de Fuik

De LessWatts Post  

Juni 2022 

Hoe mensen steeds verder De Fuik van de energietransitie inzwommen.   

Het voorportaal  

Het was medio 2010 dat ik me begon te verdiepen in energie, eerst nadat de plannen voor de Hilversumse Energiewinkel -later de Utrechtse Energiewinkel- op de klippen waren gelopen als gevolg van de introductie van het ‘boekhoudkundig’ energie besparen en de gemeente Utrecht een eigen energiewinkel opende, met subsidie loket.  ( Aanleiding voor de Hilversumse en Utrechtse energiewinkel was de hoge olieprijs geweest. Een vat olie was toen 140 dollar en de voorspelling was dat de prijzen nog verder zouden stijgen. Investeringen in- fysiek- energie besparen zouden rendabel zijn.)   

Om verder te lezen open het bestand.

De Ocean clean up

De samenleving is doordesemd met positivisme en optimisme en dat is maar gelukkig ook.  Positief in het leven staan is een belangrijke eigenschap voor het functioneren van mensen. Belangrijke voorwaarde voor het slagen van een onderneming is altijd een positieve grondhouding en onvoorwaardelijk geloof in het te behalen doel en het is ongebruikelijk om de plannen van een ondernemer ter discussie te stellen of te bekritiseren. Zelfs al weet je – wellicht uit eigen ervaring- dat het plan weinig kans van slagen heeft. De gewoonte is dat we het glas heffen en de ondernemer goede zaken toewensen. Daarop maakte het plan van TUD -Boyan Slat om the great pacific garbage patch te gaan opruimen geen uitzondering Wereldwijd werd het plan juichend onthaald en Boyan Slat, werd een held.  Ja, en wie zou er nu ook kritiek willen leveren op een plan om de plastic afval – waarin zeedieren verstrikt raken – uit de zee te verwijderen. Wie durft zich nog negatief uit te spreken tegen zo ’n mooi en nobel plan als de  financiering  daarvoor kwam van de grootste plasticvervuiler(s) waaronder Coca Cola.     

Bij ondernemen hoort ook het vermogen om schijnbare tegenstellingen te laten samenvallen en dat was bij het opstellen van een business plan voor het  project Ocean Clean-up niet anders: hoe een bedrijf geld kan verdienen met het opruimen van een vuilnisbelt op zee en die vervolgens op het land weer opslaan. Een vuilnisbelt, twee keer zo groot als de Staat Texas, drijvend in het midden van een oceaan zo groot als het Europese continent en Afrika samen. Dat bleek mogelijk met Goede PR door peperdure communicatiebureaus, betaald door Coca Cola en Akzo Nobel.  Grote veroorzakers van plastic afval hebben belang bij een goed imago als het gaat over het opruimen van hun afval.  Daarom steunen zij het project.  De RVO – de Rijksdienst voor ondernemend Nederland – betaalde ook een groot deel van de kosten om Nederland, als exporteur van groene technologieën, te promoten in het buitenland.    

De great pacific garbage path blijkt echter een verzinsel te zijn en plastic blijkt ook niet schadelijk voor dieren te zijn.  Voorzover dieren verstrikt raken, is dat meestal in visgerei.           

In zijn artikel – the-great-pacific-garbage-patch-twice-the-size-of-texas-is-fake -legt Patrick Moore – oprichter van Greenpeace- uit, dat plastic niet giftig is en dat veel zeedieren juist dankbaar gebruikmaken van plastic voorwerpen die in de zee drijven of zijn gezonken naar de bodem. De heremietkreeft bijvoorbeeld, maakt dankbaar gebruik van gezonken plastic bekertjes en zeevogels gebruiken plastic ‘pebbels’ als vervanging van steentjes etc om het voedsel te ‘kraken’ ;  zeevogels hebben geen tanden. Het voedsel wordt ‘gekraakt’ in een soort maag die de gizzard wordt genoemd , zo legt patrick uit.     

 ” There is a large distinction between pollution in the sea, and litter, the latter of which is often not harmful to the environment and can actually be beneficial to ecological systems” 

Dat alles wil natuurlijk niet zegen dat er niets gedaan zou moeten worden aan de toenemende hoeveelheid plastic die terechtkomt op de afvalbergen, maar daarvoor zouden betrokken milieu – organisaties de hand in eigen boezem moeten steken. Om te beginnen door wél kritisch te zijn op dit vervuilende en verspillende project, dat zelf in grote mate bijdraagt aan de plastic afvalberg, CO2 uitstoot en andere – NOx- vervuilende stoffen.     

Plastic vervuiling verminderen en voorkomen begint logischerwijs bij minder plastic. Met name bij de keus van kleding en schoeisel, zouden mensen al een groot verschil kunnen maken.   

