DE MEDIA

”Je kan een paard wel naar de rivier leiden, maar niet dwingen te drinken of je kunt mensen wel proberen te leiden naar de waarheid, maar ze daar niet toe dwingen.” 

De BBC serie ‘How art made the World’ maakt een reis door het fenomeen van de media vanaf de tijd dat King Darius ( 522 BC ) heerste over Perzië tot aan de inauguratie van WW Bush. Op de afbeelding Alexander de Grote ( 332 BC ) die voor het eerst zijn afbeelding op een munt liet slaan, zodat het volk wist wie hun leider was.  

Voorheen waren (landelijke) kranten zelfstandig, veelal gelieerd aan een (religieuze) stroming. Nu zijn media wereldwijd in handen van slechts enkele, globaal opererende media-Conglomeraten, die weer in handen zijn van slechts enkele machtige figuren in bedrijfsleven en politiek. In Nederland worden de Volkskrant, Trouw, het Parool en de meeste regionale kranten, uitgegeven door het Belgische media huis DPG media. Al deze kranten berichten op dezelfde manier over onderwerpen, zoals ‘de opwarming van de atmosfeer'( de klimaatopwarming ), energie, cultuur en de Militaire operatie van Rusland tegen Oekraïne. In een gesprek met een volger van deze ‘mainstream media’ zal men, negen van de tien keer,  tegen de ‘ muur van de media ‘ aanlopen; ‘de communis opinio’. Alle argumenten zullen worden gepareerd met verwijzing naar hetgeen de media en hun experts en wetenschappers, verkondigen.  In de Volkskrant wordt wetenschapsjournalist Maarten Keulemans zelfs afgebeeld met een aura om zijn hoofd om aan te geven dat aan zijn oordeel niet getwijfeld wordt en zo gedraagt Keulemans zich ook in de repliek tegen zelfs eminente en gelauwerde wetenschappers.   Als ik verwijs naar Prof. Dr. Kees de Lange of William Happer of naar artikelen en grafieken, dan maakt men een weggooigebaar.  Niet gewenste informatie komt gewoonweg het bastion van de wereldwijde media niet binnen.  Er zijn natuurlijk mensen uit de wetenschap en techniek die de berichten met afgrijzen lezen en niet zelden als een klap in het gezicht ervaren. Ze schrijven brieven aan de redactie maar die worden nooit geplaatst. Enkel brieven worden doorgelaten die voldoen aan de directieven van bovenaf, zoals:  ”Waar blijft de overheid met een deltaplan voor energiebesparing ‘.  

De Volkskrant, Trouw en Parool en nog een hele rij gelieerde media van DPG media vormen aldus het vehikel waarmee de gewenste (politieke) boodschap wordt verspreid en fungeert tegelijkertijd als PR en marketing kanaal van het eco-industrieel complex.  daarbij worden geraffineerde communicatie technieken ingezet. Columnisten spelen een belangrijke rol en verder advertorials: advertenties in de vorm van redactionele stukken. 

Als het Fvd te gevaarlijk wordt op rechts of als de alternatieve media teveel de overhand krijgen worden de columnisten ingeschakeld.  

Vorig jaar verzorgde columnist Max Pam de aftrap in een campagne om het FvD en leider Thierry Baudet te demoniseren en schuwde daarbij niet woorden als ‘nazi’, ‘fascist’, ‘antisemiet’ en ‘bruinhemd’.  Daarna mochten de columnisten, van Bert Wagendorp tot Loes Reijmer elkaar overtreffen in artikelen om de lezers duidelijk te maken dat het FvD een extreem rechtse partij zou zijn. Sander Schimmelpenninck wist zelfs Max Pam te overtreffen. Tegen de schenen trappen ? Moi ? Sander is een heel klein mannetje met een EGO van hier tot Tokyo die, onder luid gejoel van de menigte de spreekwoordelijke nerd – ‘rechts’ – in elkaar mag trappen op het virtuele schoolplein. Krantenbazen weten; hoe grover en banaler de columnist, des te meer lezers het oplevert en hoe beter het bericht wordt verspreid. Marcia Luyten tenslotte overtreft in grofheid en banaliteit al haar collega’s met haar artikel begin januari 2023 ‘De democratie vecht terug’, waarin 60.000 fatsoenlijke mensen – leden van het FvD – lezen kunnen :

‘ FvD schakelt door naar extreem-rechts door vrije verkiezingen verdacht te maken, door fascistisch en antisemitisch gedachtengoed in zijn achterban toe te laten, en door geweld niet categorisch af te wijzen.”

