diensten

Het energiepres(en)tatie rapport:(ook online) is een rapport over het energieverbruik van uw huishouden . Niet alleen het zogenaamde “gebouwgebonden ” gebruik wordt in kaart gebracht,  maar ook  dat  van verlichting , apparatuur en warmwater.

In het rapport wordt  met een grafiek inzichtelijk gemaakt wáár en hoeveel energie wordt verbruikt en wat de mogelijke besparingen zijn.

vanaf  €. 150,- excl btw.

Geveltimmerwerk:  Bemiddelen en adviseren over vernieuwen, vervangen of aanpassen van ramen deuren en kozijnen, zodat isolatieglas kan worden aangebracht. Specialiteit  oud  geveltimmerwerk met originele detaillering.

eerstelijns onderzoek : naar mogelijkheden voor energiebesparing en afvalreductie bij scholen , bedrijven en instellingen.

Advies verwarmingssystemen : centraal versus decentraal, statisch versus adaptief. investering, kosten en CO2 uitstoot.

CV ketel, Warmtepomp, houtgestookte CV, tegelkachel, speksteenkachel, infrarood verwarming, adsorptiekoeling en combinaties met zelf energie opwekken  zoals Zonnecellen (PV), zonneboiler en ( micro)  WKK

Advies materialen: eigenschappen, duurzaamheid, energiebalans .

energiezuinig, levensloop bestendig wonen : Advies bij renovatie /vernieuwbouw  van bestaande woningen tot energiezuinige en levensloop bestendige woning. Hiertoe werken we samen met een architect en specialisten

Visualisaties en tekenwerk : maken van levensechte visualisaties en tekenwerk ten behoeve van  aanpassingen.

Prijsvergelijking : beoordelen offertes ; onderzoek specificaties en eigenschappen.