de rectrix magnifica

De rectrix Magnifica. De energietransitie is alleen mogelijk in een globale economie . Universiteiten spelen een belangrijke rol daarbij en het is dus belangrijk de juiste mensen op de juiste plekken te hebben zitten. Onlangs werd Annelien Bredenoord  geselecteerd als rectrix magnifica van de Erasamus Universiteit van Rotterdam omdat ze daarvoor het juiste profiel had. Bij een rector magnifica of trix denkt men meestal aan een wat ouder persoon met veel levenservaring om een universiteit te besturen , maar Annelein is 42 jaar jong en ziet er met haar kindgezicht nóg jonger uit.  De eerste woorden bij aanstelling luidden: ”ik heb een hekel aan de termen hoger- en laag opgeleid ”. Als onderdeel van de woke beweging en lid van D66, de partij die globalisme in haar vaandel heeft staan, voldeed ze aan het profiel om de belangen te behartigen van studenten die straks in een globale wereldeconomie zullen gaan werken voor Corporate bedrijven als Shell, Unilever en Greenpeace.   

Aan de Erasmus universiteit is het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT)  verbonden, opgericht door Jan Rotmans en Marjan Minnesma, de founders van de groene beweging in NL. Minnesma is weer oprichter van de stichting Urgenda, die wordt gefinancierd door de Postcode Loterij die NOVA media, in het kader van haar ambities om als ‘sociale onderneming’ verder te gaan,oprichtte in 1989 . Dat werd een eclatant succes, maar had allesbehalve iets van doen met  ‘sociaal’.  het is een brutale vorm van kapitalisme op basis van een ‘verhaal ‘, ruime opvattingen van goede doelen, goedgekeurd door de overheid ( Urgenda is natuurlijk geen goed doel) en het oneigenlijk gebruik van de stichtingsvorm. ( ook toegestaan door de overheid of misschien wel aangemoedigd zelfs) Inmiddels heeft NOVA media ook loterijen in Zweden, Duitsland, Noorwegen en Schotland (Peoples Postcode Lottery ) én is eigenaar van de Vrienden loterij.  

Volgen we de naam van Minnesma verder dan zien we die overal terugkomen in organisaties in het circuit en gevoeglijk is haar enorme invloed bekend in de linkse politieke partijen en de media.  Op basis van de rechtszaak die Urgenda aanspande tegen de Staat, werd in de begroting van 2021, 7 miljard euro opgenomen, uiteraard te besteden in de groene economie. (ook groene economie = brandstoffen verbranden = CO2 uitstoot)    

Weer een niveau verder komen we aan bij organisaties als World Connectors met – de naam zegt het al – ontelbare vertakkingen naar organisaties, bedrijven en NGO’s die op een af andere manier hun bestaan ontlenen aan de groene economie en werken in het veld van ‘duurzaamheid’/ sustainability,  het woord waar het bestaansrecht aan werd ontleend, maar waarvan de betekenis werd veranderd (semantiek ), zoals bijvoorbeeld een organisatie als ‘ sustainable development and Human Rights ‘. Uiteindelijk convergeren alle lijnen bij de betrokken organisaties van de Verenigde Naties.   

En zo zijn we weer terug bij  ‘Annelien Bredenoord ‘ die als rectrix magnificus een belangrijke schakel vormt in dit globaal opererende netwerk van politiek, bedrijfsleven en NGO ‘s.  

De vraag is wel hoe de globale ambities zich verhouden tot ‘ sustainability’ in meerdere opzichten.