de grote zwendel

The Great Swindle is de titel van een beroemd boek waarvan het verhaal overeenkomsten vertoont met de Grote Zwendel waarover dit artikel gaat: de groene industrie of het eco-industrieel complex.   ‘Follow the Money’ (lumière) is een gedramatiseerde Deense serie over megalomane fraude, gepleegd door het bedrijf ‘Energreen’ in haar opmars om wereldleider in de windindustrie te worden en opslag van stroom middels hun – gefingeerde-  ‘superconductor ‘ project. Niets voor niets speelt de serie in Denemarken waar de grootste windmolenfabrikant- Vestas- van de wereld is gevestigd en waar ‘groene energie’ een belangrijk exportproduct is. Evenmin is het jaar 2016 verrassend. Dat is namelijk het jaar waarin de groene energiesector op ‘stoom’ begon te komen, nadat de benodigde wettelijke regelingen waren ingevoerd om de zwendel mogelijk te maken.  Toen ook begon het grote stilzwijgen en wegkijken, hetgeen bewezen kan worden met de explosieve groei van de sector daarna.  Overduidelijk komt in het begin van de serie naar voren hoe de politiek betrokken is en ‘Energreen’ nooit had bestaan zonder miljarden subsidies van de Deense overheid. De serie toont hoe de hoofdrolspelers verstrikt raken in de zwendel en hoe hoogmoed hen uiteindelijk ten val brengt. Heel aannemelijk is het, dat het écht bestaande Deense Energiebedrijf Orsted, model stond voor het verhaal van ‘Energreen’ en vele andere bedrijven in die sector.      

Ørsted, tot november 2017 DONG Energy A/S, is een Deens energiebedrijf. Het bedrijf is in 2006 ontstaan uit de fusie van zes energiebedrijven, waaronder het olie- en gasbedrijf DONG dat in 1972 door de Deense rijksoverheid werd opgericht, en de elektriciteitsproducenten Elsam en ENERGIE2. Sinds 2016 steeg de koers van van Ørsted van 242 DKK, via 1.351 DKK in jan 2021 tot 856 DKK op 06 december 2021. ( wikipedia ) Vette winsten op de beurs. 

De media spelen een belangrijke rol bij het informeren van het publiek en zo mocht Bard de wijer – hier al vaker genoemd – een artikel schrijven over het project Porthos: de opslag van CO2 in een leeg gasveld, waarbij de ‘klanten’ Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell , 2,1 miljard incasseren aan subsidies en zich mogen afficheren als ‘groene bedrijven’. ( greenwashing)  

Zonder boekhouding heb je geen handel dus het was nodig geweest dat CO2 werd ‘gevalideerd’, zodat ermee gerekend kon worden.

In de serie over Energreen wordt duidelijk, hoe in een keten van bedrijven steeds de verliezen worden weggesluisd om zo naar de buitenwereld het beeld op te roepen van een kerngezond bedrijf.  Zo werkt het ook in de echte wereld met CCS, waterstof en VPPA’s (Virtual Power Purchase Agreements.)  In de speeltuin van de financiële wereld is alles mogelijk.  De European Energy Exchange (EEX) werd opgericht en geaccrediteerd om CO2 rechten uit te geven aan bedrijven, waaronder de ‘klanten van Porthos” .   De boekhoudkundige truc is nu dat ‘de klanten van Porthos, waaronder Shell ‘ die CO2 rechten verzilveren door hun CO2-uitstoot op te bergen in een gasveld, 22 kilometer uit de kust gelegen. Zo is het varkentje van de CO2 gewassen en worden tegelijkertijd de deelnemers ‘groengewassen’. Een groen imago is van levensbelang voor Corporate bedrijven. Wanneer die niet voldoen aan de richtlijnen van de task force on Climate Change , haken investeerders af en mogen pensioenfondsen zoals ABP en PME daarin niet beleggen. ( Lees de 2022 – brief van larry Fink, CEO van Blackrock dat oa ABP en PME als klant heeft )