De vraag is, waarom de overheid onnodig plastic niet zou verbieden. Dat kan ze wel , maar wil ze niet. De overheid, de plastic – industrie en de plastic verwerkende industrie zijn nauw met elkaar verweven en hebben gezamenlijke belangen namelijk. Bedrijven in de keten van plasticproductie tot verwerking maken vaak deel uit van wereldwijd opererende Conglomeraten. Een verbod op onnodig plastic zou schadelijk zijn voor de economie, veel werkgelegenheid kosten, maar vooral de aandeelhouders schaden. Vandaar dat de overheid regels uitvaardigt juist die het gebruik van plastic bevorderen en voorschrijven in plaats van verbieden.    

Niet de vervuiler betaalt, maar de burgers betalen met z’n allen de vervuiling die plastic bedrijven veroorzaken en die afvalbedrijven weer opruimen via de afvalstoffenheffing.   

Stientje van Veldhoven werkte graag mee aan het afsluiten van convenanten met de sector want die hadden er dan weer een nieuw verdienmodel bij: op basis van geld van de burger. Een van de laatste aanwinsten was het statiegeld op kleine flesjes, aangespoord door de burgers zelf en vele bedrijven en organisaties inmiddels, zoals de ocean clean up-organisatie die, eveneens door de belastingbetaler wordt gefinancierd.  

Zo houden de burgers de keten van industrieën in stand – versterken ze die in feite- en betalen ze bovenop de afvalstoffenheffing, blijmoedig de subsidies die lagere overheden opleggen. Grosso modo is dat principe van toepassing op alle activiteiten in het kader van de energietransitie.

En de plastic -en afvalbaronnen ? Die heffen de glazen Champagne op hun miljarden jachten.    

Lees via deze link het artikel van Patrick Moore        

https://www.heartland.org/news-opinion/news/the-great-pacific-garbage-patch-twice-the-size-of-texas-is-fake

de ijzeren koe

Actueel is de discussie over een toekomst waarin mensen alleen nog plantaardig voedsel zullen eten.  Aan de hand van aardappelen kunnen we proberen uit te vinden hoeveel grond er dan per gezin nodig zou zijn.  Er was een tijd dat hele arme mensen niets anders aten dan aardappelen.  Tegenwoordig levert een hectare-10.000 m2 – landbouwgrond een indrukwekkende  40.000 kilogram aardappels- en meer- op: 4 kg per m2.  Hoeveel vierkante meter zou er nodig zijn om de bevolking te voeden met alleen aardappelen ? 

Het basaal metabolisme van een volwassen mens vergt 2 kWu per dag: omgerekend 1714  kcalorieën.  Volgens de calorietabel levert 1 kilogram aardappelen 850 kcalorieën= 2 kilogram aardappelen zou een volwassen persoon moeten eten om het basaal metabolisme in stand te houden.  Om te kunnen werken moet dat getal met een factor 1.55 worden vermenigvuldigd  = 3.12 kilogram aardappelen per persoon per dag.   19.9 miljard kilogram aardappelen voor de gehele bevolking per jaar, waarvoor 4985 vierkante kilometer landbouwgrond nodig zou zijn.  Ongeveer 11 % van de totale oppervlakte van Nederland. 

Basaal metabolisme, rustmetabolisme, of energieverbruik in rust is de stofwisseling die nodig is om de minimale hoeveelheid energie te leveren die noodzakelijk is voor primaire levensprocessen van een organisme. ( bron wikipedia )  

De 40.000 kilogram ‘biomassa’ in de vorm van aardappelen werd gevormd door het proces van fotosynthese, dat gedreven wordt door de jaarlijkse hoeveelheid zon instraling.   De akkerbouwer krijgt 6000  euro voor de 40.000 kg aardappelen. Daarvoor moet hij het land bewerken met zijn tractor die rijdt/werkt op fossiele brandstoffen die voortkomen uit hetzelfde proces van fotosynthese, maar dan die van tussen de 300 en 200 miljoen jaar geleden ( Carboon en Perm )      

Tegenwoordig kan de boer ook kiezen om zonnepanelen en windmolens te plaatsen op zijn ha grond/inclusief plassen. Daarvoor krijgt hij/zij dan subsidie van de overheid. In dat geval zal de opbrengst in geld een veelvoud bedragen van die van de aardappelen, maar hij/zij -de landeigenaar- hoeft dan niets meer te doen, behalve een bankrekening openen waar het geld met bakken binnenstromen zal.  Dat heet ‘innovatie’ en wordt gepromoot door de politiek, met name door Groen links, maar ook andere partijen. Zij weten hoe je geld moet verdienen, zo zal blijken uit het volgende deel van het verhaaltje.     

