de rectrix magnifica

De rectrix Magnifica. De energietransitie is alleen mogelijk in een globale economie . Universiteiten spelen een belangrijke rol daarbij en het is dus belangrijk de juiste mensen op de juiste plekken te hebben zitten. Onlangs werd Annelien Bredenoord  geselecteerd als rectrix magnifica van de Erasamus Universiteit van Rotterdam omdat ze daarvoor het juiste profiel had. Bij een rector magnifica of trix denkt men meestal aan een wat ouder persoon met veel levenservaring om een universiteit te besturen , maar Annelein is 42 jaar jong en ziet er met haar kindgezicht nóg jonger uit.  De eerste woorden bij aanstelling luidden: ”ik heb een hekel aan de termen hoger- en laag opgeleid ”. Als onderdeel van de woke beweging en lid van D66, de partij die globalisme in haar vaandel heeft staan, voldeed ze aan het profiel om de belangen te behartigen van studenten die straks in een globale wereldeconomie zullen gaan werken voor Corporate bedrijven als Shell, Unilever en Greenpeace.   

Aan de Erasmus universiteit is het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT)  verbonden, opgericht door Jan Rotmans en Marjan Minnesma, de founders van de groene beweging in NL. Minnesma is weer oprichter van de stichting Urgenda, die wordt gefinancierd door de Postcode Loterij die NOVA media, in het kader van haar ambities om als ‘sociale onderneming’ verder te gaan,oprichtte in 1989 . Dat werd een eclatant succes, maar had allesbehalve iets van doen met  ‘sociaal’.  het is een brutale vorm van kapitalisme op basis van een ‘verhaal ‘, ruime opvattingen van goede doelen, goedgekeurd door de overheid ( Urgenda is natuurlijk geen goed doel) en het oneigenlijk gebruik van de stichtingsvorm. ( ook toegestaan door de overheid of misschien wel aangemoedigd zelfs) Inmiddels heeft NOVA media ook loterijen in Zweden, Duitsland, Noorwegen en Schotland (Peoples Postcode Lottery ) én is eigenaar van de Vrienden loterij.  

Volgen we de naam van Minnesma verder dan zien we die overal terugkomen in organisaties in het circuit en gevoeglijk is haar enorme invloed bekend in de linkse politieke partijen en de media.  Op basis van de rechtszaak die Urgenda aanspande tegen de Staat, werd in de begroting van 2021, 7 miljard euro opgenomen, uiteraard te besteden in de groene economie. (ook groene economie = brandstoffen verbranden = CO2 uitstoot)    

Weer een niveau verder komen we aan bij organisaties als World Connectors met – de naam zegt het al – ontelbare vertakkingen naar organisaties, bedrijven en NGO’s die op een af andere manier hun bestaan ontlenen aan de groene economie en werken in het veld van ‘duurzaamheid’/ sustainability,  het woord waar het bestaansrecht aan werd ontleend, maar waarvan de betekenis werd veranderd (semantiek ), zoals bijvoorbeeld een organisatie als ‘ sustainable development and Human Rights ‘. Uiteindelijk convergeren alle lijnen bij de betrokken organisaties van de Verenigde Naties.   

En zo zijn we weer terug bij  ‘Annelien Bredenoord ‘ die als rectrix magnificus een belangrijke schakel vormt in dit globaal opererende netwerk van politiek, bedrijfsleven en NGO ‘s.  

De vraag is wel hoe de globale ambities zich verhouden tot ‘ sustainability’ in meerdere opzichten.  

de top van Glasgow

Top in Glasgow ‘The end of history and man’. In 1992 verscheen het boek van Francis Fukuyama  ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens”. (The End of History and the Last Man , 1992 ) 

Begin november 2021 staat die gebeurtenis daadwerkelijk op de agenda van de klimaatconferentie in Glasgow.  Niet toevallig in Glasgow, want daar begón ! ook de geschiedenis van de mens.  Althans die aan welke zij haar rijkdom en welzijn  te danken heeft.   

Namelijk, James Watt, de bouwer van de eerste werkende stoommachine; de machine die de succesvolste periode in de geschiedenis van de mens veroorzaakte, werd geboren in Greenock, een plaatsje ten westen van Glasgow en gelegen aan de rivier de Clyde. Bij mooi weer kon hij vast aan de overkant Belfast zien liggen waar, dankzij zijn stoommachine, de Titanic gebouwd zou worden.   