Wat we in de boekhouding niet terugvinden is de CO2 uitstoot die het gevolg was van de bouw, onderhoud en exploitatie van de installaties en infrastructuur, weergegeven door de linker staaf.  Die hadden ze vast boekhoudkundig weggesluisd, net zoals dat ging in de serie ‘Follow the Money ‘.  Misschien dat er nog eens een onderzoek zal komen , waarbij te hopen is dat het voor de betreffende CEO ’s beter afloopt dan die van Energreen. Kijk de film  Follow the money via videos

Woensdag 16 augustus 2023 gaf de Raad van State groen licht voor het Project: deze exercitie in ultieme verspilling van fossiele brandstoffen en grondstoffen, enkel met als doel de financiële sector – pensioenfondsen – te dienen. ( ‘de petten van Shell” ) De winnaars zijn Shell en andere leveranciers van fossiele brandstoffen als ‘moeders’ van alle economische activiteit.

de petten van Shell

Shell is een van de 6 grootste bedrijven ter wereld dat voldoet aan alle ESG-richtlijnen inzake Corporate Governance en zegt te streven naar ‘Net zero ” ( Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) Je zou kunnen zeggen haast, dat Shell behoort tot het beste jongetje of meisje van de klas.

Al weer geruime tijd geleden, nog ver voordat het bedrijf werd ‘aangeklaagd’ door Milieu Defensie, kondigde Shell aan dat ze de grootste stroomleverancier ter wereld wilde worden.  ‘Powering progress’ luidt de titel van het programma waaronder Shell zich aanpast aan de nieuwe werkelijkheid met als doel om blijvend de belangen van de aandeelhouders en beleggers te dienen:  

  • Powering Progress generates value for our shareholders. It provides the financial strength to transform our company as the world makes the transition to cleaner energy.  Na de rechtzaak, door Milieu defensie aangespannen en dankzij de inspanningen van de stichting ‘follow this’ steeg de koers van het aandeel van 1345 GBX op 24 mei 2021 naar 2030 GBX op 8 juli 2022 .
  • It focuses on working with our customers and across sectors to accelerate the transition to net-zero emissions, in step with society. A net-zero world is where society stops adding to the total amount of greenhouse gases in the atmosphere.  Als moeder van alle economische sectoren is Shell als een van de leveranciers van de brandstoffen daarvoor, eveneens de moeder van de ‘economie van de energietransitie’.  De ‘net zero’ wereld zal dus bereikt worden als de fossiele reserves zijn uitgeput.   ( Shell zegt dus niets verkeerds als ze zegt: ”where society stops adding to the total amount of greenhouse gases in the atmosphere. ”)
  • Powering Progress means powering lives and livelihoods through our products and activities, and by supporting an inclusive society.  Als bedrijf dat voorziet in de meest basale voorwaarde voor de economie ( gebaseerd op het verbranden  van fossiele brandstoffen ) maakt ze de inclusieve maatschappij mogelijk. 
  • It also means respecting nature by protecting the environment, reducing waste and making a positive contribution to biodiversity.  Hoe kan de natuur worden gerespecteerd als in het kader van de energietransitie bossen worden gekapt om fossiele brandstoffen te vervangen en hoe kunnen afvalbergen worden verminderd  als daar miljarden zonnepanelen op zullen belanden en 10 duizenden wieken van windmolens.   
  • Powering Progress is underpinned by our core values of honesty, integrity and respect for people, and our focus on safety.  Als het gaat om de ethiek die hoort bij verspilling en destructie en afnemende brandstofefficiëntie, dan passen daar bovenstaande woorden allerminst bij.     

Shell is niet volgend , maar leidend in de greendeal als moeder van alle economische activiteit. De fossiele en groene pet zijn in feite dezelfde pet dus. Als het gaat over waterstof, dan zet Shell haar mooiste groene pet op en bij de productie haar mooiste fossiele pet. In alle schakels van de keten maakt het bedrijf winst, incasseert subsidies én kan zich afficheren als net zero bedrijf. Vandaar de onverminderd grote belangstelling op de beurs en bij pensioenfondsen, waarvan de leden dachten dat die gingen beleggen in fossiel-vrije bedrijven.    

