Energie besparen + levensduur – bestendig wonen

droppedImageDe kosten van energie zullen vrijwel zeker blijven stijgen en een steeds groter deel uitmaken van de vaste lasten. Besparen levert geld op, helpt mee de co2 uitstoot te verminderen en resulteert veelal in verhoogd wooncomfort. Voor bedrijven levert het concurrentievoordeel . Scholen en organisaties kunnen indirect  energie  en geld besparen door te proberen  minder afval te produceren.

Terugverdienen  Om te komen tot besparingen  in energie moeten investeringen worden gedaan. De eerste vraag zal altijd zijn of die investering binnen redelijke termijn kan worden terugverdiend. De Utrechtse Energiewinkel  beschikt over een  mooi rekenmodel waarmee de besparingen inzichtelijk worden.  Niet alleen het zogenaamde “gebouw-gebonden “gebruik,  maar ook dat van de bewoners zelf.  Met name dit  gedrags – gebonden gebruik is  een eye- opener.

Minder gebruik van energie betekent ook een jaarlijkse  besparing in termen van geld.  Het bedrag komt  ieder jaar weer terug  en telt  op, tot een cumulatieve besparing., zónder  tussentijdse kosten.  Dat bedrag kan in de loop van de jaren behoorlijk oplopen,  waarbij , in de meeste gevallen, zal blijken dat de investering  ruimschoots kan  worden terugverdiend.

Wij rekenen het  voor u uit en adviseren en bemiddelen bij de uitvoering,  maar…..

Energie besparen + levenduur bestendig maken van de woning  combineren.  Dát is  is pas echt besparen en  vooruitzien.

Lees verder ….