Tijdens de summit gaan de regeringsleiders bespreken hoe de mensheid weer kan terugkeren naar de periode van vóor de stoommachine, toen enkel hout en turf dienden als brandstof.   Dat was de tijd van de Malthusiaanse economie, die werd gekenmerkt door het feit dat het bevolkingsaantal werd gereguleerd door de beschikbaarheid van natuurlijke bronnen, waardoor het maar heel langzaam groeide.  Door de komst van de stoommachine viel dat terugkoppelmechanisme weg en begon de bevolking steeds sneller te groeien. Van 978 miljoen in 1800 tot de huidige ca 7 miljard.       

In 1765, toen James Watt de eerste werkende stoommachine bouwde, brak de industriele revolutie uit die zich verspreidde als een olievlek over de aarde. In Glasgow werden scheepswerven opgericht, mede door de aanwezigheid van steenkool en ijzererts in de nabije omgeving, dat nu met behulp van stoommachines gewonnen kon worden. De voortuitgang ging met reuzenstappen tegelijk , temeer in de periode daarvoor de wetenschap de voorwaarden daarvoor had geschapen. 

Glasgow is ook bekend van Charles Rennie Mackintosh, een lid van de Art nouveau beweging, waarvan ook Henry van de Velde (be)  Victor Horta (be) en de Spaanse Antonio  Gaudi en Hector Guimard ( metro Parijs ) , lid waren.  Met lede ogen moesten zij toezien hoe door de komst van de stoommachine hun ambachten in verdrukking kwamen toen de industrialisering van de productie op gang kwam eind 19de eeuw.  De Arts en crafts- movement van Morris en Ruskin probeerden nog de ontwikklingen te stoppen, maar er was geen houden meer aan. 

De industriële revolutie was ook het begin van het kapitalisme volgens het principe dat investeringen van kapitaal rendement opleveren. Het autonome mechanisme van arbeid en kapitaal dat ontstond, leidde ertoe dat het kapitaal steeds meer de overhand kreeg in het productieproces en dat de financiële sector steeds sneller en harder groeide.    

Dat principe werkt tot op de dag van vandaag en daarover nu gaan onze leiders spreken tijdens de klimaattop. Het zal gaan over hoe met investeringen in ‘hernieuwbare energie’ winst kan worden gemaakt door Corporate bedrijven en hoe investeerders rendementen kunnen behalen met investeringen in windparken, elektrisch vervoer en de waterstofeconomie. Investeringen die in de ‘oude economie’ niet mogelijk waren.  Verder is het nodig dat de leiders in hun landen wetgeving maken die het mogelijk moet maken dat burgers verplicht worden tot afname van bepaalde producten en diensten. Kenmerk van die nieuwe economie is dat het primaat van de ingenieur – dat z’n start had met de stoommachine van James Watt, 250 jaar geleden in Glasgow- wordt ingeruild voor het primaat van de bankier en onversneden kapitalisme.     

Daarmee komt een einde aan de ‘vooruitgang’ die altijd was gebaseerd geweest op het verhogen van brandstofefficiëntie en markeert het begin van de achteruitgang, gekenmerkt door het verlagen van brandstofefficiëntie middels het schakelen van een heel circus aan toeters en bellen in, het voorheen, optimaal werkende stroomcircuit en de uitbreiding daarvan.  

De Amerikaanse President Biden en Boris Johnson van de VK, geven voor de laatste keer door aan de machinekamer van de virtuele Titanic, kolen op het vuur te gooien en de ketels op te stoken. Iceberg ahead !!!     

een fins bos als pensioen

03-06-2021 Een Fins bos als Pensioen Ondertussen malen de ambtelijke molens van Brussel langzaam verder om de energietransitie onomkeerbaar te maken. Op 26 mei bracht het WNF een persbericht naar buiten met de aanhef :

” EU-klimaattaxonomie brengt natuur en klimaat in gevaar – WNF verzet zich tegen definitieve wet ”.

Deze wet is bedoeld om het geld van investeerders in de gewenste richting te sturen. Onder politieke druk van Finland en Zweden , landen waarvan de exploitatie van hun uitgestrekte bossen een belangrijke inkomstenbron vormen, was ‘biomassa ‘ aangewezen als een goede investering. Dit tot grote schrik van het WNF, dat nog wel zo braaf had meegewerkt aan de totstandkoming van de wet, zo schreef ze. De eerste alinea van het persbericht luidt :

”De vandaag gepubliceerde EU-regels classificeren industriële houtkap en het verbranden van bomen en gewassen voor energie als ‘duurzame’ investeringen. Dit is catastrofaal nieuws voor het klimaat en de biodiversiteit, en veroorzaakt het tegenovergestelde van wat was beoogd met de wet. Namelijk het tegengaan van greenwashing door de financiële sector ”.

