de LessWatts Post inhoud

De energietransitie krant® Objectieve en onafhankelijke berichtgeving over de energietransitie als ultieme verspilling en milieu-vervuiling


INHOUDSOPGAVE

DE ZEVEN STELLINGEN

* veel gelezen

 1. Pagina 13
  1. De waterstofgekte
  2. Innovatie en vooruitgang
  3. De Moestuin
 1. Pagina 12
  1. Top in Glasgow*******
  2. A-BP en omdenken****
  1. Intermezzo**
  2. boktorren, houtworm en parasieten*****
 2. Pagina 11
  1. De gas-prijs****
  2. De Rectrix Magnifica ******
  3. But nothing is as hilarious **
  4. de wet van Kirchhoff
  5. De nieuwste economie ***
 3. Pagina 10
  1. De broodjes aap verhalen over Tata Steel****
  2. De kwaal en de remedie*
  3. Onafhankelijke journalistiek*
  4. PME***
  5. de petten van Shell****
 4. Pagina 9
  1. TNO*
  2. Beter dan God ?
  3. Autoloze zondag
 5. Pagina 8
  1. De vrije pers In verval
  2. energiebesparen op hoog niveau
 6. Pagina 7
  1. ethiek en energietransitie*
  2. Een nieuw IPCC-rapport
 7. Pagina 6
  1. Haro Kraak de Hero*
  2. Roxane van Iperen *****
  3. groen beton
  4. Het orakel Klaver
  5. het doel van parijs
 8. Pagina 5
  1. de stroomkring*
  2. Het ronde vierkantje
  3. Stientje van Veldhoven vertrekt**
  4. kleptocratie in Culemborg
  5. de ontdekking van ecocide
  6. waterstof: knollen voor citroenen verkopen.
  7. de Rechter en het EVRM
  8. Eneco uit de bocht
 9. Pagina 4 ( filmpjes )
  1. Planet of the Humans****
  2. Die ausbeutung der urwälder**
  3. Earth from space: Schitterende film over hoe het klimaat werkt
  4. Greenpeace en palmolie
  5. FSC WATCH en Greenpeace*
 10. Pagina 3
  1. van Trouw tot donut
  2. het antwoord van Ben van Beurden***
  3. De mens in suïcide -modus**
  4. keuzes maken****
  5. Een Fins bos als Pensioen
  6. Vattenfall: de perversiteit voorbij
  7. The day after
  8. Milieu Defensie voert kamikaze aanval uit.*****
  9. KIVI in bed met klimaatactivisten
  10. bèta’s, alfa’s en gamma’s** 
 11. Pagina 2
  1. ecocide*****
  2. groen beleggen***
  3. je moet het ijzer smeden als het heet is*
  4. De AGW hoeft niet bewezen te worden
  5. Hoogovens op het CO2 hakblok*
  6. Recycling PV Panelen
  7. CO2 opslag Shell 
  8. wereld consumptie van energie**
 12. Pagina1
  1. Waarom de energietransitie-krant ?***
  2. Hoogmoed***
  3. De AGW hypothese***
  4. De media en de waarheid***
  5. Energy Charter Treaty
  6. zonnepanelen industrie in Nederland
  7. EU adviseert investeerders
  8. Leaders summit on Climate
  9. bespreking seaspiracy (plastic soep ) **
  10. Amsterdam gaat synthetische brandstoffen maken ( Shell )
  11. Bananen Republiek Amsterdam
  12. Soja & Bolsenaro
  13. De kleptocraten
  14. City deal (tje ) -Haarlem
  15. Circulair slopen
  16. slavenarbeid bij de productie van zonnepanelen

de LessWatts Post

Het broodje aap verhaal van Tata steel  Onlangs werd in alle kranten en het journaal het nieuws gebracht dat Tata steel binnen afzienbare tijd zou stoppen met het gebruik van cokes bij de bereiding van staal in Hoogovens .Een broodje aap verhaal of zelfs :twee broodjes-aap verhaal ineen. 

