energie voor dummies

Never the twain shall meet’ is een bekend spreekwoord.  Het betekent zoveel dat mensen elkaar nooit zullen vinden op bepaalde thema’s. Een uitspraak die zeker opgaat voor de thema ’s klimaat en energietransitie. Zegt de een ja, dan zegt de ander nee; zegt de een  ‘waar’, zegt de ander ‘onwaar’. Er zijn mensen die rationeel zijn en alles correct weergeven volgens de wetten van de biologie , scheikunde en natuurkunde, maar die hadden niet gerekend met machtige kruidenvrouwtjes en politici.  Er zijn zowel volkomen onnozele als nietsontziende en gewetenloze opportunistische volgelingen, die spreken over de toekomst van uw ! kinderen en er zijn tenslotte media die tot taak hebben verwarring te zaaien en in stand te houden. Waren mensen niet gedreven geweest door macht, geld en hebzucht, maar door duurzaamheid in de waarachtige betekenis van ‘volhoudbaarheid’, dan was er nooit zoiets als een energietransitie uitgeroepen door uw leiders.   

Uit de geschiedenis van de mens weten we helaas dat het nooit anders is geweest en ook nooit anders zal worden,  zoals te leren uit de BBC documentaire ‘How art made the world’. Zeker weten we wél dat we een keer dood gaan. Tot die tijd zullen we elke dag voedsel verbranden in ons metabolisme en omzetten in arbeid en de instandhouding van lichaamsfuncties.  

8 miljard mensen moeten elke dag eten om in leven te blijven en 8 miljard mensen consumeren elke dag enkele liters fossiele brandstoffen, afhankelijk van waar ze wonen op de planeet.  In Nederland en landen met vergelijkbaar inkomen per capita, ligt de consumptie van fossiele brandstoffen op ca 15 liter benzine equivalenten per dag.   

Op de snelheid waarmee de voorraden zullen afnemen heeft de mens invloed. Door er zuinig mee om te gaan of ze te verspillen.  Onze leiders hebben ervoor gekozen de snelheid op te voeren.  Misschien dat ze wel geen keus hadden.  

Mensen zullen het nooit met elkaar eens worden over het klimaat en de energietransitie , maar dat laat onverlet dat wetten van de thermodynamica , zoals beschreven door de mensen op de afbeelding , onveranderd zullen blijven bestaan. Daar kan al het gekrakeel op aarde niets aan veranderen. Noch zullen mensenwetten van Klavers en Jettens dat kunnen, noch zal de hoogste Rechter op aarde die kunnen ontkrachten. ( Zij allen spelen het spel van de hoogmoed doordat dus wél te doen. )

Hieronder twee keer de wetten van de Thermodynamica beschreven uit verzamelde teksten:  

A) 1. Warmte en arbeid zijn uitwisselbaar. 

2. bij de uitwisseling tussen warmte en arbeid treden  verliezen op.  (Hoe hoger de temperatuur van de bron en hoe lager de ‘sink ‘ -waar de warmte naartoe stroomt- hoe kleiner dit verlies)  

Dat “verlies” is waar klimaatveranderingsgekken geen rekening mee willen houden. Het is voor miljarden het verschil tussen leven en dood. 

Je kunt niet iets voor niets krijgen. Alle hernieuwbare energiebronnen zullen een hoog verlies hebben, d.w.z. hoge kosten. ( in de keten die de ‘hernieuwbare energie ‘gelovigen altijd vergeten)  Behalve fossiele brandstoffen en kernenergie omdat die zo geconcentreerd zijn in warmte-inhoud dat het verlies minimaal is. Al het andere dat men doet, zoals zonnestralen concentreren, of windenergie, of biobrandstoffen geeft hogere verliezen. ( met name houtverbranden icm een warmtenetwerk ; de verliezen daarvan overstijgen in ruime mate de opbrengst )      

Er is geen wetenschap op aarde, nu of nooit, die de wetten van de thermodynamica kan schenden.Dus nu begrijpen we waaraan we vooruitgang te danken hebben. ( ‘Hádden’ dus als de energietransitie niet stopt )  Aan arbeid, verkregen met lage verliezen.  

B)    ” But nothing is as hilarious as the fake science of “climate”. It seeks to overturn the Second Law of Thermodynamics itself, by convincing people that a low-calorific value “fuel” or “solar cell” or “wind” will somehow be more efficient than a high grade thermal source. Or that electric cars, using energy first from fossil fuels converted to electricity, then stored in batteries, will be “cleaner” ( cleaner means, no visual smoke, I suppose). Than the same fuel poured into the car.”