de LessWatts Post

De energietransitie krant Objectieve en onafhankelijke berichtgeving over de energietransitie als ultieme verspilling en milieu-vervuiling


DE ZEVEN STELLINGEN


Pagina 1 volgende pagina inhoudsopgave

 • Waarom de lessWatts Post ?
 • Hoogmoed
 • De AGW hypothese
 • De media en de waarheid

Waarom de LessWatts Post ? Omdat de mainstream media niet onafhankelijk en objectief schrijven over de energietransitie. Dat is omdat ze belanghebbend zijn ( wiens brood men eet, diens woord men spreekt ) De mainstream media doen hun lezers en toehoorders geloven alsof de energietransitie de beloofde besparingen op fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot inhouden. In werkelijkheid is de energietransitie ultieme verspilling van grondstoffen, uitputting van fossiele reserves en destructie van natuurlijke bronnen ten behoeve van de productie van ‘bio’-fuels ( kerosine ) en het in stand houden van de ‘bio’ hype in het algemeen. In de LessWatts Post worden artikelen geplaatst waaruit dat blijkt, alsmede artikelen waaruit evident blijkt dat de mainstream media fungeren als propaganda- en marketing vehikel van het eco-industrieel complex. Tenslotte dat we leven in een kleptocratie – een regering van dieven – die de belangen dient van het grootkapitaal. De bedoeling is om uiteindelijk alle burgers vast te klinken aan de financiele sector, door wetten uit te vaardigen die dat mogelijk maken en burgers te dwingen tot verplichte winkelnering. Bijvoorbeeld in geval van een warmtenet.

Kind van de rekening is het milieu, waarin uiteindelijk de resten van de energietransitie in de vorm van formidabele hoeveelheden irreversibele stoffen: betonnen funderingen, bladen van windturbines ,miljarden zonnepanelen, alsmede de restanten van biljoenen elektronische devices, zullen worden gedumpt op landfills, nadat dat eerder gebeurde in de productiefase. Kind van de rekening zijn overdrachtelijk de kinderen van deze tijd.

Bert Pijnse van der Aa .

Bij voorbaat dank als je artikelen wilt delen en helpen de bekendheid van de lessWatts Post te vergroten. Stuur me een mailtje of bel 0622375504 als je opmerkingen of vragen hebt .


Hoogmoed  De mens was zich er natuurlijk al heel lang van bewust dat ze de aarde exploiteert en uitput. Sinds de mens zich in de Levant settelde, zo’n 10.000 jaar geleden, begon ze met het kappen van bossen om landbouwgrond van de te maken, wegen aan de leggen en nederzettingen te bouwen.  Het besef begon zich de laatste decennia te versterken, mede omdat de wereldbevolking inmiddels was gegroeid van enkele 10.000den individuen toen, naar 7 miljard nu.   

Voor de hand liggende remedie zou zijn geweest dat de mensheid – zich nu nog meer bewust dan ooit van haar destructieve aard – had besloten nu zuinig om te gaan met de nog resterende reserves en bronnen, maar in plaats daarvan ontketende ze ultieme verspilling. Alle kranen werden wijd opengezet en de natuur van alle kanten aangevallen.   We kwamen terecht in een hallucinerende ervaring waarin mensen het onderscheid tussen besparen en verspillen niet meer weten. Ze gingen bijvoorbeeld geloven dat een villa met zonnepanelen, warmtepomp en carport, met tesla daaronder geparkeerd, hetzelfde is als ‘ Duurzaam ‘ en dat bossen kappen voor brandstof -weer- beter was dan gas.  De energietransitie is het verhaal van de moderne Toren van Babel dat ging over de menselijke hoogmoed. 


Volgens de AGW hypothese – Anthropogenic Global Warming – warmt de aardse atmosfeer op omdat de mens fossiele brandstoffen ging verbranden. Zo luidt de officiële verklaring van regeringsleiders en bestuurders. Hoewel het nog steeds een hypothese betreft, werd ze wereldwijd als bewezen beschouwd ( 97 % consensus ) en tot fundament gemaakt voor de ‘energietransitie’.