Een broodjeaapverhaal, stadssage of stadslegende is een verzonnen verhaal dat als waargebeurd wordt doorverteld en daardoor aan overtuigingskracht wint. Bronnen ontbreken meestal; wie het verhaal vertelt, heeft het van iemand anders gehoord die op zijn beurt de oorspronkelijke verteller evenmin kent (bron wikipedia )  

Het eerste broodje aap-verhaal betreft de bewering dat de uitstoot van CO2 zou worden verminderd door de toepassing van waterstof. Dan om zouden méer kolen nodig zijn die meer CO2 uitstoten. In het geval er sprake is van groene waterstof nog veel meer.  Voor de bouw van enorme hoeveelheden windturbines en infrastructuur namelijk zouden enorme hoeveelheden koper en staal nodig zijn. De consumptie van kolen zou zich in een zichzelf versterkend mechanisme razendsnel vermenigvuldigen en daarmee de CO2 nog sneller doen stijgen. Leveranciers van  kolen zul je niet horen natuurlijk over zoveel onbenul. ( zie het artikel ónafhankelijke journalistiek ? ) 

Het tweede broodje aap betreft de toepassing van waterstofgas bij de bereiding van staal. Daarvoor moeten we weten hoe staal wordt bereid in drie stappen

 • 1) Smelten van ijzererts in een hoogoven en aftappen als ‘ruwijzer’ 
 • 2) reduceren van het koolstofgehalte in het oxystaalproces waarna het ‘staal’ wordt genoemd
 • 3) walsen 

Het gaat het over punt 1

In een hoogoven wordt ijzererts gesmoten bij en temperatuur van ca. 2000 graden Celcius door kolen -cokes- te verbranden , maar naast de functie van brandstof hebben de cokes een veel belangrijker functie , namelijk van van het ijzeroxide , zoals het gedolven wordt, ijzer te maken door de koolstof waaruit de cikes bestaan te binden aan de zuurstof van het ijzeroxide.  Fe2O3+C > Fe + CO2 en CO.

Hiernaast een afbeelding van een hoogoven .  te zien is hoe die is gevuld met lagen ijzerertst en cokes die met een karretje via de lopende band worden aangevoerd .samen met toeslagstoffen die de aarde, waarin het ijzerts was opgesloten, binden tot slakken waaruit hoogovencement wordt geproduceerd.  aan de bovenkant worden de gassen opgevangen, waaronder waterstofgas waarmee elektriciteit wordt opgewekt ( de velsen centrale )  

De werkelijke redenen voor het verspreiden van deze broodjes aap-verhalen door alle media zijn te vinden in het feit dat media alleen schrijven wat adverteerders willen uiteraard. Tata Steel maakt deel uit van de waterstof coalitie waarin ook  Shell/ Mitsubishi, de havens van Amsterdam en Rotterdam en de Gasunie! verenigd zijn. Waterstof, CCS of combinaties daarvan zijn door de Europese commissie aangemerkt als duurzame technologien en komen daarom in aanmerking voor miljarden subsidies. dan schrijf je dat braaf op natuurlijk. later, in dit geval al een paardagen later komt de aap al uit de mouw: 

”Met nieuwe installaties wil de fabriek eerst overstappen op gas, later op waterstof

Minister Blok beloofde eerder al dat hij met de Europese Commissie gaat bespreken welke vergroeningssubsidies binnen de kaders van de staatssteunregels vallen. ” . 

Onlangs was in het programma van RubenTerlou: ‘de wereld van de chinezen’  te zien hoe die in Slovenie een gesloten hoogoven weer openden en 5000 mensen weer werk hadden. Die waren heel blij . 

De lessWatts Post

Een nieuw IPCC-rapport  Vooruitlopend op het verschijnen van het nieuwe IPCC- rapport verschijnen in de media reeds de meest krankzinnige artikelen.Een IPCC-rapport is de resultante van wetenschappelijk onderzoeken, uitgevoerd door vele (klimaat-) wetenschappers van over de gehele wereld, die ‘peer-reviewed zijn. Dat wil zeggen: beoordeeld door bevriende wetenschappers, een en ander volgens de gangbare wetenschappelijke methode.  Dit rapport werd voorafgegaan door vele eerdere rapporten waarin de catastrofale opwarming van de aarde wordt voorspeld in verschillende gradaties. Het officiële rapport beslaat 1000 den pagina’s met wetenschappelijke artikelen die alleen voor ingewijden te begrijpen zijn, daarom is er voor politici en beleidsmakers de Summary for Policimakers. de SPM.  