Sinds Neste Oil door Brussel als Groen bedrijf werd aangemerkt steeg de koers van 10 euro in 2016 tot 55 euro vandaag op de Nasdaq beurs van Helsinki. Onder druk van werknemersorganisaties gingen pensioenfondsen beleggen in groene ondernemingen zoals Neste Oil. lees over het ABP en PME

de petten van Shell

Shell is een van de 6 grootste bedrijven ter wereld dat voldoet aan alle ESG-richtlijnen inzake Corporate Governance en zegt te streven naar ‘Net zero ” ( Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) Je zou kunnen zeggen haast, dat Shell behoort tot het beste jongetje of meisje van de klas.

Al weer geruime tijd geleden, nog ver voordat het bedrijf werd ‘aangeklaagd’ door Milieu Defensie, kondigde Shell aan dat ze de grootste stroomleverancier ter wereld wilde worden.  ‘Powering progress’ luidt de titel van het programma waaronder Shell zich aanpast aan de nieuwe werkelijkheid met als doel om blijvend de belangen van de aandeelhouders en beleggers te dienen:  

  • Powering Progress generates value for our shareholders. It provides the financial strength to transform our company as the world makes the transition to cleaner energy.  Na de rechtzaak, door Milieu defensie aangespannen en dankzij de inspanningen van de stichting ‘follow this’ steeg de koers van het aandeel van 1345 GBX op 24 mei 2021 naar 2030 GBX op 8 juli 2022 .
  • It focuses on working with our customers and across sectors to accelerate the transition to net-zero emissions, in step with society. A net-zero world is where society stops adding to the total amount of greenhouse gases in the atmosphere.  Als moeder van alle economische sectoren is Shell als een van de leveranciers van de brandstoffen daarvoor, eveneens de moeder van de ‘economie van de energietransitie’.  De ‘net zero’ wereld zal dus bereikt worden als de fossiele reserves zijn uitgeput.   ( Shell zegt dus niets verkeerds als ze zegt: ”where society stops adding to the total amount of greenhouse gases in the atmosphere. ”)
  • Powering Progress means powering lives and livelihoods through our products and activities, and by supporting an inclusive society.  Als bedrijf dat voorziet in de meest basale voorwaarde voor de economie ( gebaseerd op het verbranden  van fossiele brandstoffen ) maakt ze de inclusieve maatschappij mogelijk. 
  • It also means respecting nature by protecting the environment, reducing waste and making a positive contribution to biodiversity.  Hoe kan de natuur worden gerespecteerd als in het kader van de energietransitie bossen worden gekapt om fossiele brandstoffen te vervangen en hoe kunnen afvalbergen worden verminderd  als daar miljarden zonnepanelen op zullen belanden en 10 duizenden wieken van windmolens.   
  • Powering Progress is underpinned by our core values of honesty, integrity and respect for people, and our focus on safety.  Als het gaat om de ethiek die hoort bij verspilling en destructie en afnemende brandstofefficiëntie, dan passen daar bovenstaande woorden allerminst bij.     

Shell is niet volgend , maar leidend in de greendeal als moeder van alle economische activiteit. De fossiele en groene pet zijn in feite dezelfde pet dus. Als het gaat over waterstof, dan zet Shell haar mooiste groene pet op en bij de productie haar mooiste fossiele pet. In alle schakels van de keten maakt het bedrijf winst, incasseert subsidies én kan zich afficheren als net zero bedrijf. Vandaar de onverminderd grote belangstelling op de beurs en bij pensioenfondsen, waarvan de leden dachten dat die gingen beleggen in fossiel-vrije bedrijven.    

Het laatste wapenfeit in de opbouw naar een groen imago als ‘net zero’-bedrijf, is het plaatsen van 50.000 laadpalen in Engeland, uitgevoerd door het  Duitse laadpalenbedrijf Ubitricity dat Shell onlangs had gekocht.  Een en ander tot grote vreugde van Boris Johnson die wel wat positieve geluiden kon gebruiken tegen Brexit-sceptici. Als beloning beloofde hij maar liefst driekwart van de kosten te betalen.

de grote zwendel

ABP

ethiek en de economie van de energietransitie

 

Ethiek(Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.” (bron: wikipedia )

Als we spreken over de economie van de energietransitie, hebben we het over moraal; over wat we als gemeenschap toelaatbaar vinden in het economische verkeer.

