de AGW-hypothese hoeft niet bewezen te worden

18-05-2021:  De AGW hoeft niet bewezen te worden.Onlangs had ik een pittige discussie met Helga van Leur op Linked In. Helga van Leur is weervrouw en ambassadeur van ‘weer en klimaat, duurzaamheid & gedrag’ en verbonden aan de Wageningen Universiteit.  Voor weermensen werd de energietransitie een nieuwe markt. Op basis van hun expertise en autoriteit kunnen bedrijven zich onderscheiden met hun producten of diensten of bepalen verzekeraars de hoogte van de premie. ( en die moet altijd omhoog natuurlijk in verband met de voorspelde overstromingen en andere rampen agv de ‘ opwarming’)  

Mijn gepeperde reactie op haar statement ontlokte de bekende  retoriek, zoals die gebruikelijk is bij bestuurders en verkopers van de energietransitie, voorzien van de term ‘we’, waarmee ze suggereren dat hetgeen ze vertellen algemeen wordt gedeeld en kritiek niet wordt geaccepteerd.  

Een voorbeeld van hoe zoiets er in praktijk eruitziet is het antwoord dat de Gemeente Nieuwegein schreef aan Dr.C. le Pair (85 ), fysicus: in het bezit van de KNAW medaille voor verdiensten voor de wetenschap, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en voormalig lid van de Algemene Energie Raad. Naar aanleiding van zijn brief, waarin hij de gemeente had laten weten dat hun voornemen om in 2050 ‘energieneutraal’ te zijn was gestoeld op wensdenken en natuurkundig onmogelijk, kreeg de gelauwerde Dr. le pair dit antwoord van de gemeente:

” Investeren in een energieneutrale stad is een zaak van iedereen. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennisorganisaties en gemeente moeten voor deze stevige ambitie de handen ineenslaan en doen dat gelukkig ook. En de kennis van en ervaring in gebruik van nieuwe technieken neemt gelukkig in hoog tempo toe “.

Over het algemeen wordt de kennis en ervaring van gepensioneerde  professoren en ingenieurs door de huidige generatie ‘wetenschappers’ als ‘achterhaald’ beschouwd en niet meer van deze tijd. In de media worden ze ronduit beledigd, belachelijk gemaakt en neergezet als saboteurs.  In de NRC noemde columniste Rosanne Herzberger (36 )  ze ‘ grafzerken’.  Op deze pagina kunt u de volledige brief en het antwoord lezen. Op de site met verder veel belangrijk informatie. http://www.clepair.net/parijs-nieuwegein.html .

ecocide

afbeelding : RWE-centrale

In het kader van de ‘energietransitie’ worden fossiele brandstoffen op grote schaal vervangen door brandstoffen uit natuurlijke bronnen (houtsnippers tbv ‘bio’massacentrales en biofuels/kerosine ) hetgeen de draagkracht van de planeet te boven (zal ) gaat(n) .

‘Bio’ brandstoffen werden CO2 neutraal verklaard maar leveren juist veel meer CO2 op in de keten van oogsten tot verbranden . ( de definitie van ‘verbranden’ , zoals vastgesteld door Antoine Lavoisier- de grondlegger van de chemie- werd daartoe gewoonweg uit de boeken gescheurd )  Het is moeilijk te achterhalen wanneer het allemaal precies begon, maar het is zeker dat Greenpeace voor het eerst lobbyde voor de invoering van de verplichte bijmenging van ‘bio’-brandstoffen.  ‘Bio’ brandstoffen worden geproduceerd uit natuurlijke bronnen; allerlei plantaardige en dierlijke oliën, maar ook suikerriet en hout.  Toen de EU verplichte bijmenging van ‘bio’ brandstoffen eenmaal wettelijk mogelijk had gemaakt, was dat de aftrap voor multinationals om grootschalig biobrandstoffen te gaan oogsten . De berichten over het kappen van tropische oerwouden gingen niet veel later de wereld over , maar het was geen reden om te stoppen met biobrandstoffen. Integendeel , het programma werd verder uitgebreid met houtige biomassa. In het kader van het halen van de klimaatdoelen hadden lucide ambtenaren de korte CO2-kringloop bedacht voor het verbranden van houtachtige biomassa ( houtsnippers ) , waardoor CO2, die vrijkomt bij het verbranden, niet hoefde te worden meegeteld in de boekhouding. Het was de Drax company in Engeland die voor het eerst aankondigt haar elektriciteits-centrales geheel CO2-neutraal te laten draaien. Ze betrekken hun ‘biomassa’ bij Enviva, dat van een kleine leverancier van brandhout, uitgroeit tot de grootste biomassa leverancier van de wereld. Daarna verloopt ook de invoering van ‘biomassa’ snel in de nieuwe industrie van ‘ bio’ warmte – centrales en warmtenetten. Gemeenten namen die af als warme broodjes af omdat ze daarmee snel voldeden aan het doel van Parijs en waarmee de financiële miljarden-truc rond was. Burgers werd verteld dat het hout kwam van ‘resthout’ en sprokkelhout, maar in werkelijkheid werd het aangevoerd uit oa Estland. Volgens de gegevens verdween daar sinds 2001 285.000 ha bos.