Hoe herbivoren zonne energie omzetten in voedsel. Koeien, schapen, geiten en andere herbivoren zijn in staat om gras en houtachtige biomassa om te zetten in voor mensen eetbaar voedsel. Zo komt via fotosynthese toch het plantaardige voedsel ter beschikking van de graslanden, en de uitgestrekte pampa’s van Argentinië.(800.000 km2) Echter, als het aan Nico Koffeman, Jaap Korteweg en investeerders- de banken- ligt, zijn herbivoren die het grasland en de pampa’s begrazen, verleden tijd als hun ijzeren koe klaar is. Dan zal de tijd voorbij zijn, zo beloven ze, dat dieren nog worden gedood voor consumptie en dat het stikstof en CO2 probleem tot het verleden zullen behoren.  Dan wordt in hun ‘ijzeren koe’, wat enorme – kapitaal- en energie intensieve fabrieken zullen zijn, het gras en houtachtige biomassa – dat eerst met machines werd geoogst- aangevoerd met schepen en vrachtwagens en dan, middels ‘micro fermentatie’ , omgezet in ‘bio’ melk en kaas.  Laat ze maar schuiven die Koffemannen en Korteweggen.  Eerder al maakten ze de Vegetarische slager tot een succes en werden zo multimiljonair met de verkoop daarvan aan Unilever.

Kapitalisme . Samen, met trouwe volgelingen van oa Wakker dier, de Partij voor de Dieren en bondgenoten in het bedrijfsleven, wisten ze als geen andere kapitalist hoe de vegetarische hap in de markt te zetten en reken maar dat ze dat ook weer gaat lukken met melk en kaas van de ijzeren koe. Samen met groente uit groenteflats en kweekvlees uit fabrieken. (per strekkende kilometer) Investeerders staan te springen want marges op ‘processed food ‘ zijn ‘skyhigh’, Zeker nu de weg voor hen vrijgemaakt wordt met het stikstof verhaal.    

Nico Koffeman is een Nederlands politicus, communicatieadviseur en dierenrechtenactivist. ( zakenman dus ) Hij was jarenlang een belangrijk adviseur van de Socialistische Partij en betrokken bij onder meer Stichting Wakker Dier, de Bont voor Dieren en de televisieomroep Llink.  Verder is hij senator voor de Partij van de Dieren. ( bron wikipedia ).  Nico Koffeman is getrouwd met Antoinette Herzenberger, ons allen bekend als presentatrice van het programma RADAR en fervent vegetariër. Jaap Korteweg komt uit een familie van negen generaties slager, maar kon op slag geen dier meer doden toen hij de plannen van Nico Koffeman aanhoorde, zo is te lezen. Jaap was getrouwd met Marianne Thieme die in de Tweede Kamer jaren het lobbywerk deed voor de mannen.  Marianne en Nico studeerden aan de Erasmus Universiteit die nauw verweven is met de Nyenrode business Universiteit en waar men leert hoe een concept tot een biljoenen markt te maken.  Aan de Erasmus Universiteit is weer de organisatie Drift verbonden: het opleidingsinstituut waar mensen worden opgeleid om de mensen te bekeren tot het vega geloof. (criminaliseren van het eten van vlees ) Ga je daar vandaan weer de lijnen volgen, dan kom je uit bij de Postcode Loterij die als ‘sociale onderneming’ deze organisaties financiert met gelden die de deelnemers inleggen en dat mag van de overheid. ( lees ook het artikel ‘goed en kwaad ‘hoe mensen meewerken aan de eigen onderdrukking ) Om af te sluiten maak ik gebruik van de slogan van de VPRO – die de PR voor haar rekening neemt: ”dat is wat u te wachten staat ”.

de grote zwendel

The Great Swindle is de titel van een beroemd boek waarvan het verhaal overeenkomsten vertoont met de Grote Zwendel waarover dit artikel gaat: de groene industrie of het eco-industrieel complex.   ‘Follow the Money’ (lumière) is een gedramatiseerde Deense serie over megalomane fraude, gepleegd door het bedrijf Energreen in haar opmars om wereldleider in de windindustrie te worden en opslag van stroom middels hun – gefingeerde-  ‘superconductor ‘ project. Niets voor niets speelt de serie in Denemarken waar de grootste windmolenfabrikant- Vestas- van de wereld is gevestigd en waar ‘groene energie’ een belangrijk exportproduct is. Evenmin is het jaar 2016 verrassend. Dat is namelijk het jaar waarin de groene energiesector op ‘stoom’ begon te komen, nadat de benodigde wettelijke regelingen waren ingevoerd om de zwendel mogelijk te maken.  Toen ook begon het grote stilzwijgen en wegkijken, hetgeen bewezen kan worden met de explosieve groei van de sector daarna.  Overduidelijk komt in het begin van de serie naar voren hoe de politiek betrokken is en Energreen nooit had bestaan zonder miljarden subsidies van de Deense overheid. De serie toont hoe de hoofdrolspelers verstrikt raken in de zwendel en hoe hoogmoed hen uiteindelijk ten val brengt. Heel voorstelbaar is het: dat het échte Deense Energiebedrijf Orsted model stond voor het verhaal van Energreen en vele andere bedrijven in die sector.      

