over energie

ALLE ENERGIE KOMT VAN DE ZON

het functioneren van de wereldeconomie werd, na de uitvinding van de stoommachine (1769 ) ,volledig gebaseerd op en afhankelijk van de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals de grafiek weergeeft.

4500 miljoen jaar al draait de aarde haar baan rond ‘onze’ Zon. In vroeger tijden wisten mensen dat niet en hadden daarom allerlei (bloedige) rituelen en gebruiken om hun ‘God van de Zon’ te behagen, want zij wisten wél, dat Alle energie die hun gewassen deed groeien van de ( hun) Zon kwam.  In fossiele brandstoffen: kolen olie en gas zit enkele honderden miljoenen jaren zonne- energie opgeslagen.   De voorraden werden 300 miljoen jaar geleden gevormd in het geologische tijdperk ‘Carboon’. Zullen de voorraden ooit uitgeput raken dan zal daarmee een eind komen aan de huidige beschaving . 

In een interview met Newsweek van 2015,  sprak de beroemde wetenschapper James lovelock  overleden 26-07-2022  (103) – de beroemde woorden :

" Het einde van de wereld zoals wij die kennen begon in 1712, het jaar waarin de Devonshire-smid Thomas Newcomen een, door kolen aangedreven, stoommachine uitvond. Het was de eerste keer dat opgeslagen zonne-energie op een serieuze manier werd benut, met effecten die ons en onze wereld nu "grijpen in een reeks onstuitbare gebeurtenissen. We zijn als de tovenaarsleerling die de geest uit de fles liet".
James Lovelock.jpg.gallery

De energietransitie.  Op dit moment wordt er in de media gesproken over een transitie van energie, maar uit bovenstaande kun je begrijpen dat er niet zoiets kan bestaan: er is maar één bron.   

Om zogenoemde ‘hernieuwbare energie’, waarover je wellicht veel leest en hoort, te produceren is altijd méér fossiele energie nodig dan het oplevert, zo leren de wetten van de Thermodynamica.

Carlo Rovelli, schrijver van het boek ‘Het Mysterie van de Tijd’ zegt het zo :  

Energie- dat vertelden ze op school- blijft behouden! Die wordt niet gecreëerd en ook niet vernietigd ! En als die dan behouden blijft , waarom is er dan steeds weer nieuwe energie nodig ? Waarom gebruiken we niet steeds dezelfde energie ?  de waarheid is dat er energie in overvloed is en dat die niet wordt opgebruikt.  Het is niet de energie die de wereld voortstuwd, maar lage entropie.

Energie- mechanisch, elektrisch, chemisch of potentieeel- wordt altijd omgezet in thermische energie, oftewel warmte gaat over op koude(re) oppervlakken en is dan op geen enkele manier weer terug te halen en opnieuw te gebruiken om planten te laten groeien of een motor te laten draaien. Tijdens die processen blijft de energie gelijk, maar neemt de entropie toe en die toename is onomkeerbaar, zo leert het tweede principe van de thermodynamica. “