kleptocratie

VERPLICHTE WINKELNERING, KLEPTOCRATIE EN OPLICHTING zijn pijlers van de economie van de energietransitie

verplichte winkelnering , waarbij burgers via wetgeving worden verplicht of gedwongen diensten of producten af te nemen.

Kleptocratie. Een regering van dieven die geld bij de burgers ophaalt en geeft aan een geselecteerde groep bedrijven/ personen. Een soort van Robin Hood, maar dan andersom.

Een bekend spreekwoord luidt: ”en gegeven paard mag je niet in de bek kijken”. Het betekent, dat Op de paardenmark de waarde van het paard wordt vastgesteld aan de hand van een keuring waarbij de verkopende en de kopende partij aanwezig zijn. Een van de belangrijke kenmerken van een goed paard is het gebit. Dus een gegeven paard moest je niet meer in de bek kijken. Was het paard of op de veemarkt het te verkopen dier eenmaal goedgekeurd dan werd de prijs overeengekomen via ‘handklappen’.   

Een tweede afspraak was, dat wanneer de verkoper een verborgen gebrek verzweeg, dat er dan sprake was van ‘oplichting’, hetgeen zwaar werd aangerekend in de gemeenschap en in het wetboek van strafrecht was opgenomen als strafbaar.   

Ook die regel werd geschrapt; In de handel tussen energieleverancier en de consument werd oplichting ook in de wet opgenomen, maar nu met omgekeerde betekenis. Nu betekent het dat de verkoper jou grijze stroom mag verkopen als ware het groen of zelfs stroom die alleen op papier bestaat.      

De ACM – de Autoriteit Consumenten Markt– had erop moeten toezien dat de consument beschermd werd tegen pure misleiding en onversneden oplichterspraktijken, maar deed dat niet. Integendeel .

Beschrijving van de inhoud van het boek ‘kleptocratie francaise’ (2017) Eloïse Benhammou onthult het boekhoudsysteem waarmee Franse en buitenlandse banken elke dag miljarden van Frankrijk en de Fransen kunnen stelen. De auteur laat zien dat het sociale en fiscale systeem het ultieme kapitalisme dienen. Frankrijk- de wereld- is volledig onderworpen aan de wil van de grote bankiers die, als gevolg daarvan, en ondanks dat, niet worden vervolgd omdat de financiële sector en Staat samenvallen. Belangrijke katalysatoren voor die ontwikkelingen waren machtige NGO’s als Oxfam Novib en Greenpeace ) In de recensie verder: ” Een onverzoenlijk boek voor bankiers en politici ‘.

13-04-2021 : Bijeenkomst van kleptocraten  

Presentatie rapport: ‘ Groene Industriepolitiek, bouwen aan een groene eeuw ‘, door het Wetenschappelijk bureau van Groen Links, geschreven door Evert Nieuwenhuis (GL, UVA, drs psychologie ). Aanwezigen : Tom van der Lee ( Oxfam Novib, GL, UVA political science ), Diederik Samsom ( kabinetschef van EU Commissaris Frans Timmermans, belast met de invoering van Green deal /energietransitie ) , Marjolein Demmers ( Natuur en Milieu – De Postcode Loterij, Nyenrode ), Heleen de Coninck ( ‘klimaatwetenschapper’ ), Bas Eickhout ( EU Parlement GL, msc chemistry ), Joris Thijssen ( Greenpeace, TU Delft ), Noortje Thijssen ( directeur wetenschappelijk bureau GL, UVA, social science ). Tom van der Lee is voorzitter van de Parlementaire enquete-commissie ‘aardgaswinning ‘ die hij zelf organiseerde middels een motie op 5 maart 2019.