Ørsted, tot november 2017 DONG Energy A/S, is een Deens energiebedrijf. Het bedrijf is in 2006 ontstaan uit de fusie van zes energiebedrijven, waaronder het olie- en gasbedrijf DONG dat in 1972 door de Deense rijksoverheid werd opgericht, en de elektriciteitsproducenten Elsam en ENERGIE2. Sinds 2016 steeg de koers van van Ørsted van 242 DKK, via 1.351 DKK in jan 2021 tot 856 DKK op 06 december 2021. ( wikipedia ) Vette winsten op de beurs. 

De media spelen een belangrijke rol bij het informeren van het publiek en zo mocht Bard de wijer – hier al vaker genoemd – een artikel schrijven over het project Porthos: de opslag van CO2 in een leeg gasveld, waarbij de ‘klanten’ Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell , 2,1 miljard incasseren aan subsidies en zich mogen afficheren als ‘groene bedrijven’. ( greenwashing)  

Zonder boekhouding heb je geen handel dus het was nodig geweest dat CO2 werd ‘gevalideerd’ zoals dat in vakjargon heet: iets van waarde voorzien wat voorheen geen waarde had, althans niet om te verhandelen.   Als bron van al het leven op aarde heeft CO2- kooldioxide- waarde, maar dat is niet waar de CO2 handelaar in is geïnteresseerd. Integendeel: de aarde is er slechts om te exploiteren.

In de serie over Energreen wordt duidelijk, hoe in een keten van bedrijven steeds de verliezen worden weggesluisd om zo naar de buitenwereld het beeld op te roepen van een kerngezond bedrijf.  Zo werkt het ook in de echte wereld met CCS, waterstof en VPPA’s (Virtual Power Purchase Agreements.)  In de speeltuin van de financiële wereld is alles mogelijk.  Op de ETS kopen ‘ de klanten van Porthos” eerst CO2 rechten die de Europese Commissie uitgeeft. De EEX werd geaccrediteerd om de markt te reguleren en houdt veilingen.  De boekhoudkundige truc is nu dat ‘de klanten van Porthos, waaronder Shell ‘  eerst CO2 certificaten kopen en vervolgens ze dat geld weer terugkrijgen in de vorm van subsidie als hun CO2-uitstoot wordt opgeborgen middels het Porthos project in een gasveld, 22 kilometer uit de kust gelegen. Zo is het varkentje van de CO2 gewassen en worden tegelijkertijd de deelnemers – ‘de klanten’ –   Shell Groengewassen. De pensioenfondsen ABP en PME, het pensioenfonds van de metaalsector- met veel belangen in de sector- waren eerder al groengewassen zodat ze de belofte van ‘groene’ beleggingen waar kunnen maken.  

Wat we in de boekhouding niet terugvinden is de CO2 uitstoot die het gevolg was van de bouw, onderhoud en exploitatie van de installaties en infrastructuur, weergegeven door de linker staaf.  Die hadden ze vast boekhoudkundig weggesluisd, net zoals dat ging in de serie ‘Follow the Money ‘.  Misschien dat er nog eens een onderzoek zal komen , waarbij te hopen is dat het voor de betreffende CEO ’s beter afloopt dan die van Energreen.  

De muur van de media

Van dorpsomroeper naar moderne media Van de dorpsomroeper in de middeleeuwen waren de media geëvolueerd tot media conglomeraten van heden, waarvan de eigenaren zeer machtig en invloedrijk zijn. Rupert Murdoch, een bekend media tycoon…. ” ( uit De Nieuwste Economie )

Mainstream media berichten niet onafhankelijk en objectief over de economie van de energietransitie. Maar waaróm doen ze dat ( zie de grafiek ‘global energy consumption ‘ )

Bovenstaande fragment uit “De nieuwste Economie ” geeft het antwoord : ‘ wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Zo simpel is het . De mainstream media maken deel uit van het eco- industrieel complex waarvoor ze fungeren als communicatie- en marketing kanaal om het publiek te overtuigen van de noodzaak en aan te sporen producten en diensten af te nemen van gelieerde bedrijven. Alle Media brengen dezelfde boodschap van het eco-industrieel complex waarvan ze deel uitmaken en veruit de belangrijkste taak vervullen: de kongsi van overheden, de financiële sector ( Black Rock ), machtige NGO ‘s, zoals Greenpeace en het WRI ( Stientje van Veldhoven vertrekt ) en machtige bedrijven, verenigd in het World Economis Forum ( WEF )

De media aldus schrijven over zegeningen van de ‘groene’ economie – als nieuwe economische entiteit- met als doel de geldstromen dáárheen te dirigeren. Daartoe werden richtlijnen opgesteld door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) . Brussel heeft haar ‘Taxonomie’. In 2021 werd ‘biomassa ‘ – als hoogste categorie aangewezen, ten gunste van oa gas. Reden was, dat biobrandstoffen CO2 – neutraal verklaard waren in het kader van de energietransitie. Hard wordt gewerkt aan de invoering van bio-kerosine door oa Shell en het Finse Neste Oil. ( zie via ‘ videos’ de film Planet of the Humans hoe de financiele secor, NGO’s en het bedrijfsleven daarin samenwerken en begrijp dan waarom de film in de media werd en wordt verzwegen )

Media die een tegengeluid laten horen, leiden per definitie een marginaal bestaan en worden, als het even kan, door de mainstream-media aangevallen en uitgeschakeld en steeds vaker zelfs verboden. Onlangs werd omroep ” Ongehoord Nederland’ door de NPO gedreigd met uitzetting uit het bestel vanwege tegengeluiden .