Deze directeur van RWE : eigenaar van de grootste centrale in de Eemshaven en grote afnemer van gemalen bomen uit Estland laat in een artikel van de Volkskrant van 28-08-2021 het volk weten:

‘Als je niet voor biomassa kiest, maak je je leven heel moeilijk’  

De volgende stap in de tenuitvoerlegging van ecocide in het kader van de energietransitie is de invoering van biokerosine. In de film Planet of the Humans ( te zien via ‘videos’ in het menu) is te zien hoe het werkt en hoe de KLM en Shell daarbij betrokken zijn.

groen beleggen in biobrandstoffen

Groen beleggen. Onder druk van de leden van Pensioenfondsen en klimaatactivisten gaan pensioenfondsen (ABP ) ertoe over te beleggen in ‘groene’ bedrijven. Een van die bedrijven is het Finse Neste Oil, dat ‘bio’ brandstoffen maakt uit oa afgewerkte oliën ( uco ) en koolzaad. Het bedrijf is genoteerd aan de Nasdaq . Tot 2017 lag de koers rond de 12 euro, toen Neste een groen bedrijf werd. Van dat moment af steeg de koers van 12,26 euro naar 50,40 euro nu. Uitstekende belegging inderdaad. Neste Oil is echter allesbehalve een ‘groen’ bedrijf, maar het mocht zich zo noemen.  Op haar site schrijft het bedrijf zelf: dat bio’ diesel chemisch exact hetzelfde is als ‘gewone dieselolie’, maar, ingevolge de Brusselse wetgeving ( Taxonomie ), mag het ‘bio’ brandstoffen verkopen als CO2 neutrale brandstof, terwijl die ,in de keten van productie tot verbranding, minstens twee keer zoveel CO2 uitstoten dan in de keten van aardolie tot dieselolie het geval is. Daarnaast wordt land (bos gekapt ) gebruikt voor de productie van gewassen ( koolzaad ) en voedselproductie verdrongen. Bovendien verleent Finland ontheffing op het Europese verbod van 2013 op de – in milieukringen vooral – zwaar bekritiseerde neonicotinoïden bij de teelt van koolzaad. Hoewel Neste Oil bij nadere beschouwing dus helemaal niet groen is, is dát kennelijk een bedrijf waarvan actievoerders willen dat het ABP hun pensioengelden in belegt . Daarmee beleggen ze dan in een bedrijf dat medeverantwoordelijk is voor “ECOCIDE “ – moord op het ecosysteem inclusief soorten ( Oerang Oetang ) Hoe een en ander in zijn werk gaat is duidelijk te zien in de film Planet of the Humans ( ‘videos ) 1:14:58 met Bill Mackgibben over groen investeren.

