ethiek en de economie van de energietransitie

 

Ethiek(Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.” (bron: wikipedia )

Als we spreken over de economie van de energietransitie, zouden we het ook moeten hebben over normen en waarden en over de wettelijke regels die van toepassing zijn op goed koopmanschap, maar die ontbreken.

Oplichting . Volgens het wetboek van strafrecht is oplichting een vorm van bedrog, een ‘misdrijf’, waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen (artikel 326 van het NederlandseWetboek van Strafrecht), maar zonder oplichting zou er geen handel in groene stroom kunnen bestaan.

Verplichte of gedwongen winkelnering. De situatie waarin de consument verplicht wordt, goederen of diensten af te nemen bij een bepaalde leverancier. Verplichte winkelnering was vooral aan het begin van de industriële revolutie een fenomeen waarbij werknemers volledig afhankelijk waren van hun bazen en leidde tot de komst van coöperaties. ( de coöp ) Verplichte winkelnering werd verboden bij wet, maar lijkt in de economie van de energietransitie weer te zijn ingevoerd.

bescherming van de Consument om de belangen van de consument te beschermen werd de Autoriteit Consumentenmarkt opgericht, maar in het kader van de economie van de energietransitie behartigt de ACM evident de belangen van het bedrijfsleven. Een energieleverancier die zegt 100% groene stroom te leveren, maakt zich in de eerste plaats schuldig aan misleiding van de consument in reclame-uitingen van -onder meer – Vattenfall, Eneco en Van de Bron. De ACM –Autoriteit Consumenten Markt zou deze reclames hebben moeten verbieden op grond van misleiding en bedrog.

vrije mark vs gereguleerde markt de ‘hernieuwbare energie’ – markt is een gereguleerde markt , gebaseerd op subsidies en overheidsgaranties.  

De oplichting manifesteert zich, doordat energieleveranciers ”groene stroom ”, (elektrische energie) zeggen te leveren, terwijl daar geen sprake van kan zijn. Ze leveren fake stroom waarbij ze verwijzen naar zogenaamde VPPA’s: Virtual Power Purchase Agreements, contracten waarin de energieleverancier dus virtuele stroom afneemt van een wind- of zonnepark.  Stroom die niet fysiek wordt geleverd en ook niet wordt opgewekt; enkel bestaat op papier.  Uit dit grafiekje kan je een indruk krijgen hoeveel uren het Gemini-windpark stroom levert. ( blauwe staven ) 

Van zonnepanelen weten we natuurlijk dat die alleen stroom leveren als de zon schijnt, voornamelijk in de zomer. Gerekend wordt met 1000 uur per jaar.(van de 8760) Wanneer een energie leverancier beweert 100 % groene energie te leveren is er niet alleen sprake van misleiding ,maar ook van oplichting in het geval die een overeenkomst op basis van dat gegeven aangaat met de consument. Van alle energiebedrijven spant het bedrijf   ”Van de bron’ wel de kroon in brutaliteit.  Op haar site schrijft Van de Bron :  

”Al onze energie is duurzaam geproduceerd en opgewekt in Nederland. Zo weet je bij Vandebron zeker dat je écht goeie energie afneemt ” 

In werkelijkheid zou de klant van van Van de bron in de meest gunstige omstandigheden circa – 3000 uur per jaar ‘groene ‘stroom kunnen afnemen omdat de zon niet meer schijnt en de windmolens niet langer draaien.  Een klant met een typisch jaarverbruik van 3600 kWu zou aldus in werkelijkheid maximaal 1232 kWu ‘groené stroom afnemen.  Theoretisch, want in veel gevallen zal de stroom worden opgewekt als er geen vraag is .

Verder inzoomend blijkt er ook sprake te zijn van diefstal bij de handel in groene stroom en betalen consumenten de rekening twee keer: via de ODE- opslag duurzame energie- en belastingen. Op de verlies-en winstrekening van energiebedrijven is de grootste post ‘subsidie’ en de leningen op de balans leveren voor de investeerders een gegarandeerd rendement over de looptijd.  Zonder subsidies waren er nooit windmolen-en zonneparken ontstaan. Geen enkele investeerder of bank zou geld hebben gestoken (hebben mogen steken) in wezenlijk verlieslatende bedrijfsmiddelen als windmolens en zonnepanelen.  De garanties van de overheid worden betaald door de consument , die zo een formidabele sigaar uit eigen doos krijgt, terwijl de directeuren en aandeelhouders van de energiebedrijven letterlijk slapend rijk worden zonder ook maar een cent risico te lopen.  Dit heeft niets meer met ondernemen te maken in de zin dat een onderneming risico’s loopt; het is gewoon gelegaliseerde diefstal. ( Kleptocratie komt van het Griekse klepto en kratein, en betekent dus “regering door dieven” , bron wikipedia )  

De volgende leugen is dat ‘groene’ stroom mag worden verkocht als ‘groene’ stroom omdat met de opwekking de CO2 uitstoot zou dalen. Dat is niet zo. Integendeel: de CO2 uitstoot stijgt juist.  ( duurzaam=verspilling ) Voorts maakt het mechanisme van subsidies dat er steeds meer windparken en zonneparken-plassen worden aangelegd die steeds meer stroom gaan produceren die niet wordt afgenomen. ( lees ook ‘het perpetuum mobile ‘)De parken worden dan gewoon uitgeschakeld, terwijl de investeerders hun geld blijven krijgen. Deze handelswijze, die leidt tot zoveel verspilling en destructie -willens en wetens- zouden we in vroeger tijden hoogst on-ethisch hebben gevonden en streng afgekeurd.

Lang heerste in de Christelijke traditie ook het begrip ‘rentmeesterschap’ , hetgeen zoveel betekende dat de mensen geen roofbouw zouden plegen op natuurlijke bronnen en altijd zouden streven naar het verminderen van de aanslag op natuurlijke bronnen. Ook dat idee werd ten grave gedragen. Roofbouw op bossen en natuurlijke bronnen weer volop terug. Te zien is in de film Planet if the Humans ( ‘via videos ) hoe Al Gore, Richard Branson ism met oa Shell en KLM dat doen.