A-BP

A-BP en omdenken. ( hoe groenwassen werkt )  Medio oktober 2021 ontvingen de 3 miljoen leden van het ABP, het pensioenfonds van ambtenaren en leraren, een brief met de mededeling dat hun pensioenfonds zou stoppen met beleggen in ‘ wat men ‘ fossiele bedrijven was gaan noemen, ter onderscheiding van bedrijven die niet fossiel zouden zijn. Daarover verder in dit artikel meer.  Vrijwel zeker is het dat alle pensioenfondsen zullen volgen. 

Het zat al een tijd in de lucht, maar belangrijk was geweest dat eerst druk van onderaf zou worden opgebouwd, want nu kon het pensioenfonds bij haar besluit verwijzen naar de wens van de leden. De afgelopen periode hadden met name leden van de extinction rebellion – waaronder veel leraren aan (hoge)scholen- de druk opgevoerd om in te stemmen met de ‘groene’ koers.

De stap was echter geheel in lijn met de Green deal/ energietransitie directieven. Het doel vormt dezelfde kant van de medaille waardoor ook het pensioenfonds zelf ooit was opgericht: alle wereldburgers vastklinken aan het financiële stelsel; het globale piramide spel.  in het web gesponnen

Pensioenfondsen waren opgericht in een tijd dat de vooruitzichten nog heel anders waren en het demografisch model nog niet het waterhoofd vertoonde zoals nu. Werknemers in loondienst werden via CAO’s verplicht deel te nemen aan een pensioenfonds waarmee ze konden sparen voor de oude dag. Maar Pensioenfondsen waren er niet alleen voor om mensen een mooi pensioen te bezorgen, maar vooral voor zichzelf.  Tegelijkertijd met de opkomst, groeiden de wolkenkrabbers in de steden en de winsten van de financiële bedrijven die daarin gevestigd waren bijna letterlijk ’tot in de Hemel’.  Beleggen in Groengewassen bedrijven – zoals Shell en Neste – vormt het voorlopig hoogtepunt in dit ultieme kapitalisme, met dank aan  extinction rebellen. (lees ook het artikel over Roxane van Iperen over hoe mensen meewerken aan hun eigen onderdrukking)       

Het idee, dat Pensioenfondsen niet meer zouden beleggen in fossiele bedrijven is te krankzinnig voor woorden, want direct of indirect zijn alle economische activiteiten gedreven door het verbranden van fossiele brandstoffen. Juist ! in de industriele ketens van ‘hernieuwbare’ energie. ( roi vs eroei )

Deze stap van pensioenfondsen moet dus worden gezien in het kader uitrol van De nieuwste Economie, die gedreven wordt door geld. Wereldwijd stijgt de consumptie van brandstoffen als gevolg van de bouw van windparken, zonneparken en waterstoffabrieken en vooral ook bij de winning van biofuels uit natuurlijke bronnen. Kenmerk is dat in de respectievelijke ketens de CO2 uitstoot vele malen hoger is ten opzichte van het energetisch optimum dat bestond vóór de energietransitie werd bedacht. Ook het PME , het pensioenfonds waarbij alle bedrijven uit de metaal-elektro zijn aangesloten, liet weten , zogenaamd niet meer in fossiele bedrijven te beleggen. artikel over PME

verzamelde berichten

10-05-2021:  CO2 opslag Shell Gisteren werd in het Journaal bekend gemaakt dat Shell en Exxon 2 miljard euro subsidie hadden binnengehaald voor het opslaan van CO2 in een leeg aardgasveld. In plaats van luid gejuich klonk er verontwaardiging door in de reacties.  Onder andere van Maurits Groen, de Godfather van de groene beweging en lid van de Raad van Bestuur van Pakhuis de Zwijger: de groene Tempel.  Kennelijk konden ze er niet tegen dat nu dat vermaledijde fossiele bedrijf aan kop ging bij het CO2 besparen.  


Groen beton. Met groen beton wordt niet beton met aangroei van zeewier oid , bedoeld, maar ‘duurzaam’ beton volgens de moderne definitie. 

Volgens de oude definitie was beton nog een waarachtig duurzame bouwstof, welke de mens zo maar in de schoot geworpen had gekregen van moeder natuur: een onuitputtelijke hoeveelheid kalksteen voor de productie van cement, het belangrijkste ingrediënt van beton. Volledig onschadelijk in de gehele keten.    

Voor de bereiding van cement en beton zijn fossiele brandstoffen nodig en bij het verbranden daarvan komt de CO2 weer vrij, zo luidt het bezwaar, maar dat is ook voor de bereiding van staal nodig . En soep in blik ! Mede doordat ook de productie van staal op gang kwam, ging beton een steeds belangrijker rol spelen bij de bouw van wegen bruggen woningen en kantoren. Het huidige jaarverbruik in NL bedraagt 14 miljoen m3 ( bron: het betonhuis)         

In de wereld van CO2-fetisjisten is een boom een ‘apparaat’ dat CO2 opneemt tijdens de groei dat je moet kappen voordat het ”doodgaat”’, opdat de CO2 gevangen blijft. Bestuurders van verschillende steden ( Arnhem, Amsterdam en Haarlem) geloofden dat en beslisten, in het kader van de ”City deal”, op basis van deze aanbevelingen van CO2-fetisjisten uit Almere, dat in 2025 beton vervangen moest zijn door hout. (de CO2-fetisjisten waren in werkelijkheid degenen die de huizing gingen bouwen )   