hoogovens op het CO2 hakblok

15-05-2021 Hoogovens op het CO2 hakblok.Peter de Waard is economie redacteur bij de volkskrant en schreef daarom een artikel over de energietransitie bij de Hoogogovens in IJmuiden, bekend als Tata steel. Want de energietransitie IS economie . In het artikel wordt verwezen naar de FNV bestuurder, die kennelijk door de directie was gemachtigd als woordvoerder. De woorden Waterstof en CCS carbon Capture Storage, alswel beloften voor een groene toekomst passeren de revue en zullen door de lezer met instemming worden gelezen. Want waterstof en CCS zijn de toekomst zo hebben ze inmiddels geleerd in de voorafgaande periode; waarin deze technologiën uitgebreid werden bewierookt in de brede media.  Met waterstof zou het huidige ‘ verouderde’ proces van de bereiding van staal, zoals dat was doorontwikkeld vanaf  Henry Bessemer (1813)  via het Siemens Martin procedé van Pierre Emile Martin (1865) worden vervangen door een proces met door windenergie aangedreven vlamboogovens, zo schrijft Peter. Net als Peter zelf ,zal de gemiddelde lezer weinig weten van het uitermate complexe proces van de bereiding van staal en waterstofgas. Het artikel moet dan ook worden gezien als een promotie voor de energietransitie, waarvoor Peter de Waard werd ingehuurd.

Wij leven nog steeds in het geologische ijzer-tijdperk en onze beschaving is dan ook gebaseerd op de kunst van het staalbereiden. Minstens zo belangrijk als de uitvinding van stoommachine was voor de ‘vooruitgang’ was dat de metallurgie: de wetenschap aangaande eigenschappen van staal en metalen. Met het proces van Henry Bessemer kon voor het eerst gecontroleerd staal worden bereid van goede kwaliteit , waardoor de bouw van machines -ketels – mogelijk werd. Niettemin schrijft Peter de Waard over de Hoogovens, alsof het een (spreekwoordelijke) koekjesfabriek betreft. 

De FNV- bestuurder benadrukt de maatregelen, die nodig zouden zijn om de Hoogovens aan de eisen van de klimaatwet te laten voldoen.   Quote : “omdat het bedrijf dan nationale en internationale subsidies krijgt “.  Daarmee wordt druk uitgeoefend om het zogenoemde DRI proces in te voeren. Mocht dat niet lukken dan staan de groene beweging en politiek klaar om ook Tata Steel IJmuiden te offeren op het CO2 hakblok. In de afgelopen jaren werd daar al hard aan gewerkt met het uitbrengen van het ene na het ander alarmerende rapport. Dan weer over roetdeeltjes dan weer over fijnstof. Bij de hoogovens werken nu nog 9000 mensen die per jaar 7 miljoen ton hoogwaardig staal produceren . In 1989 was dat nog 5,4 miljoen ton door 27.872 ( bron wikipedia ) werknemers.  NB. staal maken middels het DRI-proces zou in de keten méér CO2 uitstoot veroorzaken dan het huidige proces. ( lees ook : ‘broodjes-aap verhalen over tata steel’ )

je moet het ijzer smeden als het heet is

19-05-2021 : je moet het ijzer smeden als het heet is  Meester advocaat Bénédicte de Ficq gaat namens de organisatie ‘ Frisse wind ‘ een aanklacht indienen bij het OM vanwege – vermeende – overtredingen van (milieu) vergunningen door het bedrijf.  Daaronder het lozen van kwik ! op het riool zo wordt gemeld in dit artikel.   In een bericht van Trouw over deze zaak van 5 februari van dit jaar werd vermeld dat het ging om enkele 100den aanklagers, maar volgens dit bericht ging het  inmiddels over ‘enkele 1000-den aanklagers’. Daaronder veel natuurorganisaties, zoals Duinbeheer dat de ‘ biodiversiteit ‘ in de duinen zag achteruithollen, temeer ook de uitstoot van Stikstof vorig jaar was gaan meetellen.  

