken tussen de steden in ‘Agenda Stad ‘. In dit geval met betrekking tot het onderdeel ‘de circulaire stad ‘.

09-04-2012: Circulair slopen Het bericht van de Provincie Gelderland die wel bekend staat als de grootste geldsmijter van alle Provincies als het over de energietransitie gaat. Het ging over de ‘ circulaire sloop ‘ van het nog niet zo oude Provincie huis. ( das niet zo duurzaam ) Dat waren de ambtenaren een beetje zat en daarom moest het gesloopt worden ‘omdat het niet meer aan de eisen van de tijd voldeed ‘. Slopen heet tegenwoordig ‘urban mining ‘ waarbij het gebouw ‘circulair wordt hergebruikt. In de praktijk betekent het, dat slopen nu niet meer een kostenpost is, maar een verdienmodel van jewelste . Dat kan, doordat eerst waarde werd toegekend aan oude ramen en vermalen beton dat dan later weer in de wegen verwerkt kan worden alszijnde ‘grondstof’. ( kwestie van opnemen in de eisen ) Kost een paar miljoen liter brandstof met bijbehorende CO2 uitstoot én geld natuurlijk, maar dat heb je wel een ‘ cirreculaire ‘ economie .

09-04-2012 : slavenarbeid Bij de productie van zonnepanelen in China is sprake van slavenarbeid en ernstige vervuiling, zo berichtte het Journaal. De Groene rekenkamer publiceerde al 10 jaar geleden een uitgebreid rapport over vervuiling van de Gele Rivier. Desgevraagd liet de importeur weten dat ie van niets wist .