de broodjes-aap verhalen over tata steel

De broodjes aap verhalen over Tata Steel.  Onlangs werd in kranten en journaal het nieuws gebracht dat Tata steel binnen afzienbare tijd zou stoppen met het gebruik van cokes. Een broodje aap verhaal of zelfs twee broodjes-aap verhaal.  

Een broodjeaapverhaal, stadssage of stadslegende is een verzonnen verhaal dat als waargebeurd wordt doorverteld en daardoor aan overtuigingskracht wint. Bronnen ontbreken meestal; wie het verhaal vertelt, heeft het van iemand anders gehoord die op zijn beurt de oorspronkelijke verteller evenmin kent  (bron wikipedia )   

Het eerste broodje aap-verhaal betreft de bewering dat de uitstoot van CO2 zou worden verminderd door de toepassing van waterstof, maar dan zouden er juist méer kolen nodig zijn voor de bereiding van waterstofgas en in het geval er sprake zou zijn van ‘groene’ waterstof nog veel meer.  Namelijk voor de bouw van enorme hoeveelheden windturbines en infrastructuur zouden enorme hoeveelheden koper en staal nodig zijn. De consumptie van kolen zou zich, in een zichzelf versterkend mechanisme, razendsnel vermenigvuldigen en daarmee de CO2 nog sneller doen stijgen. Leveranciers van kolen zul je niet horen natuurlijk. ( zie het artikel ónafhankelijke journalistiek ? )  

Het tweede broodje aap betreft de toepassing van waterstofgas bij de bereiding van staal. Daarvoor moeten we weten hoe staal wordt bereid. Dat gaat in drie stappen. In het kader van de toepassing van cokes is enkel de eerste stap van belang.  

1) Smelten van ijzererts in een hoogoven en aftappen als ‘ruwijzer’  

2) reduceren van het koolstofgehalte in het oxystaalproces waarna het ‘staal’ wordt genoemd 

3) walsen  

In een hoogoven wordt ijzererts gesmolten en vrijgemaakt uit de aarde bij een temperatuur van ca. 2000 graden Celcius door kolen -cokes- te verbranden. Daarnaast – en daarom onmisbaar- maken cokes de reactie mogelijk waarbij ijzer wordt gevormd uit het ijzeroxide.  Koolstof wordt gebonden met de zuurstof van het ijzeroxide.  Fe2O3+C > Fe + CO2 en CO.   

In de kop een afbeelding van een hoogoven.  Te zien is hoe die is gevuld met lagen ijzererts en cokes.  Met een karretje worden die aangevoerd omhoog, samen met toeslagstoffen die de aarde binden tot slakken waaruit weer hoogovencement wordt geproduceerd.  Aan de bovenkant worden de gassen opgevangen, waaronder waterstofgas waarmee elektriciteit wordt opgewekt ( de Velsen centrale )   

Deze broodjes aap-verhalen hebben tot doel de weg voor de waterstof -economie te plaveien.  Tata Steel maakt deel uit van de waterstof coalitie waarin ook  Shell/ Mitsubishi, de havens van Amsterdam, Rotterdam en de Gasunie! verenigd zijn.  Waterstof, CCS of combinaties daarvan zijn door de Europese commissie geclassificeerd (Taxonomie ) als duurzame technologieën en komen daarom in aanmerking voor miljarden subsidies. 

Onlangs was in het programma van Ruben Terlou: ‘de wereld van de chinezen’ te zien hoe die in Slovenië een gesloten hoogoven weer openden en 5000 mensen weer werk hadden.  Daar waren ze erg blij met de nieuwe werkgelegenheid .