de petten van Shell

Shell is een van de 6 grootste bedrijven ter wereld dat voldoet aan alle ESG-richtlijnen inzake Corporate Governance en zegt te streven naar ‘Net zero ” ( Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) Je zou kunnen zeggen haast, dat Shell behoort tot het beste jongetje of meisje van de klas.

Al weer geruime tijd geleden, nog ver voordat het bedrijf werd ‘aangeklaagd’ door Milieu Defensie, kondigde Shell aan dat ze de grootste stroomleverancier ter wereld wilde worden.  ‘Powering progress’ luidt de titel van het programma waaronder Shell zich aanpast aan de nieuwe werkelijkheid met als doel om blijvend de belangen van de aandeelhouders en beleggers te dienen:  

  • Powering Progress generates value for our shareholders. It provides the financial strength to transform our company as the world makes the transition to cleaner energy.  Na de rechtzaak, door Milieu defensie aangespannen en dankzij de inspanningen van de stichting ‘follow this’ steeg de koers van het aandeel van 1345 GBX op 24 mei 2021 naar 2030 GBX op 8 juli 2022 .
  • It focuses on working with our customers and across sectors to accelerate the transition to net-zero emissions, in step with society. A net-zero world is where society stops adding to the total amount of greenhouse gases in the atmosphere.  Als moeder van alle economische sectoren is Shell als een van de leveranciers van de brandstoffen daarvoor, eveneens de moeder van de ‘economie van de energietransitie’.  De ‘net zero’ wereld zal dus bereikt worden als de fossiele reserves zijn uitgeput.   ( Shell zegt dus niets verkeerds als ze zegt: ”where society stops adding to the total amount of greenhouse gases in the atmosphere. ”)
  • Powering Progress means powering lives and livelihoods through our products and activities, and by supporting an inclusive society.  Als bedrijf dat voorziet in de meest basale voorwaarde voor de economie ( gebaseerd op het verbranden  van fossiele brandstoffen ) maakt ze de inclusieve maatschappij mogelijk. 
  • It also means respecting nature by protecting the environment, reducing waste and making a positive contribution to biodiversity.  Hoe kan de natuur worden gerespecteerd als in het kader van de energietransitie bossen worden gekapt om fossiele brandstoffen te vervangen en hoe kunnen afvalbergen worden verminderd  als daar miljarden zonnepanelen op zullen belanden en 10 duizenden wieken van windmolens.   
  • Powering Progress is underpinned by our core values of honesty, integrity and respect for people, and our focus on safety.  Als het gaat om de ethiek die hoort bij verspilling en destructie en afnemende brandstofefficiëntie, dan passen daar bovenstaande woorden allerminst bij.     

Shell is niet volgend , maar leidend in de greendeal als moeder van alle economische activiteit. De fossiele en groene pet zijn in feite dezelfde pet dus. Als het gaat over waterstof, dan zet Shell haar mooiste groene pet op en bij de productie haar mooiste fossiele pet. In alle schakels van de keten maakt het bedrijf winst, incasseert subsidies én kan zich afficheren als net zero bedrijf. Vandaar de onverminderd grote belangstelling op de beurs en bij pensioenfondsen, waarvan de leden dachten dat die gingen beleggen in fossiel-vrije bedrijven.    

Het laatste wapenfeit in de opbouw naar een groen imago als ‘net zero’-bedrijf, is het plaatsen van 50.000 laadpalen in Engeland, uitgevoerd door het  Duitse laadpalenbedrijf Ubitricity dat Shell onlangs had gekocht.  Een en ander tot grote vreugde van Boris Johnson die wel wat positieve geluiden kon gebruiken tegen Brexit-sceptici. Als beloning beloofde hij maar liefst driekwart van de kosten te betalen.

de grote zwendel

ABP