Oplichting . Volgens het wetboek van strafrecht is oplichting een vorm van bedrog, een ‘misdrijf’, waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen (artikel 326 van het NederlandseWetboek van Strafrecht), maar zonder oplichting zou er geen handel in groene stroom kunnen bestaan.

Verplichte of gedwongen winkelnering. De situatie waarin de consument verplicht wordt, goederen of diensten af te nemen bij een bepaalde leverancier. Verplichte winkelnering was vooral aan het begin van de industriële revolutie een fenomeen waarbij werknemers volledig afhankelijk waren van hun bazen en leidde tot de komst van coöperaties. ( de coöp ) Verplichte winkelnering werd verboden bij wet, maar lijkt in de economie van de energietransitie weer te zijn ingevoerd.

bescherming van de Consument om de belangen van de consument te beschermen werd de Autoriteit Consumentenmarkt opgericht, maar in het kader van de economie van de energietransitie behartigt de ACM evident de belangen van het bedrijfsleven. Een energieleverancier die zegt 100% groene stroom te leveren, maakt zich in de eerste plaats schuldig aan misleiding van de consument in reclame-uitingen van -onder meer – Vattenfall, Eneco en Van de Bron. De ACM –Autoriteit Consumenten Markt zou deze reclames hebben moeten verbieden op grond van misleiding en bedrog.

vrije mark vs gereguleerde markt de ‘hernieuwbare energie’ – markt is een gereguleerde markt , gebaseerd op subsidies en overheidsgaranties.  

De oplichting manifesteert zich, doordat energieleveranciers ”groene stroom ”, (elektrische energie) zeggen te leveren, terwijl daar geen sprake van kan zijn. Ze leveren fake stroom waarbij ze verwijzen naar zogenaamde VPPA’s: Virtual Power Purchase Agreements, contracten waarin de energieleverancier dus virtuele stroom afneemt van een wind- of zonnepark.  Stroom die niet fysiek wordt geleverd en ook niet wordt opgewekt; enkel bestaat op papier.  Uit dit grafiekje kan je een indruk krijgen hoeveel uren het Gemini-windpark stroom levert. ( blauwe staven ) 

Van zonnepanelen weten we natuurlijk dat die alleen stroom leveren als de zon schijnt, voornamelijk in de zomer. Gerekend wordt met 1000 uur per jaar.(van de 8760) Wanneer een energie leverancier beweert 100 % groene energie te leveren is er niet alleen sprake van misleiding ,maar ook van oplichting in het geval die een overeenkomst op basis van dat gegeven aangaat met de consument. Van alle energiebedrijven spant het bedrijf   ”Van de bron’ wel de kroon in brutaliteit.  Op haar site schrijft Van de Bron :  

”Al onze energie is duurzaam geproduceerd en opgewekt in Nederland. Zo weet je bij Vandebron zeker dat je écht goeie energie afneemt ” 

In werkelijkheid zou de klant van van Van de bron in de meest gunstige omstandigheden circa – 3000 uur per jaar ‘groene ‘stroom kunnen afnemen omdat de zon niet meer schijnt en de windmolens niet langer draaien.  Een klant met een typisch jaarverbruik van 3600 kWu zou aldus in werkelijkheid maximaal 1232 kWu ‘groené stroom afnemen.  Theoretisch, want in veel gevallen zal de stroom worden opgewekt als er geen vraag is .

Verder inzoomend blijkt er ook sprake te zijn van diefstal bij de handel in groene stroom en betalen consumenten de rekening twee keer: via de ODE- opslag duurzame energie- en belastingen. Op de verlies-en winstrekening van energiebedrijven is de grootste post ‘subsidie’ en de leningen op de balans leveren voor de investeerders een gegarandeerd rendement over de looptijd.  Zonder subsidies waren er nooit windmolen-en zonneparken ontstaan. Geen enkele investeerder of bank zou geld hebben gestoken (hebben mogen steken) in wezenlijk verlieslatende bedrijfsmiddelen als windmolens en zonnepanelen.  De garanties van de overheid worden betaald door de consument , die zo een formidabele sigaar uit eigen doos krijgt, terwijl de directeuren en aandeelhouders van de energiebedrijven letterlijk slapend rijk worden zonder ook maar een cent risico te lopen.  Dit heeft niets meer met ondernemen te maken in de zin dat een onderneming risico’s loopt; het is gewoon gelegaliseerde diefstal. ( Kleptocratie komt van het Griekse klepto en kratein, en betekent dus “regering door dieven” , bron wikipedia )  

De volgende leugen is dat ‘groene’ stroom mag worden verkocht als ‘groene’ stroom omdat met de opwekking de CO2 uitstoot zou dalen. Dat is niet zo. Integendeel: de CO2 uitstoot stijgt juist.  ( duurzaam=verspilling ) Voorts maakt het mechanisme van subsidies dat er steeds meer windparken en zonneparken-plassen worden aangelegd die steeds meer stroom gaan produceren die niet wordt afgenomen. ( lees ook ‘het perpetuum mobile ‘)De parken worden dan gewoon uitgeschakeld, terwijl de investeerders hun geld blijven krijgen. Deze handelswijze, die leidt tot zoveel verspilling en destructie -willens en wetens- zouden we in vroeger tijden hoogst on-ethisch hebben gevonden en streng afgekeurd.

