de wet van kirchoff

Bard de Weijer is schrijver van artikelen in de categorie ‘de wens is de vader van de gedachte’ met een hoog ‘KIJK” gehalte. (KIJK is een populair wetenschappelijk tijdschrift met veel mooie plaatjes van de gebroeders DAS, makers van prachtige futuristische tekeningen.)  Of James bond gehalte, zoals ‘The golden Gun ‘ waar fantasie en werkelijkheid samensmelten in een zonnecel met een rendement van 95 %, waarmee het energieprobleem voor eeuwig zal zijn opgelost. Dat soort artiklen schrijft Bard in de Volkskrant. Zijn laatste artikel gaat over de opening van een laboratorium bij de TU Delft, waar men gaat onderzoeken of de Wet van Kirchhoff buiten werking gesteld kan worden. Die wet zegt: ” dat de som van alle stromen altijd 0 moet zijn.’ (zie het artikel ‘stroomkring ‘met het watervoorbeeld)  en laat nu juist met de bouw van windparken en zonneparken die wet aan de laars worden gelapt en dan met name juist door netwerkbedijven voor wie deze wet de grondslag vormt ? vandaar dit laboratorium , waar de bollebozen van de TUD het onmogelijke mogelijk gaan maken, namelijk dat een overstroming kan worden voorkomen door tegelijk alle sluizen open te zetten; dat het mogelijk is een medicijnflesje te vullen door in een keer een emmer om te keren . Zonder te morsen. Saillant detail wellicht is: dat het onderzoek en het laboratorium zijn gefinacierd door Staatsbedrijf Tennet, zo schrijft Bard.

In een eerder artikel van 8 september 2021 schrijft Bard een artikel met de titel: ”de Duitse auto-industrie is bezig met een transitie.  De overschakeling naar elektrische mobiliteit is sinds het dieselschandaal en recente klimaatbewustwording in een stroomversnelling geraakt.”

Welke stroomversnelling zou daarmee worden bedoeld ? Volgens de cijfers van ‘Nederland elektrisch’ waren er op 31 -07 -2021, 320.214 elektrische auto’s geregistreerd. In 2015 waren dat er 108.990.   Nog een kleine 1.5 miljoen te gaan naar de 1.8 miljoen in 2025, zoals voorspeld. Bard en de media in het algemeen in haar rol als PR vehikel voor de industrie , houden van een beetje ‘aandikken ‘. Al in 2008 verscheen het eerste artikel van Bard in de serie ter promotie van de EV.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.