Verwarmingssystemen

De keuze voor een verwarmingssysteem in een woning of gebouw zal in hoge mate de toekomstige stookkosten bepalen en de mate van uitstoot van roet,fijnstof, CO2 en NOX – gassen.

Ook de mogelijkheden van bediening en regeling hebben veel invloed op het uiteindelijke gebruik van brandstoffen.

Met toepassing van systemen voor opwekking van warmte/energie met hernieuwbare bronnen, zijn interessante combinaties te maken met een laag brandstofverbruik, lage exploitatiekosten, lage emissies en mogelijkheden onafhankelijk te zijn van energieleverancier en netwerk ( off grid )