Het IPCC -Intergovernmental Panel on Climate Change is dus een organisatie die valt onder de VN. Het werd opgericht in 1988. Niet geheel toevallig had de oprichting natuurlijk alles te maken met de digitale revolutie; de komst van steeds sneller en krachtiger wordende computers, satellieten, het internet en een wereldomvattend netwerk van meetapparatuur.   Het tijdperk van data en de data gedreven economie was aangebroken met ongekende mogelijkheden in het verschiet.  (Weer-)Satellieten die achter elkaar de ruimte in werden geschoten dankzij verbeterde (digitale) rakettechnologie, gingen enorme hoeveelheden data naar de aarde sturen die nu met supercomputers verwerkt kon worden en zo gaandeweg de klimaatrevolutie triggerde. Sinds de 60 er jaren waren er geluiden gekomen over de toenemende concentratie van CO2 in de atmosfeer die verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de atmosfeer en dankzij de opkomst van de digitale revolutie werd het nu mogelijk onderzoek te doen naar de werking van het klimaat en de rol van CO2 in de atmosfeer.  De nieuwe klimaatwetenschap, gebaseerd op data en computermodellen bracht werkgelegenheid voor miljoenen mensen, instituten en bedrijven van over de gehele wereld.  Dánkzij de oprichting van het IPCC.  Niet in de laatste plaats de luchtvaartbedrijven waarmee klimaatwetenschappers over de aarde begonnen te hoppen om hun nobele taak ter redding van de planeet te kunnen uitvoeren. (kwaad dat ze worden als je dat zegt )   Ze zouden de stelling: dat de opwarming van de atmosfeer het gevolg zou zijn van het verbranden van fossiele brandstoffen en dus het gevolg van menselijk handelen, gaan bewijzen. Werd de stelling bewezen dan zou de mensheid logischerwijs moeten stoppen met het verbranden van brandstoffen.  De economie, die sinds de stoommachine van James Watt (1969) gaandeweg volledig werd gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen, zou ver terugvallen in de tijd. Iets wat veel alarmisten graag schijnen te willen.  Het was een heel plausibele stelling want sinds de 20 er jaren van de 20 ste eeuw (1ste wereldoorlog )  was de consumptie van brandstoffen inderdaad sterk gestegen.  

De atmosfeer van de aarde bestaat uit 78 % stikstof en 21 % zuurstof, 093 % argon en 0.04 % CO2  en verder een aantal ‘sporengassen. 

Het machtige klimaat wordt bepaald door 100den variabelen die op elkaar inwerken op volledig willekeurige momenten; het is een non-lineair, chaotisch en onvoorspelbaar proces waar de mens geen invloed op heeft.    

Maar wetenschappers gingen een computer model bouwen waarin ze het hele klimaat gooiden en lieten het uitrekenen dat we in 2050 geen fossiele brandstoffen meer nodig zouden hebben.  CO2, het gas wat aan de basis staat van al het leven op Aarde,maar wat ze een gifgas hadden genoemd, zouden ze definitief hebben uitgeroeid.  Een moderne toren van Babel gingen ze bouwen.  De resultaten schreven ze op en dat werd het rapport waarmee Klavers en Jettens het volk om de oren zouden gaan slaan, zodat het zou luisteren. Ze hoefden niets te vrezen want ze hadden alle wetenschappers van de wereld en de media achter zich staan.  Het werkte. Zo goed zelfs dat mensen niet eens meer zagen dat de uitkomsten van het model voor geen meter overeenkwamen met de werkelijke metingen.  Op deze beroemde grafiek is dat te zien. De rode lijn geeft de gemiddelde waarde weer van 102 runs. De groene rondjes en blauwe vierkantjes rechtsonder geven de metingen weer van respectievelijk weerbalonnen en satellieten.   