Het ‘beeld’ dat wordt geschetst in de hoofden van de lezers is dat van grijze en grauwe gebouwen, donkere luchten met bruine slierten gif, waarmee vieze industrie wordt geassocieerd en zoals het vroeger ook echt was.  In werkelijkheid is de lucht in Wijk aan Zee gewoon zoals overal. Althans de keren dat ik er kwam. In het dorp kan je de weg inslaan naar de noordpier en het surfstrand.  Dan passeer je wel een paar van die mileu- en horizon-vervuilende windturbines, waarin het metaal Neodymium is verwerkt dat wordt gewonnen in Baotou- Mongolïe. Daarbij passen heel goed de beelden van ‘vieze industrie’ maar horen we milieu -organisaties nooit over . Ook niet over de wieken die pas echt smerig spul zijn. Wat betreft milieuzaken zal er voor Bénédicte Ficq en Partners nog veel te doen zijn in de toekomst. 

journalistiek

Onafhankelijke journalistiek ”Het wordt steeds duidelijker dat er geen toekomst zit in fossiele brandstoffen”, aldus Wouter van Noort, journalist van de NRC. 

Als we de Nederlandse media mogen geloven, dan wordt het gebruik van kolen in de wereld steeds minder, maar niets is minder waar. Daarmee is bewezen dat de media onderdeel uitmaken van het apparaat, want, zeker voor de media is het een koud kunstje om de cijfers boven water te halen waaruit blijkt dat het gebruik van kolen wereldwijd juist toeneemt en zal blijven toenemen. Kolen vormen een overvloedig beschikbare, makkelijk winbare en daardoor goedkope brandstof.   

Het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld is BHP .  BHP is het mijnbouwbedrijf dat in 2001 ontstond door de fusie van het Australische Broken Hill Proprietary en het Britse Billiton.

BhP heeft verschillende locaties in Australie waar kolen in dagbouw worden gewonnen waaronder de Bown basin in central Queensland  

Queensland Coal comprises the BHP  mitsubishi Alliance (BMA) and BHP Mitsui Coal (BMC) assets in the Bowen Basin in Central Queensland, Australia.   (Mitsubishi is weer een van de grootste corporate bedrijven ter wereld met belangen in de energiesector en weer verbonden met Shell  ) 

BHP is genoteerd aan verschillende beurzen :de ASX, de NYSE en de LSE   

De top drie gebruikers van kolen zijn China, VS en India. (bron: Statistical review of World Energy)  

In de media wereldwijd wordt bij de lezers en kijkers voortdurend de indruk gewekt dat er een eind zou komen aan het gebruik van kolen als brandstof, hetgeen bewijst dat de media bewust de juiste informatie achterhouden op last van hogerhand. Ofwel dat de media niet onafhankelijk zijn. Met een paar muisklikken had een ervaren journalist als Wouter van Noort van de NRC en alle ander journalisten op de wereld deze informatie boven water kunnen halen. In werkelijkheid neemt de vraag naar kolen juist toe dus, met name voor de productie van elektrische energie, waarvan de vraag exponentieel groeit als gevolg van de digitale ontwikkelingen, maar ook voor de bereiding van staal om windmolens van te bouwen en voor de energietransitie in het algemeen. Maar alle journalisten en alle media op de aarde, verbonden aan de MSM kregen de opdracht te schrijven over afnemende vraag naar fossiele brandstoffen en over de successen van de energietransitie.  

pensioenfonds PME

PME. Onlangs maakte PME, het pensioenfonds van de metaal en elektro-sector bekend te stoppen met beleggen in fossiele bedrijven.  

Op z’n zachts gezegd nogal een vreemde stap voor een sector die, meer dan welke sector dan ook energie-gedreven is, vooral dat deel wat zich bezighoudt met de bouw van windmolenparken. Voor de bereiding van staal voor de windmolens zijn fossiele kolen nodig; voor de wieken van een Vestas 4.3, 210 ton olie-derivaten. Voor de bouw en onderhoud van windmolenparken met bijbehorende hubs op zee worden zware ‘supplyers – schepen met wel 4000 pk’s- ingezet en vele speciale schepen, zoals kabelleggers.  Als er éen energie-intensieve industrie bestaat, dan is het wel de windmolenindustrie waarin de leden van het PME ( FME) actief zijn. Niet meer beleggen in Vestas en Orsted zou zelfmoord voor de industrie betekenen en de koersen doen instorten. Niet alleen deze groengewassen bedrijven, maar ook uit de hardcore fossiele bedrijven stappen, zou erg onverstandig zijn voor pensioenfondsen gezien de resultaten op de beurzen, die juist worden gehaald vanwege de grote vraag naar fossiele brandstoffen in de hernieuwbare energie sector. Een vaartochtje naar het Gemini park, 68 kilometer uit de kust op een oppervlak van 8 bij 8 kilometer vergt enorme hoeveelheden brandstof.  De bekendmaking moet dan ook gezien worden als pure PR, zoals CEO ’s van alle grote bedrijven die houden.   