‘Als gevolg van de jarenlange inwerking door de mainstream media en het achterwege blijven van informatie uit andere kanalen, raakte het verhaal ingebed in het maatschappelijk en economisch leven. Grote groepen mensen ontlenen inmiddels hun bestaansrecht aan de economie van de energietransitie en werken bij groengewassen bedrijven. De muur van de media biedt bescherming tegen andere geluiden. Dan komt er een telefoontje van DPG of Media huis of de overheid naar betreffende kranten en media die dan binnen de kortste keren het geluid doen verstommen.

De meeste mensen vinden het prima want De communis opinio volgen betekent veiligheid, geeft rust en schept kansen voor een mooie carrière bij instituten en bedrijven. Als het betekent dat men de wetten van de natuur moet verloochenen of dat de waarheid geweld moet worden aangedaan, dan accepteert men dat.            

kleptocratie

VERPLICHTE WINKELNERING, KLEPTOCRATIE EN OPLICHTING zijn pijlers van de economie van de energietransitie ( die geen energietransitie is )

verplichte winkelnering , waarbij burgers via wetgeving worden verplicht of gedwongen diensten of producten af te nemen of te betalen ( bv. de ODE . Opslag duurzame energie en warmte van een warmtenetwerk )

Kleptocratie. Een regering van dieven die geld bij de burgers ophaalt en geeft aan een geselecteerde groep bedrijven/ personen. Een soort van Robin Hood, maar dan andersom.

Oplichting. De economie van de energietransitie is gebaseerd op oplichting: iets anders leveren dan was afgesproken of met een ‘verborgen gebrek’ ( groene energie ). In het pré- energietransitie-tijdperk was ‘oplichting’ als vorm van ‘ koopmanschap ‘ strafbaar en werd het sterk afgekeurd . Binnen de economie van de energie-transitie echter, wordt oplichting beschouwd als een deugd, het hoogst haalbare. Zelfs is het zo dat mensen die verwijzen naar de ethiek van voorheen, streng worden toegesproken door bestuurders en CEO ‘s.

Het ACM – de Autoriteit Consumenten Markt– had erop moeten toezien dat de consument beschermd werd tegen pure misleiding en onversneden oplichterspraktijken, maar deed dat niet.

Beschrijving van de inhoud van het boek ‘kleptocratie francaise’ (2017) Eloïse Benhammou onthult het boekhoudsysteem waarmee Franse en buitenlandse banken elke dag miljarden van Frankrijk en de Fransen kunnen stelen. De auteur laat zien dat het sociale en fiscale systeem het ultieme kapitalisme dienen. Frankrijk- de wereld- is volledig onderworpen aan de wil van de grote bankiers die, als gevolg daarvan, en ondanks dat, niet worden vervolgd omdat de financiële sector en Staat samenvallen. Belangrijke katalysatoren voor die ontwikkelingen waren machtige NGO’s als Oxfam Novib en Greenpeace ) In de recensie verder: ” Een onverzoenlijk boek voor bankiers en politici ‘.

13-04-2021 : Bijeenkomst van kleptocraten en Presentatie rapport: ‘ Groene Industriepolitiek, bouwen aan een groene eeuw ‘, door het Wetenschappelijk bureau van Groen Links door Evert Nieuwenhuis (GL , UVA, drs psychologie ) . Aanwezigen : Tom van der Lee ( Oxfam Novib , GL, UVA political science ), Diederik Samsom ( kabinetschef van EU Commissaris Frans Timmermans, belast met de invoering van Green deal /energietransitie ) , Marjolein Demmers ( Natuur en Milieu – De Postcode Loterij, Nyenrode ), Heleen de Coninck ( ‘klimaatwetenschapper’ ), Bas Eickhout ( EU Parlement GL, msc chemistry ), Joris Thijssen ( Greenpeace, TU Delft ), Noortje Thijssen ( directeur wetenschappelijk bureau GL , UVA , social science ). Tom van der Lee is voorzitter van de Parlementaire enquete-commissie ‘aardgaswinning ‘ die hij zelf organiseerde middels een motie op 5 maart 2019.