Elk normaal denkend mens zou wetenschappers, die beweerden dat 450 deeltjes de gehele atmosfeer zouden kunnen opwarmen, recht in het gezicht hebben uitgelachen maar dat gebeurde niet. Het woord wetenschapper heeft een magische uitwerking op mensen en wetenschappers kregen een haast goddelijke status toebedeeld in het door de media gecontroleerde klimaatcircus. Iedereen weet dat het KNMI het weer slechts voor enkele dagen vooruit kan voorspellen met behulp van supercomputers, maar klimaatwetenschappers voorspellen zomaar hoe de wereld eruit ziet in 2030 of 2050 en als je zegt dat je ze niet gelooft worden ze pisnijdig.  “wat denk je wel niet tegen wie je het hebt “.  Science was settled.   450 deeltjes CO2 warmen volgens 97 % van alle  ‘wetenschappers’ ter wereld de atmosfeer op.  Wetenschap bij handopsteken is verre van wetenschappelijk (stel je voor dat wetenschap bij handopsteken zou worden bedreven )   Einstein had in 1911 zijn relativiteitstheorie het licht doen zien en er waren 100 wetenschappers geweest die zijn theorie aanvielen. Einstein zei toen: ‘waarom 100 ?  één (1) is toch voldoende?  In 1919 werd zijn theorie bewezen door het experiment van Eddington op het eiland Principe en het geluid van de 97 % van de wetenschappers verstomde. In de huidige tijd hoeven wetenschapper geen stellingen meer te bewijzen. Niet eens als die zulke catastrofale gevolgen zou hebben, zoals de mens voorgespiegeld krijgt in de media. Op de site van de bekende klimaatwetenschapper Bart Verheggen, schrijft Tinus Pulles – oa ”member of the IPCC Expert group on Good Practice and Management of Uncertainties in Greenhouse Gas emission inventories and co-author of several chapters of the resulting report thereof – In het artikel: ”is er bewijs dat CO2-emissies het klimaat opwarmen ? ” (21-02-2020) halverwege :   

 “: Deze verwarring tussen evidence en proof maakt het ook lastig te begrijpen wat er precies met wetenschappelijke consensus wordt bedoeld. Die consensus kan dus niet gaan over de vraag of er bewijs (proof) is geleverd dat AGW juist is. Het leveren van zo’n bewijs is immers onmogelijk. 

Even verderop in het artikel komt Tinus Pulles  met het antwoord: 

‘Met andere woorden, naar mate je meer verstand hebt van de klimaat­wetenschap, ben je er meer van overtuigd dat het beschikbare bewijs (evidence) voldoende is om er vertrouwen in te hebben dat fossiel CO2, geëmitteerd als gevolg van het stoken van fossiele brandstoffen, inderdaad de belangrijkste “boosdoener” is in het klimaatprobleem ”   ( Bij het betreffend artikel ook een ondersteunende tweet van Robbert Dijkgraaf. ) 

Wat nu als de CO2-uitstoot toch stijgt?  En wat nu als wordt  bewezen dat die stijging het directe gevolg is van de Green Dea?    

de LessWatts Post

Een nieuw IPCC-rapport  Vooruitlopend op het verschijnen van het nieuwe IPCC- rapport verschijnen in de media reeds de meest krankzinnige artikelen.Een IPCC-rapport is de resultante van wetenschappelijk onderzoeken, uitgevoerd door vele (klimaat-) wetenschappers van over de gehele wereld, die ‘peer-reviewed zijn. Dat wil zeggen: beoordeeld door bevriende wetenschappers, een en ander volgens de gangbare wetenschappelijke methode.  Dit rapport werd voorafgegaan door vele eerdere rapporten waarin de catastrofale opwarming van de aarde wordt voorspeld in verschillende gradaties. Het officiële rapport beslaat 1000 den pagina’s met wetenschappelijke artikelen die alleen voor ingewijden te begrijpen zijn, daarom is er voor politici en beleidsmakers de Summary for Policimakers. de SPM.  

Het IPCC -Intergovernmental Panel on Climate Change is dus een organisatie die valt onder de VN. Het werd opgericht in 1988. Niet geheel toevallig had de oprichting natuurlijk alles te maken met de digitale revolutie; de komst van steeds sneller en krachtiger wordende computers, satellieten, het internet en een wereldomvattend netwerk van meetapparatuur.   Het tijdperk van data en de data gedreven economie was aangebroken met ongekende mogelijkheden in het verschiet.  (Weer-)Satellieten die achter elkaar de ruimte in werden geschoten dankzij verbeterde (digitale) rakettechnologie, gingen enorme hoeveelheden data naar de aarde sturen die nu met supercomputers verwerkt kon worden en zo gaandeweg de klimaatrevolutie triggerde. Sinds de 60 er jaren waren er geluiden gekomen over de toenemende concentratie van CO2 in de atmosfeer die verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de atmosfeer en dankzij de opkomst van de digitale revolutie werd het nu mogelijk onderzoek te doen naar de werking van het klimaat en de rol van CO2 in de atmosfeer.  De nieuwe klimaatwetenschap, gebaseerd op data en computermodellen bracht werkgelegenheid voor miljoenen mensen, instituten en bedrijven van over de gehele wereld.  Dánkzij de oprichting van het IPCC.  Niet in de laatste plaats de luchtvaartbedrijven waarmee klimaatwetenschappers over de aarde begonnen te hoppen om hun nobele taak ter redding van de planeet te kunnen uitvoeren. (kwaad dat ze worden als je dat zegt )   Ze zouden de stelling: dat de opwarming van de atmosfeer het gevolg zou zijn van het verbranden van fossiele brandstoffen en dus het gevolg van menselijk handelen, gaan bewijzen. Werd de stelling bewezen dan zou de mensheid logischerwijs moeten stoppen met het verbranden van brandstoffen.  De economie, die sinds de stoommachine van James Watt (1969) gaandeweg volledig werd gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen, zou ver terugvallen in de tijd. Iets wat veel alarmisten graag schijnen te willen.  Het was een heel plausibele stelling want sinds de 20 er jaren van de 20 ste eeuw (1ste wereldoorlog )  was de consumptie van brandstoffen inderdaad sterk gestegen.  

