de ijzeren koe

Actueel is de discussie over een toekomst waarin mensen alleen nog plantaardig voedsel zullen eten.  Aan de hand van aardappelen kunnen we proberen uit te vinden hoeveel grond er dan per gezin nodig zou zijn.  Er was een tijd dat hele arme mensen niets anders aten dan aardappelen.  Tegenwoordig levert een hectare-10.000 m2 – landbouwgrond een indrukwekkende  40.000 kilogram aardappels- en meer- op: 4 kg per m2.  Hoeveel vierkante meter zou er nodig zijn om de bevolking te voeden met alleen aardappelen ? 

Het basaal metabolisme van een volwassen mens vergt 2 kWu per dag: omgerekend 1714  kcalorieën.  Volgens de calorietabel levert 1 kilogram aardappelen 850 kcalorieën= 2 kilogram aardappelen zou een volwassen persoon moeten eten om het basaal metabolisme in stand te houden.  Om te kunnen werken moet dat getal met een factor 1.55 worden vermenigvuldigd  = 3.12 kilogram aardappelen per persoon per dag.   19.9 miljard kilogram aardappelen voor de gehele bevolking per jaar, waarvoor 4985 vierkante kilometer landbouwgrond nodig zou zijn.  Ongeveer 11 % van de totale oppervlakte van Nederland. 

Basaal metabolisme, rustmetabolisme, of energieverbruik in rust is de stofwisseling die nodig is om de minimale hoeveelheid energie te leveren die noodzakelijk is voor primaire levensprocessen van een organisme. ( bron wikipedia )  

De 40.000 kilogram ‘biomassa’ in de vorm van aardappelen werd gevormd door het proces van fotosynthese, dat gedreven wordt door de jaarlijkse hoeveelheid zon instraling.   De akkerbouwer krijgt 6000  euro voor de 40.000 kg aardappelen. Daarvoor moet hij het land bewerken met zijn tractor die rijdt/werkt op fossiele brandstoffen die voortkomen uit hetzelfde proces van fotosynthese, maar dan die van tussen de 300 en 200 miljoen jaar geleden ( Carboon en Perm )      

Tegenwoordig kan de boer ook kiezen om zonnepanelen en windmolens te plaatsen op zijn ha grond/inclusief plassen. Daarvoor krijgt hij/zij dan subsidie van de overheid. In dat geval zal de opbrengst in geld een veelvoud bedragen van die van de aardappelen, maar hij/zij -de landeigenaar- hoeft dan niets meer te doen, behalve een bankrekening openen waar het geld met bakken binnenstromen zal.  Dat heet ‘innovatie’ en wordt gepromoot door de politiek, met name door Groen links, maar ook andere partijen. Zij weten hoe je geld moet verdienen, zo zal blijken uit het volgende deel van het verhaaltje.     

Hoe herbivoren zonne energie omzetten in voedsel. Koeien, schapen, geiten en andere herbivoren zijn in staat om gras en houtachtige biomassa om te zetten in voor mensen eetbaar voedsel. Zo komt via fotosynthese toch het plantaardige voedsel ter beschikking van de graslanden, en de uitgestrekte pampa’s van Argentinië.(800.000 km2) Echter, als het aan Nico Koffeman, Jaap Korteweg en investeerders- de banken- ligt, zijn herbivoren die het grasland en de pampa’s begrazen, verleden tijd als hun ijzeren koe klaar is. Dan zal de tijd voorbij zijn, zo beloven ze, dat dieren nog worden gedood voor consumptie en dat het stikstof en CO2 probleem tot het verleden zullen behoren.  Dan wordt in hun ‘ijzeren koe’, wat enorme – kapitaal- en energie intensieve fabrieken zullen zijn, het gras en houtachtige biomassa – dat eerst met machines werd geoogst- aangevoerd met schepen en vrachtwagens en dan, middels ‘micro fermentatie’ , omgezet in ‘bio’ melk en kaas.  Laat ze maar schuiven die Koffemannen en Korteweggen.  Eerder al maakten ze de Vegetarische slager tot een succes en werden zo multimiljonair met de verkoop daarvan aan Unilever.

Kapitalisme . Samen, met trouwe volgelingen van oa Wakker dier, de Partij voor de Dieren en bondgenoten in het bedrijfsleven, wisten ze als geen andere kapitalist hoe de vegetarische hap in de markt te zetten en reken maar dat ze dat ook weer gaat lukken met melk en kaas van de ijzeren koe. Samen met groente uit groenteflats en kweekvlees uit fabrieken. (per strekkende kilometer) Investeerders staan te springen want marges op ‘processed food ‘ zijn ‘skyhigh’, Zeker nu de weg voor hen vrijgemaakt wordt met het stikstof verhaal.    

Nico Koffeman is een Nederlands politicus, communicatieadviseur en dierenrechtenactivist. ( zakenman dus ) Hij was jarenlang een belangrijk adviseur van de Socialistische Partij en betrokken bij onder meer Stichting Wakker Dier, de Bont voor Dieren en de televisieomroep Llink.  Verder is hij senator voor de Partij van de Dieren. ( bron wikipedia ).  Nico Koffeman is getrouwd met Antoinette Herzenberger, ons allen bekend als presentatrice van het programma RADAR en fervent vegetariër. Jaap Korteweg komt uit een familie van negen generaties slager, maar kon op slag geen dier meer doden toen hij de plannen van Nico Koffeman aanhoorde, zo is te lezen. Jaap was getrouwd met Marianne Thieme die in de Tweede Kamer jaren het lobbywerk deed voor de mannen.  Marianne en Nico studeerden aan de Erasmus Universiteit die nauw verweven is met de Nyenrode business Universiteit en waar men leert hoe een concept tot een biljoenen markt te maken.  Aan de Erasmus Universiteit is weer de organisatie Drift verbonden: het opleidingsinstituut waar mensen worden opgeleid om de mensen te bekeren tot het vega geloof. (criminaliseren van het eten van vlees ) Ga je daar vandaan weer de lijnen volgen, dan kom je uit bij de Postcode Loterij die als ‘sociale onderneming’ deze organisaties financiert met gelden die de deelnemers inleggen en dat mag van de overheid. ( lees ook het artikel ‘goed en kwaad ‘hoe mensen meewerken aan de eigen onderdrukking ) Om af te sluiten maak ik gebruik van de slogan van de VPRO – die de PR voor haar rekening neemt: ”dat is wat u te wachten staat ”.