Bij nadere beschouwing blijkt de energietransitie een orgie van verspilling van grondstoffen en voorraden te zijn en juist oorzaak van de stijging van de CO2 uitstoot. In het kader van de ‘energietransitie’ worden daarnaast fossiele brandstoffen op grote schaal vervangen door brandstoffen uit natuurlijke bronnen (houtsnippers tbv ‘bio’massacentrales en biofuels/kerosine ) hetgeen de draagkracht van de planeet te boven (zal ) gaat(n) . De energietransitie is dan ook niet bedoeld om de CO2 uitstoot terug te dringen, zoals je voortdurend te horen krijgt, maar om wereldwijd een Nieuwe economische orde te installeren. Een en ander door Ursula Von der Leyen – en Frans Timmermans van de Europse Commissie zo uitgesproken in 2019 nav de COP van Madrid :

Een groene clusterbom van 50 vergaande voorstellen en strategieën : het nieuwe economische groeimodel voor Europa.  ‘Het zal onze manier van leven, werken, produceren en consumeren veranderen. ’ Alle sectoren en geledingen in de samenleving worden geraakt ”.  


De media en de waarheid Een wonderlijk verschijnsel is het dat veel mensen denken dat hetgeen de media schrijven en zeggen inzake de energietransitie, de waarheid is, maar alle MSM , incluis de NPO maken integraal deel uit van het eco-industrieel-complex. Zowel als communicatie kanaal als marketing vehikel. ( reclame blokken in kranten ) Alle berichten zijn zo opgesteld (geframed) dat ze de burger moeten doen geloven dat de maatregelen inzake de energietransitie normaal zijn, noodzakelijke en onontkoombaar. Semantiek: de betekenis van woorden veranderen of omkeren is een belangrijk middel. ‘Duurzaam’ bijvoorbeeld betekent ‘volhoudbaar’, niet ‘verspilling’ . ‘Hernieuwbare energie’ is een verzonnen woord: het bestaat niet. ( zie de uitleg van Carlo Rovelli, schrijver van ‘het mysterie van de tijd’ op de homepage )  Alle MSM aldus hebben tot taak de energietransitie tot de publieke opinie te maken, zodat burgers zullen accepteren dat maatregelen noodzakelijk zijn.


 • Energy Charter Treaty
 • zonnepanelen industrie in Nederland
 • EU adviseert investeerders
 • Leaders summit on Climate
 • bespreking seaspiracy
 • Amsterdam gaat synthetische brandstoffen maken ( Shell )
 • Bananen Republiek Amsterdam
 • Soja & Bolsenaro
 • De kleptocraten
 • City deal (tje ) -Haarlem
 • Circulair slopen
 • slavenarbeid bij de productie van zonnepanelen

29-04-2021 :  In een artikel schrijven Tom van der lee van Groen Links en zijn Duitse collega Katharina Dröge dat ze het Energy Charter Treaty (ECT ) , waarin onder andere leveringszekerheid en energie-efficiëntie zijn geregeld, eenzijdig willen opzeggen.  ”Wij worden als politici gekozen om dit soort beslissingen te nemen” , schrijft Tom van der Lee in het stuk.  Het ECT was opgesteld om te voorzien in een betrouwbare energievoorziening: de eerste en meest basale verantwoordelijkheid van elke overheid om de economie te laten floreren. Belangrijker nog zelfs dan het waarborgen van veiligheid. Want zonder een betrouwbare energievoorziening kan veiligheid niet worden gewaarborgd.  Tom van der lee en Katharina dus willen die basisvoorwaarde schrappen. De economie wordt in de kiem gesmoord door de prijs van energie kunstmatig te verhogen. In Duitsland steeg het tarief voor een kWu el inmiddels naar 31 cent; het hoogste ter wereld, terwijl hun kerncentrales werden gesloten en kolencentrales -weer- geopend om de levering te garanderen.