Marcia Luyten en haar Collega ’s kunnen dit soort teksten ongestraft schrijven, want ze weten zich gesteund door de politiek en de culturele elite. ’s avonds geven ze weer acte de présence in talkshows op TV en doen ze er nog een schepje bovenop met z’n allen. In geval van ook maar enig protest wordt de volledige msm -inclusief het Journaal- ingezet om het FvD en hen, er vervolgens van te beschuldigen journalisten te bedreigen en te hinderen bij het uitvoeren van hun werk. De NVJ – de Nederlandse Vereniging van journalisten heeft er geen moeite mee om, onder de vlag van VRIJE PERS, op te roepen tot het verbieden van de ‘rechtse’ omroep Ongehoord Nederland en via wetgeving te komen tot het afsluiten van internetsites ( D66 )   

Officieel is de journalistiek onafhankelijken en werkt ze volgens de principes van hoor en wederhoor, maar dat is niet het geval als politieke tegenstanders uit de weg geruimd moeten worden.  Dan is alles geoorloofd en alles toegestaan.  In plaats van op te tekenen dat het FvD Alexis de Tocqueville, de  uitvinder van de Democratie in haar vaandel heeft staan, beschuldigen ze haar en haar leider van het omgekeerde in de columns.  In discussies herhalen de lezers en aanhangers van de linkse politiek deze provocaties en zijn dan verbaasd over het feit dat de polarisatie zo toeneemt.   

Maar zoals de media polarisatie kunnen aanwakkeren, kunnen het ze het ook weer onschadelijk maken.    

Die opdracht aan de verzamelde columnisten was het nu om het idee van polarisatie uit de hoofden van mensen te halen op dezelfde manier als waarop ze het er eerder inplantten.  Ter ondersteuning van de stelling diende een onderzoek van het  SCP – Sociaal Cultureel Planbureau- waaruit naar voren was gekomen dat polarisatie helemaal niet zo wijdverspreid was als eerder werd verondersteld. Klein maken van wat groot is, of groot wat klein is, is ook een beproefde techniek.    

Op 30 december was het de beurt aan columnist Bert Wagendorp die schreef : ‘noem polarisatie in 2023 gewoon ‘verschil van mening ‘ en in zijn wekelijkse column sprak hoofredacteur Pieter Klok geruststellende woorden tot zijn lezersschare inzake polarisatie. Deze cartoons laten zien wat hij daarmee bedoelt. Op de cartoon wordt de verslaggever van omroep Ongehoord Nederland uitgebeeld als een lid van de Klu klux clan, een zeer gewelddadige beweging uit de 19de eeuw.  Polariseren? Groepen tegen elkaar uitspelen? demoniseren? Wij ?

Uiteraard begrijp ik dat veel lezers nu het bekende wegwerpgebaar maken. Daarom was ik erg blij met de bijval van Sylvia Witteman, de enige echte columniste van de Volkskrant herzelf, vlak voor het publiceren.   

Op 05/01/2023  schrijft ze in haar column: ” Nu is De Telegraaf natuurlijk niet bepaald de krant van Woke Nederland, en dat hoeft ook niet, want zulke kranten zijn er al genoeg”.  

Sylvia Witteman is de vrouw van van Philippe Remarque, die ze in haar stukjes altijd liefkozend aanduidt met ‘huisgenoot P’ en dankzij welke ze waarschijnlijk nog haar stukjes mag schrijven met daarin bovenstaande teksten, want Huisgenoot P is de baas van Pieter Klok bij DPG media.   

06/01/2023 

Bert Pijnse van der Aa 

De zaak tegen het NOS journaal https://www.climategate.nl/2022/10/een-lesje-in-journalistieke-integriteit/