scholen

Voor scholen kunnen we in de eerste lijn een inventarisatie maken en oplossingen aandragen.  Gebleken is dat scholen, vaak met eenvoudige middelen , veel kunnen besparen.

Als generalisten kijken we naar het geheel. Voor een eventueel vervolgtraject beschikken we over kennis en een uitgebreid bestand van specialisten.

 

De Energie Bibiotheek en de Energie Machine

Leerlingen kunnen in ‘ De Energie  Bibliotheek”  een beknopt overzicht vinden van belangrijke onderwerpen die met ‘energie’ te maken hebben.

Onder ‘opslag‘  is het idee voor ‘ De Energie Machine ” te vinden.

potloodtekening van de Energie Machine
potloodtekening van de Energie Machine