In de lezing, waarvan op deze site de transcriptie, vertelt Patrick Moore, oprichter van Greenpeace, over het wonder van kalk waarin 99,9 % van de CO2 zit opgeslagen.  Over hoe zeedieren(schaaldieren) de eigenschap hadden (en hebben natuurlijk) om CO2 te binden met Calcium tot CACO3: kalk, de grondstof van cement/beton.  Gedurende 100den miljoenen jaren werden zo de voorraden kalksteen gevormd die de belangrijkste bouwstof zou worden in de 20 ste eeuw. Eveneens in die periode werd CO2 vastgelegd in kolen, olie en gas: opgeslagen zonne-energie waarop ‘warmtemachines ‘ (stoommachine / motoren / turbines ) werken, dankzij welke de wereldbevolking zo had kunnen groeien en waardoor de beschikbaarheid van beton welhaast een voorwaarde werd voor het voortbestaan van de mens.  

Dit is het betreffende fragment uit de lezing van Patrick Moore, die, via de link in zijn geheel is terug te lezen: 

 ”But the truly stunning number is the amount of carbon that has been sequestered from the atmosphere and turned into carbonaceous rocks. 100,000,000 billion tons, that’s one quadrillion tons of carbon, have been turned into stone by marine species that learned to make armour-plating for themselves by combining calcium and carbon into calcium carbonate. Limestone, chalk, and marble are all of life origin and amount to 99.9% of all the carbon ever present in the global atmosphere. The white cliffs of Dover are made of the calcium carbonate skeletons of coccolithophores, tiny marine phytoplankton.”  

De on-duurzaamheid van beton komt tot uiting in menselijk handelen als gevolg van beslissingen die bestuurders nemen. ( zie ”city dealtje haarlem” op pag 1 )   Door jonge gebouwen te slopen en dat te doen door het beton te vergruizen.  

Het voormalig GAK-gebouw, tegenover station Hilversum, was zo’n jong gebouw toen het werd gesloopt met machines die het betonnen skelet verpulverden.    

Dat was en is dubbel onduurzaam :  

  • 1) duurzaam zijn gebouwen die lang meegaan 
  • 2) verpulveren van beton vergt immense hoeveelheden brandstof waarbij enorme hoeveelheden CO2 vrijkomt.    

 

Feb 08 2021 Energiebesparen op hoog niveau.  medio februari 2021 werd de Shell- Eneco/Mitsubishi-Amazon -deal afgesloten, waarbij Amazon ‘groene’ en virtuele stroom afneemt van het CrossWind consortium. Het hebben van de juiste vrienden is altijd handig voor succesvol energiebesparen op hoog niveau. 

De groene stroom die wordt opgewekt met het windpark waarin Shell investeert (en daarvoor de subsidie ontvangt)  wordt middels VPPA’s -Virtual Power Purchase Agreement’s -verkocht aan Amazon dat daarmee haar Data centers over de gehele wereld van groene stroom voorziet, zodat het bedrijf daarmee al in 2030 de ‘net zero’ Status zal behalen.  Er zijn nog steeds veel mensen die denken dat energiebesparen iets met CO2 of opwarming te maken heeft, maar dat is niet zo in de wereld van Multinationals. ( en de politiek ) Daar betekent energiebesparen meer winst en meer aandeelhouderswaarde. (De Nieuwste Economie)   Zowel het groene imago als de papieren CO2-reductie vertalen zich in winst en divident.  Voor Shell als leverancier van fossiele brandstoffen betekent het eveneens een enorme nieuwe afzetmarkt vanwege de bouw van windmolens, zonneparken en verder alles wat is gemoeid met ‘hernieuwbare energie’.  Alleen de olie al waaruit derivaten -harsen – worden gewonnen om wieken van windmolens te maken. ( 210 ton voor een Vestas V150- 4.2 MW -molen) vormt een enorme nieuwe afzetmarkt. (afnemers: AKZO NOBEL en DSM )       

Lang geleden begon het verhaal met Eneco dat was uitverkoren om producent en leverancier van ‘groene’ stroom  te worden. Daartoe had het bedrijf door de toenmalige minister Kamp uitstel gekregen om te voldoen aan de splitsingswet waaraan andere stroomproducenten, zoals Nuon, wel hadden moeten voldoen. Dat gaf Eneco een voorsprong en gemeenten, die aandeelhouders waren, de gelegenheid Eneco te promoten waardoor het een groot marktaandeel kon verwerven, zodat het uiteindelijk weer aan de hoogste bieder kon worden verkocht en dat was -geheel toevallig- Mitsubishi, een van de grootste industriële conglomeraten met een energiedivisie . Bovendien ook achter de ‘net zero’-status aan. En zo kwam deze deal tot stand.  De afgelopen jaren was onder de bevolking wel de nodige weerstand ontstaan tegen windparken omdat die gesubsidieerd waren. Geen probleem. Dan schrijft men in de persverklaring en de brochure gewoon dat het windpark NIET gesubsidieerd wordt en dan gelooft ook iedereen dat.   Kennelijk niemand die weet dat een windpark zonder subsidie niet kan bestaan. Kwamen er tóch vragen, dan kon het zijn dat de vraagsteller werd aangevallen vanwege zijn of haar negativiteit en afgeserveerd volgens de beproefde techniek in de communicatie waarbij partijen tegen elkaar worden opgezet. Doorgaans zeer effectief.      