het amazone oerwoud

24-04-2021  Iedereen is het erover eens dat het Amazonegebied de levensader is van de planeet waarop wij wonen. Niettemin wordt haar voortbestaan bedreigd door de immens toegenomen vraag naar ‘bio’ brandstoffen die fossiele brandstoffen moeten vervangen volgens de plannen van Joe Biden, Frans Timmermans en de aanhangers van de energietransitie. Joe Biden, de nieuwe President van de VS, organiseerde de ‘Leaders summit on Climate’ om spreekwoordelijk nog wat olie op het vuur te gooien: in dit geval wat ‘bio’brandstoffen. De invoering van zijn nieuwe economische orde wordt zo verpakt als ‘redding van de planeet’. En passant was het de aanloop naar de eliminatie van de nog enige overgebleven ‘ontkenner’ Bolsenaro, die vervangen moet worden door Lulo da Silva, wiens straf inmiddels door de Rechter ongedaan werd gemaakt. In zijn verslag vatte journalist en columnist van de Volkskrant, Bart Wagendorp de Summit samen als:  ‘Nederlandse boeren die hun koeien en varkens vetmesten met Braziliaanse soja’, waarmee de toon weer was gezet. Brazilië is een gigantisch groot land, waarvan-slechts- het noorden deel uitmaakt van het Amazone bekken. Het grootste deel strekt zich uit over Venezuela, Peru ( waar de Amazone rivier ontspringt ), Colombia, Bolivia, Suriname en Guyana. Olie ( Venezuela op de derde plaats met de grootse reserves aan olie in de bodem),  goud ( Suriname ), uranium, ijzererts en diamant zitten er in de bodem en de bomen leveren kostbaar en gewild hout.  Maar vooral leveren de plantages derivaten voor de productie van ‘bio’ brandstoffen en ‘bio’ plastics ( gewild in groene kringen ) om de klimaatplannen van Biden en de EU te realiseren.   Logisch natuurlijk dat Biden, de de Europese Unie en in hun kielzog de internationale media,  Bolsenaro de schuld in de schoenen schuiven als afleiding van het feit dat in werkelijkheid ZIJ verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van tropisch regenwoud en gematigde bossen. ( kijk de film Planet of the humans )

15-04-2021 : Soja & Bolsenaro Koppel de woorden soja, tropisch oerwoud en Bolsenaro aan elkaar en algehele verontwaardiging golft over het land. Zinloos om nog in verweer te gaan. Dát is wat het laatse bericht van het WNF beoogt, ondertussen de aandacht afleidend van de betrokkenheid van Boskalis en Arcadis bij de aanleg van een 1000 km lange weg door het oerwoud van Brazilië en de bouw van een haven. Over soja zelf schrijft ‘Agrarisch verweer ‘ op haar site: “Soja wordt primair verbouwd voor sojaolie. Eenieder kan zelf opzoeken in welke producten het wereldwijd allemaal verwerkt zit. In de Verenigde Staten staat bij elke soja-plantage een fabriek waar eerst sojaolie uit de bonen wordt geperst. Wat overblijft is sojaschroot en dat wordt gebruikt als veevoer. Beter dan het weg te gooien lijkt me. Tegenwoordig wordt ook bierbostel, na het brouwen van bier, gebruikt als veevoer. Ook dat betreft een restproduct. En er is een project gestart, met succes, om olijfschroot te gebruiken als veevoer, na het uitpersen voor olijfolie. Met andere woorden: ook al zouden we geen sojaschroot meer invoeren/doorvoeren, dan nog wordt dezelfde hoeveelheid soja verbouwt voor de olie. ”

WNF en taxonomie

26-04-2021: EU adviseert investeerders om in ‘bio’ massa te gaan investeren omdat: ‘gas en kernenergie niet duurzaam zijn ‘. Zo staat te lezen in een publicatie van het WNF, dat zelf aan de wieg stond van de invoering van biobrandstoffen , samen met Greenpeace . ”EU- klimaat-taxonomie brengt natuur in gevaar- WNF verzet zich tegen slotakte ”: https://www.wwf.eu/?uNewsID=3106966

Ultieme verspilling

Ultieme vorm verspilling: Het warmtenetwerk icm biomassacentrale  

Utrecht stad heeft het oudste warmtenetwerk2 van Nederland. Met een echt warmtenetwerk kan het hoogst mogelijke rendement worden gehaald op de toegevoerde brandstof dus in het kader van efficiëntie en duurzaamheid het hoogst haalbare. Voorwaarde is dat er een elektriciteitscentrale in de buurt is die de restwarmte 1 levert..

Dat is in veel gemeenten niet het geval en als er wel een centrale is, dan kan het gebeuren dat die gedeeltelijk wordt stilgezet en de warmte wordt geleverd door een biomassacentrale, zoals in Utrecht het geval is. Dan wordt de restwarmte van de Merwede centrale geloosd op het Merwede kanaal en levert in plaats daarvan de biomassacentrale, waarin gedroogde houtchips worden verbrand, de warmte ten behoeve van het warmtenet. Omdat houtchips verbranden duurzaam werd genoemd door Brussel, krijgt ENECO voor het verbranden van 650 ton houtchips per dag in de ‘biomassacentrale van Lage Weide meer geld dan het zou krijgen in ‘ normale ‘ omstandigheden. Het financieel rendement stijgt dus, terwijl het energetisch rendement in de keten van de biomassacentrale en warmtenetwerk dramatisch daalt ten opzichte van de inzet van echte restwarmte. Als de input van energie in de keten wordt verdisconteerd in de energetische verlies- en winstrekening zal blijken dat de CO2 uitstoot vele malen hoger ligt. Alleen al de 64 vrachtwagens waarmee de 640 Ton elke dag worden aangevoerd produceren een enorme hoeveelheid CO2 uitstoot.