Als PME dan toch in ‘ groene’ bedrijven wil beleggen, dan zou ze kunnen kiezen voor de DRAX groep, ook genoteerd aan de beurs, die de eerste en grootste centrale van de wereld bezit die op ‘biomassa draait. Niet zomaar een centraletje, maar 6 units van 600 MW ( 600.000 KW ) elk, die in 24 uur ruwweg het energie-equivalent van 3200 ton kolen opbrandt.  

Of in het Finse bedrijf NESTE OIL dat, met toevoeging van enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen in transport en processing, een klein gedeelte aan ‘ bio’ brandstoffen terugwint.   

Of gewoon in Shell, want die levert ook ‘bio’ brandstoffen en zelfs ‘bio’ kerosine ism KLM, Al Gore , Richard ( say cheese ) en natuurlijk de mannen en vrouwen van Goldman Sacks.  ( Kijk Planet of the Humans via ‘videos’  met bladwijzers.)     

de broodjes-aap verhalen over tata steel

De broodjes aap verhalen over Tata Steel.  Onlangs werd in kranten en journaal het nieuws gebracht dat Tata steel binnen afzienbare tijd zou stoppen met het gebruik van cokes. Een broodje aap verhaal of zelfs twee broodjes-aap verhaal.  

Een broodjeaapverhaal, stadssage of stadslegende is een verzonnen verhaal dat als waargebeurd wordt doorverteld en daardoor aan overtuigingskracht wint. Bronnen ontbreken meestal; wie het verhaal vertelt, heeft het van iemand anders gehoord die op zijn beurt de oorspronkelijke verteller evenmin kent  (bron wikipedia )   

Het eerste broodje aap-verhaal betreft de bewering dat de uitstoot van CO2 zou worden verminderd door de toepassing van waterstof, maar dan zouden er juist méer kolen nodig zijn voor de bereiding van waterstofgas en in het geval er sprake zou zijn van ‘groene’ waterstof nog veel meer.  Namelijk voor de bouw van enorme hoeveelheden windturbines en infrastructuur zouden enorme hoeveelheden koper en staal nodig zijn. De consumptie van kolen zou zich, in een zichzelf versterkend mechanisme, razendsnel vermenigvuldigen en daarmee de CO2 nog sneller doen stijgen. Leveranciers van kolen zul je niet horen natuurlijk. ( zie het artikel ónafhankelijke journalistiek ? )  

Het tweede broodje aap betreft de toepassing van waterstofgas bij de bereiding van staal. Daarvoor moeten we weten hoe staal wordt bereid. Dat gaat in drie stappen. In het kader van de toepassing van cokes is enkel de eerste stap van belang.  

1) Smelten van ijzererts in een hoogoven en aftappen als ‘ruwijzer’  

2) reduceren van het koolstofgehalte in het oxystaalproces waarna het ‘staal’ wordt genoemd 

3) walsen  

In een hoogoven wordt ijzererts gesmolten en vrijgemaakt uit de aarde bij een temperatuur van ca. 2000 graden Celcius door kolen -cokes- te verbranden. Daarnaast – en daarom onmisbaar- maken cokes de reactie mogelijk waarbij ijzer wordt gevormd uit het ijzeroxide.  Koolstof wordt gebonden met de zuurstof van het ijzeroxide.  Fe2O3+C > Fe + CO2 en CO.   