Het laatste wapenfeit in de opbouw naar een groen imago als ‘net zero’-bedrijf, is het plaatsen van 50.000 laadpalen in Engeland, uitgevoerd door het  Duitse laadpalenbedrijf Ubitricity dat Shell onlangs had gekocht.  Een en ander tot grote vreugde van Boris Johnson die wel wat positieve geluiden kon gebruiken tegen Brexit-sceptici. Als beloning beloofde hij maar liefst driekwart van de kosten te betalen.

de grote zwendel

ABP

Het antwoord van ben van beurden

11-06-2021 Het antwoord van Ben van Beurden.  Op 09 juni gaf de CEO van Shell -Ben van Beurden- een reactie op de uitspraak van de rechter nav de rechtszaak die Milieu Defensie had aangespannen. Dat deed hij niet middels een persbericht , maar op Linked -in, waar zijn collega CEO van BP – Bernard Looney  – hem complimenteerde met de woorden: ” Ben – great message. It is clear to us at bp just how committed you and the Shell team are – and have been – to the energy transition. It’s an enormous challenge – so all the more reason for us to continue to work together where we can to help the world get to net zero.”  

Ben van Beurden spreekt zijn verbazing uit over de rechtszaak, want Shell loopt voorop in de energietransitie, en kondigt aan in beroep te gaan tegen de uitspraak en voorts: dat de uitspraak een aansporing is om de plannen nog sneller uit te gaan rollen:   

  • Shell profileert zich als de grootste groene stroomverkoper en investeert in de bouw van een windparken op zee, waarvan ze de stroom – middels zgn VPPA’s – verkoopt aan Amazon ( de Shell – Eneco- Mitsubishi-Amazon -deal )
  • Onlangs werd de CCS deal bekend gemaakt waarbij CO2 van haar fabrieken, via een pijplijn wordt opgeslagen in lege aardgasvelden   ( art. ‘de grote zwendel’)
  • Shell is koploper in de wereldwijde waterstof-coalitie ( ook weer met Mitsubishi ) 
  • Shell zit met de KLM in de productie van bio kerosine ( art.  ‘ECOCIDE’ en ‘groen beleggen” ) en met de gemeente Amsterdam in de productie van synthetische kerosine.  ( Planet of the Humans . ‘videos’ )    

Men vraagt zich af waarom Milieu defensie de rechtszaak tegen Shell zou hebben aangespannen. Zou Donald Pols onder een hoedje spelen met de Shell ?

the day after

31-05-2021  The day after Uit de stroom van reacties die loskwam na de ‘veroordeling’ van Shell kan worden vastgesteld dat ‘operatie kamikaze’ van Donals Pols en zijn  Milieu Defensie een geslaagde actie leek. Dat komt omdat de media onderdeel uitmaken van het verhaal en mensen dus niet anders kunnen weten. Nog bijkomend van het feest van de vorige avond las Donald pols de ochtendkrant met op de voorpagina het bericht:

Shell sluit mega deal van 2 miljard af in Australië voor de bouw van een Batterij.

Beetje grote batterij, maar nog steeds een batterij, gemaakt door heel erg veel fossiele brandstoffen te verbranden en over een paar jaar nog eens als ze zullen eindigend in een formidabele berg afval.  

Soms valt de aankoop, waar je al zolang om heen had lopen draaien uit op een teleurstelling en heb je er de volgende dag- the day after-  al spijt van. Dat gevoel zal zich ook van Donald hebben meester gemaakt.  Zou het wel zo verstandig zijn geweest dacht hij, om, als uiteindelijk miserabel actie clubje, het op te nemen tegen een bedrijf als Shell dat was voortgekomen uit het eerste olieconcern ooit – Standardoil – dat werd opgericht door de gebroeders Rockefeller ?  

