inhoudsopgave

Inhoudsopgave De Nieuwste Economie

 • De verhouding tussen fossiele en natuurlijke bronnen
 • Inleiding
 • De oerknal
 • De cambrium explosion
 • Het carboon
 • Het holoceen
  • De neolithische revolutie
 • De overwinning van de wetenschap
  • De Republiek
   • De houtzaagmolen
 • De industriĆ«le revolutie      
  • De stoommachine
   • kantelpunt in de economie en de bevolkingsgroei
   • opkomst van de automobielindustrie
  • De digitale revolutie
   • Het digitale klimaatmodel
 • De energietransitie                                                                                                 
  • Climategate 
  • De Media                                                                                                      
  • Van het gas af                                                                                  
 • Van engineering naar financial engineering                                                     
  • Het Gemini park. 
 •  Natuurlijke bronnen
  • ‘Bio’-massa
  • Fotosynthese en het RuBisCo enzym
  • De opkomst van Synthetische stoffen
  • ‘Bio’-diesel
  • Hout (biomassa) verbranden 
  • Het FSC
  • Hernieuwbare energie uit ‘Bio’-gas
 • Het bewijs dat hernieuwbare energie niet kan bestaan 
 • Epiloog