Lang heerste in de Christelijke traditie ook het begrip ‘rentmeesterschap’ , hetgeen zoveel betekende dat de mensen geen roofbouw zouden plegen op natuurlijke bronnen en altijd zouden streven naar het verminderen van de aanslag op natuurlijke bronnen. Ook dat idee werd ten grave gedragen. Roofbouw op bossen en natuurlijke bronnen weer volop terug. Te zien is in de film Planet if the Humans ( ‘via videos ) hoe Al Gore, Richard Branson ism met oa Shell en KLM dat doen.

van Trouw tot donut

15-06-2021 VanTrouw tot donut  Het denken van mensen over de energietransitie wordt bepaald door hetgeen ze in de media lezen en horen. Voor een groot deel door lokale omroepen en huis aan huisbladen die het ‘nieuws’ tot in de haarvaten van de samenleving verspreiden.  Bij de Trouw wordt het nieuws over de energietransitie verzorgd door Vincent wil zon. U begrijpt het al: Vincent wil zonnepanelen verkopen.  Vincent heeft niet alleen – geen – verstand van zonnepanelen, maar al helemaal geen verstand van energie en dat is een pré.  Dat een dergelijke rubriek kan blijven bestaan zegt iets over zowel de krant als haar publiek.  De kop ”benzine is al over de top, net als de verkoop van benzine motoren” in de editie van 12 juni, was de laatste oprisping van Vincent in de krant die zichzelf afficheert als ‘de beste krant van Nederland.’.   Een krant die al enkele jaren een lijst samenstelt van de ‘duurzame top 100’ die ongeveer samenvalt met de Postcode loterij-coryfeeën die ze elke dag al op tv zien en verder ruim baan geeft aan groeperingen als de Jonge klimaatbeweging van Werner Schouten en de ”Minister van de nieuwe economie Michel Scholte. 

Bij de Volkskrant hebben ze wetenschapsjournalist Maarten Keulemans; wel iemand met verstand van zaken, maar iemand die keurig aan de leiband loopt verder; een wetenschapper uit de school van ‘de meeste stemmen tellen”. DPG media en het Media huis zijn de twee uitgevers die in Nederland en België vrijwel alle media in handen hebben. Tot en met de huis aan huisblaadjes  aan toe.  

Van de krant belanden we in het Goeroe en influencers- circuit. De bekendste en meest succesvolle Goeroe is Jeremy Rifkin die de EU adviseerde ‘ huizen te bouwen als energiecentrales ” (2008) en de aanzet gaf voor de uitrol van de waterstof- economie met zijn boek The hydrogen economy. Hij was de uitvinder van het  ‘smart grid’  dat zou werken naar analogie van het World Wide Web ( WWW): The Hydrogen Energy Web ( HEW ) Dat legde hem geen windeieren . de Provincie Utrecht betaalde grif 50.000 euro voor een optreden van twee uur .

In Pakhuis de Zwijger verzamelen de gelovigen zich nu rond goeroes als Kate Raworth die de donut religie verkondigd , hetgeen haar tot een succesvolle zakenvrouw maakte met deze variatie op de bekende uitspraak van Mahatma Gandi die leefde van 1869 tot 1948: 

”Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.”

De VPRO, de huisomroep van Pakhuis de Zwijger – de groene Tempel-sekte- haar business- model is het om telkens nieuwe hypes te introduceren om die vervolgens te exploiteren. ( lees ook het artikel over Roxane van Iperen )

Het antwoord van ben van beurden

11-06-2021 Het antwoord van Ben van Beurden.  Op 09 juni gaf de CEO van Shell -Ben van Beurden- een reactie op de uitspraak van de rechter nav de rechtszaak die Milieu Defensie had aangespannen. Dat deed hij niet middels een persbericht , maar op Linked -in, waar zijn collega CEO van BP – Bernard Looney  – hem complimenteerde met de woorden: ” Ben – great message. It is clear to us at bp just how committed you and the Shell team are – and have been – to the energy transition. It’s an enormous challenge – so all the more reason for us to continue to work together where we can to help the world get to net zero.”  