Was het eigenlijk niet zo dat zijn aanval alleen maar voor de buhne was en wellicht zelfs bedoeld om Shell te helpen bij de implementatie van haar nieuwste bedrijfsmodel ? Shell had allang aan de eis voldaan om de CO2 uitstoot te verminderen door van koers te veranderen richting de economie van de energietransitie , zoals de Eneco Mitsubishi- deal, deelname aan de waterstof economie en de CCS deal nog aantoonden. Ook in ronkende media campagnes aangekondigd en als zodanig allang bekend bij studenten die een gouden toekomst zien in werken bij Shell ‘aan de nieuwe toekomst “. Die hoor je niet .  

Pijnlijk voor Pols, om the day after te moeten vaststellen dat de afzet van fossiele brandstoffen door Shell juist exponentieel toeneemt, dankzijde de waterstof-economie die als CO2 neutraal werd geclassificeerd door Brussel. The day after zullen de aanhangers van Pols begrijpen dat ze speelbal waren in het spel dat Milieu Defensie met hen speelde. The day after zullen ze toegeven dat toch beter naar de Professor hadden kunnen luisteren met zijn gebazel over entropie en de wetten van de Thermodynamica.  ( als ze tenminste het idee van duurzaam ondersteunen )  

Ze hadden nooit nagedacht over energie, want ze waanden zich al in het Arcadië.  Ze waren verblind geraakt door het woord CO2, maar ze hadden niet in de gaten gehad dat voor de energietransitie juist veel meer fossiele brandstoffen worden verbrand. En dat de grondstoffen uitgeput raken en omgezet in irreversibele stoffen die op de afvalberg belanden. En dat bossen verdwijnen in de tanks van auto’s en vliegtuigen. Dat moet een kater zijn the day after.   Nog nooit hadden ze het zich afgevraagd waar het welvarende leventje dat ze leiden aan te danken zou zijn: het verbranden van fossiele brandstoffen dus én de komst van synthetische stoffen -kunststoffen/ plastics – waardoor bossen zich weer konden herstellen na een periode waarin ze zwaar te lijden hadden gehad agv de sterk stijgende vraag naar cellulose. Zonder de komst van synthetische stoffen was het bevolkingsaantal op z’n minst blijven steken in de jaren 40. Dan was nooit deze decadente periode ontstaan, waarin een gesubsidieerde overheids-organisatie een Kamikaze aanval zou uitvoeren op de vooruitgang.  

OP ‘The day after’  zou op het eind van de dag de conclusie getrokken moeten worden dat deze organisaties en hun leiders eveneens voor de Rechter gedaagd dienen te worden en aangeklaagd. Voor het aanzetten tot mateloze verspilling van voorraden, uitputting van grondstoffen en natuurlijke bronnen (voor de productie van ‘bio’ fuels/kerosine ) en de achteruitgang van het milieu en biodiversiteit.     

De ultieme hoogmoed

26 mei 2021: Milieu Defensie voert kamikaze aanval uit.  Woensdag 26 mei zal in de geschiedenisboeken worden vermeld als de dag van een geslaagde Kamikaze aanval van Milieu Defensie op de belangrijkste Pijler van de economie: Het bedrijf Shell.   Normaal gesproken zou het een zwarte dag zijn geweest, maar in dit geval aanleiding voor euforie in de media. ’s avonds zagen we Donald Pols, de directeur van Milieu Defensie, ressorterend onder het Ministerie van Buitenlandse zaken, die de aanval had uitgevoerd, als een kind zo blij bij Mariëlle van Nieuwsuur, die zelf ook heel blij was, vertellen over de vergezichten van elektrische palen door het gehele land en dat ie binnenkort ook Tata Steel zou gaan aanpakken. Mariëlle glunderde bij het horen daarvan, want gisteravond nog had ze de Directeur van Tata Steel aan de tand gevoeld over dat smeerbedrijf van hem en vermanend toegesproken.

