ethiek en energietransitie

Ethiek is de set van waarden die mensen in een zekere beschaving leert over het verschil tussen goed en kwaad.  De Christelijke ethiek werd gebaseerd op de tien geboden.

Ethiek(Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.” (bron: wikipedia )

In de wereld van ‘hernieuwbare energie werden ‘vrijwel alle regels die betrekking hadden op goed koopmanschap geschrapt.  De moeder van alle leugens is het woord ‘hernieuwbare energie’, want dat kan niet bestaan. ( zie homepage Carlo Rovelli)  Oplichting is volgens het wetboek van strafrecht  een vorm van bedrog, een misdrijf waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen (artikel 326 van het NederlandseWetboek van Strafrecht), maar kennelijk niet in de handel in ‘groene’ of ‘duurzame’ stroom.   

Een energieleverancier die zegt 100% groene stroom te leveren, maakt zich in de eerste plaats schuldig aan misleiding van de consument in reclame-uitingen.  Met name in brutale televisie reclames. De ACM –Autoriteit Consumenten Markt zou deze reclames hebben moeten verbieden op grond van pure leugens en bedrog maar deed dat niet. 

De oplichting manifesteert zich, doordat energieleveranciers ”groene”, (elektrische energie) zeggen te leveren, terwijl daar geen sprake van kan zijn. Ze leveren fake stroom waarbij ze verwijzen naar zogenaamde VPPA’s: Virtual Power Purchase Agreements, contracten waarin de energieleverancier dus virtuele stroom afneemt van een wind- of zonnepark.  Stroom die niet fysiek wordt geleverd en ook niet wordt opgewekt; enkel bestaat op papier.  Uit dit grafiekje kan men een indruk krijgen hoe veel uren het Gemini-windpark stroom levert. ( blauwe staven ) 

Van zonnepanelen weten we natuurlijk dat die alleen stroom leveren als de zon schijnt, voornamelijk in de zomer. Gerekend wordt met 1000 uur per jaar.(van de 8760) Wanneer een energie leverancier beweert 100 % groene energie te leveren is er niet alleen sprake van misleiding ,maar ook van oplichting in het geval die een overeenkomst op basis van dat gegeven aangaat met de consument. Van alle energiebedrijven spant het bedrijf   ”Van de bron’ wel de kroon in brutaliteit.  Op haar site schrijft Van de Bron :  

”Al onze energie is duurzaam geproduceerd en opgewekt in Nederland. Zo weet je bij Vandebron zeker dat je écht goeie energie afneemt ” 

In werkelijkheid zou de klant van van Van de bron in de meest gunstige omstandigheden circa – 3000 uur per jaar ‘groene ‘stroom kunnen afnemen omdat de zon niet meer schijnt en de windmolens niet langer draaien.  Een klant met een typisch jaarverbruik van 3600 kWu zou aldus in werkelijkheid maximaal 1232 kWu ‘groené stroom afnemen.  Theoretisch, want in de praktijk nóg minder omdat vraag en aanbod asynchroon verlopen . ( wat in veel gevallen betekent dat windmolens worden stilgezet of zonneparken uitgeschakeld )

Verder inzoomend blijkt er ook sprake te zijn van diefstal bij de handel in groene stroom en betalen consumenten de rekening twee keer.   Via de ODE- opslag duurzame energie- en belastingmaatregelen namelijk, betaalt de consument de Rolls Royce en het jacht van de eigenaren en aandeelhouders van windparken en zonneparken. Op de verlies-en winstrekening van hun bedrijven is de grootste post namelijk ‘subsidie’ en de leningen op de balans leveren voor de investeerders een gegarandeerd rendement over de looptijd.  Zonder subsidies waren er nooit windmolen-en zonneparken ontstaan. Geen enkele investeerder of bank zou geld hebben gestoken (hebben mogen steken) in wezenlijk verlieslatende bedrijfsmiddelen als windmolens en zonnepanelen.  De verliezen worden goedgemaakt met ‘Subsidies Duurzame Energie die de consument betaalt via de ODE.  Die krijgt zo een formidabele sigaar uit eigen doos, terwijl de directeuren en aandeelhouders letterlijk slapend rijk worden zonder ook maar een cent risico te lopen.  Dit heeft niets meer met ondernemen te maken in de zin dat een onderneming risico’s loopt, maar van een kleptocratie of gewoonweg diefstal van de burger. ( Kleptocratie komt van het Griekse klepto en kratein, en betekent dus “regering door dieven” , bron wikipedia )  Sinds 2013 verhoogde de overheid gaandeweg de opslag duurzame energie op de rekening met 3300 %.  

De volgende leugen is dat ‘groene’ stroom mag worden verkocht als ‘groene’ stroom omdat met de opwekking de CO2 uitstoot zou dalen. Dat is niet zo. Integendeel: de CO2 uitstoot stijgt juist.  Voorts maakt het mechanisme van subsidies dat er steeds meer windparken en zonneparken-plassen worden aangelegd die steeds meer stroom gaan produceren die niet wordt afgenomen. De parken worden dan gewoon uitgeschakeld, terwijl de investeerders hun rendement gelijk blijft. Deze handelswijze, die lijdt tot zoveel verspilling en destructie -willens en wetens- zouden mensen in vroeger tijden hoogst on-ethisch hebben gevonden en streng afgekeurd. In het kader van de energietransitie echter werden oplichting en diefstal deugdzaam genoemd ; verspilling en destructie zijn goed !

Lang heerste in de Christelijke traditie ook het begrip ‘rentmeesterschap’ dat leerde over de mens die de aarde te leen had, hetgeen zoveel betekende dat die geen roofbouw zou plegen op natuurlijke bronnen en altijd zou streven naar het verminderen van de aanslag op natuurlijke bronnen. Ook dat idee werd ten grave gedragen. Sinds die in de 50er jaren stopte, was roofbouw op bossen en natuurlijke bronnen weer volop terug. kijk via ‘videos’ hoe Al Gore, Richard Branson die roofbouw uitvoeren ism met oa Shell en KLM

Resumerend : De Nieuwste Economie is gebaseerd op de ethiek van ‘de leugen’, ‘de misleiding’, ‘de oplichting’ en de ‘gelegaliseerde diefstal’.