Ben van Beurden spreekt zijn verbazing uit over de rechtszaak, want Shell loopt voorop in de energietransitie, en kondigt aan in beroep te gaan tegen de uitspraak en voorts: dat de uitspraak een aansporing is om de plannen nog sneller uit te gaan rollen:   

  • Shell profileert zich als de grootste groene stroomverkoper en investeert in de bouw van een windparken op zee, waarvan ze de stroom – middels zgn VPPA’s – verkoopt aan Amazon ( de Shell – Eneco- Mitsubishi-Amazon -deal )
  • Onlangs werd de CCS deal bekend gemaakt waarbij CO2 van haar fabrieken, via een pijplijn wordt opgeslagen in lege aardgasvelden   ( art. ‘de grote zwendel’)
  • Shell is koploper in de wereldwijde waterstof-coalitie ( ook weer met Mitsubishi ) 
  • Shell zit met de KLM in de productie van bio kerosine ( art.  ‘ECOCIDE’ en ‘groen beleggen” ) en met de gemeente Amsterdam in de productie van synthetische kerosine.  ( Planet of the Humans . ‘videos’ )    

Men vraagt zich af waarom Milieu defensie de rechtszaak tegen Shell zou hebben aangespannen. Zou Donald Pols onder een hoedje spelen met de Shell ?

the day after

31-05-2021  The day after Uit de stroom van reacties die loskwam na de ‘veroordeling’ van Shell kan worden vastgesteld dat ‘operatie kamikaze’ van Donals Pols en zijn  Milieu Defensie een geslaagde actie leek. Dat komt omdat de media onderdeel uitmaken van het verhaal en mensen dus niet anders kunnen weten. Nog bijkomend van het feest van de vorige avond las Donald pols de ochtendkrant met op de voorpagina het bericht:

Shell sluit mega deal van 2 miljard af in Australië voor de bouw van een Batterij.

Beetje grote batterij, maar nog steeds een batterij, gemaakt door heel erg veel fossiele brandstoffen te verbranden en over een paar jaar nog eens als ze zullen eindigend in een formidabele berg afval.  

Soms valt de aankoop, waar je al zolang om heen had lopen draaien uit op een teleurstelling en heb je er de volgende dag- the day after-  al spijt van. Dat gevoel zal zich ook van Donald hebben meester gemaakt.  Zou het wel zo verstandig zijn geweest dacht hij, om, als uiteindelijk miserabel actie clubje, het op te nemen tegen een bedrijf als Shell dat was voortgekomen uit het eerste olieconcern ooit – Standardoil – dat werd opgericht door de gebroeders Rockefeller ?  

Was het eigenlijk niet zo dat zijn aanval alleen maar voor de buhne was en wellicht zelfs bedoeld om Shell te helpen bij de implementatie van haar nieuwste bedrijfsmodel ? Shell had allang aan de eis voldaan om de CO2 uitstoot te verminderen door van koers te veranderen richting de economie van de energietransitie , zoals de Eneco Mitsubishi- deal, deelname aan de waterstof economie en de CCS deal nog aantoonden. Ook in ronkende media campagnes aangekondigd en als zodanig allang bekend bij studenten die een gouden toekomst zien in werken bij Shell ‘aan de nieuwe toekomst “. Die hoor je niet .  

Pijnlijk voor Pols, om the day after te moeten vaststellen dat de afzet van fossiele brandstoffen door Shell juist exponentieel toeneemt, dankzijde de waterstof-economie die als CO2 neutraal werd geclassificeerd door Brussel. The day after zullen de aanhangers van Pols begrijpen dat ze speelbal waren in het spel dat Milieu Defensie met hen speelde. The day after zullen ze toegeven dat toch beter naar de Professor hadden kunnen luisteren met zijn gebazel over entropie en de wetten van de Thermodynamica.  ( als ze tenminste het idee van duurzaam ondersteunen )  

Ze hadden nooit nagedacht over energie, want ze waanden zich al in het Arcadië.  Ze waren verblind geraakt door het woord CO2, maar ze hadden niet in de gaten gehad dat voor de energietransitie juist veel meer fossiele brandstoffen worden verbrand. En dat de grondstoffen uitgeput raken en omgezet in irreversibele stoffen die op de afvalberg belanden. En dat bossen verdwijnen in de tanks van auto’s en vliegtuigen. Dat moet een kater zijn the day after.   Nog nooit hadden ze het zich afgevraagd waar het welvarende leventje dat ze leiden aan te danken zou zijn: het verbranden van fossiele brandstoffen dus én de komst van synthetische stoffen -kunststoffen/ plastics – waardoor bossen zich weer konden herstellen na een periode waarin ze zwaar te lijden hadden gehad agv de sterk stijgende vraag naar cellulose. Zonder de komst van synthetische stoffen was het bevolkingsaantal op z’n minst blijven steken in de jaren 40. Dan was nooit deze decadente periode ontstaan, waarin een gesubsidieerde overheids-organisatie een Kamikaze aanval zou uitvoeren op de vooruitgang.  

