digi taal

Waarom is het belangrijk voor kinderen om al vroeg in aanraking te komen met het binaire getallen stelsel ?

Omdat computers met binaire getallen werken.

het is een heel eenvoudige taal die maar twee tekens kent : een 0 ( nul) en een 1.  Dat is nodig omdat een computer alleen maar daarmee werkt.  De tekst van onderstaande regel ziet er dan zo uit:

in een computer zitten chips met miljoenen schakelaartjes die alleen maar de stand aan en uit kennen



De ‘processor’ van de computer begrijpt al die nulletjes en eentjes en vertaald die weer in de tekst op het scherm

terug