de Lesswatts Post stellingen

De belofte van de energietransitie was: dat fossiele brandstoffen zouden worden uit gefaseerd. In werkelijkheid het tegenovergestelde.

leg deze stellingen voor aan iedereen die beweert dat een fossielvrije of ‘net zero ‘ economie zal gloren en vraag om antwoorden .

Stelling 1   

BIo brandstoffen produceren vergt -aantoonbaar- meer fossiele brandstoffen dan de ‘bio’brandstoffen zelf.   Biobrandstoffen worden gewonnen uit natuurlijke bronnen. Het gaat niet over een paar litertjes, maar miljarden liters.    

Stelling 2   

windmolenparken en zonneparken kosten – aantoonbaar – meer energie in de keten dan ze ooit opleveren .  veel mensen denken dat windmolens en zonnepanelen zich energetisch terugverdienen . Daarbij vergeten ze extra energie te vermelden in de keten ten opzichte van het prĂ© energietransitie tijdperk.  Een centrale kan wel zonder een zonnepark , maar een zonnepark niet zonder een centrale.     

Stelling 3    

Elektrische auto’s verbruiken in de keten -aantoonbaar- meer brandstof dan auto’s met een brandstofmotor.  

Stelling 4   

Elektrisch koken kost twee keer meer gas  dat direct koken op gas.  

Stelling 5  

Een CV ketel is veruit het zuinigste apparaat om gas om te zetten in warmte ten behoeve van ruimteverwarming en warmwaterbereiding . : 100 %.   

Stelling 6   

De energietransitie veroorzaakt een epische berg afval. Gevuld met wieken van windmolens, miljarden afgedankte zonnepanelen en biljoenen elektronische devices. Verwerking ( recyclen ) kost enorme hoeveelheden energie en levert nog kleinere fracties -giftige- stoffen die uiteindelijk in de bodem en het (grond) water zullen komen.   

Stelling 7  

Met de energietransitie neemt het gebruik van fossiel brandstoffen exponentieel toe, stijgt de CO2 uitstoot, raken grondstoffen uitgeput en rest een epische berg afval.   100 % tegengesteld aan hetgeen werd afgesproken in het akkoord van Parijs.   

Naar de lessWatts post