OP ‘The day after’  zou op het eind van de dag de conclusie getrokken moeten worden dat deze organisaties en hun leiders eveneens voor de Rechter gedaagd dienen te worden en aangeklaagd. Voor het aanzetten tot mateloze verspilling van voorraden, uitputting van grondstoffen en natuurlijke bronnen (voor de productie van ‘bio’ fuels/kerosine ) en de achteruitgang van het milieu en biodiversiteit.     

De ultieme hoogmoed

26 mei 2021: Milieu Defensie voert kamikaze aanval uit.  Woensdag 26 mei zal in de geschiedenisboeken worden vermeld als de dag van een geslaagde Kamikaze aanval van Milieu Defensie op de belangrijkste Pijler van de economie: Het bedrijf Shell.   Normaal gesproken zou het een zwarte dag zijn geweest, maar in dit geval aanleiding voor euforie in de media. ’s avonds zagen we Donald Pols, de directeur van Milieu Defensie, ressorterend onder het Ministerie van Buitenlandse zaken, die de aanval had uitgevoerd, als een kind zo blij bij Mariëlle van Nieuwsuur, die zelf ook heel blij was, vertellen over de vergezichten van elektrische palen door het gehele land en dat ie binnenkort ook Tata Steel zou gaan aanpakken. Mariëlle glunderde bij het horen daarvan, want gisteravond nog had ze de Directeur van Tata Steel aan de tand gevoeld over dat smeerbedrijf van hem en vermanend toegesproken.

In ieder geval was de aanslag een succes in die zin dat de mindset van de Nederlandse bevolking was bijgewerkt tot de notie dat op termijn bedrijven als Shell zouden verdwijnen en dat was precies de opzet geweest van de operatie kamikaze piloot. In werkelijkheid namelijk was het doel geweest om de economie van de energietransitie verder uit te rollen en de burgers op voorhand kritiek uit de handen slaan: ‘u heeft toen stilzwijgend toestemming gegeven met het protest tegen Shell ‘ zal men de kritiek pareren.  In werkelijkheid werkt Shell, als Corporate bedrijf- volgens de richtlijnen van de VN-  allang aan de omvorming tot groen bedrijf. Sterker, het bevindt zich in de frontlinie daarvan.  Onlangs nog werd bekend dat Shell betrokken was bij een CCS project ( de grote zwendel )  Shell maakt deel uit van de  Shell, Eneco, Mitsibushi, Amazon-deal, waarbij ze, middels VPPA’s – virtual Power Purchase Agreements- stroom verkoopt van haar windmolenpark in zee, dat door Eneco wordt geëxploiteerd en door Mitsibushi werd gebouwd, aan Amazon- virtueel dan- dat daar vervolgens de CO2 uitstoot mee afkoopt en zo als ‘winst’ in de boeken kan noteren tbv de aandeelhouders. Wisten ze niets van.  Mitsibushi, u weet wel, het bedrijf dat nog niet zolang geleden Eneco kocht van de gemeenten, die het eerst hadden vetgemest door mensen wijs te maken dat Eneco een ‘groen’ bedrijf was. Was ze nooit opgevallen. Shell zit ook in de kopgroep van de wereldwijde waterstof coalitie met daarin oa de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, de Gasunie en! Tata steel. In de afgelopen tijd was hard gewerkt aan het creëren van draagvlak bij de bevolking en inmiddels door Brussel verklaard tot spitzentechnologie en derhalve subsidiabel. In Groningen hebben ze al 100 miljoen binnen voor een pilot project om het bedje verder te spreiden. Last, but not least, zit Shell in de ontwikkeling van synthetische brandstoffen en ‘bio’ brandstoffen. Samen weer met KLM en oa Richard Branson en Al Gore om mogelijk te maken dat reizigers CO2 neutraal kunnen vliegen ( ‘ecocide ‘ en de film Planet of the Humans ) Als 1 liter CO2 neutraal is dan ook een paar miljard liter. Ongetwijfeld wordt CO2 neutraal vliegen de toekomst. De meeste mensen weten natuurlijk niet dat daarvoor bossen worden gekapt en zullen kiezen voor CO2 neutraal vliegen op ‘bio’ kerosine.  