De atmosfeer van de aarde bestaat uit 78 % stikstof en 21 % zuurstof, 093 % argon en 0.04 % CO2  en verder een aantal ‘sporengassen. 

Het machtige klimaat wordt bepaald door 100den variabelen die op elkaar inwerken op volledig willekeurige momenten; het is een non-lineair, chaotisch en onvoorspelbaar proces waar de mens geen invloed op heeft.    

Maar wetenschappers gingen een computer model bouwen waarin ze het hele klimaat gooiden en lieten het uitrekenen dat we in 2050 geen fossiele brandstoffen meer nodig zouden hebben.  CO2, het gas wat aan de basis staat van al het leven op Aarde,maar wat ze een gifgas hadden genoemd, zouden ze definitief hebben uitgeroeid.  Een moderne toren van Babel gingen ze bouwen.  De resultaten schreven ze op en dat werd het rapport waarmee Klavers en Jettens het volk om de oren zouden gaan slaan, zodat het zou luisteren. Ze hoefden niets te vrezen want ze hadden alle wetenschappers van de wereld en de media achter zich staan.  Het werkte. Zo goed zelfs dat mensen niet eens meer zagen dat de uitkomsten van het model voor geen meter overeenkwamen met de werkelijke metingen.  Op deze beroemde grafiek is dat te zien. De rode lijn geeft de gemiddelde waarde weer van 102 runs. De groene rondjes en blauwe vierkantjes rechtsonder geven de metingen weer van respectievelijk weerbalonnen en satellieten.   

Elk normaal denkend mens zou wetenschappers, die beweerden dat 450 deeltjes de gehele atmosfeer zouden kunnen opwarmen, recht in het gezicht hebben uitgelachen maar dat gebeurde niet. Het woord wetenschapper heeft een magische uitwerking op mensen en wetenschappers kregen een haast goddelijke status toebedeeld in het door de media gecontroleerde klimaatcircus. Iedereen weet dat het KNMI het weer slechts voor enkele dagen vooruit kan voorspellen met behulp van supercomputers, maar klimaatwetenschappers voorspellen zomaar hoe de wereld eruit ziet in 2030 of 2050 en als je zegt dat je ze niet gelooft worden ze pisnijdig.  “wat denk je wel niet tegen wie je het hebt “.  Science was settled.   450 deeltjes CO2 warmen volgens 97 % van alle  ‘wetenschappers’ ter wereld de atmosfeer op.  Wetenschap bij handopsteken is verre van wetenschappelijk (stel je voor dat wetenschap bij handopsteken zou worden bedreven )   Einstein had in 1911 zijn relativiteitstheorie het licht doen zien en er waren 100 wetenschappers geweest die zijn theorie aanvielen. Einstein zei toen: ‘waarom 100 ?  één (1) is toch voldoende?  In 1919 werd zijn theorie bewezen door het experiment van Eddington op het eiland Principe en het geluid van de 97 % van de wetenschappers verstomde. In de huidige tijd hoeven wetenschapper geen stellingen meer te bewijzen. Niet eens als die zulke catastrofale gevolgen zou hebben, zoals de mens voorgespiegeld krijgt in de media. Op de site van de bekende klimaatwetenschapper Bart Verheggen, schrijft Tinus Pulles – oa ”member of the IPCC Expert group on Good Practice and Management of Uncertainties in Greenhouse Gas emission inventories and co-author of several chapters of the resulting report thereof – In het artikel: ”is er bewijs dat CO2-emissies het klimaat opwarmen ? ” (21-02-2020) halverwege :   

 “: Deze verwarring tussen evidence en proof maakt het ook lastig te begrijpen wat er precies met wetenschappelijke consensus wordt bedoeld. Die consensus kan dus niet gaan over de vraag of er bewijs (proof) is geleverd dat AGW juist is. Het leveren van zo’n bewijs is immers onmogelijk. 

