pensioenfonds ABP

A-BP en omdenken. ( hoe groenwassen werkt )  Medio oktober 2021 ontvingen de 3 miljoen leden van het ABP, het pensioenfonds van ambtenaren en leraren, een brief met de mededeling dat hun pensioenfonds zou stoppen met beleggen in ‘ wat men ‘ fossiele bedrijven was gaan noemen, ter onderscheiding van bedrijven die niet fossiel zouden zijn. Daarover verder in dit artikel meer.  Vrijwel zeker is het dat alle pensioenfondsen zullen volgen. 

Het zat al een tijd in de lucht, maar belangrijk was geweest dat eerst druk van onderaf zou worden opgebouwd, want nu kon het pensioenfonds bij haar besluit verwijzen naar de wens van de leden. De afgelopen periode hadden met name leden van de extinction rebellion – waaronder veel leraren aan (hoge)scholen- de druk opgevoerd om in te stemmen met de ‘groene’ koers.

De stap was echter geheel in overeenstemming met de richtlijnen vanuit Agenda 2030 . Het doel vormt dezelfde kant van de medaille waardoor ook het pensioenfonds zelf ooit was opgericht: alle wereldburgers vastklinken aan het financiële stelsel: het globale piramide spel.  in het web gesponnen

Pensioenfondsen waren opgericht in een tijd dat de vooruitzichten nog heel anders waren en het demografisch model nog niet het waterhoofd vertoonde zoals nu. Werknemers in loondienst werden via CAO’s verplicht deel te nemen aan een pensioenfonds waarmee ze konden sparen voor de oude dag. Maar Pensioenfondsen waren er niet alleen voor om mensen een mooi pensioen te bezorgen, maar vooral voor zichzelf.  Tegelijkertijd met de opkomst, groeiden de wolkenkrabbers in de steden en de winsten van de financiële bedrijven die daarin gevestigd waren bijna letterlijk ’tot in de Hemel’.  Beleggen in Groengewassen bedrijven – zoals Shell en Neste – vormt het voorlopig hoogtepunt in dit ultieme kapitalisme, met dank aan  extinction rebellen. (lees ook het artikel over Roxane van Iperen over hoe mensen meewerken aan hun eigen onderdrukking)       

Het idee, dat Pensioenfondsen niet meer zouden beleggen in fossiele bedrijven is te krankzinnig voor woorden, want direct of indirect zijn alle economische activiteiten gedreven door het verbranden van fossiele brandstoffen. Juist ! in de industriele ketens van ‘hernieuwbare’ energie. ( duurzaam=verspilling )

Deze stap van pensioenfondsen moet dus worden gezien in het kader uitrol van De nieuwste Economie, die gedreven wordt door geld. Wereldwijd stijgt de consumptie van brandstoffen als gevolg van de bouw van windparken, zonneparken en waterstoffabrieken en vooral ook bij de winning van biofuels uit natuurlijke bronnen. Kenmerk is dat in de respectievelijke ketens de CO2 uitstoot vele malen hoger is ten opzichte van het energetisch optimum dat bestond vóór de energietransitie werd bedacht. Ook het PME , het pensioenfonds waarbij alle bedrijven uit de metaal-elektro zijn aangesloten, liet weten , zogenaamd niet meer in fossiele bedrijven te beleggen. artikel over PME