het orakel klaver

Het orakel Klaver.  Op de markt vroeger dromden de mensen al samen rond de marktkoopman die als standwerker zijn waar aan de man bracht. Telkens weer in de lange geschiedenis van de mens wordt bevestigd dat mensen zich verzamelen rond populaire figuren. Als op Linked-in zo’n charismatisch figuur zijn steun uitspreekt voor de plannen van de Green deal van klimaatpaus Frans Timmermans -kennelijk ook een charismatische leider – levert dat 2975 likes op en 147 reacties waarvan voornamelijk adhesiebetuigingen. In het kader van de hevige regenval en overstromingen in België Duitsland en Limburg liet Jesse klaver de kans niet voorbijgaan de mensen nog eens te wijzen op het feit dat klimaatverandering daarvan de oorzaak is en daarom de maatregelen inzake the Green deal onverwijld uitgevoerd dienen te worden. Ook deze post werd gewaardeerd met veel likes en adhesiebetuigingen. Jesse Klaver heeft een Mbo-opleiding afgerond en een niet afgeronde opleiding bestuurskunde, maar vele mensen geloven eerder zijn woorden dan die van een gelouterde wetenschapper die een genuanceerd beeld geeft.  Wetenschappers die met statistieken aantonen dat er helemaal geen sprake is van meer regenval en rampen, worden niet zelden met hoon bespot en belachelijk gemaakt.   Het is onwaarschijnlijk hoe mensen zo verblind kunnen raken door de woorden van charismatische figuren dat ze niet inzien dat er juist sprake is van een orgie van verspilling en uitputting en de -vermeende- opwarming juist zou worden aangewakkerd door hun woorden. Charismatische figuren weten vooral hoe ze een groep rond zich heen kunnen verzamelen met populaire uitspraken. Uit de geschiedenis weten we ook dat telkens weer het volk erachter kwam dat ze door charismatische leiders waren voorgelogen en er dan een revolutie uitbrak.  Veelzeggend in dit geval is dat EU-commissaris Frans Timmermans de Green Deal bekendmaakte op 14 juli (quatorze Juillet): de dag dat in Frankrijk de bestorming van de Bastille (1789), waarmee de Franse revolutie begon, wordt herdacht.  Toen kwam er een einde aan een feodaal tijdperk. Nu was het de aankondiging van de terugkeer daar naartoe, want the green deal kan alleen slagen in een totalitaire setting. (direct of indirecte verplichte winkelnering )