Even verderop in het artikel komt Tinus Pulles  met het antwoord: 

‘Met andere woorden, naar mate je meer verstand hebt van de klimaat­wetenschap, ben je er meer van overtuigd dat het beschikbare bewijs (evidence) voldoende is om er vertrouwen in te hebben dat fossiel CO2, geëmitteerd als gevolg van het stoken van fossiele brandstoffen, inderdaad de belangrijkste “boosdoener” is in het klimaatprobleem ”   ( Bij het betreffend artikel ook een ondersteunende tweet van Robbert Dijkgraaf. ) 

Wat nu als de CO2-uitstoot toch stijgt?  En wat nu als wordt  bewezen dat die stijging het directe gevolg is van de Green Dea?    

Afval = Energie

In een ecologisch systeem is de kringloop van grondstoffen gesloten.  Sinds  we echter, ergens in de twintiger jaren,  steeds meer kunststoffen of synthetische stoffen  gingen gebruiken ( oa omdat grondstoffen vaak schaars waren of duur ) kwamen er steeds minder grondstoffen terug in de cyclus.  Sindsdien bestaat de term ‘ afval ‘.

De grondstof van kunststoffen is aardolie.  Aardolie wordt schaarser,  maar het gebruik van, met name plastic verpakkingen,  is de afgelopen decennia explosief gestegen en daarmee ook de het gebruik van aardolie en de vervuiling van het milieu en de zee ( plastic soup )
Elke dag weer worden wereldwijd miljarden verpakkingen weggegooid.   Tankers vol met aardolie worden linea recta omgezet in afval, dat vervolgens in het beste geval -door verbranding -voor een gedeelte wordt omgezet in elektriciteit, maar voor een groot gedeelte terecht zal komen op de steeds groter wordende afvalberg.  (landfills)‘

“Disposabels”,  is een mooi woord voor producten die één keer worden gebruikt en daarna  weggegooid.  Denk aan de luchtvaart en medische wereld.

recycling.  Soms kunnen de producten worden gerecycled .  Gedemonteerd en dan weer worden gebruikt als grondstof,  net als in de ecologische kringloop.   Dat  geldt echter alleen voor de plastics die tot de groep van de zogenaamde thermoplasten worden gerekend, zoals  bekertjes, flesjes en allerlei folies.   Niet de groep van thermoharders, die juist populairder wordt.  “Composieten’ tenslotte,  vezelversterkte  thermoharders  zijn zo mogelijk nóg populairder aan het worden, dankzij de eigenschap dat die extreem licht en sterk tegelijk zijn.  Daarom worden bijvoorbeeld  de wieken van  windturbines er van vervaardigd en BMW gaat binnenkort complete auto’s produceren in een speciaal gebouwde fabriek in Amerika, omdat lichte auto’s minder energie gebruiken.

Via allerlei (om)wegen belanden plastics  in de rivieren en de zee  en komen zo weer terecht in de voedselketen.

Energie:  Om een plastic verpakking te maken is maar heel weinig grondstof – bv. polyethyleen – nodig en maar heel weinig energie,  maar voordat de verpakking uiteindelijk via vele omwegen in de verbrandingsoven beland of op de afvalberg,  zijn een groot aantal stappen doorlopen waar energie ( olie ) voor nodig was.

Voorkomen  zou dus moeten worden  dat afval ontstaat.
Minder plastic afval betekent minder vervoersstromen bij de winning van grondstoffen, minder energie en vervuiling bij de productie en minder vervoersstromen bij de distributie – en  inzameling  met als gevolg : minder uitstoot van giftige gassen,  minder CO2 uitstoot en minder landfills en minder ( maatschappelijke ) kosten.

Afval reductie = minder energie = minder uitstoot en = last but not least een besparing op de kosten  in uw organisatie.

Is het ‘ circulaire economie’ of ‘ dé circulaire economie ‘?