Persverklaring  (gedeelte )  Feb 8, 2021  

London – Shell Energy Europe BV (Shell) has signed an agreement with Amazon to provide renewable power from a subsidy-free offshore wind farm being constructed off the coast of The Netherlands.  (renewable power bestaat dus niet.)   

The Amazon-Shell HKN Offshore Wind Project will enable Amazon to power more of its business with clean energy. It will move the company closer to its pledge to become net-zero carbon across its business by 2040 and continue its path to power its operations with 100% renewable energy by 2025 – five years ahead of its 2030 target. Shell’s ambition is to be a net-zero emissions energy business by 2050 or sooner, in step with society. 

The wind farm will be operated by The CrossWind consortium, a joint venture between Shell and Eneco. Starting in 2024, Amazon will offtake 250 megawatts (MW) from Shell and 130 MW from Eneco, for a total of 380 MW. 

“Supplying Amazon with electricity from this offshore wind farm contributes to their net-zero pledge while progressing our own ambition to be a net-zero emissions business by 2050 or sooner,” said Elisabeth Brinton, Executive Vice President of New Energies at Shell. “We are delighted to continue strengthening our strategic relationship with Amazon Web Services (AWS) across Shell New Energies. Our collaboration is enabling us to continue pushing the boundaries of innovation.” 

Shell and Amazon have already achieved milestones together. In July 2020, Amazon’s air cargo network secured up to six million gallons of sustainable aviation fuel supplied by Shell Aviation. ( kijk via pagina 4 de film Planet of the Humans en lees op pagina 1 over de deal met Amsterdam inzake de productie van synthetische kerosine )  


TNO  In 1932 werd bij wet de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek opgericht: TNO. Het doel was om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelijke organisatie heeft ze een onafhankelijke positie, staat geschreven, maar is dat ook zo. Met name met betrekking tot een van de negen domeinen waarin TNO actief is: de energietransitie, werpt zich de vraag op wat die met natuurwetenschap te maken zou hebben. Had het onderzoek met betrekking tot de energievoorziening vroeger te maken met het verhogen van de brandstofefficiëntie, dan is dat nu het omgekeerde. Anders gezegd; ging het vroeger om het verhogen van het rendement van warmtemachines – motoren/ turbines- besparen op brandstof dus, dan gaat het er bij de bouw van apparaten en installaties om zogenaamde hernieuwbare energie op te wekken, vooral om het financiële-rendement te verhogen ten koste van het brandstof-rendement: de omgekeerde vooruitgang.  Gelukkig dat er nog genoeg ingenieurs van de oude leer werken aan het verder opvoeren van de brandstofefficiëntie. In lijn met de ontwikkelingen van de voorgaande 250 jaar kon Bosch onlangs een nieuw brandstof-inspuit-systeem wereldkundig maken waarmee het brandstof-rendement van dieselmotoren maar liefst met 5 % wordt verhoogd tot wel 50%, waarmee enorme en waarachtige besparingen op het verbruik van brandstoffen en CO2-uitstoot in het verschiet liggen. Ondertussen echter lanceerde TNO met veel tromgeroffel en vergezeld van gelikte filmpjes in de media haar plannen in het kader van de nieuwe leer. Niet meer gedreven door brandstofefficiëntie, maar gedreven door financiële efficiëntie (ROI ) , waarbij de besparingen van Bosch grotendeels weer teniet zullen worden gedaan. Een en ander volgens de regels van De Nieuwste Economie.       

Hier drie plannen uit hun energietransitie winkel :  

  • 1)het volleggen van dijken met zonnepanelen 
  • 2) Groene, blauwe en grijze waterstof produceren  
  • 3)wijken bouwen met smart grids  

Stel dat alle dijken worden voorgelegd met innovatieve zonnepanelen. Levert dat dan besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen op in de gehele keten of juist niet.?  De ingenieurs van de oude school weten het antwoord wel :  ‘nee dat is onmogelijk ‘ Het produceren van een eenheid zogenoemde hernieuwbare energie namelijk kost altijd meer fossiele brandstoffen in de keten dan het oplevert. Ingenieurs van de nieuwe school bestrijden dat met hun financiële hocus pocus, waarbij ze, net als de verzekeringsman/vrouw en de bankman/vrouw, altijd de kleine lettertjes weglaten.  Ga maar na: van de 8760 uur per jaar leveren de dijken vol met zonnepanelen 1000 uur maximaal elektrische stroom in de zomermaanden bij minimale vraag. ( aannemelijk is dat ze een groot deel van de tijd afgeschakeld zouden worden)   De overige 7760 uur wordt de stroom dus geleverd door een centrale die draait op fossiele brandstoffen. De centrale(s) én de 1000den zonnepanelen op de dijken, inclusief de aan te leggen extra infrastructuur en netwerk moeten nu als een(1) productiemiddel worden beschouwd en vergeleken met de performance van de enkele centrale in het pre-energietransitie-tijdperk. Je hoeft geen Einstein te zijn om te begrijpen dat opwekken met enkel de centrale die de vraag volgt, de meest efficiënte methode is. Nochtans verkoopt TNO dijken vol zonnepanelen, inclusief alle verliezen in de keten als ‘duurzaam’. Dat doet ze natuurlijk niet vanuit haar natuurwetenschappelijke achtergrond, maar omdat ze daar opdracht voor kreeg.  