27-04-2021:  Europa moet weer zelf zonnepanelen gaan produceren staat in de krant. Dat zal nooit gebeuren. Afgezien van het feit dat zonnepanelen alleen bestaansrecht hebben vanwege de subsidie -de salderingsregeling- , zou productie volgens de Europese milieu-normen onmogelijk zijn. Daarom worden ze in China geproduceerd. Zonnepanelen hebben vanaf het begin ook nooit iets te maken gehad met energie-besparen ( dat kan volgens de Wet van Behoud van Energie niet )  maar met geld verdienen. De salderingsregeling werd bedacht door Kees Vendrik van Groen Links  ( nu directeur Triodos bank ) en Diederick Samsom.  In het begin bestond er nog een PV-industrie in Nederland ( Holland Solar ) en Duitsland, maar die werd al heel snel om zeep geholpen doordat handelaren zonnepanelen in China gingen laten produceren. De prijs daarvan kon zo laag zijn omdat in China de giftige hulpstoffen gewoon in de Gele rivier werden geloosd (die daarna gifgroen kleurde) en chinezen voor heel weinig geld werken. ”Zonne-energie steeds goedkoper”, was en IS de ronkende reclame-slogan ( ook gebruikt door de overheid en instituties ) Zelfs een stevige importheffing veranderde niets aan de situatie.     

26-04-2021: EU adviseert investeerders om in ‘bio’ massa te gaan investeren omdat: ‘gas en kernenergie niet duurzaam zijn ‘. Zo staat te lezen in een publicatie van het WNF, dat zelf aan de wieg stond van ‘bio’ massa. ”EU- klimaat-taxonomie brengt natuur in gevaar- WNF verzet zich tegen slotakte ”: https://www.wwf.eu/?uNewsID=3106966


24-04-2021  Iedereen is het erover eens dat het Amazonegebied de levensader is van de planeet waarop wij wonen. Niettemin wordt haar voortbestaan bedreigd door de immens toegenomen vraag naar ‘bio’ brandstoffen die fossiele brandstoffen moeten vervangen volgens de plannen van Joe Biden, Frans Timmermans en de aanhangers van de energietransitie. Joe Biden, de nieuwe President van de VS, organiseerde de ‘Leaders summit on Climate’ om spreekwoordelijk nog wat olie op het vuur te gooien: in dit geval wat ‘bio’brandstoffen. De invoering van zijn nieuwe economische orde wordt zo verpakt als ‘redding van de planeet’. En passant was het de aanloop naar de eliminatie van de nog enige overgebleven ‘ontkenner’ Bolsenaro, die vervangen moet worden door Lulo da Silva, wiens straf inmiddels door de Rechter ongedaan werd gemaakt. In zijn verslag vatte journalist en columnist van de Volkskrant, Bart Wagendorp de Summit samen als:  ‘Nederlandse boeren die hun koeien en varkens vetmesten met Braziliaanse soja’, waarmee de toon weer was gezet. Brazilië is een gigantisch groot land, waarvan-slechts- het noorden deel uitmaakt van het Amazone bekken. Daarnaast beslaat dat  Venezuela, Peru ( waar de Amazone rivier ontspringt ), Colombia, Bolivia, Suriname en Guyana. Olie ( Venezuela),  goud, uranium, ijzererts en diamant zitten er in de bodem en de bomen leveren kostbaar en gewild hout.  Maar vooral leveren de plantages derivaten voor de productie van ‘bio’ brandstoffen en kunststoffen om de klimaatplannen van Biden en de EU te realiseren.   Logisch natuurlijk dat Biden en de de Europese Unie  Bolsenaro de schuld in de schoenen schuiven als afleiding van het feit dat ZIJ de oorzaak zijn van de achteruitgang van het tropisch regenwoud als gevolg van de niet aflatende honger naar grondstoffen en biofuels.