Dat is een heel andere Shell: een groene Shell. Mogelijk gemaakt met de ‘operatie Kamikaze’.  Mensen zullen nog vaak aan Donald pols terugdenken als ze in de toekomst lezen over bossen die verdwijnen in de tanks van vliegtuigen en de CO2 uitstoot die daardoor juist bleek te stijgen als een gek.  Om over het uitroeien van de Oerang Oetang maar niet te spreken.  En over de energetische ramp die de waterstof -economie bleek. 

Ze dansten weer ’s rond hun gouden kalf, de klimaatgekkies. Ze wilden niet luisteren naar mensen die hen probeerden te vertellen dat ‘hernieuwbare ‘ energie juist  destructie betekent. 

Ursula von der Leyen en Frans Timmermans ( en Biden ) zullen in ieder geval tevreden zijn nu er weer een onomkeerbaar stapje is gezet in de verwezenlijking van hun Green Deal . Ongetwijfeld zullen we binnen niet afzienbare tijd lezen over megadeals van Shell en uiteraard dat de prijzen van brandstoffen stijgen want al die subsidies moeten ergens vandaan komen. Toevallig dat Brussel precies op deze dag daarover een persbericht deed uitgaan. Voor de juristen tenslotte werd door operatie Kamikaze het pad geplaveid voor nog veel meer rechtszaken in de internationale arena.  En ook dát maakte deel uit van het vooropgezette plan. ( zie het artikel over alfa’s bèta’s en gamma’s.)  Helaas zal de planeet wederom aan het kortste eind trekken.    

seaspiracy en ngo’s

22-04-2021Seaspiracy. Gisteren keek ik de indringende documentaire ‘seaspiracy met in de eerste scene een slachting van dolfijnen. Het is de evenknie van Planet of the Humans ( videos ), de documentaire over de systematische verwoesting van tropische oerwouden en gematigde bossen door Al Gore en zijn vriendenclub ( waaronder KLM en Shell ) in het kader van de energietransitie. Duidelijk wordt wederom, waarom met name Greenpeace, dat ooit bekend werd dankzij de strijd tegen de walvisjacht, de grote afwezige is in dit verhaal.  Als Corporate NGO die Greenpeace- dankzij die heroïsche strijd – werd , maakt Greenpeace nu zelf deel uit van de kongsi van machtige bedrijven, overheden en het grootkapitaal. In de film zegt Paul Watson dat ook. Met zijn organisatie ‘Sea Shepherd Conservation Society’ zette hij de strijd tegen illegale visvangst voort.  Aan de orde komt MSC, het keurmerk voor ‘ duurzaam ‘ gevangen vis. Het zusje van het FSC keurmerk voor duurzaam geoogst hout. Beide blijken ze niet een waarborg te zijn voor ‘duurzaamheid ‘, maar voor het in stand houden van hun respectievelijke verdien-modellen. Toen de ware bedoelingen van het FSC zich in 2018 begonnen af te tekenen trok Greenpeace zich terug uit het FSC om verder gezichtsverlies te voorkomen. ( De bekende ‘handen wassen in onschuld’ tactiek ) Binnen het FSC bezette Greenpeace ook de ‘Kamer’ voor bescherming van inheemse volkeren’ maar ook bij de uitvoering van die taak werkten ze juist samen met het bedrijfsleven ( machtige bedrijven zoals IKEA ) De documentaire ‘Die ausbeutung der urwälder’ ( videos ) gaat over het corrupte  FSC en de manier waarop in werkelijkheid met inheemse volkeren wordt omgegaan. Ook in Seaspiracy is te zien hoe rond de Afrikaanse kust de inheemse bevolking van haar voedsel en broodwinning wordt beroofd. 

Wat deze film echter vooral aan het licht brengt is: dat plastic-soep bestaat uit visnetten en visgerei, niet uit hetgeen mensen weggooien zoals in campagnes wordt gesuggereerd. Vandaar dat vertegenwoordigers van betrokken organisaties geïrriteerd en ontwijkend antwoorden als ze daarover worden bevraagd én de reden waarom deze film in de media keihard onderuit werd gehaald , zodat het grote publiek onwetend zou blijven van de machinaties en werkelijke aansporingen van machtige NGO’s als Greenpeace , FSC en MSC . lees ook over the ocean clean up