Mocht het nog ’s zover komen dat het streven naar waarachtig energie en grondstoffen besparen zal terugkeren, dan zullen ze bij TNO niet graag herinnerd worden aan de periode waarin verspilling werd gecelebreerd en op grote schaal relatief schaarse grondstoffen werden geofferd aan de afvalberg.  


Hallucinant Als je je bezighoudt met de energietransitie heb je de keus tussen meedoen en meebuigen of solliciteren voor een plek in het gekkenhuis als gevolg van jarenlange blootstelling aan misinformatie via de mainstream media en officiële kanalen, alsook het journaal, wat inzake de berichtgeving daarover niet zelden meer onderdoet voor het Noord-Koreaanse.  Daar bovenop de niet aflatende stroom PR en marketing-uitingen van bedrijven, waaronder die van Shell, en veel Automerken.  Het blad Autoweek heeft zelfs de ‘fossiele’ redactie vervangen voor een moderne ‘elektrische’ redactie, hetgeen iets zegt over de krachten die daarachter zitten.    Onze Koning sprak de woorden ‘Laat niet normaal worden wat niet normaal is”, maar dat is wat in het kader van de energietransitie juist gebeurde.  We gingen normaal vinden wat voorheen als volledig krankzinnig werd beschouwd; windmolens en zonnepanelen inzetten als stroomvoorziening, culminerend in een ‘orgie van verspilling van brandstoffen en grondstoffen’ in de waterstofeconomie; het was alsof men een reis door de Sahara zou gaan maken, maar voor vertrek alle brandstof vast had opgebrand.   Burgers  echter, waren inmiddels gaan geloven dat hun leiders het goede deden.  Dankzij de jarenlange inwerking van berichten in de media was de ‘Communis opinio ‘ ontstaan en waren mensen geconditioneerd geraakt om na te zeggen wat in de media geschreven stond.  Voor de buitenstaanders was het gekmakend om voortdurend tegen de ‘muur van de media ‘aan te lopen en dan verstrikt te raken in discussies.   ‘Niet gelezen in de krant dat waterstof de toekomst is ? ‘ zal het antwoord zijn van de meeste mensen zijn in onderhavig onderwerp met verwijzing naar ‘wetenschappers ‘ die in de media worden opgevoerd.  Als mensen in de bias van een groep zitten is het vrijwel zinloos nog te proberen om ze te overtuigen met argumenten, hoe valide ook; wie of wat je ook bent of wat je achtergrond is.  Ook zullen ze niet geloven dat de media niet de waarheid zou spreken of dat die wellicht belanghebbend zou kunnen zijn.  Ze geloven gewoon dat de maatregelen inzake de energietransitie, ook al zijn die nog zo krankzinnig, onlogisch en volkomen in tegenspraak met het akkoord van Parijs, waar zijn.  Het is nog een kwestie van tijd voor degenen die een tegengeluid laten horen om eveneens overstag te gaan, want de wereld van de Greendeal is werkelijkheid geworden en zinloos is het om nog te proberen die te stoppen of tegenhouden; maar zonder twijfel met gevolgen, waarop werd gewezen.  Op een van ‘De Zeven Stellingen’ alhier: dat elektrische auto’s in de keten meer energie en grondstoffen vergen, bleken de reageerders, geheel geconditioneerd, weten te antwoorden dat die – natuurlijk- onwaar is. De inzet van windmolens en zonnepanelen is bij hen al jaren ingedaald alszijnde ‘normaal ‘

het orakel klaver

Het orakel Klaver.  Op de markt vroeger dromden de mensen al samen rond de marktkoopman die als standwerker zijn waar aan de man bracht. Telkens weer in de lange geschiedenis van de mens wordt bevestigd dat mensen zich verzamelen rond populaire figuren. Als op Linked-in zo’n charismatisch figuur zijn steun uitspreekt voor de plannen van de Green deal van klimaatpaus Frans Timmermans -kennelijk ook een charismatische leider – levert dat 2975 likes op en 147 reacties waarvan voornamelijk adhesiebetuigingen. In het kader van de hevige regenval en overstromingen in België Duitsland en Limburg liet Jesse klaver de kans niet voorbijgaan de mensen nog eens te wijzen op het feit dat klimaatverandering daarvan de oorzaak is en daarom de maatregelen inzake the Green deal onverwijld uitgevoerd dienen te worden. Ook deze post werd gewaardeerd met veel likes en adhesiebetuigingen. Jesse Klaver heeft een Mbo-opleiding afgerond en een niet afgeronde opleiding bestuurskunde, maar vele mensen geloven eerder zijn woorden dan die van een gelouterde wetenschapper die een genuanceerd beeld geeft.  Wetenschappers die met statistieken aantonen dat er helemaal geen sprake is van meer regenval en rampen, worden niet zelden met hoon bespot en belachelijk gemaakt.   Het is onwaarschijnlijk hoe mensen zo verblind kunnen raken door de woorden van charismatische figuren dat ze niet inzien dat er juist sprake is van een orgie van verspilling en uitputting en de -vermeende- opwarming juist zou worden aangewakkerd door hun woorden. Charismatische figuren weten vooral hoe ze een groep rond zich heen kunnen verzamelen met populaire uitspraken. Uit de geschiedenis weten we ook dat telkens weer het volk erachter kwam dat ze door charismatische leiders waren voorgelogen en er dan een revolutie uitbrak.  Veelzeggend in dit geval is dat EU-commissaris Frans Timmermans de Green Deal bekendmaakte op 14 juli (quatorze Juillet): de dag dat in Frankrijk de bestorming van de Bastille (1789), waarmee de Franse revolutie begon, wordt herdacht.  Toen kwam er een einde aan een feodaal tijdperk. Nu was het de aankondiging van de terugkeer daar naartoe, want the green deal kan alleen slagen in een totalitaire setting. (direct of indirecte verplichte winkelnering )   