22-04-2021: Seaspiracy. Gisteren keek ik de indringende documentaire ‘seaspiracy met in de eerste scene een slachting van dolfijnen. Het is de evenknie van Planet of the Humans ( pag 4 ), de documentaire over de systematische verwoesting van tropische oerwouden en gematigde bossen door Al Gore en zijn vriendenclub ( waaronder KLM en Shell ) in het kader van de energietransitie. Duidelijk wordt wederom, waarom met name Greenpeace, dat ooit bekend werd dankzij de strijd tegen de walvisjacht, de grote afwezige is in dit verhaal.  Als Corporate NGO die Greenpeace- dankzij die heroïsche strijd – werd , maakt Greenpeace nu zelf deel uit van de kongsi van machtige bedrijven, overheden en het grootkapitaal. In de film zegt Paul Watson dat ook. Met zijn organisatie ‘Sea Shepherd Conservation Society’ zette hij de strijd tegen illegale visvangst voort.  Aan de orde komt MSC, het keurmerk voor ‘ duurzaam ‘ gevangen vis. Het zusje van het FSC keurmerk voor duurzaam geoogst hout. Beide blijken ze niet een waarborg te zijn voor ‘duurzaamheid ‘ te zijn, maar een waarborg voor de verdien-modellen erachter. in 2018 trok Greenpeace zich terug uit het FSC om verder gezichtsverlies te voorkomen. Binnen het FSC bezette Greenpeace de ‘ Kamer’ voor ‘bescherming van inheemse volkeren’ wat ze vervolgens juist NIET deden. De documentaire ‘Die ausbeutung der urwälder’ ( te zien via pagina 4 ) gaat over het corrupte  FSC en de manier waarop in werkelijkheid met die inheemse volkeren wordt omgegaan. Ook in Seaspiracy is te zien hoe rond de Afrikaanse kust de inheemse bevolking van haar voedsel en broodwinning wordt beroofd.  Wat deze film vooral aan het licht bracht is dat plastic-soep vooral bestaat uit visnetten en visgerei . Niet uit hetgeen mensen weggooien zoals in campagnes wordt gesuggereerd. Vandaar dat betrokken organisaties zeer geirriteerd regeerden en ook deze film keihard aanvielen, net als Planet of the Humans.


20-04-2021: Synthetische brandstoffen In het kader van de energietransitie gaat Shell in samenwerking met Amsterdam synthetische brandstoffen-kerosine – produceren en vervoeren per pijplijn naar Schiphol.  Synthetische kerosine- wordt gemaakt van en met: fossiele brandstoffen.


18-04-2021: Bananen Republiek Amsterdam De victorie begint in Amsterdam. Altijd al was Amsterdam de meest verlichte stad van de wereld en trok daarom mensen van over de gehele wereld aan en  uit eigen land de progressieve avantgarde, hetgeen uiteindelijk zijn weerslag kreeg in het kneiter linkse stadsbestuur. Ik zal het even bij u introduceren: De burgemeester Femke Halsema (GL ) kent u natuuurlijk al  en behoeft verder geen introductie. Dan zijn er 8 wethouders waarvan 4 vrouw en 4 man : 1)Marieke van Doorninck (GL , geschiedenis gestudeerd ) 2) Simone kukenheim (D66,politicologie 3) Marjolein Moorman (PvdA, communicatie wetenschappen ) 4) Touria Melianie ( GL, cultureel maatschappelijke Vorming ) 5) Rutger Groot Wassink ( GL, geschiedenis) 6) Laurens Ivens ( SP , economie ) 7) Vicktor Everhardt ( D66, geschiedenis ) 8) Egbert de Vries , MsC biologie ) Wethouder Marieke van Doorninck beheert de portefeuille ‘energietransitie’ volgens het ,in linkse kringen heersende adagium : ‘ energievoorziening is niet een kwestie van techniek, maar een sociaal maatschappelijke kwestie, die ‘we’ samen moeten oplossen. Inmiddels heeft ze enkele tonnen uitgetrokken voor  ‘groene daken’  en zelfs het vergroenen van de wereldberoemde Amsterdamse Rode buurt. En onlangs heeft ze zelfs de eerste elektrische betonmixer in de stad verwelkomt in de strijd tegen stikstof en CO2.  De firma Kijlstra uit Drachten, die daar ook een ambulance centrale beheert,  heeft ook betoncentrales waaronder in Amsterdam. Volgens de spreuk op de site ” c’est le beton qui fait la musique ” een heel ander geluid in betonland en dat sprak mevrouw Doorninck wel aan natuurlijk.   Zo’n elektrische betonmixer vervangt dan een ‘fossiele ‘ betonmixer.  Bijvoorbeeld de IVECO Trakker met 5 assen en 10 wielen en een motor van ca. 335 kW (450 pk)  Gelukkig maar dat ze van de werking van motoren en verdere problematiek geen kaas heeft gegeten, want anders was ze wellicht geschrokken.  Ze gaat nu ook alle gewone fossiele auto’s uit de stad verbannen.