In de kop een afbeelding van een hoogoven.  Te zien is hoe die is gevuld met lagen ijzererts en cokes.  Met een karretje worden die aangevoerd omhoog, samen met toeslagstoffen die de aarde binden tot slakken waaruit weer hoogovencement wordt geproduceerd.  Aan de bovenkant worden de gassen opgevangen, waaronder waterstofgas waarmee elektriciteit wordt opgewekt ( de Velsen centrale )   

Deze broodjes aap-verhalen hebben tot doel de weg voor de waterstof -economie te plaveien.  Tata Steel maakt deel uit van de waterstof coalitie waarin ook  Shell/ Mitsubishi, de havens van Amsterdam, Rotterdam en de Gasunie! verenigd zijn.  Waterstof, CCS of combinaties daarvan zijn door de Europese commissie geclassificeerd (Taxonomie ) als duurzame technologieën en komen daarom in aanmerking voor miljarden subsidies. 

Onlangs was in het programma van Ruben Terlou: ‘de wereld van de chinezen’ te zien hoe die in Slovenië een gesloten hoogoven weer openden en 5000 mensen weer werk hadden.  Daar waren ze erg blij met de nieuwe werkgelegenheid .  

energie voor dummies

Never the twain shall meet’ is een bekend spreekwoord.  Het betekent zoveel dat mensen elkaar nooit zullen vinden op bepaalde thema’s. Een uitspraak die zeker opgaat voor de thema ’s klimaat en energietransitie. Zegt de een ja, dan zegt de ander nee; zegt de een  ‘waar’, zegt de ander ‘onwaar’. Er zijn mensen die rationeel zijn en alles correct weergeven volgens de wetten van de biologie , scheikunde en natuurkunde, maar die hadden niet gerekend met machtige kruidenvrouwtjes en politici.  Er zijn zowel volkomen onnozele als nietsontziende en gewetenloze opportunistische volgelingen, die spreken over de toekomst van uw ! kinderen en er zijn tenslotte media die tot taak hebben verwarring te zaaien en in stand te houden. Waren mensen niet gedreven geweest door macht, geld en hebzucht, maar door duurzaamheid in de waarachtige betekenis van ‘volhoudbaarheid’, dan was er nooit zoiets als een energietransitie uitgeroepen door uw leiders.   

Uit de geschiedenis van de mens weten we helaas dat het nooit anders is geweest en ook nooit anders zal worden,  zoals te leren uit de BBC documentaire ‘How art made the world’. Zeker weten we wél dat we een keer dood gaan. Tot die tijd zullen we elke dag voedsel verbranden in ons metabolisme en omzetten in arbeid en de instandhouding van lichaamsfuncties.  

8 miljard mensen moeten elke dag eten om in leven te blijven en 8 miljard mensen consumeren elke dag enkele liters fossiele brandstoffen, afhankelijk van waar ze wonen op de planeet.  In Nederland en landen met vergelijkbaar inkomen per capita, ligt de consumptie van fossiele brandstoffen op ca 15 liter benzine equivalenten per dag.   

Op de snelheid waarmee de voorraden zullen afnemen heeft de mens invloed. Door er zuinig mee om te gaan of ze te verspillen.  Onze leiders hebben ervoor gekozen de snelheid op te voeren.  Misschien dat ze wel geen keus hadden.  

Mensen zullen het nooit met elkaar eens worden over het klimaat en de energietransitie , maar dat laat onverlet dat wetten van de thermodynamica , zoals beschreven door de mensen op de afbeelding , onveranderd zullen blijven bestaan. Daar kan al het gekrakeel op aarde niets aan veranderen. Noch zullen mensenwetten van Klavers en Jettens dat kunnen, noch zal de hoogste Rechter op aarde die kunnen ontkrachten. ( Zij allen spelen het spel van de hoogmoed doordat dus wél te doen. )

Hieronder twee keer de wetten van de Thermodynamica beschreven uit verzamelde teksten:  

A) 1. Warmte en arbeid zijn uitwisselbaar. 