De centrale op Lage Weide, die op basis van deze subsidieregeling werd gebouwd door Eneco is niet de enige. In Purmerend staat een biomassacentrale die wordt gevoed met houtchips die Staatsbosbeheer aanlevert. Staatsbosbeheer werd opgericht nadat in de vorige eeuw, als gevolg van de enorme vraag naar cellulose voor oa papierfabricage, bossen ernstig aangetast waren geraakt en de opdracht had gekregen die te herstellen en daarna ‘verantwoord’ te beheren. Maar nu had Staatsbosbeheer ontdekt dat ze geld konden verdienen met het -wederom -verkopen van de bossen. Niet eens meer als timmer – of meubelhout of grondstof voor de plaatindustrie, maar gewoon hup: op het vuur.  ( in 2015 had het KNAW nog een visie -document uitgebracht, opgesteld door oa Louise Vet en Martijn Katan, waarin ze adviseerden vooral in te zetten op het gecascadeerd gebruik van hout ) 

Na het succes van Utrecht was Vattenfall voornemens in Diemen een twee keer zo grote biomassacentrale te bouwen, maar stuitte halverwege de bouw op verzet van bekeerlingen: meest mensen uit Groen Linkse kringen, die in eerste instantie enthousiast de komst van de biomassacentrale hadden toegejuicht, maar achteraf hadden ontdekt dat ze in het pak waren genaaid. Vattenfall stopte met de bouw. In plaats daarvan is ze voornemens het warmtenet  te voeden middels een elektrische mega boiler. Daarbij wordt de elektriciteit opgewekt met windmolens is het verhaal, zodat de subsidies evengoed blijven stromen. Maar omdat windmolens slecht een klein gedeelte van de tijd stroom leveren , zal het grootste gedeelte geleverd blijven worden door de centrale waarbij, net als in Utrecht, de kostbare restwarmte wordt geloosd op het Gooimeer. Dat zal Vattenfall een worst zijn want voor leveranciers van ‘hernieuwbare ‘ energie geldt slechts de financiële winst.  

Ad 1 restwarmte.  Elektrische energie wordt opgewekt met een generator die aangedreven wordt door een stoomturbine, gasturbine of hele grote dieselmotor. ‘warmtemachines’, waarin warmte wordt omgezet in mechanische arbeid. Bij dat proces gaat een groot gedeelte van de energie in de brandstof verloren als warmte. Die warmte heet ‘restwarmte’.  

De term restwarmte wordt door verkopers en bestuurders vaak onterecht gebruikt voor warmtenetwerken die draaien op afval, op houtchips of warmte van een datacentrale of oppervlaktewater middels een warmtepomp.

In veel gevallen wordt de restwarmte van een elektriciteits-centrale geloosd op het oppervlakte water – de reden waarom ze altijd langs rivieren of open water staan opgesteld- maar als zich in de nabije omgeving een woonwijk of kassen bevinden waar de warmte kan worden ingezet voor verwarming, dan kunnen enorme en échte- besparingen op brandstof (gas) en afname van de uitstoot van schadelijke gassen worden gerealiseerd. Ter indicatie: volgens opgave van Wikipedia kon met de restwarmte van de Merwede centrale in Utrecht 100.000 woning equivalenten worden verwarmd.  Op de schaal van ‘besparen’ van 1 tot 10 scoort gebruikmaken van restwarmte , afkomstig van een elektriciteitscentrale een 10 met griffel.   

Voor warmte, afkomstig van een  ‘biomassacentrale ‘ geldt het omgekeerde; die scoort zelfs min -10 omdat in de keten van het kappen van bossen in bv Amerika of Estland , tot aan het verbranden in de centrale de input van energie zo hoog is. Alleen al de energie, benodigd om vers gekapt hout terug te drogen tot ca 12 %, soupeert een groot gedeelte van de energie-inhoud op. Processing en transport vergen eveneens een enorme input van fossiele brandstoffen; in de keten van een biomassacentrale slaat de energiebalans zwaar negatief uit en is de CO2 uitstoot uiteraard ook vele malen hoger tov van direct kolen of gas verbranden.  

