2457350a-9bfd-4e15-865a-241c26301cb5-large

over energie

het functioneren van de wereldeconomie, na de uitvinding van de stoommachine( zie lijst met uitvindingen ) , is vrijwel volledig gebaseerd op, en afhankelijk van, de verbranding van fossiele brandstoffen. De laatste jaren echter, rijzen er steeds meer vragen  over de volhoudbaarheid van het gebruik ervan, zowel met betrekking tot ‘voorraden’ als ‘vervuiling’.primary energy consumption

Miljoenen jaren al draait de aarde haar baan rond onze Zon. In vroeger tijden wisten mensen dat niet en hadden daarom allerlei (bloedige) rituelen en gebruiken om hun ‘God van de Zon’ te behagen, want zij wisten wél, dat Alle energie die hun gewassen deed groeien van de ( hun) Zon kwam.  Dat hadden ze goed gezien. Alle fossiele energie is  opgeslagen zonne- energie.  De voorraden van kolen, olie en gas  werden 300 miljoen jaar geleden gevormd in het geologische tijdperk dat daarom ‘het ‘Carboon’ werd genoemd.   Naast deze vormen van indirecte energie , zijn er vormen van directe zonne-energie.   Deze vormen worden aangeduid met de term  ‘hernieuwbaar’:

  1. Energie in de vorm van directe stralingswarmte, passief of middels een zonneboilersysteem
  2. Elektrische energie. opgewekt met zonne- panelen. (photovoltaïs. PV)
  3. Wind energie , die ontstaat omdat de zon de aarde op de ene plek meer verwarmt dan de andere.
  4. Energie uit Biomassa, dat wordt gevormd middels het proces van fotosynthese ( zie zonne energie ), bijvoorbeeld hout

Tot het moment dat de stoommachine was uitgevonden, hadden mensen alleen de beschikking gehad over deze vormen van hernieuwbare energie dus: directe stralingswarmte en biomassa  ( hout , turf )  Nu werd het ineens mogelijk een machine, die met  fossiele brandstoffen (kolen ) werd aangedreven, het -zware- werk te laten doen.  Dat was het begin van de 1ste Industriële Revolutie en daarna waren alle economische activiteiten – zonder enige uitzondering-  ‘energie gedreven’.  Nu bevinden we ons in de periode van de zgn. ‘3de industriële revolutie’ die, meer nog dan voorgaande perioden afhankelijk is van de beschikbaarheid van ( goedkope ) energie.

Zonder die beschikbaarheid is het moderne leven niet mogelijk.

In een interview met Newsweek van 2015, formuleert de beroemde wetenschapper James lovelock de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als volgt:

" He contends that the end of the world as we know it began in 1712, the year the Devonshire blacksmith Thomas Newcomen invented the coal-powered steam engine.  It was the first time that stored solar energy had been harnessed in any serious way, with effects that now "grip us and our world in a series of unstoppable events. We are like the sorcerer's apprentice, trapped in the consequences of our meddling".
James Lovelock.jpg.gallery
James Lovelock ( 96 jaar ! ) wetenschapper en bedenker van de Gaia Theorie. ” Enjoy life while you still can “

In de Energie Bibliotheek zijn een aantal  onderwerpen verzameld  die betrekking hebben op het onderwerp. Bijvoorbeeld over de voedselvoorziening, die na de uitvinding van de (stoom)machine sterk verbeterde en in omvang toenam ( bevolkingsgroei nam enorm snel toe ) , maar er tegelijkertijd voor zorgde dat meer en meer energie nodig was voor transport en de productie van kunstmest.

Verder is er een lijst van belangrijke uitvindingen en gebeurtenissen die verband houden met energie.

Bert Pijnse van der Aa.

zelfportret