autoloze zondag

Autoloze Zondag In 1973, bijna 50 jaar geleden gingen veel mensen op zondag naar de Kerk om hun geloof te belijden, maar toen al begon de afkeer van het dogma van de Kerk.   Het leek erop dat de ratio de emotie had overwonnen, maar dat was een misvatting.  Er kwam namelijk een nieuw geloof voor in de plaats, wederom op basis van een dogma.  Dit keer was het niet de kerkelijke leer, maar een wetenschappelijke leer; die van de zondige mens die de atmosfeer van de aarde had opgewarmd, kortom de leer van de ‘klimaatopwarming ‘. 

In 1973 sprak Premier Den Uyl in een beladen televisietoespraak het volk ‘ernstig’ toe en gebruikte de woorden: ‘het zal nooit meer zo worden als het was’.  Wat was er gebeurd?  De Den Uyl-regering had zich aangesloten bij landen die Israel hadden gesteund bij de Jom Kipoeroorlog  waarop olieproducerende- arabische landen – een olieboycot hadden ingesteld.  Voor het eerst werd de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen duidelijk en de macht van olieproducerende landen. 

Om zuinig te zijn met de voorraden kondigde Den Uyl de autoloze zondag af en dat vonden veel mensen helemaal niet zo erg.  Nu gingen ze niet meer een autoritje maken op zondag en picknicken langs de snelweg zoals toen gebruikelijk , maar Op de snelweg.  

In het decennium vanaf de 60er jaren was het autobezit weliswaar met een factor 4.6 toegenomen- van 522.000 naar 2.4 miljoen- maar het gebruik was nog steeds hoofdzakelijk recreatief.  De meeste mensen werkten toen nog op loop- fiets of brommer-afstand van zijn werk.  Nadrukkelijk ‘Zijn’ werk, omdat vrouwen nog niet in die mate aan het arbeidsproces deelnamen, iets wat in de decennia daarna snel zou veranderen, juist door de opkomst van de auto als exponent van de razendsnel toenemende welvaart. (automobiliteit als economische motor)   Gelukkig maar dat de olieboycot werd opgeheven, anders was het nooit zo gelopen en was de welvaart blijven steken in de 60er jaren. Hoezo ‘gelukkig’ roepen de gelovigen.  Auto’s vervuilen onze lucht en stoten CO2 uit.  Veel mensen die dat roepen waren toen nog niet geboren en weten dus niet dat auto’s toen pas echt heel erg vervuilend waren. En kennelijk ook niet dat enorme stappen in brandstoftechnologie, ervoor zorgden dat de lucht weer schoon werd en de CO2 uitstoot per gereden kilometer drastisch daalde.  Anders gezegd: dat door technologische vooruitgang brandstof werd bespaard en de uitstoot van giftige gassen en roet afnam en ook CO2-uitstoot. (In die tijd werd ook nog lood aan brandstoffen toegevoegd )  Die enorme vooruitgang betrof niet alleen het nog relatief bescheiden autopark van toen, maar vooral de (petro)chemische industrie in Rotterdam en de Hoogovens in IJmuiden.       

Het is en blijft mindblowing hoe de groene gelovigen denken over de oplossing van hun probleem: hoe ze nu -als CO2 zondaar- boete doen aan hun toornig geworden klimaat-God.  Men zou denken: dat wanneer ze geconfronteerd zouden worden met de bijna verticale lijn van deze grafiek ; die ook de grafiek van het gebruik van fossiele brandstoffen laat zien, ze de conclusie zouden trekken dat het aantal auto’s fors verminderd zou moeten worden; dat mobiliteit en ‘wonen en werken’ anders georganiseerd zouden moeten worden teneinde het gebruik van fossiele brandstoffen structureel te verminderen.  In plaats daarvan echter houden ze zichzelf voor de gek door te stellen: dat met het vervangen van superzuinige brandstofauto’s door elektrische exemplaren, én de daarbij behorende infrastructuur, waaronder 10 tallen extra centrales, de oplossing voor hun probleem is.  In werkelijkheid dus een orgie van verspilling, uitputting en milieuvervuiling.  Wat nóg meer mindblowing is tenslotte: dat de meeste mensen het geloven. 

goed en kwaad

Roxane van Iperen (1976) schrijver van de bestseller  ’t Hooge nest (275.000 exemplaren)  en juriste was te gast bij ‘Zomergasten ‘ van de VPRO. Haar ideale televisieavond ging over: ‘ de strijd om macht; over goed en kwaad en over hoe je mensen medeplichtig kunt maken aan de eigen onderdrukking’. 

