De muur van de media

In het voorwoord van de LessWatts Post schrijf ik dat de media niet onafhankelijk en objectief schrijven over de energietransitie. Maar waarom is dat dan. Waarom zouden de media niet kunnen schrijven dat de energietransitie gelijkstaat aan verspilling en destructie en uitleggen aan hun lezers waarom mensenwetten niet natuurwetten kunnen overrulen.    

In de eerste plaats om de simpele reden dat de krant verkocht moet worden en moeilijke verhalen daaraan niet bijdragen. In de tweede plaats omdat de gemiddelde lezer niet over de noodzakelijke basale kennis van natuurkunde, biologie en geologie beschikt. Toch zijn dat niet de belangrijkste redenen voor het feit dat kranten en de media niet objectief schrijven en berichten over de energietransitie /greendeal. Die is gelegen in het feit dat het verdienmodel van de media bestaat uit het schrijven van artikelen in opdracht. Met betrekking tot de energietransitie is het ‘eco- industrieel complex’ de opdrachtgever: de kongsi van overheden (VN) , het bedrijfsleven, de financiële sector ( pensioenfondsen ) , politiek en vooral NGO’S (Greenpeace ) die samen de maatregelen inzake de energietransitie ‘verkopen ‘  

De media aldus schrijven over de zegeningen van de ‘groene’ economie want daar moet men in investeren volgens de richtlijnen van Brussel (Taxonomie ) en Bloomberg.  ( Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) )  Media die een tegengeluid laten horen, leiden per definitie een marginaal bestaan en worden, als het even kan, door die -mainstream-media aangevallen en uitgeschakeld en steeds vaker zelfs verboden.     

‘Als gevolg van de jarenlange indoctrinatie door de media raakten mensen geconditioneerd. Grote groepen mensen ontlenen inmiddels hun bestaansrecht aan de economie van de energietransitie en werken bij groengewassen bedrijven; voor velen is de energietransitie de werkelijkheid. De muur van de media biedt bescherming.  

De communis opinio van de media volgen betekent veiligheid, geeft rust en schept kansen voor een mooie carrière.  Als het betekent dat men de wetten van de natuur moet verloochenen of dat de waarheid geweld moet worden aangedaan, dan accepteert men dat.