DE MEDIA

De BBC serie ‘How art made the World’ maakt een reis door het fenomeen van de media vanaf de tijd dat King Darius ( 522 BC ) heerste over Perzië tot aan de inauguratie van WW Bush. Op de afbeelding Alexander de Grote ( 332 BC ) die voor het eerst zijn afbeelding op een munt liet slaan, zodat het volk wist wie hun leider was.  

  • Het zijn de media die de werkelijkheid creëren waarin we leven . Zij bepalen ons denken, handelen en wat we kopen.
  • polarisatie is een instrument dat ze gebruiken om de macht van het establishment te bestendigen.

Voorheen waren kranten lokaal en gelieerd aan een zuil ( kerk ). Nu zijn de media in handen van slechts enkele, globaal opererende media-Conglomeraten, die weer in handen zijn van slechts enkele machtige figuren uit bedrijfsleven en politiek. In Nederland worden de Volkskrant, Trouw, het Parool en de meeste regionale kranten, uitgegeven door het Belgische media huis DPG media. Al deze kranten berichten op dezelfde manier over onderwerpen, zoals ‘de opwarming van de atmosfeer'( de klimaatopwarming ), energie, cultuur en de Militaire operatie van Rusland tegen Oekraïne. In een gesprek met een volger van deze ‘mainstream media’ zal men, negen van de tien keer,  tegen de ‘ muur van de media ‘ aanlopen; ‘de communis opinio’. Alle argumenten zullen worden gepareerd met verwijzing naar hetgeen de media en hun experts en wetenschappers, verkondigen.  In de Volkskrant wordt wetenschapsjournalist Maarten Keulemans zelfs afgebeeld met een aura rond zijn hoofd om aan te geven dat aan zijn oordeel niet getwijfeld wordt en zo gedraagt Keulemans zich ook in zijn repliek naar zelfs eminente en gelauwerde wetenschappers toe.  Niet gewenste informatie komt gewoonweg het bastion van de wereldwijde media niet binnen.   

De Volkskrant, Trouw en Parool en nog een hele rij gelieerde media van DPG media -speciaal de lokale omroepen – vormen aldus een machtig vehikel om de gewenste (politieke) boodschap te verspreiden en reclame te maken voor diensten en producten, zoals een warmtepomp en elektrisch voertuig . Daartoe worden geraffineerde communicatie technieken ingezet. Columnisten gebruiken polarisatie als middel om groepen tegen elkaar uit te spelen om zo de macht van hun broodheren te consolideren .

Polarisatie is het middel van de media om de macht van de zittende macht – het establishment- te bestendigen door die voor te stellen als moreel superieur. Dat wordt goed weergegeven in de titel van het boek van Rutger Bregman – een exponent van de linkse beweging en politiek- ”De meeste mensen deugen ”. Mensen dus die zich conformeren aan de heersende publieke opinie: de Communis Opinio, zoals die door de media wordt gebracht . Zij, die kritiek hebben worden in artikelen van columnisten, uitgesloten van deelname aan de groep (1) en neergezet als aanhangers van ‘rechts ‘ ; als het even kan ‘extreem rechts ‘ ( zie cartoon ) , waarbij aanhangers daarvan wappies of complotdenkers worden genoemd en woorden als ‘nazi’, ‘fascist’, ‘antisemiet’ en ‘bruinhemd’ veelvuldig worden gebruikt voor maximaal effect. Andersom vallen de media tegenstanders keihard aan als iets ze niet bevalt of als de alternatieve media een gevaar vormen. Dan wordt de volledige msm -inclusief het Journaal- ingezet om de aanval af te slaan. Onder het aanroepen van de journalistieke code en de beginselen van Democratie, waaronder Persvrijheid (2) roepen ze op tot het verbieden van de ‘rechtse’ omroep Ongehoord Nederland’ en om via wetgeving te komen tot het afsluiten van internetsites van alternatieve media ( D66 ) en in een adem over andere landen waar de persvrijheid geschonden zou worden of censuur toegepast .

Op dit moment loopt er een zaak tegen het bestuur van de NPO waarin het wordt beschuldigd van het schenden van de journalistiek code , haar eigen missie en ernstig in gebreke te blijven waar het gaat om het brengen van onafhankelijke en objectieve informatie over ‘het klimaat ‘ en de ‘energietransitie’. Ofwel dat het ervan wordt beschuldigd een propaganda vehikel te zijn. Deze zaak werd aangespannen- nota bene – door de voormalig directeur van de NOS , bauke Geersing https://www.climategate.nl/2022/10/een-lesje-in-journalistieke-integriteit/

Ad 1 In het boek ‘Angst voor vrijheid ‘ beschrijft Erich Fromm waarom mensen zich conformeren aan een groep en waar dat toe kan leiden. Erich Fromm zelf moest Duitsland ontvluchten. https://nl.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm

Ad 2 zie de wikipedia pagina over Alexis de Tocqueville. https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexis_de_Tocqueville