Ad2 warmtenetwerk. Een warmtenetwerk is een dubbel stelsel van buizen van vaak 10 tallen kilometers lang. Uit bovenstaande kan men begrijpen dat de warmte- verliezen van zo’n kostbaar buizenstelsel acceptabel zijn wanneer het gaat over ‘restwarmte’ van een elektriciteitscentrale omdat anders de warmte geloosd wordt. In dat geval kunnen de investeringen terugverdiend worden met de verkoop van die warmte waarmee de winst van het bedrijf toeneemt. Het omgekeerde geldt voor warmtenetwerken die gevoed worden met warmte, afkomstig van een biomassacentrale. ( en ook afvalverbranders )  De enorme financiële verliezen daarop worden gecompenseerd met subsidies en afgewenteld op de belastingbetaler . ( sigaar uit eigen doos )

Bekend is inmiddels ook dat de gasprijzen sterk stegen en – omdat de warmteprijs wettelijk is gekoppeld aan de gasprijs – namen de inkomsten van eigenaren van netwerken navenant toe. De ACM – Autoriteit Consumenten Markt, nota bene-   gaf toestemming de tarieven met wel liefst 70 % te verhogen. Hoe de prijs van gas precies tot stand komt en wie er aan de touwtjes trekken laat ik even in het midden, maar naar mijn mening – op basis van de principes, zoals beschreven in het eerdere artikel met verwijzing naar het boek ‘kleptocratie francaise ‘ – was het een vooropgezet plan om de gasprijzen te verhogen, nadát consumenten waren vastgeklonken aan warmteleveranciers zoals Eneco.  

Eneco was het kindje van gemeenten die het bedrijf succesvol vetmestten – niet in de laatste plaats Utrecht – en toen met veel winst verkochten aan Mitsibushi, waardoor het nu deel uitmaakt van de coalitie waarin ook Shell zit.

parasieten

boktorren, houtwormen en parasieten, hebben als overeenkomst ondermijnend te zijn    

Boktorren leggen hun eitjes in het spint achter de boomschors en de larven eten zich door het hout heen in de loop der jaren.  Bijvoorbeeld in een dakconstructie die dan zomaar- op een geheel onverwacht moment – met donderend geraas instort. Parasieten zijn organismen die leven ten koste van een ander organisme. Als we het over parasieten hebben in het dagelijkse taalgebruik dan bedoelen we daarmee vaak mensen die op kosten van iemand anders leven.  Dat beschouwen we normaal gesproken als asociaal en immoreel gedrag.   

In de wereld van hernieuwbare energie echter is het precies omgekeerd ( zoals daar alles is omgekeerd ) parasiteren op de buurman wordt juist aangeprezen als gewenst gedrag. Terecht kan worden gesteld dat bezitters van zonnepanelen parasiteren op de niet-bezitters. De niet-bezitters betalen de rekening die de bezitters indienen. Sinds een aantal jaren wordt de salderingsregeling als een ‘recht’ beschouwd van hen die zonnepanelen bezitten, want wettelijk vastgelegd. ( een wet waarin feitelijk ongelijkheid is vastgelegd ) Niet zelden ontsteken de bezitters van zonnepanelen, windparken ( coöperaties ) en inmiddels ook een gesubsidieerde elektrische auto in woede als je voorzichtig wijst op het feit dat jij zijn zonnepanelen en auto betaalt .Het werd zo ‘normaal’ dat mensen zonder gene dit soort teksten gingen plaatsen:    

”Toen ik elf jaar geleden een eerste installatie zonnepanelen op mijn dak liet leggen verklaarde men mij voor gek. De EDF ging mij nooit 58 cent per KWH betalen en mijn contract was niks waard want dat gingen ze vast en zeker niet betalen en dat zouden ze open breken etc. etc. Maar zie – ze betalen het wel degelijk en er is niks niet na gekomen en/of open gebroken. En nu beginnen de besparingen van de 2 e installatie hun rendement af te werpen en komen de opbrengsten van de leveringen aan EDF en de subsidies binnen. Nu laat ik er nog effe een hybride warmtepomp bij zetten. Al met al verdien ik dik aan dat hele klimaat gedoe.”   ( oscar in Frankrijk )  

Of deze :  

‘Bij mij liggen genoeg panelen om die halve accu bak te laden en nooit aan een betaalt paaltje hoeven te hangen… Heb dat Boodschappen hok niet voor het milieu maar wel voor de portemonnee. Reeds half jaar in bezit slechts één keer getankt 40 liter ofzo. Voor de lange afstand gewoon V6 diesel ”.  

of deze :

 ” Gelukkig net vorig jaar van het gas af gegaan, door naar een EPC0 woning te verhuizen. Geen energielasten, sterker nog we krijgen geld toe”.   

Je moet weten dat deze regelingen, die alleen gelden voor de welgestelden dus, werden bedacht door Kees Vendrik van Groen Links – nu directeur van de Triodos bank – en Diederick Samsom van de PvdA die nu  partijgenoot Frans Timmermans adviseert bij de uitrol van de Greendeal /energietransitie.  Beide lid van politieke partijen die het gelijkheidsbeginsel als een van de belangrijkste punten hebben staan in hun programma’s en zeggen zich te keren tegen het ongebreidelde kapitalisme .  

Het mag duidelijk zijn dat een economie, gefundeerd op parasitisme en verplichte winkelnering, uiteindelijk van binnen uit zal worden uitgehold door boktorren en houtwormen en met een donderend geraas ineenstorten. Net als het dak .