In de uitzending sprak van Iperen zich uit als klimaatalarmist, waarmee ze -waarschijnlijk onbewust – haar bijdrage leverde aan de grootste campagne ooit waarin mensen medeplichtig worden gemaakt aan hun eigen onderdrukking.   

Een van de onderwerpen in de uitzending ging over de strijd van Michelle Obama tegen obesitas. Al snel bleek dat zelfs Michelle Obama – de vrouw van de President van Amerika- het moest afleggen tegen de machtige voedselindustrie. In het filmpje vertelde de vertegenwoordiger daarvan dat ze uiteraard hadden meegewerkt om imago verlies te voorkomen, maar mét behoud van het principe van winstmaximalisatie ten behoeve van de aandeelhouders. Hier en daar hadden ze de receptuur en porties wat aangepast maar wezenlijk was er niets veranderd.   ”Ik word daar zo kwaad van!”, verzuchtte Roxane. 

Even later in de uitzending verklaarde ze dus tot de groep der klimaatalarmisten te behoren, die op exact dezelfde manier het – wellicht nog veel machtiger – eco-industrieel complex; dat de echtgenoot van Michelle Obama mede mogelijk maakte, in stand houden. (kijk de film Planet of the Humans ). Roxane zag wel de machinaties van de voedsel- en tabaksindustrie, maar had een blinde vlek voor die van het eco-industrieel- complex. Dat was niet zo gek, want daar maakt Roxane -als lid van de ‘Pakhuis de Zwijger- groep’ ; als columniste van Vrij Nederland én als invloedrijke BN-er( de media ), zelf deel van uit. ( de muur van de media ) Zonder die (door haar groep opgelegde) confirmation-bias had Roxane wellicht geconcludeerd dat de energietransitie nu juist beoogt om mensen – via gedwongen winkelnering – te laten meewerken aan de eigen onderdrukking ( Onder gedwongen winkelnering bijvoorbeeld zou je kunnen verstaan de eenzijdige focus in de media op linkse schrijvers en kunstenaars als cultuurdragers )

Voor veel mensen is het moeilijk om onderscheid te maken tussen wat goed en kwaad is kennelijk, maar zelfs Roxane van Iperen en de beweging waar ze deel van uitmaakt, zal uiteindelijk moeten toegeven dat ze in feite de slippendragers zijn van het grootkapitaal -het eco-industrieel complex/ blackrock. Uiteindelijk in een totalitaire staat, want alleen daarbinnen kan de ‘economie van de energietransitie’ slagen.

ethiek en energietransitie

Ethiek is de set van waarden die mensen in een zekere beschaving leert over het verschil tussen goed en kwaad.  De Christelijke ethiek werd gebaseerd op de tien geboden.

Ethiek(Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.” (bron: wikipedia )

In de wereld van ‘hernieuwbare energie werden ‘vrijwel alle regels die betrekking hadden op goed koopmanschap geschrapt.  De moeder van alle leugens is het woord ‘hernieuwbare energie’, want dat kan niet bestaan. ( zie homepage Carlo Rovelli)  

Oplichting is volgens het wetboek van strafrecht  een vorm van bedrog, een misdrijf waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen (artikel 326 van het NederlandseWetboek van Strafrecht), maar kennelijk niet in de handel in ‘groene’ of ‘duurzame’ stroom.   

Een energieleverancier die zegt 100% groene stroom te leveren, maakt zich in de eerste plaats schuldig aan misleiding van de consument in reclame-uitingen.  Met name in brutale televisie reclames. De ACM –Autoriteit Consumenten Markt zou deze reclames hebben moeten verbieden op grond van pure leugens en bedrog maar deed dat niet. 

De oplichting manifesteert zich, doordat energieleveranciers ”groene stroom ”, (elektrische energie) zeggen te leveren, terwijl daar geen sprake van kan zijn. Ze leveren fake stroom waarbij ze verwijzen naar zogenaamde VPPA’s: Virtual Power Purchase Agreements, contracten waarin de energieleverancier dus virtuele stroom afneemt van een wind- of zonnepark.  Stroom die niet fysiek wordt geleverd en ook niet wordt opgewekt; enkel bestaat op papier.  Uit dit grafiekje kan je een indruk krijgen hoeveel uren het Gemini-windpark stroom levert. ( blauwe staven ) 

Van zonnepanelen weten we natuurlijk dat die alleen stroom leveren als de zon schijnt, voornamelijk in de zomer. Gerekend wordt met 1000 uur per jaar.(van de 8760) Wanneer een energie leverancier beweert 100 % groene energie te leveren is er niet alleen sprake van misleiding ,maar ook van oplichting in het geval die een overeenkomst op basis van dat gegeven aangaat met de consument. Van alle energiebedrijven spant het bedrijf   ”Van de bron’ wel de kroon in brutaliteit.  Op haar site schrijft Van de Bron :  

”Al onze energie is duurzaam geproduceerd en opgewekt in Nederland. Zo weet je bij Vandebron zeker dat je écht goeie energie afneemt ” 

In werkelijkheid zou de klant van van Van de bron in de meest gunstige omstandigheden circa – 3000 uur per jaar ‘groene ‘stroom kunnen afnemen omdat de zon niet meer schijnt en de windmolens niet langer draaien.  Een klant met een typisch jaarverbruik van 3600 kWu zou aldus in werkelijkheid maximaal 1232 kWu ‘groené stroom afnemen.  Theoretisch, want in veel gevallen zal de stroom worden opgewekt als er geen vraag is .