Een ‘circulaire’ is een brief of reclamefolder.

Elke week ploft een pakket met circulaires op de mat van het huis waar ik woon en die gaat linea recta de vuilnisbak in en dan linea recta naar de vuilverbranding . ( waar dan weer een warmtenet aan wordt gehangen ) 

Onlangs heb ik een inzending gestuurd in het kader van de Herman Wijffels Innovatieprijs in de categorie ‘Circulaire economie’. Ik was in 5 minuten klaar, want ik wist natuurlijk heel goed hoe een circulaire economie eruit zou kunnen zien.

Mijn voorstellen zijn niet revolutionair en heel simpel uit te voeren en hoewel ze zouden leiden tot een enorme vermindering van de CO2 uitstoot en een schoner milieu, waar de prijsvraag over ging,  weet ik nu al dat mijn inzending het niet zal halen: niet innovatief  en niet hip.

Regelmatig spreek ik met mijn moeder van 90 jaar over het onderwerp ‘circulaire economie’, want daar kan zij veel over vertellen.

En ik zie het allemaal nog voor me:

Hoe bij ons elke week de schillenboer met paard en wagen door de straat kwam die het gft afval kwam ophalen om aan de varkens te voeren; hoe eens in de zoveel tijd de oud – ijzerboer het oude metaal kwam ophalen en hoe de melkboer elke dag door de straat kwam met zijn knetterende motorkarretje. Bij hem kocht mijn moeder in het begin nog losse melk en later melk in flessen die weer werden opgehaald.  En ja, het oud papier werd opgehaald door de muziekvereniging en kerk die met de opbrengst nieuwe muziekinstrumenten kochten of de kerk lieten restaureren.

Afval bestond niet !

Als we nog verder terug gaan in de tijd;  vóórdat machines hun intrede deden en heel veel zwaar werk van de mensen gingen overnemen , was er nog écht sprake van een ‘circulaire’ economie : ‘afval’  bestond  niet. Niet bepaald een tijd om naar terug te verlangen.  Mensen werkten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op het land om voedsel te verbouwen. Ze leefden vaak in erbarmelijke omstandigheden en ze haalden vaak de 50 ste verjaardag niet.

Maar tóen was er wel sprake van een ‘ circulaire economie ‘ .  In tegenstelling tot de  economie van nu,  die in steeds sneller tempo gebaseerd wordt op juist  lineaire productie.  

De schillenboer werd in de zeventiger jaren aan de kant gezet. De overheid had bepaald dat de ‘swill’, die hij aan de varkens voerde gevaarlijk was voor de volksgezondheid en dat vanaf dat moment gft afval alleen nog maar door gecertificeerde bedrijven mocht worden ingezameld.  Dit was de eerste sector die onder de marktwerking kwam te vallen.

Sinds die tijd hebben wij een GFT container en elke week komt de vuilnisauto die legen. Onlangs ben ik via een chauffer te weten gekomen dat een vuilnisauto voor elke twee kilometer 1 liter dieselolie verstookt. Al die vuilnisauto’s bij elkaar leggen  honderdduizenden kilometers af ( het locale wegennnet telt 122.000 km ) om het af te leveren bij een van de verwerkingsfabrieken, die er dan “groen” gas en compost van maken.  Gemeenten kopen het groene gas weer terug om de vuilnisauto’s op te laten rijden.   Na een tijdje is ook de compost klaar en kan de burger zijn eigen gft- afval weer terugkopen in een plastic zak.   Dat  gaan ze zaterdag’s met de auto ophalen bij het tuinbedrijf.

De melkboer, kruidenier etc zijn allang uit het straatbeeld verdwenen en producten die niet in een weggooiverpakking worden verkocht zijn zeldzaam. Dagelijks worden miljoenen melkpakken en ( plastic ) flessen, na één keer gebruiken weggegooid.

“Statiegeld is niet meer van deze tijd “,  zei CDA politicus Joop Atsma.

Niet alleen wordt er steeds meer afval geproduceerd, ook komen er steeds meer producten die zijn vervaardigd van materialen die niet hergebruikt kunnen worden of gerecycled en de afvalberg doen groeien. ( wieken van windmolens )

Circulaire economie ?  ” amehoela” zou mijn moeder hebben gezegd.

gerelateerde berichten :

Afval = Energie

afval bestaat niet meer

cleantech