2. bij de uitwisseling tussen warmte en arbeid treden  verliezen op.  (Hoe hoger de temperatuur van de bron en hoe lager de ‘sink ‘ -waar de warmte naartoe stroomt- hoe kleiner dit verlies)  

Dat “verlies” is waar klimaatveranderingsgekken geen rekening mee willen houden. Het is voor miljarden het verschil tussen leven en dood. 

Je kunt niet iets voor niets krijgen. Alle hernieuwbare energiebronnen zullen een hoog verlies hebben, d.w.z. hoge kosten. ( in de keten die de ‘hernieuwbare energie ‘gelovigen altijd vergeten)  Behalve fossiele brandstoffen en kernenergie omdat die zo geconcentreerd zijn in warmte-inhoud dat het verlies minimaal is. Al het andere dat men doet, zoals zonnestralen concentreren, of windenergie, of biobrandstoffen geeft hogere verliezen. ( met name houtverbranden icm een warmtenetwerk ; de verliezen daarvan overstijgen in ruime mate de opbrengst )      

Er is geen wetenschap op aarde, nu of nooit, die de wetten van de thermodynamica kan schenden.Dus nu begrijpen we waaraan we vooruitgang te danken hebben. ( ‘Hádden’ dus als de energietransitie niet stopt )  Aan arbeid, verkregen met lage verliezen.  

B)    ” But nothing is as hilarious as the fake science of “climate”. It seeks to overturn the Second Law of Thermodynamics itself, by convincing people that a low-calorific value “fuel” or “solar cell” or “wind” will somehow be more efficient than a high grade thermal source. Or that electric cars, using energy first from fossil fuels converted to electricity, then stored in batteries, will be “cleaner” ( cleaner means, no visual smoke, I suppose). Than the same fuel poured into the car.” 

de wet van kirchoff

Bard de Weijer is schrijver van artikelen in de categorie ‘de wens is de vader van de gedachte’ met een hoog ‘KIJK” gehalte. (KIJK is een populair wetenschappelijk tijdschrift met veel mooie plaatjes van de gebroeders DAS, makers van prachtige futuristische tekeningen.)  Of James bond gehalte, zoals ‘The golden Gun ‘ waar fantasie en werkelijkheid samensmelten in een zonnecel met een rendement van 95 %, waarmee het energieprobleem voor eeuwig zal zijn opgelost. Dat soort artiklen schrijft Bard in de Volkskrant. Zijn laatste artikel gaat over de opening van een laboratorium bij de TU Delft, waar men gaat onderzoeken of de Wet van Kirchhoff buiten werking gesteld kan worden. Die wet zegt: ” dat de som van alle stromen altijd 0 moet zijn.’ (zie het artikel ‘stroomkring ‘met het watervoorbeeld)  en laat nu juist met de bouw van windparken en zonneparken die wet aan de laars worden gelapt en dan met name juist door netwerkbedijven voor wie deze wet de grondslag vormt ? vandaar dit laboratorium , waar de bollebozen van de TUD het onmogelijke mogelijk gaan maken, namelijk dat een overstroming kan worden voorkomen door tegelijk alle sluizen open te zetten; dat het mogelijk is een medicijnflesje te vullen door in een keer een emmer om te keren . Zonder te morsen. Saillant detail wellicht is: dat het onderzoek en het laboratorium zijn gefinacierd door Staatsbedrijf Tennet, zo schrijft Bard.

In een eerder artikel van 8 september 2021 schrijft Bard een artikel met de titel: ”de Duitse auto-industrie is bezig met een transitie.  De overschakeling naar elektrische mobiliteit is sinds het dieselschandaal en recente klimaatbewustwording in een stroomversnelling geraakt.”

Welke stroomversnelling zou daarmee worden bedoeld ? Volgens de cijfers van ‘Nederland elektrisch’ waren er op 31 -07 -2021, 320.214 elektrische auto’s geregistreerd. In 2015 waren dat er 108.990.   Nog een kleine 1.5 miljoen te gaan naar de 1.8 miljoen in 2025, zoals voorspeld. Bard en de media in het algemeen in haar rol als PR vehikel voor de industrie , houden van een beetje ‘aandikken ‘. Al in 2008 verscheen het eerste artikel van Bard in de serie ter promotie van de EV.