Verder inzoomend blijkt er ook sprake te zijn van diefstal bij de handel in groene stroom en betalen consumenten de rekening twee keer: via de ODE- opslag duurzame energie- en belastingen. Op de verlies-en winstrekening van energiebedrijven is de grootste post ‘subsidie’ en de leningen op de balans leveren voor de investeerders een gegarandeerd rendement over de looptijd.  Zonder subsidies waren er nooit windmolen-en zonneparken ontstaan. Geen enkele investeerder of bank zou geld hebben gestoken (hebben mogen steken) in wezenlijk verlieslatende bedrijfsmiddelen als windmolens en zonnepanelen.  De garanties van de overheid worden betaald door de consument , die zo een formidabele sigaar uit eigen doos krijgt, terwijl de directeuren en aandeelhouders van de energiebedrijven letterlijk slapend rijk worden zonder ook maar een cent risico te lopen.  Dit heeft niets meer met ondernemen te maken in de zin dat een onderneming risico’s loopt; het is gewoon gelegaliseerde diefstal. ( Kleptocratie komt van het Griekse klepto en kratein, en betekent dus “regering door dieven” , bron wikipedia )  

De volgende leugen is dat ‘groene’ stroom mag worden verkocht als ‘groene’ stroom omdat met de opwekking de CO2 uitstoot zou dalen. Dat is niet zo. Integendeel: de CO2 uitstoot stijgt juist.  ( zie het artikel ROI vs EROEI ) Voorts maakt het mechanisme van subsidies dat er steeds meer windparken en zonneparken-plassen worden aangelegd die steeds meer stroom gaan produceren die niet wordt afgenomen. De parken worden dan gewoon uitgeschakeld, terwijl de investeerders hun geld blijven krijgen. Deze handelswijze, die leidt tot zoveel verspilling en destructie -willens en wetens- zouden we in vroeger tijden hoogst on-ethisch hebben gevonden en streng afgekeurd.

Lang heerste in de Christelijke traditie ook het begrip ‘rentmeesterschap’ , hetgeen zoveel betekende dat de mensen geen roofbouw zouden plegen op natuurlijke bronnen en altijd zouden streven naar het verminderen van de aanslag op natuurlijke bronnen. Ook dat idee werd ten grave gedragen. Roofbouw op bossen en natuurlijke bronnen weer volop terug. Te zien is in de film Planet if the Humans ( ‘via videos ) hoe Al Gore, Richard Branson ism met oa Shell en KLM dat doen.

Stientje van Veldhoven vertrekt

Vandaag 10 juli 2021, werd bekend dat Stientje van Veldhoven,demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor D66, overstapt naar het WRI -het World Resource Institute- een globale Non profit-organisatie met een budget van 132 miljoen en een winst van 18 miljoen dollar. Op de site is te lezen dat Nederland, Denemarken en Zweden samen 10,8 miljoen doneerden. Het Parool meldt dat Sigrid Kaag, die de overboeking onlangs nog persoonlijk had gedaan, verrast was.   Die stap is geheel in de lijn met het doel wat de partij nastreeft, net als Volt. Dat van de globale wereld waarin NGO’s de macht zullen hebben overgenomen.  Als men verder het jaarverslag leest hoeft men zich ook geen illusies meer te maken dat dat niet zal gebeuren of dat de ontwikkelingen nog te stoppen zouden zijn.  Op de lijst prijken namen als Heineken en Rabo; de bekende namen als Bloomburg, Microsoft, Apple en uiteraard Jeff Bezos en zijn Amazon. Steeds meer geld stroomt naar die bedrijven en steeds meer gebruiken ze dat geld om de mensen nog meer te laten dansen naar hun pijpen ism de politiek ( verplichte winkenering)   Het geeft weer hoezeer de wereld steeds meer in handen komt van machtige NGO’ s en het gelieerde bedrijfsleven. Lees: de financiële sector met het klimaat en Milieu als formidabel verdienmodel ( zie op de site ook de grafiek over de inkomsten en uitgaven ) De meeste mensen zullen het bericht in de krant niet zijn opgevallen.

van Trouw tot donut

15-06-2021 VanTrouw tot donut  Het denken van mensen over de energietransitie wordt bepaald door hetgeen ze in de media lezen en horen. Voor een groot deel door lokale omroepen en huis aan huisbladen die het ‘nieuws’ tot in de haarvaten van de samenleving verspreiden.  Bij de Trouw wordt het nieuws over de energietransitie verzorgd door Vincent wil zon. U begrijpt het al: Vincent wil zonnepanelen verkopen.  Vincent heeft niet alleen – geen – verstand van zonnepanelen, maar al helemaal geen verstand van energie en dat is een pré.  Dat een dergelijke rubriek kan blijven bestaan zegt iets over zowel de krant als haar publiek.  De kop ”benzine is al over de top, net als de verkoop van benzine motoren” in de editie van 12 juni, was de laatste oprisping van Vincent in de krant die zichzelf afficheert als ‘de beste krant van Nederland.’.   Een krant die al enkele jaren een lijst samenstelt van de ‘duurzame top 100’ die ongeveer samenvalt met de Postcode loterij-coryfeeën die ze elke dag al op tv zien en verder ruim baan geeft aan groeperingen als de Jonge klimaatbeweging van Werner Schouten en de ”Minister van de nieuwe economie Michel Scholte. 