In ieder geval was de aanslag een succes in die zin dat de mindset van de Nederlandse bevolking was bijgewerkt tot de notie dat op termijn bedrijven als Shell zouden verdwijnen en dat was precies de opzet geweest van de operatie kamikaze piloot. In werkelijkheid namelijk was het doel geweest om de economie van de energietransitie verder uit te rollen en de burgers op voorhand kritiek uit de handen slaan: ‘u heeft toen stilzwijgend toestemming gegeven met het protest tegen Shell ‘ zal men de kritiek pareren.  In werkelijkheid werkt Shell, als Corporate bedrijf- volgens de richtlijnen van de VN-  allang aan de omvorming tot groen bedrijf. Sterker, het bevindt zich in de frontlinie daarvan.  Onlangs nog werd bekend dat Shell betrokken was bij een CCS project ( de grote zwendel )  Shell maakt deel uit van de  Shell, Eneco, Mitsibushi, Amazon-deal, waarbij ze, middels VPPA’s – virtual Power Purchase Agreements- stroom verkoopt van haar windmolenpark in zee, dat door Eneco wordt geëxploiteerd en door Mitsibushi werd gebouwd, aan Amazon- virtueel dan- dat daar vervolgens de CO2 uitstoot mee afkoopt en zo als ‘winst’ in de boeken kan noteren tbv de aandeelhouders. Wisten ze niets van.  Mitsibushi, u weet wel, het bedrijf dat nog niet zolang geleden Eneco kocht van de gemeenten, die het eerst hadden vetgemest door mensen wijs te maken dat Eneco een ‘groen’ bedrijf was. Was ze nooit opgevallen. Shell zit ook in de kopgroep van de wereldwijde waterstof coalitie met daarin oa de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, de Gasunie en! Tata steel. In de afgelopen tijd was hard gewerkt aan het creëren van draagvlak bij de bevolking en inmiddels door Brussel verklaard tot spitzentechnologie en derhalve subsidiabel. In Groningen hebben ze al 100 miljoen binnen voor een pilot project om het bedje verder te spreiden. Last, but not least, zit Shell in de ontwikkeling van synthetische brandstoffen en ‘bio’ brandstoffen. Samen weer met KLM en oa Richard Branson en Al Gore om mogelijk te maken dat reizigers CO2 neutraal kunnen vliegen ( ‘ecocide ‘ en de film Planet of the Humans ) Als 1 liter CO2 neutraal is dan ook een paar miljard liter. Ongetwijfeld wordt CO2 neutraal vliegen de toekomst. De meeste mensen weten natuurlijk niet dat daarvoor bossen worden gekapt en zullen kiezen voor CO2 neutraal vliegen op ‘bio’ kerosine.  

Dat is een heel andere Shell: een groene Shell. Mogelijk gemaakt met de ‘operatie Kamikaze’.  Mensen zullen nog vaak aan Donald pols terugdenken als ze in de toekomst lezen over bossen die verdwijnen in de tanks van vliegtuigen en de CO2 uitstoot die daardoor juist bleek te stijgen als een gek.  Om over het uitroeien van de Oerang Oetang maar niet te spreken.  En over de energetische ramp die de waterstof -economie bleek. 

Ze dansten weer ’s rond hun gouden kalf, de klimaatgekkies. Ze wilden niet luisteren naar mensen die hen probeerden te vertellen dat ‘hernieuwbare ‘ energie juist  destructie betekent. 

Ursula von der Leyen en Frans Timmermans ( en Biden ) zullen in ieder geval tevreden zijn nu er weer een onomkeerbaar stapje is gezet in de verwezenlijking van hun Green Deal . Ongetwijfeld zullen we binnen niet afzienbare tijd lezen over megadeals van Shell en uiteraard dat de prijzen van brandstoffen stijgen want al die subsidies moeten ergens vandaan komen. Toevallig dat Brussel precies op deze dag daarover een persbericht deed uitgaan. Voor de juristen tenslotte werd door operatie Kamikaze het pad geplaveid voor nog veel meer rechtszaken in de internationale arena.  En ook dát maakte deel uit van het vooropgezette plan. ( zie het artikel over alfa’s bèta’s en gamma’s.)  Helaas zal de planeet wederom aan het kortste eind trekken.