De Nieuwste economie

Het pré– energietransitie- tijdperk werd gedreven door technologische vooruitgang waarbij het streven naar meer brandstofefficiëntie de drijvende kracht was.  Het primaat lag bij ingenieurs en uitvinders.

Met de komst van het energietransitie-tijdperk werd het streven naar energie en grondstof -efficientie ingeruild voor het streven naar hogere beurskoersen. Engineering werd ingeruild voor financial engineering waarmee een einde kwam aan de 250 jaar van vooruitgang gedreven door het streven naar brandstofefficiëntie

De vooruitgang begon toen mensen nederzettingen begonnen te bouwen in de stroomgebieden van de Eufraat, Tigris, Indus en de Nijl. Met de uitvinding van de stoommachine in 1765 verviel het terugkoppelmechanisme dat de groei van de bevolking reguleerde en doet het kapitalisme haar intrede.

‘Energie vanaf de oerknal tot nu’ (100 pagina’ s)

Inhoudsopgave 

 • De verhouding tussen fossiele en natuurlijke bronnen
 • Inleiding
 • De oerknal
 • De cambrium explosion
 • Het carboon
 • Het holoceen
  • De neolithische revolutie
 • De overwinning van de wetenschap
  • De Republiek
   • De houtzaagmolen
 • De industriële revolutie      
  • De stoommachine
   • kantelpunt in de economie en de bevolkingsgroei
   • opkomst van de automobielindustrie
  • De digitale revolutie
   • Het digitale klimaatmodel
 • De energietransitie                                                                                                 
  • Climategate 
  • De Media                                                                                                      
  • Van het gas af                                                                                  
 • Van engineering naar financial engineering                                                     
  • Het Gemini park. 
 •  Natuurlijke bronnen
  • ‘Bio’-massa
  • Fotosynthese en het RuBisCo enzym
  • De opkomst van Synthetische stoffen
  • ‘Bio’-diesel
  • Hout (biomassa) verbranden 
  • Het FSC
  • Hernieuwbare energie uit ‘Bio’-gas
 • Het bewijs dat hernieuwbare energie niet kan bestaan 
 • Epiloog