Bij de Volkskrant hebben ze wetenschapsjournalist Maarten Keulemans; wel iemand met verstand van zaken, maar iemand die keurig aan de leiband loopt verder; een wetenschapper uit de school van ‘de meeste stemmen tellen”. DPG media en het Media huis zijn de twee uitgevers die in Nederland en België vrijwel alle media in handen hebben. Tot en met de huis aan huisblaadjes  aan toe.  

Van de krant belanden we in het Goeroe en influencers- circuit. De bekendste en meest succesvolle Goeroe is Jeremy Rifkin die de EU adviseerde ‘ huizen te bouwen als energiecentrales ” (2008) en de aanzet gaf voor de uitrol van de waterstof- economie met zijn boek The hydrogen economy. Hij was de uitvinder van het  ‘smart grid’  dat zou werken naar analogie van het World Wide Web ( WWW): The Hydrogen Energy Web ( HEW ) Dat legde hem geen windeieren . de Provincie Utrecht betaalde grif 50.000 euro voor een optreden van twee uur .

In Pakhuis de Zwijger verzamelen de gelovigen zich nu rond goeroes als Kate Raworth die de donut religie verkondigd , hetgeen haar tot een succesvolle zakenvrouw maakte met deze variatie op de bekende uitspraak van Mahatma Gandi die leefde van 1869 tot 1948: 

”Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.”

De VPRO, de huisomroep van Pakhuis de Zwijger – de groene Tempel-sekte- haar business- model is het om telkens nieuwe hypes te introduceren om die vervolgens te exploiteren. ( lees ook het artikel over Roxane van Iperen )

De mens in suicide modus

10-06-2021 De mens in suïcide -modus  De influencer van Nyenrode Business University op Linked-in deed deze week nog eens een duit in het zakje van de anti fossiele industrie -manie die waart over de globe met de uitspraak : ” daarmee is nog maar eens aangetoond dat de wereld van big oil toch echt uit haar comfort zone is gehaald” , schreef hij .  

Wat is het toch, dat een bonte stoet van hoogleraren, politici, activisten, extinction rebellen, NGO’ ’s en maatschappelijk organisaties gebroederlijk optrekken, en er behagen in lijken te scheppen om de bijl aan de wortel van de economie te leggen.

Kijk om je heen en probeer te bedenken welk voorwerp niet voortkwam zonder fossiele brandstoffen en als je naar buiten gaat, bedenk dan hoe je een dag zou overleven zonder fossiele energie.    

Zou de mens wellicht in een suïcide-modus zijn geraakt dat ze tegen fossiele brandstoffen in opstand kwam ?  In het boek de Tovenaar en de Profeet, stelt de biologe in het eerste hoofdstuk de retorische vraag waarom de s- curve niet voor de HOMO Sapiens zou gelden en waarom de westerse beschaving niet ten einde zou kunnen komen. Net zoals eerder gebeurde met oa de Maya-beschaving na 3500 jaar.

Zit er wellicht een element van onwetendheid in: dat mensen echt niet (meer ) begrijpen hoezeer hun beschaving en economie rust op het fundament van de overvloedige beschikbaarheid van goedkope brandstoffen ? Zie ook het artikel ‘alfa’ s kun je alles wijsmaken’

Het antwoord van ben van beurden

11-06-2021 Het antwoord van Ben van Beurden.  Op 09 juni gaf de CEO van Shell -Ben van Beurden- een reactie op de uitspraak van de rechter nav de rechtszaak die Milieu Defensie had aangespannen. Dat deed hij niet middels een persbericht , maar op Linked -in, waar zijn collega CEO van BP – Bernard Looney  – hem complimenteerde met de woorden: ” Ben – great message. It is clear to us at bp just how committed you and the Shell team are – and have been – to the energy transition. It’s an enormous challenge – so all the more reason for us to continue to work together where we can to help the world get to net zero.”  

Ben van Beurden spreekt zijn verbazing uit over de rechtszaak, want Shell loopt voorop in de energietransitie, en kondigt aan in beroep te gaan tegen de uitspraak en voorts: dat de uitspraak een aansporing is om de plannen nog sneller uit te gaan rollen:   

  • Shell profileert zich als de grootste groene stroomverkoper en investeert in de bouw van een windparken op zee, waarvan ze de stroom – middels zgn VPPA’s – verkoopt aan Amazon ( de Shell – Eneco- Mitsubishi-Amazon -deal )
  • Onlangs werd de CCS deal bekend gemaakt waarbij CO2 van haar fabrieken, via een pijplijn wordt opgeslagen in lege aardgasvelden   ( art. ‘de grote zwendel’)
  • Shell is koploper in de wereldwijde waterstof-coalitie ( ook weer met Mitsubishi ) 
  • Shell zit met de KLM in de productie van bio kerosine ( art.  ‘ECOCIDE’ en ‘groen beleggen” ) en met de gemeente Amsterdam in de productie van synthetische kerosine.  ( Planet of the Humans . ‘videos’ )    

Men vraagt zich af waarom Milieu defensie de rechtszaak tegen Shell zou hebben aangespannen. Zou Donald Pols onder een hoedje spelen met de Shell ?