15-04-2021 : Soja & Bolsenaro Koppel de woorden soja, tropisch oerwoud en Bolsenaro aan elkaar en algehele verontwaardiging golft over het land. Zinloos om nog in verweer te gaan. Dát is wat het laatse bericht van het WNF beoogt, ondertussen de aandacht afleidend van de betrokkenheid van Boskalis en Arcadis bij de aanleg van een 1000 km lange weg door het oerwoud van Brazilië en de bouw van een haven. Over soja zelf schrijft ‘Agrarisch verweer ‘ op haar site: “Soja wordt primair verbouwd voor sojaolie. Eenieder kan zelf opzoeken in welke producten het wereldwijd allemaal verwerkt zit. In de Verenigde Staten staat bij elke soja-plantage een fabriek waar eerst sojaolie uit de bonen wordt geperst. Wat overblijft is sojaschroot en dat wordt gebruikt als veevoer. Beter dan het weg te gooien lijkt me. Tegenwoordig wordt ook bierbostel, na het brouwen van bier, gebruikt als veevoer. Ook dat betreft een restproduct. En er is een project gestart, met succes, om olijfschroot te gebruiken als veevoer, na het uitpersen voor olijfolie. Met andere woorden: ook al zouden we geen sojaschroot meer invoeren/doorvoeren, dan nog wordt dezelfde hoeveelheid soja verbouwt voor de olie. ”


13-04-2021 : De kleptocraten Presentatie rapport: ‘ Groene Industriepolitiek, bouwen aan een groene eeuw ‘, door het Wetenschappelijk bureau van Groen Links door Evert Nieuwenhuis (GL , UVA, drs psychologie ) . Aanwezigen : Tom van der Lee ( Oxfam Novib , GL, UVA political science ), Diederik Samsom ( adviseur van EU comissaris Timmermans inzake de green deal /energietransitie ) , Marjolein Demmers ( Natuur en Milieu – De postcode Loterij, Nyenrode ), Heleen de Coninck ( ‘klimaatwetenschapper’ ) , Bas Eickhout ( Eu Parlement GL, msc chemistry ) , Joris Thijssen ( greenpeace, TU Delft ), Noortje Thijssen ( directeur wetenschappelijk bureau GL , UVA , social science ) . Tom van der lee is voorzitter van de parlementaire enquete-commissie ‘aardgaswinning ‘ die hij zelf organiseerde middels een motie op 5 maart 2019 .


09-04-2021: City deal (tje ) -Haarlem In haarlem wordt een motie ingediend om vanaf 2025 , 25 % van de woningen van hout te bouwen. Hout, zo staat in de motie die -uiteraard -door Groen Links, D66 en de PvdA werd ingediend, komt van bomen. Die kunnen beter worden gekapt voordat ze omvallen en dan tijdens het rotten de CO2 weer laten lopen. gatver. Dit volgens de laatste inzichten van post moderne houtkenners uit Almere. Zogenoemde CO2 fetisjisten die hout hebben teruggebracht tot een materiaal dat CO2 vast kan houden. De motie werd ingediend in het kader van ‘city deals’ die worden afgesproken tussen de steden in ‘Agenda Stad ‘. In dit geval met betrekking tot het onderdeel ‘de circulaire stad ‘.


09-04-2012: Circulair slopen Het bericht van de Provincie Gelderland die wel bekend staat als de grootste geldsmijter van alle Provincies als het over de energietransitie gaat. Het ging over de ‘ circulaire sloop ‘ van het nog niet zo oude Provincie huis. ( das niet zo duurzaam ) Dat waren de ambtenaren een beetje zat en daarom moest het gesloopt worden ‘omdat het niet meer aan de eisen van de tijd voldeed ‘. Slopen heet tegenwoordig ‘urban mining ‘ waarbij het gebouw ‘circulair wordt hergebruikt. In de praktijk betekent het, dat slopen nu niet meer een kostenpost is, maar een verdienmodel van jewelste . Dat kan, doordat eerst waarde werd toegekend aan oude ramen en vermalen beton dat dan later weer in de wegen verwerkt kan worden alszijnde ‘grondstof’. ( kwestie van opnemen in de eisen ) Kost een paar miljoen liter brandstof met bijbehorende CO2 uitstoot én geld natuurlijk, maar dat heb je wel een ‘ cirreculaire ‘ economie .


09-04-2012 : slavenarbeid Bij de productie van zonnepanelen in China is sprake van slavenarbeid en ernstige vervuiling, zo berichtte het Journaal. De Groene rekenkamer publiceerde al 10 jaar geleden een uitgebreid rapport over vervuiling van de Gele Rivier. Desgevraagd liet de importeur weten dat ie van niets wist .